Đang tải...
Tìm thấy 546 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Zanessa 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  22.144.425,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Alonnisos 0.44 Carat

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.87 crt - VS

  31.665.288,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.982.596,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Efrata 0.44 Carat

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  61.709.208,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Lugh 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  22.261.492,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.922.262,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  24.632.855,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Bagu 0.35 Carat

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  14.873.799,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  28.610.447,00 ₫
  9.992.649  - 1.095.217.153  9.992.649 ₫ - 1.095.217.153 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Despiteously 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  53.150.569,00 ₫
  4.440.726  - 1.026.044.547  4.440.726 ₫ - 1.026.044.547 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  70.075.619,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Starila 0.35 Carat

  Nhẫn đính hôn Starila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.45 crt - VS

  17.980.009,00 ₫
  6.769.912  - 371.493.526  6.769.912 ₫ - 371.493.526 ₫
 15. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A 0.5 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.443.108,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Abella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.606 crt - VS

  23.292.659,00 ₫
  7.458.798  - 1.061.651.471  7.458.798 ₫ - 1.061.651.471 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Consecratedness A 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Consecratedness A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - VS

  21.520.155,00 ₫
  5.819.583  - 1.060.921.494  5.819.583 ₫ - 1.060.921.494 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Sadie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.88 crt - VS

  25.648.882,00 ₫
  6.828.310  - 1.079.617.158  6.828.310 ₫ - 1.079.617.158 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Roenou 0.35 Carat

  Nhẫn đính hôn Roenou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.526 crt - VS

  44.349.413,00 ₫
  7.218.716  - 387.566.661  7.218.716 ₫ - 387.566.661 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Nichele 0.35 Carat

  Nhẫn đính hôn Nichele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  14.661.563,00 ₫
  5.251.818  - 352.432.871  5.251.818 ₫ - 352.432.871 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.336.772,00 ₫
  7.180.865  - 1.046.524.617  7.180.865 ₫ - 1.046.524.617 ₫
 23. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty-Nhẫn A 0.35 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  18.203.330,00 ₫
  6.308.941  - 104.563.239  6.308.941 ₫ - 104.563.239 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.001.403,00 ₫
  7.937.884  - 1.056.054.942  7.937.884 ₫ - 1.056.054.942 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.35 Carat

  Nhẫn đính hôn Grace

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  38.988.096,00 ₫
  7.051.090  - 366.018.656  7.051.090 ₫ - 366.018.656 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Ersilia 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.309.659,00 ₫
  5.900.691  - 1.040.644.197  5.900.691 ₫ - 1.040.644.197 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn Consecratedness SET 0.5 Carat

  Nhẫn Consecratedness SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.824 crt - VS

  27.919.127,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.078.473  - 1.103.747.137  8.078.473 ₫ - 1.103.747.137 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Liogo 0.36 Carat

  Nhẫn đính hôn Liogo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  12.844.988,00 ₫
  6.285.960  - 1.212.122.510  6.285.960 ₫ - 1.212.122.510 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Leare 0.35 Carat

  Nhẫn đính hôn Leare

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.47 crt - VS

  17.829.146,00 ₫
  5.583.014  - 368.357.304  5.583.014 ₫ - 368.357.304 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Blehe 0.44 Carat

  Nhẫn đính hôn Blehe

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  13.370.845,00 ₫
  6.184.574  - 821.081.670  6.184.574 ₫ - 821.081.670 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Nature 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Nature 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  58.263.421,00 ₫
  8.922.008  - 199.285.233  8.922.008 ₫ - 199.285.233 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Zonel 0.36 Carat

  Nhẫn đính hôn Zonel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  14.649.665,00 ₫
  6.792.892  - 1.238.280.212  6.792.892 ₫ - 1.238.280.212 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Céline 0.35 Carat

  Nhẫn đính hôn Céline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  16.432.446,00 ₫
  6.349.225  - 362.571.514  6.349.225 ₫ - 362.571.514 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.140.876,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Kailey 0.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Kailey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  45.231.339,00 ₫
  9.163.173  - 214.939.306  9.163.173 ₫ - 214.939.306 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Leenil 0.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Leenil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.512 crt - VS

  21.041.879,00 ₫
  5.839.860  - 1.029.491.687  5.839.860 ₫ - 1.029.491.687 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm 0.44 Carat

  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.44 crt - AAA

  11.606.180,00 ₫
  5.606.265  - 803.575.605  5.606.265 ₫ - 803.575.605 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Janiecere 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Janiecere

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.7 crt - VS

  63.040.480,00 ₫
  6.062.910  - 1.016.873.805  6.062.910 ₫ - 1.016.873.805 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Katherina 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Katherina 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.080.543,00 ₫
  7.006.750  - 1.050.782.847  7.006.750 ₫ - 1.050.782.847 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.74 crt - VS

  64.405.547,00 ₫
  7.358.223  - 1.078.076.080  7.358.223 ₫ - 1.078.076.080 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Viviette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - VS

  25.993.055,00 ₫
  8.333.967  - 1.079.901.037  8.333.967 ₫ - 1.079.901.037 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.584.695,00 ₫
  7.426.355  - 1.047.944.022  7.426.355 ₫ - 1.047.944.022 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gredel 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Gredel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.59 crt - VS

  23.713.886,00 ₫
  7.210.604  - 1.066.355.803  7.210.604 ₫ - 1.066.355.803 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  58.219.350,00 ₫
  7.426.355  - 1.052.323.917  7.426.355 ₫ - 1.052.323.917 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Alina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.596 crt - VS

  23.157.477,00 ₫
  7.262.514  - 1.063.679.200  7.262.514 ₫ - 1.063.679.200 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Belva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.478.442,00 ₫
  6.832.636  - 1.047.335.705  6.832.636 ₫ - 1.047.335.705 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Julia 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.832.619,00 ₫
  6.321.107  - 1.049.363.435  6.321.107 ₫ - 1.049.363.435 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Sora 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Sora

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  55.311.047,00 ₫
  5.677.641  - 1.038.413.697  5.677.641 ₫ - 1.038.413.697 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Céline 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Céline 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.301.354,00 ₫
  6.554.702  - 1.046.321.840  6.554.702 ₫ - 1.046.321.840 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Ladre 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Ladre

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  58.036.856,00 ₫
  6.123.742  - 1.049.904.166  6.123.742 ₫ - 1.049.904.166 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Gamed 0.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Gamed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  40.070.634,00 ₫
  6.285.960  - 1.444.365.108  6.285.960 ₫ - 1.444.365.108 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.255.435,00 ₫
  5.039.583  - 1.028.883.372  5.039.583 ₫ - 1.028.883.372 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Ambrogia 0.3 Carat

  Nhẫn đính hôn Ambrogia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.472 crt - VS

  26.455.648,00 ₫
  6.315.700  - 75.323.383  6.315.700 ₫ - 75.323.383 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.796 crt - AA

  16.446.776,00 ₫
  7.543.152  - 1.255.245.551  7.543.152 ₫ - 1.255.245.551 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Lunete 0.36 Carat

  Nhẫn đính hôn Lunete

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.39 crt - VS

  19.200.432,00 ₫
  6.225.129  - 1.214.001.540  6.225.129 ₫ - 1.214.001.540 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Zamazenta 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Zamazenta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.116 crt - VS

  78.515.299,00 ₫
  8.292.601  - 1.102.327.725  8.292.601 ₫ - 1.102.327.725 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.66 crt - VS

  62.052.570,00 ₫
  7.203.845  - 1.069.492.027  7.203.845 ₫ - 1.069.492.027 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Armi 0.44 Carat

  Nhẫn đính hôn Armi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  11.544.807,00 ₫
  5.495.145  - 800.128.462  5.495.145 ₫ - 800.128.462 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Cyndroa 0.44 Carat

  Nhẫn đính hôn Cyndroa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  11.615.643,00 ₫
  5.535.700  - 800.534.010  5.535.700 ₫ - 800.534.010 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lissy 0.5crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Lissy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  58.617.598,00 ₫
  10.719.928  - 201.312.963  10.719.928 ₫ - 201.312.963 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Sydney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.638 crt - VS

  28.675.336,00 ₫
  9.229.142  - 1.090.080.242  9.229.142 ₫ - 1.090.080.242 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Palver 0.35 Carat

  Nhẫn đính hôn Palver

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  10.666.665,00 ₫
  5.332.927  - 86.719.217  5.332.927 ₫ - 86.719.217 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Cadieux 0.44 Carat

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  21.081.354,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫

You’ve viewed 60 of 546 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng