Đang tải...
Tìm thấy 24 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Agnella 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Agnella 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.104 crt - SI

  182.678.189,00 ₫
  8.193.357  - 377.092.547  8.193.357 ₫ - 377.092.547 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Octave

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.4 crt - VS

  42.055.836,00 ₫
  13.515.218  - 3.000.042.380  13.515.218 ₫ - 3.000.042.380 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Gulaw

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  23.731.867,00 ₫
  9.434.671  - 129.058.820  9.434.671 ₫ - 129.058.820 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Alceste

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.932 crt - VS

  275.655.390,00 ₫
  12.906.731  - 3.069.876.957  12.906.731 ₫ - 3.069.876.957 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.584 crt - AAA

  52.934.747,00 ₫
  12.873.051  - 2.292.682.526  12.873.051 ₫ - 2.292.682.526 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Kylo SET 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kylo SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.85 crt - VS

  53.774.460,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.101.800  - 3.091.796.662  18.101.800 ₫ - 3.091.796.662 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Wendy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  49.625.707,00 ₫
  12.461.261  - 235.654.537  12.461.261 ₫ - 235.654.537 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Gwendy

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.125 crt - VS

  236.333.501,00 ₫
  10.815.231  - 2.944.585.094  10.815.231 ₫ - 2.944.585.094 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Debrisha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.18 crt - VS

  111.725.128,00 ₫
  7.788.641  - 2.143.801.153  7.788.641 ₫ - 2.143.801.153 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Fredith

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.125 crt - VS

  125.538.648,00 ₫
  13.702.575  - 2.216.904.580  13.702.575 ₫ - 2.216.904.580 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Veruca

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.304 crt - VS

  127.697.789,00 ₫
  12.723.618  - 2.225.550.772  12.723.618 ₫ - 2.225.550.772 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Etheldra

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.08 crt - VS

  116.920.199,00 ₫
  11.037.683  - 2.172.329.323  11.037.683 ₫ - 2.172.329.323 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Valeska

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.11 crt - VS

  116.576.049,00 ₫
  10.136.555  - 2.167.235.009  10.136.555 ₫ - 2.167.235.009 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Fredonia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.13 crt - SI

  116.178.409,00 ₫
  15.775.396  - 370.738.806  15.775.396 ₫ - 370.738.806 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Linoshka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2 crt - VS

  117.583.874,00 ₫
  10.202.781  - 207.805.613  10.202.781 ₫ - 207.805.613 ₫
 18. Kiểu Đá
  Nhẫn Aracelis - Cushion 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aracelis - Cushion

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.14 crt - VS

  24.582.617,00 ₫
  9.964.481  - 2.383.191.532  9.964.481 ₫ - 2.383.191.532 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Katinka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.512 crt - VS

  60.924.615,00 ₫
  11.356.927  - 276.111.895  11.356.927 ₫ - 276.111.895 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Shizelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  39.083.305,00 ₫
  10.025.895  - 2.170.843.483  10.025.895 ₫ - 2.170.843.483 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Olliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.28 crt - VS

  33.057.577,00 ₫
  12.970.126  - 2.224.121.528  12.970.126 ₫ - 2.224.121.528 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Gelbero

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  12.942.390,00 ₫
  7.004.683  - 84.537.332  7.004.683 ₫ - 84.537.332 ₫
 23. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Liera - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  29.303.350,00 ₫
  12.307.016  - 457.285.564  12.307.016 ₫ - 457.285.564 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Losten SET 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Losten SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.576 crt - VS

  61.560.556,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  22.555.081  - 3.132.565.339  22.555.081 ₫ - 3.132.565.339 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Macael

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  30.614.854,00 ₫
  7.804.491  - 142.853.094  7.804.491 ₫ - 142.853.094 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Jailenden - SET 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jailenden - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.656 crt - VS

  51.889.846,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  20.275.374  - 3.082.612.740  20.275.374 ₫ - 3.082.612.740 ₫

You’ve viewed 24 of 24 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng