Đang tải...
Tìm thấy 615 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.924.476,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Nhẫn Burya Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng 9K
  6.028.273,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 3. Nhẫn Steadiness Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  20.631.976,00 ₫
  9.727.312  - 132.324.839  9.727.312 ₫ - 132.324.839 ₫
 4. Nhẫn Pyropus Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  9.056.559,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 5. Nhẫn Milota Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  8.971.655,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 6. Vòng tay nữ Dignified Vàng 9K

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  11.377.304,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 7. Nhẫn Igavesti Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  28.499.864,00 ₫
  12.858.901  - 204.296.200  12.858.901 ₫ - 204.296.200 ₫
 8. Nhẫn Chalybs Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - VS

  14.433.893,00 ₫
  7.365.531  - 97.230.669  7.365.531 ₫ - 97.230.669 ₫
 9. Dây chuyền nữ Tempete Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  6.113.178,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 10. Nhẫn Upoznati Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.632.020,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 11. Vòng tay nữ Knopka Vàng 9K

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  10.754.665,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 12. Dây chuyền nữ Apricitas Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  12.169.753,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 13. Nhẫn Strasta Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  8.094.300,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 14. Vòng tay nữ Recital Vàng 9K

  Vòng tay nữ Recital

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.629 crt - VS

  15.905.583,00 ₫
  5.582.520  - 89.900.509  5.582.520 ₫ - 89.900.509 ₫
 15. Vòng tay nữ Laviecontinue Vàng 9K

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  16.556.524,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 16. Nhẫn Passie Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  9.396.181,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 17. Nhẫn Cunnette Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Cunnette

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  9.594.294,00 ₫
  6.686.289  - 71.277.963  6.686.289 ₫ - 71.277.963 ₫
 18. Nhẫn Sucenot Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Vàng 9K
  6.990.532,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - L Vàng 9K

  Vòng tay nữ Lienax - L

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  12.594.279,00 ₫
  7.686.756  - 97.075.011  7.686.756 ₫ - 97.075.011 ₫
 21. Nhẫn Sumpay Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.481.057,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 22. Vòng đeo ngón tay Parvus Vàng 9K

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  14.660.306,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 23. Nhẫn Spojeny Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  15.650.868,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 24. Bông tai nữ Afflatus Vàng 9K

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  16.047.092,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 25. Bông tai nữ Expectance Vàng 9K

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  12.565.977,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 26. Bông tai nữ Batasuna Vàng 9K

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 9K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  13.726.350,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng 9K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  8.858.447,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 28. Nhẫn Hittast Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hittast

  Vàng 9K
  7.471.662,00 ₫
  5.379.596  - 56.037.465  5.379.596 ₫ - 56.037.465 ₫
 29. Nhẫn Chidones Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  14.801.815,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 30. Vòng đeo ngón tay Popularity Vàng 9K

  Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.143 crt - VS

  9.905.612,00 ₫
  5.540.067  - 61.372.346  5.540.067 ₫ - 61.372.346 ₫
 31. Nhẫn Bondoflove Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  21.650.839,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 32. Vòng đeo ngón tay Sambungan Vàng 9K

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  7.358.455,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 33. Bông tai nữ Extralove Vàng 9K

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  6.933.928,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 34. Dây Chuyền Ukuphila Vàng 9K

  Dây Chuyền GLAMIRA Ukuphila

  Vàng 9K
  13.698.048,00 ₫
  8.244.300  - 80.164.712  8.244.300 ₫ - 80.164.712 ₫
 35. Nhẫn Hoppas Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hoppas

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  12.707.486,00 ₫
  7.621.095  - 98.518.396  7.621.095 ₫ - 98.518.396 ₫
 36. Nhẫn Ferrum Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  15.339.549,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫
 37. Nhẫn Kusangana Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kusangana

  Vàng 9K
  6.282.989,00 ₫
  4.712.241  - 47.122.417  4.712.241 ₫ - 47.122.417 ₫
 38. Nhẫn Ulanmoq Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ulanmoq

  Vàng 9K
  6.339.592,00 ₫
  4.754.694  - 47.546.940  4.754.694 ₫ - 47.546.940 ₫
 39. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - A Vàng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - A

  Vàng 9K
  4.075.452,00 ₫
  3.097.343  - 30.565.890  3.097.343 ₫ - 30.565.890 ₫
 40. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - B Vàng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - B

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  6.424.496,00 ₫
  3.828.660  - 50.292.206  3.828.660 ₫ - 50.292.206 ₫
 41. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - C Vàng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - C

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  5.518.840,00 ₫
  3.570.548  - 42.594.130  3.570.548 ₫ - 42.594.130 ₫
 42. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - SET Vàng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - SET

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.162 crt - VS

  12.056.545,00 ₫
  7.091.286  - 93.735.397  7.091.286 ₫ - 93.735.397 ₫
 43. Nhẫn Ceangal Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.438 crt - VS

  26.858.361,00 ₫
  7.811.283  - 127.046.559  7.811.283 ₫ - 127.046.559 ₫
 44. Bông tai nữ Mutantur Vàng 9K

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.943.339,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 45. Nhẫn Verbintenis Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  9.254.672,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 46. Vòng tay nữ Estbelle Vàng 9K

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.226.371,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 47. Nhẫn đeo ngón út Shram Vàng 9K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  10.981.079,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 48. Nhẫn Vaten Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vaten

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  13.981.065,00 ₫
  8.293.545  - 108.466.464  8.293.545 ₫ - 108.466.464 ₫
 49. Bông tai nữ Eriline Vàng 9K

  Bông tai nữ Eriline

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  18.396.138,00 ₫
  7.706.566  - 109.740.039  7.706.566 ₫ - 109.740.039 ₫
 50. Nhẫn Iunctura Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  18.509.344,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 51. Dây chuyền nữ Evidemment Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng 9K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  15.877.282,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 52. Bông Tai Evolet Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Evolet

  Vàng 9K
  8.037.697,00 ₫
  5.787.141  - 60.282.727  5.787.141 ₫ - 60.282.727 ₫
 53. Vòng tay nữ Ewig Vàng 9K

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  6.481.100,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 54. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - B Vàng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - B

  Vàng 9K
  6.622.610,00 ₫
  4.966.957  - 49.669.575  4.966.957 ₫ - 49.669.575 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Vàng 9K

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  18.226.327,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 56. Dây chuyền nữ Citrum Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  10.782.966,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 57. Nhẫn Ramantical Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ramantical

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  9.141.465,00 ₫
  5.540.067  - 60.947.820  5.540.067 ₫ - 60.947.820 ₫
 58. Dây chuyền nữ Mighter Vàng 9K

  Dây chuyền nữ Mighter

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.696 crt - VS

  20.065.941,00 ₫
  6.290.063  - 117.749.433  6.290.063 ₫ - 117.749.433 ₫
 59. Phụ kiện Apple Watch® Hopeso - C Vàng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - C

  Vàng 9K
  5.292.427,00 ₫
  4.022.244  - 39.693.202  4.022.244 ₫ - 39.693.202 ₫
 60. Nhẫn Koshmar Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Koshmar

  Vàng 9K
  6.396.196,00 ₫
  4.797.147  - 47.971.470  4.797.147 ₫ - 47.971.470 ₫
 61. Bông tai nữ Interit Vàng 9K

  Bông tai nữ Interit

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  12.311.261,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫

You’ve viewed 60 of 615 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng