Đang tải...
Tìm thấy 910 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  8.963.729,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  7.426.378,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  6.373.553,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - VS

  10.599.570,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.066 crt - AAA

  9.125.616,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  5.677.329,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  6.571.665,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  5.727.141,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  7.158.078,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  6.854.683,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  5.690.915,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  12.962.202,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  7.368.642,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.549.023,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  11.498.435,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  7.229.398,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  5.976.197,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  8.390.902,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  7.929.018,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  8.257.317,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  6.889.777,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  11.190.511,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng 18K & Đá Tanzanite

  0.27 crt - AAA

  6.563.741,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  13.387.859,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  6.353.176,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  6.003.366,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  6.324.874,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.499.212,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.399.590,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  5.492.803,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  6.039.592,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  6.003.366,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Bians Vàng 18K

  Xỏ khuyên tai Bians

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.068 crt - VS

  9.999.572,00 ₫
  3.914.697  - 42.169.604  3.914.697 ₫ - 42.169.604 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Tomelon Vàng 18K

  Xỏ khuyên tai Tomelon

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  5.766.764,00 ₫
  2.172.442  - 20.794.995  2.172.442 ₫ - 20.794.995 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Snelheid Vàng 18K

  Xỏ khuyên tai Snelheid

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.044 crt - VS

  6.948.644,00 ₫
  2.731.684  - 29.334.762  2.731.684 ₫ - 29.334.762 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Igice Vàng 18K

  Xỏ khuyên tai Igice

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  6.656.571,00 ₫
  2.581.119  - 10.392.402  2.581.119 ₫ - 10.392.402 ₫
 38. Bông tai nữ Chaparro Vàng 18K

  Bông tai nữ Chaparro

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  8.316.184,00 ₫
  2.882.249  - 34.952.658  2.882.249 ₫ - 34.952.658 ₫
 39. Bông tai nữ Aybsiz Vàng 18K

  Bông tai nữ Aybsiz

  Vàng 18K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.314 crt - VS1

  35.883.225,00 ₫
  4.043.754  - 80.575.085  4.043.754 ₫ - 80.575.085 ₫
 40. Bông tai nữ Melamas Vàng 18K

  Bông tai nữ Melamas

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  6.224.120,00 ₫
  2.516.591  - 27.636.660  2.516.591 ₫ - 27.636.660 ₫
 41. Xỏ khuyên tai Ratehang Vàng 18K

  Xỏ khuyên tai Ratehang

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  5.692.047,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 42. Xỏ khuyên tai Orengut Vàng 18K

  Xỏ khuyên tai Orengut

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.390.902,00 ₫
  3.183.380  - 38.037.552  3.183.380 ₫ - 38.037.552 ₫
 43. Bông tai nữ Manatua Vàng 18K

  Bông tai nữ Manatua

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  11.908.244,00 ₫
  3.785.642  - 42.792.246  3.785.642 ₫ - 42.792.246 ₫
 44. Bông tai nữ Assuming Vàng 18K

  Bông tai nữ Assuming

  Vàng 18K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  14.408.986,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 45. Bông tai nữ Veracite Vàng 18K

  Bông tai nữ Veracite

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  7.917.696,00 ₫
  3.247.908  - 33.523.421  3.247.908 ₫ - 33.523.421 ₫
 46. Bông tai nữ Ederastar Vàng 18K

  Bông tai nữ Ederastar

  Vàng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  10.331.270,00 ₫
  4.330.167  - 49.867.683  4.330.167 ₫ - 49.867.683 ₫
 47. Xỏ khuyên tai Feest Vàng 18K

  Xỏ khuyên tai Feest

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  7.190.909,00 ₫
  2.860.741  - 31.910.224  2.860.741 ₫ - 31.910.224 ₫
 48. Xỏ khuyên tai Buwan Vàng 18K

  Xỏ khuyên tai Buwan

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  5.442.992,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 49. Xỏ khuyên tai Kirust Vàng 18K

  Xỏ khuyên tai Kirust

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  6.892.041,00 ₫
  2.731.684  - 10.005.233  2.731.684 ₫ - 10.005.233 ₫
 50. Xỏ lỗ tai Afrum Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Afrum

  Vàng 18K
  6.076.950,00 ₫
  2.624.137  - 6.076.950  2.624.137 ₫ - 6.076.950 ₫
 51. Bông tai nữ Anguis Vàng 18K

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 18K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  18.049.722,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 52. Bông tai nữ Befol Vàng 18K

  Bông tai nữ Befol

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.112 crt - AAA

  9.880.706,00 ₫
  3.484.511  - 44.688.459  3.484.511 ₫ - 44.688.459 ₫
 53. Bông tai nữ Poucheres Vàng 18K

  Bông tai nữ Poucheres

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  8.229.015,00 ₫
  2.710.175  - 126.056.000  2.710.175 ₫ - 126.056.000 ₫
 54. Bông tai nữ Brezza Vàng 18K

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  7.442.226,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 55. Bông tai nữ Gwendolyn Vàng 18K

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.43 crt - VS

  17.856.138,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 56. Bông tai nữ Treibered Vàng 18K

  Bông tai nữ Treibered

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  9.319.199,00 ₫
  2.753.194  - 56.660.105  2.753.194 ₫ - 56.660.105 ₫
 57. Xỏ lỗ tai Sangr Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Sangr

  Vàng 18K
  5.977.329,00 ₫
  2.581.119  - 5.977.329  2.581.119 ₫ - 5.977.329 ₫
 58. Xỏ lỗ tai Cluv Vàng 18K

  Xỏ lỗ tai Cluv

  Vàng 18K
  5.678.462,00 ₫
  2.452.063  - 5.678.462  2.452.063 ₫ - 5.678.462 ₫
 59. Xỏ khuyên tai Lampu Vàng 18K

  Xỏ khuyên tai Lampu

  Vàng 18K & Ngọc Trai Trắng
  5.678.462,00 ₫
  2.452.063  - 5.678.462  2.452.063 ₫ - 5.678.462 ₫
 60. Xỏ khuyên tai Dejlig Vàng 18K

  Xỏ khuyên tai Dejlig

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  6.104.120,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 61. Xỏ khuyên tai Koha Vàng 18K

  Xỏ khuyên tai Koha

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  6.090.536,00 ₫
  2.581.119  - 6.713.174  2.581.119 ₫ - 6.713.174 ₫

You’ve viewed 60 of 910 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng