Đang tải...
Tìm thấy 587 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gisu 0.66 Carat

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.744 crt - VS

  99.773.472,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Manana 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - VS

  33.634.079,00 ₫
  6.346.792  - 1.731.937.678  6.346.792 ₫ - 1.731.937.678 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.12 crt - VS

  37.593.559,00 ₫
  6.411.950  - 2.758.225.558  6.411.950 ₫ - 2.758.225.558 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Wulden 0.62 Carat

  Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  24.297.602,00 ₫
  5.474.868  - 1.551.483.285  5.474.868 ₫ - 1.551.483.285 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Ayoova 0.66 Carat

  Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.73 crt - VS

  27.745.013,00 ₫
  5.900.691  - 1.542.628.866  5.900.691 ₫ - 1.542.628.866 ₫
 6. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn A 0.65 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.09 crt - VS

  43.921.697,00 ₫
  11.906.826  - 278.799.255  11.906.826 ₫ - 278.799.255 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Joanna 0.76 Carat

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.034.024,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.18 crt - VS

  42.610.972,00 ₫
  8.638.126  - 2.786.694.876  8.638.126 ₫ - 2.786.694.876 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  35.431.730,00 ₫
  5.999.915  - 2.744.599.219  5.999.915 ₫ - 2.744.599.219 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Menba 0.62 Carat

  Nhẫn đính hôn Menba

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.62 crt - AAA

  14.555.850,00 ₫
  6.042.633  - 1.550.131.467  6.042.633 ₫ - 1.550.131.467 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Pavones 0.62 Carat

  Nhẫn đính hôn Pavones

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.62 crt - AAA

  12.612.745,00 ₫
  6.248.650  - 1.554.795.244  6.248.650 ₫ - 1.554.795.244 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Pavon 0.65 Carat

  Nhẫn đính hôn Pavon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  79.369.380,00 ₫
  6.387.347  - 1.337.963.392  6.387.347 ₫ - 1.337.963.392 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  38.406.813,00 ₫
  8.132.545  - 2.761.632.139  8.132.545 ₫ - 2.761.632.139 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Rokh 0.66 Carat

  Nhẫn đính hôn Rokh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.876 crt - VS

  101.913.944,00 ₫
  6.509.010  - 1.565.420.545  6.509.010 ₫ - 1.565.420.545 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Arthalia 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Arthalia

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  153.217.930,00 ₫
  7.981.142  - 1.819.143.557  7.981.142 ₫ - 1.819.143.557 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.904 crt - SI

  91.346.229,00 ₫
  6.975.388  - 228.808.971  6.975.388 ₫ - 228.808.971 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Hydrogenation 0.65 Carat

  Nhẫn đính hôn Hydrogenation

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.938 crt - VS

  91.796.925,00 ₫
  8.131.194  - 1.389.143.274  8.131.194 ₫ - 1.389.143.274 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  40.779.798,00 ₫
  8.383.984  - 2.775.217.931  8.383.984 ₫ - 2.775.217.931 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Odelyn 0.66 Carat

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  28.004.292,00 ₫
  5.147.728  - 1.544.670.115  5.147.728 ₫ - 1.544.670.115 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  27.069.645,00 ₫
  5.039.583  - 1.693.762.296  5.039.583 ₫ - 1.693.762.296 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Zanyria 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  113.496.604,00 ₫
  7.001.343  - 1.738.764.362  7.001.343 ₫ - 1.738.764.362 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Lordecita 0.86 Carat

  Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.076 crt - VS

  36.547.791,00 ₫
  7.191.679  - 1.159.536.727  7.191.679 ₫ - 1.159.536.727 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Ebba 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.168 crt - VS

  219.689.327,00 ₫
  7.982.764  - 2.773.406.486  7.982.764 ₫ - 2.773.406.486 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Shasha 0.66 Carat

  Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.708 crt - VS

  93.521.578,00 ₫
  4.087.902  - 1.524.744.298  4.087.902 ₫ - 1.524.744.298 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Erica 0.76 Carat

  Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.238 crt - VS

  43.586.174,00 ₫
  8.691.658  - 1.281.376.223  8.691.658 ₫ - 1.281.376.223 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Oleysa 0.97 Carat

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  35.062.411,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.24 crt - VS

  40.871.991,00 ₫
  7.656.705  - 2.777.069.922  7.656.705 ₫ - 2.777.069.922 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Grede - A 0.65 Carat

  Nhẫn đính hôn Grede - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.97 crt - VS

  17.491.190,00 ₫
  6.995.665  - 1.372.164.420  6.995.665 ₫ - 1.372.164.420 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.476 crt - VS

  224.427.725,00 ₫
  7.275.492  - 2.783.301.806  7.275.492 ₫ - 2.783.301.806 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Manilla 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Manilla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.36 crt - VS

  40.677.600,00 ₫
  6.596.879  - 2.779.354.498  6.596.879 ₫ - 2.779.354.498 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  220.069.190,00 ₫
  9.205.890  - 2.782.747.563  9.205.890 ₫ - 2.782.747.563 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Natose 0.86 Carat

  Nhẫn đính hôn Natose

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.924 crt - VS

  14.591.267,00 ₫
  6.062.910  - 1.129.431.704  6.062.910 ₫ - 1.129.431.704 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Susette 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Susette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.144 crt - VS

  187.680.135,00 ₫
  6.242.161  - 2.238.640.194  6.242.161 ₫ - 2.238.640.194 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Oectra 0.66 Carat

  Nhẫn đính hôn Oectra

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.66 crt - AAA

  13.415.186,00 ₫
  7.076.775  - 1.548.712.057  7.076.775 ₫ - 1.548.712.057 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Vaisselle 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Vaisselle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1 crt - AAA

  19.405.908,00 ₫
  5.414.037  - 2.220.106.752  5.414.037 ₫ - 2.220.106.752 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Violet 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Violet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.88 crt - VS

  31.409.526,00 ₫
  7.029.461  - 1.719.446.867  7.029.461 ₫ - 1.719.446.867 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Raeann 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Raeann

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  13.725.563,00 ₫
  6.563.353  - 1.718.906.136  6.563.353 ₫ - 1.718.906.136 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Intrauterine 0.65 Carat

  Nhẫn đính hôn Intrauterine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.09 crt - VS

  92.996.800,00 ₫
  7.767.013  - 1.395.118.315  7.767.013 ₫ - 1.395.118.315 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  35.360.894,00 ₫
  6.037.225  - 2.744.193.671  6.037.225 ₫ - 2.744.193.671 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Mabilia 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Mabilia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.21 crt - VS

  116.142.386,00 ₫
  6.579.576  - 1.750.362.979  6.579.576 ₫ - 1.750.362.979 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1 crt - VS

  215.967.499,00 ₫
  8.932.823  - 2.769.134.741  8.932.823 ₫ - 2.769.134.741 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Fanetta 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Fanetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.218 crt - VS

  194.115.877,00 ₫
  8.219.062  - 2.256.267.923  8.219.062 ₫ - 2.256.267.923 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Glinda 0.65 Carat

  Nhẫn đính hôn Glinda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.745 crt - VS

  85.885.149,00 ₫
  8.190.674  - 1.412.989.376  8.190.674 ₫ - 1.412.989.376 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Odelia 0.75 Carat

  Nhẫn đính hôn Odelia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  22.995.530,00 ₫
  6.862.917  - 148.186.454  6.862.917 ₫ - 148.186.454 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Mania 0.62 Carat

  Nhẫn đính hôn Mania

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.94 crt - VS

  27.425.443,00 ₫
  5.454.591  - 1.570.584.498  5.454.591 ₫ - 1.570.584.498 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Podode 0.86 Carat

  Nhẫn đính hôn Podode

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.86 crt - AAA

  16.232.918,00 ₫
  6.306.237  - 1.126.241.412  6.306.237 ₫ - 1.126.241.412 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ersilia 1.0 crt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  40.000.609,00 ₫
  8.536.740  - 2.770.756.924  8.536.740 ₫ - 2.770.756.924 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  36.883.854,00 ₫
  7.022.432  - 2.752.912.909  7.022.432 ₫ - 2.752.912.909 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.8 crt 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  31.567.689,00 ₫
  8.175.804  - 1.719.514.454  8.175.804 ₫ - 1.719.514.454 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Layla 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Layla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  31.284.347,00 ₫
  7.232.774  - 1.717.892.271  7.232.774 ₫ - 1.717.892.271 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 0.62crt 0.62 Carat

  Nhẫn đính hôn Hayley 0.62crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  26.970.420,00 ₫
  7.522.604  - 1.565.947.752  7.522.604 ₫ - 1.565.947.752 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Nillson 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Nillson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  220.575.311,00 ₫
  8.114.161  - 2.775.826.250  8.114.161 ₫ - 2.775.826.250 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 0.8 crt 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Viviette 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.98 crt - VS

  36.090.606,00 ₫
  8.496.185  - 1.746.402.143  8.496.185 ₫ - 1.746.402.143 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Xenia 0.64 Carat

  Nhẫn đính hôn Xenia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.64 crt - AAA

  17.863.482,00 ₫
  6.410.868  - 95.411.415  6.410.868 ₫ - 95.411.415 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Roselina 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.296 crt - VS

  227.175.706,00 ₫
  7.887.867  - 2.962.444.938  7.887.867 ₫ - 2.962.444.938 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Magdalen 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Magdalen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.032 crt - VS

  35.666.674,00 ₫
  7.928.421  - 1.749.159.855  7.928.421 ₫ - 1.749.159.855 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Fayette 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Fayette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  94.624.122,00 ₫
  7.056.498  - 247.896.667  7.056.498 ₫ - 247.896.667 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Linde 0.66 Carat

  Nhẫn đính hôn Linde

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.66 crt - VS

  27.267.551,00 ₫
  6.596.879  - 251.506.024  6.596.879 ₫ - 251.506.024 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Violet 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Violet 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - VS

  38.000.726,00 ₫
  7.224.123  - 2.760.145.140  7.224.123 ₫ - 2.760.145.140 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.096 crt - VS

  40.129.571,00 ₫
  7.762.688  - 2.772.500.769  7.762.688 ₫ - 2.772.500.769 ₫

You’ve viewed 60 of 587 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng