Đang tải...
Tìm thấy 24 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Agnella 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Agnella 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.104 crt - SI

  172.757.398,00 ₫
  7.117.329  - 352.622.125  7.117.329 ₫ - 352.622.125 ₫
 2. Nhẫn Wendy 1.008 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Wendy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  45.423.568,00 ₫
  10.783.734  - 213.763.219  10.783.734 ₫ - 213.763.219 ₫
 3. Nhẫn Autya 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.584 crt - AAA

  48.195.068,00 ₫
  11.301.211  - 2.176.591.683  11.301.211 ₫ - 2.176.591.683 ₫
 4. Nhẫn Fredith 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Fredith

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.125 crt - VS

  117.163.279,00 ₫
  11.655.928  - 2.101.971.238  11.655.928 ₫ - 2.101.971.238 ₫
 5. Nhẫn Gwendy 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gwendy

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.125 crt - VS

  223.677.467,00 ₫
  9.278.889  - 2.800.970.092  9.278.889 ₫ - 2.800.970.092 ₫
 6. Nhẫn Veruca 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Veruca

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.304 crt - VS

  119.438.392,00 ₫
  10.850.514  - 2.111.447.499  10.850.514 ₫ - 2.111.447.499 ₫
 7. Nhẫn Valeska 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Valeska

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.11 crt - VS

  109.699.342,00 ₫
  8.743.027  - 2.060.808.333  8.743.027 ₫ - 2.060.808.333 ₫
 8. Nhẫn Debrisha 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Debrisha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.18 crt - VS

  105.667.406,00 ₫
  6.791.540  - 2.041.869.342  6.791.540 ₫ - 2.041.869.342 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Linoshka 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Linoshka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2 crt - VS

  110.485.020,00 ₫
  8.762.493  - 187.970.500  8.762.493 ₫ - 187.970.500 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Kylo SET 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kylo SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.85 crt - VS

  47.722.202,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.482.389  - 2.932.677.870  15.482.389 ₫ - 2.932.677.870 ₫
 12. Nhẫn Gulaw 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gulaw

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  21.006.192,00 ₫
  8.097.939  - 119.857.725  8.097.939 ₫ - 119.857.725 ₫
 13. Nhẫn Etheldra 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Etheldra

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.08 crt - VS

  109.780.181,00 ₫
  9.449.218  - 2.064.255.478  9.449.218 ₫ - 2.064.255.478 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Fredonia 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Fredonia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.13 crt - SI

  107.159.003,00 ₫
  13.318.125  - 332.263.718  13.318.125 ₫ - 332.263.718 ₫
 16. Nhẫn Alceste 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Alceste

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.932 crt - VS

  259.017.004,00 ₫
  11.261.197  - 2.917.213.055  11.261.197 ₫ - 2.917.213.055 ₫
 17. Nhẫn Katinka 1.008 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Katinka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.512 crt - VS

  56.713.153,00 ₫
  9.986.160  - 255.250.558  9.986.160 ₫ - 255.250.558 ₫
 18. Kiểu Đá
  Nhẫn Aracelis - Cushion 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aracelis - Cushion

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.14 crt - VS

  21.818.906,00 ₫
  8.604.060  - 2.267.109.513  8.604.060 ₫ - 2.267.109.513 ₫
 19. Nhẫn Shizelle 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Shizelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  35.246.259,00 ₫
  8.540.795  - 2.061.822.197  8.540.795 ₫ - 2.061.822.197 ₫
 20. Nhẫn Octave 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Octave

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.4 crt - VS

  37.094.197,00 ₫
  11.429.093  - 2.848.270.258  11.429.093 ₫ - 2.848.270.258 ₫
  Mới

 21. Nhẫn Olliana 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Olliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.28 crt - VS

  29.206.600,00 ₫
  11.176.573  - 2.111.096.025  11.176.573 ₫ - 2.111.096.025 ₫
 22. Nhẫn Gelbero 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gelbero

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  11.301.210,00 ₫
  6.083.187  - 74.674.509  6.083.187 ₫ - 74.674.509 ₫
 23. Nhẫn xếp chồng Liera - B 1 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Liera - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  25.407.717,00 ₫
  10.473.897  - 422.038.054  10.473.897 ₫ - 422.038.054 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Losten SET 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Losten SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.576 crt - VS

  54.310.159,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  19.383.469  - 2.966.757.237  19.383.469 ₫ - 2.966.757.237 ₫
 25. Nhẫn Macael 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Macael

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  27.935.620,00 ₫
  6.735.305  - 128.963.582  6.735.305 ₫ - 128.963.582 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Jailenden - SET 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jailenden - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.656 crt - VS

  46.417.697,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.636.378  - 2.926.743.384  17.636.378 ₫ - 2.926.743.384 ₫

You’ve viewed 24 of 24 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng