Đang tải...
Tìm thấy 262 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Zanessa 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  22.144.425,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.982.596,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Lugh 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  22.261.492,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.922.262,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  24.632.855,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  28.610.447,00 ₫
  9.992.649  - 1.095.217.153  9.992.649 ₫ - 1.095.217.153 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Despiteously 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  53.150.569,00 ₫
  4.440.726  - 1.026.044.547  4.440.726 ₫ - 1.026.044.547 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  70.075.619,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A 0.5 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.443.108,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Abella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.606 crt - VS

  23.292.659,00 ₫
  7.458.798  - 1.061.651.471  7.458.798 ₫ - 1.061.651.471 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Consecratedness A 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Consecratedness A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - VS

  21.520.155,00 ₫
  5.819.583  - 1.060.921.494  5.819.583 ₫ - 1.060.921.494 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Sadie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.88 crt - VS

  25.648.882,00 ₫
  6.828.310  - 1.079.617.158  6.828.310 ₫ - 1.079.617.158 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.336.772,00 ₫
  7.180.865  - 1.046.524.617  7.180.865 ₫ - 1.046.524.617 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.001.403,00 ₫
  7.937.884  - 1.056.054.942  7.937.884 ₫ - 1.056.054.942 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.309.659,00 ₫
  5.900.691  - 1.040.644.197  5.900.691 ₫ - 1.040.644.197 ₫
 18. Nhẫn Consecratedness SET 0.5 Carat

  Nhẫn Consecratedness SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.824 crt - VS

  27.919.127,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.078.473  - 1.103.747.137  8.078.473 ₫ - 1.103.747.137 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Nature 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Nature 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  58.263.421,00 ₫
  8.922.008  - 199.285.233  8.922.008 ₫ - 199.285.233 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.140.876,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Janiecere 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Janiecere

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.7 crt - VS

  63.040.480,00 ₫
  6.062.910  - 1.016.873.805  6.062.910 ₫ - 1.016.873.805 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Katherina 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Katherina 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.080.543,00 ₫
  7.006.750  - 1.050.782.847  7.006.750 ₫ - 1.050.782.847 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.74 crt - VS

  64.405.547,00 ₫
  7.358.223  - 1.078.076.080  7.358.223 ₫ - 1.078.076.080 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Viviette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - VS

  25.993.055,00 ₫
  8.333.967  - 1.079.901.037  8.333.967 ₫ - 1.079.901.037 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.584.695,00 ₫
  7.426.355  - 1.047.944.022  7.426.355 ₫ - 1.047.944.022 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gredel 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Gredel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.59 crt - VS

  23.713.886,00 ₫
  7.210.604  - 1.066.355.803  7.210.604 ₫ - 1.066.355.803 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  58.219.350,00 ₫
  7.426.355  - 1.052.323.917  7.426.355 ₫ - 1.052.323.917 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Alina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.596 crt - VS

  23.157.477,00 ₫
  7.262.514  - 1.063.679.200  7.262.514 ₫ - 1.063.679.200 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Belva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.478.442,00 ₫
  6.832.636  - 1.047.335.705  6.832.636 ₫ - 1.047.335.705 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Julia 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.832.619,00 ₫
  6.321.107  - 1.049.363.435  6.321.107 ₫ - 1.049.363.435 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Sora 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Sora

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  55.311.047,00 ₫
  5.677.641  - 1.038.413.697  5.677.641 ₫ - 1.038.413.697 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Céline 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Céline 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.301.354,00 ₫
  6.554.702  - 1.046.321.840  6.554.702 ₫ - 1.046.321.840 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Ladre 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Ladre

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  58.036.856,00 ₫
  6.123.742  - 1.049.904.166  6.123.742 ₫ - 1.049.904.166 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.255.435,00 ₫
  5.039.583  - 1.028.883.372  5.039.583 ₫ - 1.028.883.372 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.796 crt - AA

  16.446.776,00 ₫
  7.543.152  - 1.255.245.551  7.543.152 ₫ - 1.255.245.551 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Zamazenta 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Zamazenta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.116 crt - VS

  78.515.299,00 ₫
  8.292.601  - 1.102.327.725  8.292.601 ₫ - 1.102.327.725 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.66 crt - VS

  62.052.570,00 ₫
  7.203.845  - 1.069.492.027  7.203.845 ₫ - 1.069.492.027 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lissy 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Lissy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  58.617.598,00 ₫
  10.719.928  - 201.312.963  10.719.928 ₫ - 201.312.963 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Sydney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.638 crt - VS

  28.675.336,00 ₫
  9.229.142  - 1.090.080.242  9.229.142 ₫ - 1.090.080.242 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amanda 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Amanda 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  23.807.704,00 ₫
  7.910.847  - 1.066.396.362  7.910.847 ₫ - 1.066.396.362 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Tonia 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Tonia 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  24.622.310,00 ₫
  8.823.055  - 167.044.338  8.823.055 ₫ - 167.044.338 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Layla 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Layla 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.328.467,00 ₫
  7.150.584  - 1.052.202.260  7.150.584 ₫ - 1.052.202.260 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Titina 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Titina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  57.754.867,00 ₫
  7.548.560  - 1.052.405.030  7.548.560 ₫ - 1.052.405.030 ₫
 46. Bộ Nhẫn Cưới Gemmiferous Nhẫn A 0.5 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Gemmiferous Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.25 crt - VS

  37.336.172,00 ₫
  9.068.005  - 1.125.497.909  9.068.005 ₫ - 1.125.497.909 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Paris 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Paris 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.692 crt - VS

  25.834.621,00 ₫
  8.321.800  - 1.083.659.098  8.321.800 ₫ - 1.083.659.098 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Fendr - A 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Fendr - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.9 crt - VS

  17.852.668,00 ₫
  7.543.152  - 1.092.216.114  7.543.152 ₫ - 1.092.216.114 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Heart 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Heart 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.345.078,00 ₫
  5.999.915  - 1.040.846.975  5.999.915 ₫ - 1.040.846.975 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Zensben 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Zensben

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.644 crt - VS

  13.912.653,00 ₫
  5.860.137  - 1.052.891.680  5.860.137 ₫ - 1.052.891.680 ₫
  Mới

 52. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Lea 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Lea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.69 crt - VS

  65.119.309,00 ₫
  7.684.823  - 1.075.967.244  7.684.823 ₫ - 1.075.967.244 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fonda 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Fonda 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  68.891.966,00 ₫
  7.137.606  - 1.079.725.301  7.137.606 ₫ - 1.079.725.301 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Grace 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.115.960,00 ₫
  7.397.156  - 1.050.985.617  7.397.156 ₫ - 1.050.985.617 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Storm 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Storm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  17.084.294,00 ₫
  7.802.702  - 156.702.918  7.802.702 ₫ - 156.702.918 ₫
 56. Bộ Nhẫn Cưới True Love Nhẫn A 0.5 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA True Love Nhẫn A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.309.659,00 ₫
  5.113.932  - 136.628.395  5.113.932 ₫ - 136.628.395 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Karlee 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Karlee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.66 crt - VS

  24.387.094,00 ₫
  7.522.875  - 1.069.843.504  7.522.875 ₫ - 1.069.843.504 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Makares 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Makares

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.596 crt - VS

  21.386.594,00 ₫
  6.346.792  - 1.053.540.558  6.346.792 ₫ - 1.053.540.558 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Eglantine 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Eglantine

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.770.089,00 ₫
  6.328.677  - 1.043.280.245  6.328.677 ₫ - 1.043.280.245 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alisha 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Alisha 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.616 crt - VS

  64.922.213,00 ₫
  11.544.538  - 1.081.469.149  11.544.538 ₫ - 1.081.469.149 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Savanna 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Savanna 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.628 crt - SI

  50.597.252,00 ₫
  6.380.588  - 148.686.628  6.380.588 ₫ - 148.686.628 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Sariel 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Sariel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.636 crt - VS

  63.126.185,00 ₫
  7.683.741  - 1.070.451.818  7.683.741 ₫ - 1.070.451.818 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Egbertine 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Egbertine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.3 crt - VS

  30.306.440,00 ₫
  7.275.492  - 1.068.843.152  7.275.492 ₫ - 1.068.843.152 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Glory

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.647.226,00 ₫
  7.335.513  - 1.054.027.212  7.335.513 ₫ - 1.054.027.212 ₫
 66. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Syfig - A 0.65 Carat

  Nhẫn đính hôn Syfig - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.01 crt - VS

  18.290.926,00 ₫
  7.360.656  - 1.379.329.064  7.360.656 ₫ - 1.379.329.064 ₫

You’ve viewed 60 of 262 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng