Đang tải...
Tìm thấy 54 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gratia 0.08 Carat

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  13.184.295,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt 0.05 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.739.318,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt 0.07 Carat

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.870.553,00 ₫
  6.472.511  - 76.026.325  6.472.511 ₫ - 76.026.325 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April 0.03 Carat

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.373.937,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Macolie 0.07 Carat

  Nhẫn đính hôn Macolie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  14.707.252,00 ₫
  5.580.310  - 68.726.498  5.580.310 ₫ - 68.726.498 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Prosel 0.015 Carat

  Nhẫn đính hôn Prosel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  9.298.084,00 ₫
  5.292.373  - 54.167.408  5.292.373 ₫ - 54.167.408 ₫
  Mới

 7. Nhẫn đính hôn Expai Women 0.128 Carat

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  12.911.497,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 8. Bộ Nhẫn Cưới Perfect Match Nhẫn A 0.09 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Perfect Match Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  11.844.101,00 ₫
  5.216.941  - 62.372.948  5.216.941 ₫ - 62.372.948 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Julianne 0.08 Carat

  Nhẫn đính hôn Julianne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  15.329.091,00 ₫
  7.162.479  - 79.514.018  7.162.479 ₫ - 79.514.018 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt 0.05 Carat

  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.828.961,00 ₫
  5.526.238  - 63.427.371  5.526.238 ₫ - 63.427.371 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Keyser B 0.035 Carat

  Nhẫn đính hôn Keyser B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  11.494.249,00 ₫
  5.961.523  - 62.454.056  5.961.523 ₫ - 62.454.056 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Hui 0.05 Carat

  Nhẫn đính hôn Hui

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.05 crt - AAA

  14.774.034,00 ₫
  7.689.149  - 95.154.574  7.689.149 ₫ - 95.154.574 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 0.07crt 0.07 Carat

  Nhẫn đính hôn Ellie 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.532.987,00 ₫
  5.671.152  - 62.643.310  5.671.152 ₫ - 62.643.310 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Magnolia 0.07 Carat

  Nhẫn đính hôn Magnolia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.094 crt - VS

  14.075.683,00 ₫
  6.205.392  - 70.402.760  6.205.392 ₫ - 70.402.760 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Aldean 0.03 Carat

  Nhẫn đính hôn Aldean

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.515.609,00 ₫
  6.144.019  - 64.116.797  6.144.019 ₫ - 64.116.797 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.03crt 0.03 Carat

  Nhẫn đính hôn Julia 0.03crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.240.572,00 ₫
  5.053.101  - 56.816.972  5.053.101 ₫ - 56.816.972 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Simone 0.08 Carat

  Nhẫn đính hôn Simone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  17.106.734,00 ₫
  7.559.104  - 86.205.526  7.559.104 ₫ - 86.205.526 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Salbatora 0.03 Carat

  Nhẫn đính hôn Salbatora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  18.307.689,00 ₫
  7.302.528  - 93.451.279  7.302.528 ₫ - 93.451.279 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Snyed 0.022 Carat

  Nhẫn đính hôn Snyed

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.022 crt - VS

  8.504.025,00 ₫
  4.808.151  - 48.854.754  4.808.151 ₫ - 48.854.754 ₫
  Mới

 22. Nhẫn đính hôn Brutna 0.008 Carat

  Nhẫn đính hôn Brutna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  10.504.446,00 ₫
  5.332.927  - 61.061.682  5.332.927 ₫ - 61.061.682 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lissy 0.05crt 0.05 Carat

  Nhẫn đính hôn Lissy 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.316.502,00 ₫
  5.869.600  - 71.943.831  5.869.600 ₫ - 71.943.831 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April 0.07crt 0.07 Carat

  Nhẫn đính hôn April 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.960.196,00 ₫
  7.372.282  - 87.989.928  7.372.282 ₫ - 87.989.928 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Cirrus 0.035 Carat

  Nhẫn đính hôn Cirrus

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.035 crt - AAA

  9.039.075,00 ₫
  4.927.381  - 52.247.817  4.927.381 ₫ - 52.247.817 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn đính hôn Mroceo 0.056 Carat

  Nhẫn đính hôn Mroceo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.232 crt - VS

  19.486.477,00 ₫
  9.935.873  - 126.841.225  9.935.873 ₫ - 126.841.225 ₫
  Mới

 28. Nhẫn đính hôn Botte 0.04 Carat

  Nhẫn đính hôn Botte

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.136 crt - VS

  13.806.402,00 ₫
  5.799.305  - 69.889.063  5.799.305 ₫ - 69.889.063 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Jessia 0.045 Carat

  Nhẫn đính hôn Jessia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  19.150.144,00 ₫
  9.075.304  - 105.239.144  9.075.304 ₫ - 105.239.144 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jessica 0.05crt 0.05 Carat

  Nhẫn đính hôn Jessica 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.033.161,00 ₫
  6.169.704  - 70.321.648  6.169.704 ₫ - 70.321.648 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Tonia 0.07 crt 0.07 Carat

  Nhẫn đính hôn Tonia 0.07 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.720.578,00 ₫
  7.322.536  - 80.892.880  7.322.536 ₫ - 80.892.880 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Evie 0.07 Carat

  Nhẫn đính hôn Evie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.516.377,00 ₫
  6.840.205  - 73.998.595  6.840.205 ₫ - 73.998.595 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Serwinto 0.03 Carat

  Nhẫn đính hôn Serwinto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  10.945.951,00 ₫
  6.204.851  - 64.725.114  6.204.851 ₫ - 64.725.114 ₫
  Mới

 34. Nhẫn đính hôn Resi 0.08 Carat

  Nhẫn đính hôn Resi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  24.091.315,00 ₫
  7.942.750  - 142.630.477  7.942.750 ₫ - 142.630.477 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lissy 0.03crt 0.03 Carat

  Nhẫn đính hôn Lissy 0.03crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.011.455,00 ₫
  5.570.847  - 66.955.614  5.570.847 ₫ - 66.955.614 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 0.05crt 0.05 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 0.05crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.997.744,00 ₫
  6.677.988  - 70.118.878  6.677.988 ₫ - 70.118.878 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Tynamo 0.094 Carat

  Nhẫn đính hôn Tynamo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.262 crt - VS

  25.522.892,00 ₫
  9.524.919  - 130.991.306  9.524.919 ₫ - 130.991.306 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Merrill 0.07 Carat

  Nhẫn đính hôn Merrill

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  19.368.598,00 ₫
  9.129.648  - 101.778.490  9.129.648 ₫ - 101.778.490 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alexis 0.03crt 0.03 Carat

  Nhẫn đính hôn Alexis 0.03crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.011.455,00 ₫
  5.570.847  - 66.955.614  5.570.847 ₫ - 66.955.614 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Mona 0.09 Carat

  Nhẫn đính hôn Mona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.836 crt - VS

  46.365.515,00 ₫
  13.304.607  - 169.585.755  13.304.607 ₫ - 169.585.755 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 0.05crt 0.05 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  14.201.944,00 ₫
  7.764.851  - 77.013.156  7.764.851 ₫ - 77.013.156 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jessica 0.03crt 0.03 Carat

  Nhẫn đính hôn Jessica 0.03crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.728.114,00 ₫
  5.847.970  - 65.333.432  5.847.970 ₫ - 65.333.432 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ursula 0.07 Carat

  Nhẫn đính hôn Ursula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.968.501,00 ₫
  7.059.201  - 82.312.285  7.059.201 ₫ - 82.312.285 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Crvecoeur 0.04 Carat

  Nhẫn đính hôn Crvecoeur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  21.935.974,00 ₫
  9.441.107  - 110.727.533  9.441.107 ₫ - 110.727.533 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Peggy 0.09 Carat

  Nhẫn đính hôn Peggy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  44.584.357,00 ₫
  11.403.948  - 143.036.018  11.403.948 ₫ - 143.036.018 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alexis 0.07crt 0.07 Carat

  Nhẫn đính hôn Alexis 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  17.243.537,00 ₫
  7.187.623  - 89.612.110  7.187.623 ₫ - 89.612.110 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Bucheron 0.168 Carat

  Nhẫn đính hôn Bucheron

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  18.345.000,00 ₫
  7.066.230  - 93.289.059  7.066.230 ₫ - 93.289.059 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ursula 003crt 0.03 Carat

  Nhẫn đính hôn Ursula 003crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  12.703.858,00 ₫
  6.586.064  - 73.241.582  6.586.064 ₫ - 73.241.582 ₫
 49. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 50. Nhẫn đính hôn Chere 0.086 Carat

  Nhẫn đính hôn Chere

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Moissanite

  0.674 crt - VS

  19.552.175,00 ₫
  9.046.375  - 158.811.753  9.046.375 ₫ - 158.811.753 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Chantr 0.3 Carat

  Nhẫn đính hôn Chantr

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  11.428.280,00 ₫
  5.474.868  - 81.595.823  5.474.868 ₫ - 81.595.823 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Olivet 0.07 Carat

  Nhẫn đính hôn Olivet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - VS

  12.842.284,00 ₫
  6.083.187  - 75.945.218  6.083.187 ₫ - 75.945.218 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Ndid 0.09 Carat

  Nhẫn đính hôn Ndid

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  15.581.071,00 ₫
  8.137.953  - 95.222.168  8.137.953 ₫ - 95.222.168 ₫
  Mới

 54. Nhẫn đính hôn Reudot 0.03 Carat

  Nhẫn đính hôn Reudot

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  11.229.293,00 ₫
  6.367.069  - 66.347.297  6.367.069 ₫ - 66.347.297 ₫
  Mới

 55. Nhẫn đính hôn Sparbax 0.03 Carat

  Nhẫn đính hôn Sparbax

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  11.052.204,00 ₫
  6.265.683  - 65.333.432  6.265.683 ₫ - 65.333.432 ₫
  Mới

 56. Nhẫn đính hôn Syndwe 0.05 Carat

  Nhẫn đính hôn Syndwe

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.05 crt - VS

  14.462.575,00 ₫
  7.626.965  - 96.776.756  7.626.965 ₫ - 96.776.756 ₫
  Mới

 57. Nhẫn đính hôn Taconoi 0.03 Carat

  Nhẫn đính hôn Taconoi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  16.152.350,00 ₫
  8.573.239  - 94.532.739  8.573.239 ₫ - 94.532.739 ₫
  Mới

 58. Nhẫn đính hôn Tamarata 0.07 Carat

  Nhẫn đính hôn Tamarata

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  14.083.254,00 ₫
  7.591.818  - 85.759.428  7.591.818 ₫ - 85.759.428 ₫
  Mới

You’ve viewed 54 of 54 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng