Đang tải...
Tìm thấy 615 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Burya Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng 18K
  10.609.760,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 2. Nhẫn Hittast Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Hittast

  Vàng 18K
  13.150.125,00 ₫
  5.379.596  - 56.037.465  5.379.596 ₫ - 56.037.465 ₫
 3. Nhẫn Bondoflove Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  30.921.360,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 4. Dây chuyền nữ Gobaith Vàng 18K

  Dây chuyền nữ Gobaith

  Vàng 18K & Kim Cương Vàng

  0.198 crt - VS1

  26.117.988,00 ₫
  7.607.511  - 91.556.169  7.607.511 ₫ - 91.556.169 ₫
 5. Nhẫn Roseus Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Roseus

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.354 crt - VS

  42.013.384,00 ₫
  9.370.710  - 122.532.436  9.370.710 ₫ - 122.532.436 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Charta Vàng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  23.754.225,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 7. Nhẫn Kohtuda Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  16.904.070,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 8. Nhẫn Lidhje Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  25.134.218,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 9. Mặt dây chuyền nữ Fadeless Vàng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Fadeless

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.236 crt - VS

  25.685.536,00 ₫
  7.096.664  - 76.966.612  7.096.664 ₫ - 76.966.612 ₫
 10. Vòng tay nữ Epuise Vàng 18K

  Vòng tay nữ Epuise

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  60.878.200,00 ₫
  15.119.928  - 138.934.434  15.119.928 ₫ - 138.934.434 ₫
 11. Nhẫn Forbinde Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Forbinde

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - VS

  35.228.888,00 ₫
  11.056.079  - 149.447.401  11.056.079 ₫ - 149.447.401 ₫
 12. Bông tai nữ Fragaria Vàng 18K

  Bông tai nữ Fragaria

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  35.516.433,00 ₫
  7.478.454  - 101.504.232  7.478.454 ₫ - 101.504.232 ₫
 13. Bông tai nữ Afflatus Vàng 18K

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  23.854.979,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 14. Nhẫn Cobswan Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  32.165.506,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 15. Nhẫn Kafala Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  21.161.784,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 16. Bông tai nữ Nabegu Vàng 18K

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  15.685.962,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 17. Nhẫn Milota Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  15.316.907,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 18. Dây Chuyền Ukuphila Vàng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Ukuphila

  Vàng 18K
  21.844.424,00 ₫
  8.244.300  - 80.164.712  8.244.300 ₫ - 80.164.712 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Apanza Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  24.449.316,00 ₫
  8.415.808  - 101.645.737  8.415.808 ₫ - 101.645.737 ₫
 21. Nhẫn Sumpay Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  23.504.037,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 22. Bông tai nữ Mutantur Vàng 18K

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.901.423,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 23. Dây chuyền nữ Decus Vàng 18K

  Dây chuyền nữ Decus

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.083 crt - VS

  48.315.617,00 ₫
  10.859.382  - 349.484.187  10.859.382 ₫ - 349.484.187 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng 18K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  14.343.325,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 25. Bông tai nữ Roaring Vàng 18K

  Bông tai nữ Roaring

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  18.533.116,00 ₫
  6.028.272  - 104.829.684  6.028.272 ₫ - 104.829.684 ₫
 26. Vòng tay Grenzenlos Vàng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Grenzenlos

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  74.438.136,00 ₫
  21.207.069  - 81.343.764  21.207.069 ₫ - 81.343.764 ₫
 27. Bông tai nữ Fortuin Vàng 18K

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - VS

  40.122.826,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 28. Bông tai nữ Anguis Vàng 18K

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 18K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  18.049.722,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 29. Bông tai nữ Persici - A Vàng 18K

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.914 crt - VS

  97.652.364,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 30. Nhẫn Inarite Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Inarite

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  21.911.215,00 ₫
  7.323.078  - 94.145.775  7.323.078 ₫ - 94.145.775 ₫
 31. Nhẫn Chalybs Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - VS

  21.897.631,00 ₫
  7.365.531  - 97.230.669  7.365.531 ₫ - 97.230.669 ₫
 32. Vòng Tay Pade Vàng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Pade

  Vàng 18K
  10.360.704,00 ₫
  4.415.073  - 44.150.730  4.415.073 ₫ - 44.150.730 ₫
 33. Vòng đeo ngón tay Soyuz Vàng 18K

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  15.143.700,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 34. Nhẫn Iskrenne Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  41.952.252,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 35. Nhẫn Povrzete Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.989.711,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Vàng 18K

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  28.120.619,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 37. Nhẫn Ubuzima Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.138 crt - VS

  25.021.012,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Vàng 18K

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  21.971.215,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 39. Dây chuyền nữ Esensi Vàng 18K

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  22.712.719,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 40. Vòng Tay Cestlavie Vàng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Cestlavie

  Vàng 18K
  40.346.977,00 ₫
  12.837.674  - 40.346.977  12.837.674 ₫ - 40.346.977 ₫
 41. Nhẫn Spojeny Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  22.383.288,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 42. Nhẫn Strasta Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  13.514.651,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 43. Bông tai nữ Compound Vàng 18K

  Bông tai nữ Compound

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  13.538.424,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 44. Bông tai nữ Zvezda Vàng 18K

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  11.575.415,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 45. Vòng tay nữ Voolav Vàng 18K

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  14.499.553,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 46. Vòng tay nữ Euphoria Vàng 18K

  Vòng tay nữ Euphoria

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  16.959.539,00 ₫
  6.418.836  - 76.131.707  6.418.836 ₫ - 76.131.707 ₫
 47. Nhẫn Verbintenis Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  14.976.154,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 48. Vòng tay nữ Hopeful Vàng 18K

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  10.481.835,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 49. Vòng Cổ Folyam Vàng 18K

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.72 crt - VS

  126.864.302,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 50. Bông tai nữ Batasuna Vàng 18K

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 18K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  17.985.197,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 51. Nhẫn Pyropus Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  13.853.139,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 52. Bông tai nữ Huipu - A Vàng 18K

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  16.038.035,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 53. Bông tai nữ Huipu - B Vàng 18K

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.908 crt - VS

  24.432.335,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫
 54. Vòng tay nữ Knopka Vàng 18K

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  16.906.333,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 55. Bông tai nữ Mutaio Vàng 18K

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  45.955.251,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 56. Nhẫn Vertere Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  27.133.454,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 57. Bông tai nữ Apex Vàng 18K

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  11.397.681,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 58. Bông tai nữ Expectance Vàng 18K

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  17.147.464,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 59. Vòng tay nữ Persicum Vàng 18K

  Vòng tay nữ Persicum

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.456 crt - VS

  39.534.149,00 ₫
  5.582.520  - 85.570.341  5.582.520 ₫ - 85.570.341 ₫
 60. Nhẫn Kusangana Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kusangana

  Vàng 18K
  11.058.060,00 ₫
  4.712.241  - 47.122.417  4.712.241 ₫ - 47.122.417 ₫
 61. Nhẫn Passy Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  19.373.113,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫

You’ve viewed 60 of 615 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng