Đang tải...
Tìm thấy 429 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Pastolisa 1.02 Carat

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.356 crt - VS

  186.796.856,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Aldea 1.02 Carat

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.176 crt - VS

  29.998.766,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.12 crt - VS

  37.593.559,00 ₫
  6.411.950  - 2.758.225.558  6.411.950 ₫ - 2.758.225.558 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.18 crt - VS

  42.610.972,00 ₫
  8.638.126  - 2.786.694.876  8.638.126 ₫ - 2.786.694.876 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  35.431.730,00 ₫
  5.999.915  - 2.744.599.219  5.999.915 ₫ - 2.744.599.219 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Lillian 1.09 Carat

  Nhẫn đính hôn Lillian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.558 crt - SI

  219.261.073,00 ₫
  8.232.581  - 441.977.399  8.232.581 ₫ - 441.977.399 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Allison 1.67 Carat

  Nhẫn đính hôn Allison

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.92 crt - VS

  54.096.301,00 ₫
  7.746.466  - 3.803.006.328  7.746.466 ₫ - 3.803.006.328 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  38.406.813,00 ₫
  8.132.545  - 2.761.632.139  8.132.545 ₫ - 2.761.632.139 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  40.779.798,00 ₫
  8.383.984  - 2.775.217.931  8.383.984 ₫ - 2.775.217.931 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt 1.6 Carat

  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.72 crt - VS

  52.979.970,00 ₫
  6.620.130  - 3.105.237.635  6.620.130 ₫ - 3.105.237.635 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Cadence 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.144 crt - VS

  519.335.542,00 ₫
  8.243.935  - 3.545.065.638  8.243.935 ₫ - 3.545.065.638 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Ebba 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.168 crt - VS

  219.689.327,00 ₫
  7.982.764  - 2.773.406.486  7.982.764 ₫ - 2.773.406.486 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.24 crt - VS

  40.871.991,00 ₫
  7.656.705  - 2.777.069.922  7.656.705 ₫ - 2.777.069.922 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.476 crt - VS

  224.427.725,00 ₫
  7.275.492  - 2.783.301.806  7.275.492 ₫ - 2.783.301.806 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Manilla 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Manilla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.36 crt - VS

  40.677.600,00 ₫
  6.596.879  - 2.779.354.498  6.596.879 ₫ - 2.779.354.498 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 1.02 Carat

  Nhẫn đính hôn Hayley

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.02 crt - AA

  25.531.814,00 ₫
  7.702.667  - 1.959.800.380  7.702.667 ₫ - 1.959.800.380 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Gaynelle 1.02 Carat

  Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.16 crt - VS

  183.822.853,00 ₫
  6.874.002  - 1.963.828.802  6.874.002 ₫ - 1.963.828.802 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  220.069.190,00 ₫
  9.205.890  - 2.782.747.563  9.205.890 ₫ - 2.782.747.563 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.744 crt - VS

  536.766.173,00 ₫
  9.215.623  - 3.582.064.938  9.215.623 ₫ - 3.582.064.938 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Susette 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Susette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.144 crt - VS

  187.680.135,00 ₫
  6.242.161  - 2.238.640.194  6.242.161 ₫ - 2.238.640.194 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Sipnyo 1.62 Carat

  Nhẫn đính hôn Sipnyo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.732 crt - VS

  49.340.058,00 ₫
  6.995.665  - 2.561.333.038  6.995.665 ₫ - 2.561.333.038 ₫
 25. Bộ Nhẫn Cưới Lovebirds-Nhẫn A 1.2 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Lovebirds-Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.2 crt - VS

  34.819.895,00 ₫
  7.929.772  - 165.557.333  7.929.772 ₫ - 165.557.333 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Vaisselle 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Vaisselle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1 crt - AAA

  19.405.908,00 ₫
  5.414.037  - 2.220.106.752  5.414.037 ₫ - 2.220.106.752 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Snegyl 1.62 Carat

  Nhẫn đính hôn Snegyl

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.752 crt - VS

  412.401.479,00 ₫
  6.754.771  - 2.560.359.729  6.754.771 ₫ - 2.560.359.729 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Sashenka 1.25 Carat

  Nhẫn đính hôn Sashenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.78 crt - VS

  281.711.890,00 ₫
  9.772.573  - 2.986.318.065  9.772.573 ₫ - 2.986.318.065 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Vavuniya 1.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Vavuniya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.628 crt - VS

  279.704.439,00 ₫
  8.273.135  - 1.311.237.916  8.273.135 ₫ - 1.311.237.916 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  35.360.894,00 ₫
  6.037.225  - 2.744.193.671  6.037.225 ₫ - 2.744.193.671 ₫
 32. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Spenni 1.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Spenni

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.632 crt - VS

  335.942.565,00 ₫
  6.754.771  - 454.927.825  6.754.771 ₫ - 454.927.825 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1 crt - VS

  215.967.499,00 ₫
  8.932.823  - 2.769.134.741  8.932.823 ₫ - 2.769.134.741 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Fanetta 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Fanetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.218 crt - VS

  194.115.877,00 ₫
  8.219.062  - 2.256.267.923  8.219.062 ₫ - 2.256.267.923 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Thursa 1.25 Carat

  Nhẫn đính hôn Thursa

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.382 crt - VS

  333.432.236,00 ₫
  5.482.979  - 3.242.393.241  5.482.979 ₫ - 3.242.393.241 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ersilia 1.0 crt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  40.000.609,00 ₫
  8.536.740  - 2.770.756.924  8.536.740 ₫ - 2.770.756.924 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  36.883.854,00 ₫
  7.022.432  - 2.752.912.909  7.022.432 ₫ - 2.752.912.909 ₫
 38. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Tewalle 1.6 Carat

  Nhẫn đính hôn Tewalle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.732 crt - VS

  55.479.212,00 ₫
  6.657.440  - 3.108.184.598  6.657.440 ₫ - 3.108.184.598 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Hobnailed 1.02 Carat

  Nhẫn đính hôn Hobnailed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.32 crt - VS

  193.761.431,00 ₫
  9.443.811  - 2.018.063.805  9.443.811 ₫ - 2.018.063.805 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Nillson 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Nillson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  220.575.311,00 ₫
  8.114.161  - 2.775.826.250  8.114.161 ₫ - 2.775.826.250 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Roselina 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.296 crt - VS

  227.175.706,00 ₫
  7.887.867  - 2.962.444.938  7.887.867 ₫ - 2.962.444.938 ₫
 42. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Annige 1.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Annige

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.632 crt - VS

  282.657.624,00 ₫
  6.637.974  - 1.294.867.383  6.637.974 ₫ - 1.294.867.383 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Violet 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Violet 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - VS

  38.000.726,00 ₫
  7.224.123  - 2.760.145.140  7.224.123 ₫ - 2.760.145.140 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Leeb 1.02 Carat

  Nhẫn đính hôn Leeb

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  20.429.777,00 ₫
  8.402.909  - 1.971.763.982  8.402.909 ₫ - 1.971.763.982 ₫
  Mới

 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.096 crt - VS

  40.129.571,00 ₫
  7.762.688  - 2.772.500.769  7.762.688 ₫ - 2.772.500.769 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Mylenda 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Mylenda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.66 crt - VS

  46.662.376,00 ₫
  6.636.893  - 2.816.799.900  6.636.893 ₫ - 2.816.799.900 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Bernadina 1.25 Carat

  Nhẫn đính hôn Bernadina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.72 crt - VS

  351.209.474,00 ₫
  8.989.599  - 3.364.638.284  8.989.599 ₫ - 3.364.638.284 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Marquita 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Marquita

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.964 crt - VS

  84.858.306,00 ₫
  8.896.053  - 3.957.492.264  8.896.053 ₫ - 3.957.492.264 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Titina 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Titina 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1 crt - VS

  214.975.805,00 ₫
  8.327.208  - 2.763.457.099  8.327.208 ₫ - 2.763.457.099 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Julia 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1 crt - VS

  212.567.402,00 ₫
  5.999.374  - 2.749.668.536  5.999.374 ₫ - 2.749.668.536 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berangaria 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Berangaria 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  18.698.095,00 ₫
  6.250.812  - 2.743.990.894  6.250.812 ₫ - 2.743.990.894 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Firebian 1.09 Carat

  Nhẫn đính hôn Firebian

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.374 crt - VS

  37.091.763,00 ₫
  6.732.060  - 2.119.869.329  6.732.060 ₫ - 2.119.869.329 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Vennis 1.25 Carat

  Nhẫn đính hôn Vennis

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.346 crt - VS

  26.905.533,00 ₫
  6.813.170  - 2.915.631.425  6.813.170 ₫ - 2.915.631.425 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella 1crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Abella 1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.106 crt - VS

  218.080.393,00 ₫
  7.767.013  - 2.768.445.310  7.767.013 ₫ - 2.768.445.310 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Stidham 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Stidham

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.308 crt - VS

  196.113.596,00 ₫
  7.767.013  - 2.262.797.208  7.767.013 ₫ - 2.262.797.208 ₫
 57. Bộ Nhẫn Cưới Swanky Nhẫn A 1 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Swanky Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.52 crt - VS

  53.580.448,00 ₫
  9.879.097  - 447.438.750  9.879.097 ₫ - 447.438.750 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Loverous 1.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Loverous

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.016 crt - VS

  22.293.666,00 ₫
  6.448.179  - 4.289.350.446  6.448.179 ₫ - 4.289.350.446 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Aquamarine & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  35.453.899,00 ₫
  8.754.923  - 3.559.070.488  8.754.923 ₫ - 3.559.070.488 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Almira 2.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  68.980.105,00 ₫
  8.285.571  - 3.530.547.098  8.285.571 ₫ - 3.530.547.098 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Holly 1.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Holly

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.236 crt - VS

  529.887.573,00 ₫
  10.503.637  - 4.369.337.604  10.503.637 ₫ - 4.369.337.604 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Katherina 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Katherina 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  40.602.710,00 ₫
  8.999.873  - 2.774.204.066  8.999.873 ₫ - 2.774.204.066 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amanda 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Amanda 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  41.063.139,00 ₫
  8.535.388  - 2.776.840.114  8.535.388 ₫ - 2.776.840.114 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1 crt - AA

  23.893.679,00 ₫
  8.136.871  - 2.765.687.599  8.136.871 ₫ - 2.765.687.599 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Mariwen 1.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Mariwen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  1.5 crt - AA

  33.359.390,00 ₫
  9.672.268  - 1.313.982.111  9.672.268 ₫ - 1.313.982.111 ₫

You’ve viewed 60 of 429 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng