Đang tải...
Tìm thấy 255 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Acker 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.82 crt - VS

  31.000.195,00 ₫
  8.389.932  - 1.798.149.798  8.389.932 ₫ - 1.798.149.798 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Cadence 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.144 crt - VS

  519.335.542,00 ₫
  8.243.935  - 3.545.065.638  8.243.935 ₫ - 3.545.065.638 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Saphira 2.68 Carat

  Nhẫn đính hôn Saphira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.016 crt - SI

  633.258.241,00 ₫
  10.483.630  - 1.163.700.329  10.483.630 ₫ - 1.163.700.329 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt 2.15 Carat

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  2.15 crt - AAA

  25.709.714,00 ₫
  8.062.792  - 2.135.942.466  8.062.792 ₫ - 2.135.942.466 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.744 crt - VS

  536.766.173,00 ₫
  9.215.623  - 3.582.064.938  9.215.623 ₫ - 3.582.064.938 ₫
 6. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Besett 2.68 Carat

  Nhẫn đính hôn Besett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.812 crt - VS

  814.054.913,00 ₫
  7.007.832  - 2.880.078.569  7.007.832 ₫ - 2.880.078.569 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.972 crt - VS

  117.031.611,00 ₫
  9.637.391  - 4.858.615.171  9.637.391 ₫ - 4.858.615.171 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Marquita 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Marquita

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.964 crt - VS

  84.858.306,00 ₫
  8.896.053  - 3.957.492.264  8.896.053 ₫ - 3.957.492.264 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 3.0crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3 crt - VS

  107.147.379,00 ₫
  12.285.336  - 4.819.507.038  12.285.336 ₫ - 4.819.507.038 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agrippina 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Agrippina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.93 crt - VS

  837.662.819,00 ₫
  10.373.052  - 1.842.408.372  10.373.052 ₫ - 1.842.408.372 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Ailani 2.26 Carat

  Nhẫn đính hôn Ailani

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.58 crt - VS

  279.017.445,00 ₫
  9.405.960  - 362.193.008  9.405.960 ₫ - 362.193.008 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn SYLVIE Krin 2.15 Carat

  Nhẫn SYLVIE Krin

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  2.438 crt - AA

  50.583.193,00 ₫
  9.519.512  - 2.186.067.934  9.519.512 ₫ - 2.186.067.934 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Navarra 2.15 Carat

  Nhẫn đính hôn Navarra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.5 crt - VS

  645.407.313,00 ₫
  7.191.679  - 2.145.526.866  7.191.679 ₫ - 2.145.526.866 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Aquamarine & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  35.453.899,00 ₫
  8.754.923  - 3.559.070.488  8.754.923 ₫ - 3.559.070.488 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Almira 2.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  68.980.105,00 ₫
  8.285.571  - 3.530.547.098  8.285.571 ₫ - 3.530.547.098 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Bargas 2.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Bargas

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.15 crt - VS

  965.160.761,00 ₫
  9.103.152  - 5.194.420.667  9.103.152 ₫ - 5.194.420.667 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Malgosia 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Malgosia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.49 crt - VS

  27.073.160,00 ₫
  7.411.215  - 1.755.418.784  7.411.215 ₫ - 1.755.418.784 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Jenaira 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Jenaira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.58 crt - VS

  818.500.506,00 ₫
  8.932.823  - 1.767.977.186  8.932.823 ₫ - 1.767.977.186 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Marilee 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Marilee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.27 crt - VS

  525.267.866,00 ₫
  9.304.843  - 3.561.422.654  9.304.843 ₫ - 3.561.422.654 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Almira 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  3 crt - AAA

  23.465.423,00 ₫
  8.993.384  - 4.791.929.913  8.993.384 ₫ - 4.791.929.913 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 2.0crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 2.0crt

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  2 crt - AA

  48.003.651,00 ₫
  12.164.212  - 3.569.885.048  12.164.212 ₫ - 3.569.885.048 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Titina 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Titina 3.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  3 crt - VS

  1.295.698.213,00 ₫
  9.365.405  - 4.792.132.690  9.365.405 ₫ - 4.792.132.690 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Marhta 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Marhta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.874 crt - VS

  82.698.639,00 ₫
  8.072.254  - 4.140.150.119  8.072.254 ₫ - 4.140.150.119 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Lurenda 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Lurenda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  2.604 crt - AAA

  21.196.800,00 ₫
  9.295.922  - 1.795.338.016  9.295.922 ₫ - 1.795.338.016 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Jeslanie 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Jeslanie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.76 crt - VS

  833.729.566,00 ₫
  13.266.757  - 1.850.194.854  13.266.757 ₫ - 1.850.194.854 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Dobbin 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Dobbin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.77 crt - VS

  63.877.256,00 ₫
  14.292.517  - 2.175.050.601  14.292.517 ₫ - 2.175.050.601 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Jovelle 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Jovelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  3.18 crt - VS

  912.762.342,00 ₫
  6.682.584  - 2.898.449.797  6.682.584 ₫ - 2.898.449.797 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Purnima 2.15 Carat

  Nhẫn đính hôn Purnima

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.078 crt - VS

  705.053.648,00 ₫
  10.314.383  - 3.721.491.612  10.314.383 ₫ - 3.721.491.612 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Harebrained 2.15 Carat

  Nhẫn đính hôn Harebrained

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.358 crt - VS

  646.161.628,00 ₫
  8.894.972  - 2.167.804.851  8.894.972 ₫ - 2.167.804.851 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Violet 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Violet 3.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  3.1 crt - AAA

  83.510.813,00 ₫
  10.663.152  - 4.812.950.708  10.663.152 ₫ - 4.812.950.708 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bona 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Bona 3.0 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  3 crt - AA

  62.795.801,00 ₫
  12.188.004  - 4.834.917.775  12.188.004 ₫ - 4.834.917.775 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Vapha 2.15 Carat

  Nhẫn đính hôn Vapha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.45 crt - VS

  34.918.307,00 ₫
  9.893.967  - 3.651.061.814  9.893.967 ₫ - 3.651.061.814 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Violet 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Violet 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.1 crt - VS

  39.806.488,00 ₫
  9.581.696  - 3.548.323.528  9.581.696 ₫ - 3.548.323.528 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 2.0crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 2.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  67.740.486,00 ₫
  7.851.367  - 3.523.450.043  7.851.367 ₫ - 3.523.450.043 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Saffronia 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Saffronia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.54 crt - VS

  539.048.855,00 ₫
  9.570.882  - 3.603.572.389  9.570.882 ₫ - 3.603.572.389 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Isaian 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Isaian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  58.644.364,00 ₫
  6.599.041  - 4.874.999.227  6.599.041 ₫ - 4.874.999.227 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Maine 2.15 Carat

  Nhẫn đính hôn Maine

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.23 crt - VS

  643.566.134,00 ₫
  8.894.972  - 2.156.016.984  8.894.972 ₫ - 2.156.016.984 ₫
 42. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Teswe 2.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Teswe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.932 crt - VS

  959.019.444,00 ₫
  6.871.568  - 5.138.766.252  6.871.568 ₫ - 5.138.766.252 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Titina 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Titina 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  69.440.535,00 ₫
  8.889.564  - 3.533.183.146  8.889.564 ₫ - 3.533.183.146 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amanda 2.0crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Amanda 2.0crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2 crt - AA

  51.560.018,00 ₫
  10.239.221  - 3.556.502.033  10.239.221 ₫ - 3.556.502.033 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Chanoa 2.1 Carat

  Nhẫn đính hôn Chanoa

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.568 crt - VS

  560.269.448,00 ₫
  8.532.143  - 743.325.004  8.532.143 ₫ - 743.325.004 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Phillipa 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Phillipa 3.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.03 crt - VS

  104.896.598,00 ₫
  9.863.415  - 4.806.732.338  9.863.415 ₫ - 4.806.732.338 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Bernie 2.68 Carat

  Nhẫn đính hôn Bernie

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.08 crt - VS

  947.371.086,00 ₫
  9.254.556  - 4.974.006.492  9.254.556 ₫ - 4.974.006.492 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Brigida 2crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Brigida 2crt

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  3 crt - AAA

  79.858.196,00 ₫
  11.818.146  - 3.677.827.834  11.818.146 ₫ - 3.677.827.834 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Tien 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Tien

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  2.784 crt - VS1

  287.622.047,00 ₫
  11.126.015  - 3.647.493.007  11.126.015 ₫ - 3.647.493.007 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Céline 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Céline 2.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  2 crt - VS

  516.923.355,00 ₫
  8.917.682  - 3.537.846.923  8.917.682 ₫ - 3.537.846.923 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cannoli 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Cannoli 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.216 crt - VS

  520.840.927,00 ₫
  6.832.636  - 3.535.819.193  6.832.636 ₫ - 3.535.819.193 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Johnika 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Johnika

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.4 crt - VS

  29.590.517,00 ₫
  8.743.027  - 1.764.543.562  8.743.027 ₫ - 1.764.543.562 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Nanci 2.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Nanci

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.802 crt - VS

  984.646.158,00 ₫
  9.823.672  - 5.235.421.353  9.823.672 ₫ - 5.235.421.353 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gervasia 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Gervasia 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3 crt - VS

  1.298.106.614,00 ₫
  10.023.470  - 4.805.921.245  10.023.470 ₫ - 4.805.921.245 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Jolyssa 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Jolyssa

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  2.604 crt - AAA

  18.386.637,00 ₫
  8.264.754  - 1.780.332.818  8.264.754 ₫ - 1.780.332.818 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jeffrey 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Jeffrey 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3 crt - AA

  61.720.835,00 ₫
  7.338.757  - 4.774.896.993  7.338.757 ₫ - 4.774.896.993 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Marguel 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Marguel

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Swarovski

  3 crt - AAA

  30.279.135,00 ₫
  8.970.674  - 1.952.757.400  8.970.674 ₫ - 1.952.757.400 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Maletha 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Maletha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.204 crt - VS

  922.234.001,00 ₫
  11.741.363  - 2.952.698.316  11.741.363 ₫ - 2.952.698.316 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Sonja 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Sonja

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  2.98 crt - AAA

  75.191.715,00 ₫
  9.332.421  - 3.621.105.490  9.332.421 ₫ - 3.621.105.490 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Morte 2.15 Carat

  Nhẫn đính hôn Morte

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.39 crt - VS

  644.010.614,00 ₫
  7.669.683  - 2.154.881.462  7.669.683 ₫ - 2.154.881.462 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 2.0crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Grace 2.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  24.705.581,00 ₫
  11.009.217  - 3.553.054.891  11.009.217 ₫ - 3.553.054.891 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.402 crt - VS

  531.068.794,00 ₫
  10.185.148  - 3.588.080.538  10.185.148 ₫ - 3.588.080.538 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Penelope 3.0crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Penelope 3.0crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.15 crt - VS

  1.300.959.494,00 ₫
  10.129.994  - 4.816.735.802  10.129.994 ₫ - 4.816.735.802 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kylie 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Kylie 2.0 crt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.15 crt - VS

  522.963.825,00 ₫
  9.765.543  - 3.566.911.042  9.765.543 ₫ - 3.566.911.042 ₫

You’ve viewed 60 of 255 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng