Đang tải...
Tìm thấy 73 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.972 crt - VS

  117.031.611,00 ₫
  9.637.391  - 4.858.615.171  9.637.391 ₫ - 4.858.615.171 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Agafya 3.7 Carat

  Nhẫn đính hôn Agafya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.796 crt - VS

  1.145.382.639,00 ₫
  9.888.829  - 1.600.743.590  9.888.829 ₫ - 1.600.743.590 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Mariko 3.2 Carat

  Nhẫn đính hôn Mariko

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.32 crt - VS

  727.690.406,00 ₫
  11.454.777  - 1.202.064.967  11.454.777 ₫ - 1.202.064.967 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 3.0crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3 crt - VS

  107.147.379,00 ₫
  12.285.336  - 4.819.507.038  12.285.336 ₫ - 4.819.507.038 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Liorit 3.2 Carat

  Nhẫn đính hôn Liorit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.416 crt - VS

  1.161.302.747,00 ₫
  10.052.129  - 5.955.062.486  10.052.129 ₫ - 5.955.062.486 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Almira 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  3 crt - AAA

  23.465.423,00 ₫
  8.993.384  - 4.791.929.913  8.993.384 ₫ - 4.791.929.913 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Casonia 3.2 Carat

  Nhẫn đính hôn Casonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.2 crt - VS

  41.639.554,00 ₫
  8.005.475  - 7.132.078.247  8.005.475 ₫ - 7.132.078.247 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Titina 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Titina 3.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  3 crt - VS

  1.295.698.213,00 ₫
  9.365.405  - 4.792.132.690  9.365.405 ₫ - 4.792.132.690 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Violet 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Violet 3.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  3.1 crt - AAA

  83.510.813,00 ₫
  10.663.152  - 4.812.950.708  10.663.152 ₫ - 4.812.950.708 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bona 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Bona 3.0 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  3 crt - AA

  62.795.801,00 ₫
  12.188.004  - 4.834.917.775  12.188.004 ₫ - 4.834.917.775 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Carenzia 3.7 Carat

  Nhẫn đính hôn Carenzia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.4 crt - VS

  43.212.801,00 ₫
  10.825.370  - 3.147.982.167  10.825.370 ₫ - 3.147.982.167 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Phillipa 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Phillipa 3.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.03 crt - VS

  104.896.598,00 ₫
  9.863.415  - 4.806.732.338  9.863.415 ₫ - 4.806.732.338 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Tiassale 3.2 Carat

  Nhẫn đính hôn Tiassale

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.428 crt - AAA

  25.028.667,00 ₫
  7.978.438  - 5.925.836.148  7.978.438 ₫ - 5.925.836.148 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Malias 3.2 Carat

  Nhẫn đính hôn Malias

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.56 crt - VS

  1.160.644.411,00 ₫
  8.953.370  - 5.944.639.960  8.953.370 ₫ - 5.944.639.960 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gervasia 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Gervasia 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3 crt - VS

  1.298.106.614,00 ₫
  10.023.470  - 4.805.921.245  10.023.470 ₫ - 4.805.921.245 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jeffrey 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Jeffrey 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3 crt - AA

  61.720.835,00 ₫
  7.338.757  - 4.774.896.993  7.338.757 ₫ - 4.774.896.993 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Mutinda 3.2 Carat

  Nhẫn đính hôn Mutinda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.68 crt - VS

  1.173.433.705,00 ₫
  12.698.992  - 6.006.066.640  12.698.992 ₫ - 6.006.066.640 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Sohniel 3.7 Carat

  Nhẫn đính hôn Sohniel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.928 crt - VS

  1.153.379.734,00 ₫
  9.504.913  - 1.632.687.089  9.504.913 ₫ - 1.632.687.089 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Marciane 3.2 Carat

  Nhẫn đính hôn Marciane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.36 crt - VS

  1.157.937.528,00 ₫
  9.401.904  - 5.935.231.297  9.401.904 ₫ - 5.935.231.297 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Penelope 3.0crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Penelope 3.0crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.15 crt - VS

  1.300.959.494,00 ₫
  10.129.994  - 4.816.735.802  10.129.994 ₫ - 4.816.735.802 ₫
 23. Nhẫn SYLVIE Ngoen 3.06 Carat

  Nhẫn SYLVIE Ngoen

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  3.06 crt - AAA

  37.510.287,00 ₫
  6.618.507  - 496.550.348  6.618.507 ₫ - 496.550.348 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Yely 3.7 Carat

  Nhẫn đính hôn Yely

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  3.9 crt - AAA

  31.587.694,00 ₫
  9.032.857  - 1.650.950.165  9.032.857 ₫ - 1.650.950.165 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Queen 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Queen 3.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.78 crt - SI

  907.313.428,00 ₫
  11.426.659  - 1.849.275.613  11.426.659 ₫ - 1.849.275.613 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Bayamine 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  30.451.626,00 ₫
  9.742.833  - 4.825.319.857  9.742.833 ₫ - 4.825.319.857 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Diana 4 Carat

  Nhẫn đính hôn Diana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  4 crt - AAA

  27.010.435,00 ₫
  9.814.209  - 7.101.324.354  9.814.209 ₫ - 7.101.324.354 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Jinella 3.2 Carat

  Nhẫn đính hôn Jinella

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  3.2 crt - AA

  48.407.845,00 ₫
  8.861.176  - 5.902.382.078  8.861.176 ₫ - 5.902.382.078 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Beckett 3.7 Carat

  Nhẫn đính hôn Beckett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.088 crt - VS

  1.156.354.006,00 ₫
  9.856.386  - 1.640.973.736  9.856.386 ₫ - 1.640.973.736 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berdina 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Berdina 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  3.2 crt - AAA

  85.376.053,00 ₫
  10.302.487  - 4.827.644.991  10.302.487 ₫ - 4.827.644.991 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 3.0crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Ellie 3.0crt

  Vàng 14K & Đá Garnet

  3 crt - AAA

  28.032.681,00 ₫
  10.992.996  - 4.812.815.530  10.992.996 ₫ - 4.812.815.530 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Swerve 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Swerve

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.54 crt - VS

  1.328.470.914,00 ₫
  15.745.993  - 4.959.988.121  15.745.993 ₫ - 4.959.988.121 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Cassidy 3.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.24 crt - VS

  1.303.517.677,00 ₫
  9.635.769  - 4.824.495.248  9.635.769 ₫ - 4.824.495.248 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Donielle 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  3.274 crt - AAA

  89.675.921,00 ₫
  12.779.560  - 4.841.406.507  12.779.560 ₫ - 4.841.406.507 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Silanna 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Silanna

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  3.43 crt - VS

  1.311.257.925,00 ₫
  8.837.655  - 4.835.052.958  8.837.655 ₫ - 4.835.052.958 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Sydney 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.128 crt - VS

  115.146.636,00 ₫
  13.696.635  - 4.866.644.983  13.696.635 ₫ - 4.866.644.983 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Marinella 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Marinella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.53 crt - VS

  1.312.558.647,00 ₫
  9.257.260  - 4.858.128.520  9.257.260 ₫ - 4.858.128.520 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Micheyla 3.7 Carat

  Nhẫn đính hôn Micheyla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.58 crt - VS

  1.181.801.198,00 ₫
  14.937.605  - 1.727.922.775  14.937.605 ₫ - 1.727.922.775 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Daphne 4 Carat

  Nhẫn đính hôn Daphne

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  4.452 crt - AAA

  37.760.914,00 ₫
  14.248.177  - 7.156.410.995  14.248.177 ₫ - 7.156.410.995 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Dalinda 3.7 Carat

  Nhẫn đính hôn Dalinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.1 crt - VS

  1.173.632.693,00 ₫
  9.261.315  - 1.713.823.291  9.261.315 ₫ - 1.713.823.291 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Arella 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Arella 3.0 crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  3.352 crt - AAA

  39.323.616,00 ₫
  14.518.541  - 1.846.166.425  14.518.541 ₫ - 1.846.166.425 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Margies 3.7 Carat

  Nhẫn đính hôn Margies

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  3.78 crt - AA

  64.718.358,00 ₫
  13.328.940  - 1.639.986.912  13.328.940 ₫ - 1.639.986.912 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Hauer 3.7 Carat

  Nhẫn đính hôn Hauer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.1 crt - VS

  1.160.638.734,00 ₫
  8.716.531  - 1.622.859.355  8.716.531 ₫ - 1.622.859.355 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Neuquen 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Neuquen

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Sapphire Trắng

  4.94 crt - AAA

  44.969.898,00 ₫
  11.940.081  - 5.848.795.956  11.940.081 ₫ - 5.848.795.956 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Alina 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.116 crt - VS

  1.301.262.302,00 ₫
  10.263.554  - 4.813.626.619  10.263.554 ₫ - 4.813.626.619 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Litzy 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Litzy 3.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.272 crt - VS

  1.302.951.265,00 ₫
  9.003.117  - 4.819.479.994  9.003.117 ₫ - 4.819.479.994 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Mathina 3.7 Carat

  Nhẫn đính hôn Mathina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.732 crt - VS

  1.143.986.751,00 ₫
  10.125.128  - 1.597.783.108  10.125.128 ₫ - 1.597.783.108 ₫
 49. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amanda 3.0crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Amanda 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3 crt - VS

  106.261.937,00 ₫
  10.570.147  - 4.814.437.713  10.570.147 ₫ - 4.814.437.713 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Melita 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Melita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.22 crt - VS

  1.362.830.922,00 ₫
  24.767.496  - 5.059.130.565  24.767.496 ₫ - 5.059.130.565 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 3.0crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  3 crt - AAA

  86.929.295,00 ₫
  12.677.904  - 4.829.442.910  12.677.904 ₫ - 4.829.442.910 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Agnella 3.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  3.14 crt - AAA

  32.645.088,00 ₫
  10.037.259  - 1.810.153.955  10.037.259 ₫ - 1.810.153.955 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Céline 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Céline 3.0 crt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  3 crt - VS

  1.297.221.173,00 ₫
  8.751.138  - 4.800.851.928  8.751.138 ₫ - 4.800.851.928 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 3.0crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Grace 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  3 crt - AAA

  47.457.787,00 ₫
  11.744.608  - 4.814.437.713  11.744.608 ₫ - 4.814.437.713 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Arian 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Arian 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3 crt - VS

  107.891.150,00 ₫
  11.784.081  - 4.823.765.268  11.784.081 ₫ - 4.823.765.268 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alisha 3.0crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Alisha 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  3.198 crt - AAA

  87.221.558,00 ₫
  10.442.535  - 4.827.969.428  10.442.535 ₫ - 4.827.969.428 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gardenia 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Gardenia 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.096 crt - VS

  1.307.511.764,00 ₫
  12.464.857  - 4.853.059.198  12.464.857 ₫ - 4.853.059.198 ₫
 59. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Layla 3.0crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Layla 3.0crt

  Vàng 14K & Đá Garnet

  3 crt - AAA

  27.643.086,00 ₫
  10.766.971  - 4.810.585.023  10.766.971 ₫ - 4.810.585.023 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Janessa 3.2 Carat

  Nhẫn đính hôn Janessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  3.2 crt - AA

  52.657.966,00 ₫
  11.294.451  - 5.926.714.830  11.294.451 ₫ - 5.926.714.830 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kylie 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Kylie 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  3.2 crt - AA

  73.165.609,00 ₫
  12.282.631  - 4.851.612.746  12.282.631 ₫ - 4.851.612.746 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 3.0crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Clariss 3.0crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  3.418 crt - AAA

  34.678.225,00 ₫
  13.145.092  - 4.875.972.535  13.145.092 ₫ - 4.875.972.535 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amaya 3.0 crt 3 Carat

  Nhẫn đính hôn Amaya 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.6 crt - AAA

  44.255.597,00 ₫
  19.285.057  - 4.964.651.900  19.285.057 ₫ - 4.964.651.900 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Shelby 4 Carat

  Nhẫn đính hôn Shelby

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  4.88 crt - AA

  174.323.888,00 ₫
  13.720.968  - 2.481.278.287  13.720.968 ₫ - 2.481.278.287 ₫

You’ve viewed 60 of 73 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng