Đang tải...
Tìm thấy 615 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  16.904.070,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Vàng Trắng 18K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  20.866.315,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 3. Nhẫn Burya Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng Trắng 18K
  10.609.760,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 4. Dây chuyền nữ Differentway Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Differentway

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  25.198.746,00 ₫
  6.846.759  - 86.122.226  6.846.759 ₫ - 86.122.226 ₫
 5. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - A Vàng Trắng 18K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - A

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  13.839.555,00 ₫
  5.306.578  - 65.575.159  5.306.578 ₫ - 65.575.159 ₫
 6. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - B Vàng Trắng 18K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - B

  Vàng Trắng 18K
  11.655.793,00 ₫
  4.966.957  - 49.669.575  4.966.957 ₫ - 49.669.575 ₫
 7. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - SET Vàng Trắng 18K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - SET

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  23.054.606,00 ₫
  8.617.883  - 104.843.839  8.617.883 ₫ - 104.843.839 ₫
 8. Bông tai nữ Ladybug Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  15.124.455,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 9. Dây Chuyền Genwina Vàng Trắng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Genwina

  Vàng Trắng 18K
  20.123.678,00 ₫
  8.003.735  - 85.754.310  8.003.735 ₫ - 85.754.310 ₫
 10. Dây chuyền nữ Probus Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Probus

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.569 crt - VS

  25.463.650,00 ₫
  5.773.557  - 87.424.108  5.773.557 ₫ - 87.424.108 ₫
 11. Dây chuyền nữ Tempete Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.984.857,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 12. Vòng tay nữ Kumen Vàng Trắng 18K

  Vòng tay nữ Kumen

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  23.653.471,00 ₫
  6.133.555  - 84.862.800  6.133.555 ₫ - 84.862.800 ₫
 13. Bông tai nữ Nabegu Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  15.685.962,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 14. Nhẫn Sumpay Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  23.504.037,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 15. Bông tai nữ Expectancy Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  12.226.356,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 16. Nhẫn Bondoflove Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  30.921.360,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 17. Dây chuyền nữ Rosula Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Rosula

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.066 crt - VS

  67.692.131,00 ₫
  4.556.582  - 115.159.829  4.556.582 ₫ - 115.159.829 ₫
 18. Vòng tay Grenzenlos Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Grenzenlos

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  74.438.136,00 ₫
  21.207.069  - 81.343.764  21.207.069 ₫ - 81.343.764 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Voolav Vàng Trắng 18K

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  14.499.553,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 21. Nhẫn Upoznati Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  18.923.683,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 22. Nhẫn Povrzete Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.989.711,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  14.343.325,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  28.120.619,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 25. Bông tai nữ Interit Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  18.161.798,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 26. Nhẫn Passie Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  14.838.041,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 27. Bông tai nữ Wahda Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  35.865.111,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 28. Nhẫn Apeiro Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Apeiro

  Vàng Trắng 18K
  12.801.448,00 ₫
  5.455.162  - 54.551.625  5.455.162 ₫ - 54.551.625 ₫
 29. Vòng tay nữ Recital Vàng Trắng 18K

  Vòng tay nữ Recital

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.629 crt - VS

  21.562.536,00 ₫
  5.582.520  - 89.900.509  5.582.520 ₫ - 89.900.509 ₫
 30. Dây chuyền nữ Piacevale Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - VS

  63.907.619,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 31. Nhẫn Kafala Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  21.161.784,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 32. Dây chuyền nữ Citrum Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  14.692.003,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 33. Bông tai nữ Expectance Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  17.147.464,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 34. Vòng tay Streamin Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.928 crt - VS

  224.040.066,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 35. Nhẫn Ceangal Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.438 crt - VS

  34.773.794,00 ₫
  7.811.283  - 127.046.559  7.811.283 ₫ - 127.046.559 ₫
 36. Dây chuyền nữ Boostlove Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Boostlove

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  85.183.745,00 ₫
  21.906.688  - 91.523.337  21.906.688 ₫ - 91.523.337 ₫
 37. Bông tai nữ Speranta Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Speranta

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  20.389.713,00 ₫
  6.500.346  - 83.900.544  6.500.346 ₫ - 83.900.544 ₫
 38. Bông tai nữ Suerte Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Suerte

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  12.828.617,00 ₫
  4.839.599  - 61.641.212  4.839.599 ₫ - 61.641.212 ₫
 39. Bông tai nữ Tikras Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Tikras

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  14.549.364,00 ₫
  4.945.731  - 75.947.750  4.945.731 ₫ - 75.947.750 ₫
 40. Vòng đeo ngón tay Parvus Vàng Trắng 18K

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  20.274.241,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 41. Dây Chuyền Konektado Vàng Trắng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Konektado

  Vàng Trắng 18K
  21.717.632,00 ₫
  8.020.716  - 92.546.730  8.020.716 ₫ - 92.546.730 ₫
 42. Nhẫn Iskrenne Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  41.952.252,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 43. Dây chuyền nữ Lariya Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Lariya

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.489 crt - VS

  47.806.186,00 ₫
  7.746.189  - 111.324.940  7.746.189 ₫ - 111.324.940 ₫
 44. Nhẫn đeo ngón út Dulcis Vàng Trắng 18K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Dulcis

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  18.332.741,00 ₫
  6.389.120  - 72.551.538  6.389.120 ₫ - 72.551.538 ₫
 45. Mặt dây chuyền nữ Trigon Vàng Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Trigon

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.309 crt - VS

  22.983.285,00 ₫
  6.007.047  - 88.202.411  6.007.047 ₫ - 88.202.411 ₫
 46. Bông tai nữ Cucumis Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Cucumis

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - VS

  14.868.606,00 ₫
  5.009.409  - 61.188.383  5.009.409 ₫ - 61.188.383 ₫
 47. Bông tai nữ Grafetul Set Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  21.378.009,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 48. Nhẫn Spojeny Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  22.383.288,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 49. Bông tai nữ Hlangana Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  24.350.826,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 50. Vòng tay nữ Levenslag Vàng Trắng 18K

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  13.511.256,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 51. Nhẫn Povezati Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Povezati

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.324 crt - AAA

  27.425.528,00 ₫
  9.489.577  - 118.060.756  9.489.577 ₫ - 118.060.756 ₫
 52. Bông tai nữ Timia Set Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  10.929.002,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 53. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  11.492.774,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Vàng Trắng 18K
  8.667.127,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 55. Dây chuyền nữ Apricitas Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  19.439.906,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 56. Dây Chuyền Attends Vàng Trắng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Vàng Trắng 18K
  40.396.788,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 57. Vòng tay Adinfinitum Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  46.644.682,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 58. Vòng Tay Cestlavie Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Cestlavie

  Vàng Trắng 18K
  40.346.977,00 ₫
  12.837.674  - 40.346.977  12.837.674 ₫ - 40.346.977 ₫
 59. Bông Tai Commeunreve Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Vàng Trắng 18K
  15.541.056,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 60. Vòng tay Eccedentesiast Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  90.699.191,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 61. Vòng đeo ngón tay Elpiso Vàng Trắng 18K

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  13.796.536,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫

You’ve viewed 60 of 615 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng