Đang tải...
Tìm thấy 166 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.12 crt - VS

  37.593.559,00 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.18 crt - VS

  42.610.972,00 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  35.431.730,00 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  38.406.813,00 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  40.779.798,00 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Ebba 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.168 crt - VS

  219.689.327,00 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.24 crt - VS

  40.871.991,00 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.476 crt - VS

  224.427.725,00 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  220.069.190,00 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Susette 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Susette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.144 crt - VS

  187.680.135,00 ₫
 12. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  35.360.894,00 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1 crt - VS

  215.967.499,00 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Fanetta 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Fanetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.218 crt - VS

  194.115.877,00 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ersilia 1.0 crt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  40.000.609,00 ₫
 17. Thiết kế mới nhất
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  36.883.854,00 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Roselina 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.296 crt - VS

  227.175.706,00 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Violet 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Violet 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - VS

  38.000.726,00 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.096 crt - VS

  40.129.571,00 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Titina 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Titina 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1 crt - VS

  214.975.805,00 ₫
 23. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Julia 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1 crt - VS

  212.567.402,00 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berangaria 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Berangaria 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  18.698.095,00 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella 1crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Abella 1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.106 crt - VS

  218.080.393,00 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Stidham 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Stidham

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.308 crt - VS

  196.113.596,00 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Katherina 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Katherina 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  40.602.710,00 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amanda 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Amanda 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  41.063.139,00 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1 crt - AA

  23.893.679,00 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Siargaole 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Siargaole 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  216.699.643,00 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Naola 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Naola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.08 crt - VS

  212.414.104,00 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fonda 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Fonda 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - VS

  41.889.911,00 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.12 crt - VS

  221.683.533,00 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  40.142.280,00 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alita 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Alita 1.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.132 crt - VS

  42.635.033,00 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.24 crt - VS

  220.670.208,00 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Dorotea 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  35.998.412,00 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jade 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Jade 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.112 crt - VS

  219.441.945,00 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alonsa 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Alonsa 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  1.1 crt - AA

  20.013.146,00 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Marinella 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Marinella 1.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.53 crt - VS

  232.119.580,00 ₫
 42. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alabate 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Alabate 1.0 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  24.227.849,00 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1 crt - AAA

  18.536.419,00 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Maitan 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Maitan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.652 crt - VS

  241.906.753,00 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jemma 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Jemma 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  36.069.248,00 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Fidelia 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.136 crt - AAA

  17.529.043,00 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Neveda 1.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.05 crt - VS

  215.298.618,00 ₫
 49. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 50. Nhẫn đính hôn Puerza 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Puerza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.198 crt - VS

  221.621.618,00 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Sadie 1.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.38 crt - VS

  228.494.271,00 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Mariel 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Mariel 1.0 crt

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  21.143.806,00 ₫

You’ve viewed 60 of 166 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng