Đang tải...
Tìm thấy 982 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B 0.445 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  30.065.816,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 2. Nhẫn Venice 0.28 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  22.441.284,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 3. Nhẫn Emmy 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  32.880.846,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 4. Nhẫn Sueann 0.35 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  44.932.047,00 ₫
  7.027.298  - 385.282.086  7.027.298 ₫ - 385.282.086 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Agnella 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Agnella 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.604 crt - SI

  50.940.073,00 ₫
  6.549.565  - 145.604.480  6.549.565 ₫ - 145.604.480 ₫
 6. Nhẫn Hrundl 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 7. Nhẫn Edera 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  18.536.689,00 ₫
  6.368.692  - 88.003.451  6.368.692 ₫ - 88.003.451 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Geraldine 0.468 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Geraldine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  23.483.267,00 ₫
  6.534.154  - 112.985.075  6.534.154 ₫ - 112.985.075 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Amberly 0.285 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  20.079.654,00 ₫
  7.876.239  - 104.536.197  7.876.239 ₫ - 104.536.197 ₫
 11. Nhẫn Vind - A 0.476 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  29.438.032,00 ₫
  7.650.216  - 109.456.823  7.650.216 ₫ - 109.456.823 ₫
 12. Nhẫn Mora 0.405 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Mora

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.405 crt - AAA

  17.928.640,00 ₫
  7.204.927  - 119.352.144  7.204.927 ₫ - 119.352.144 ₫
 13. Nhẫn Cesarina 0.447 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  30.344.563,00 ₫
  9.770.951  - 123.394.085  9.770.951 ₫ - 123.394.085 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Hemun 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hemun

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.332 crt - AAA

  15.626.491,00 ₫
  6.968.899  - 360.016.572  6.968.899 ₫ - 360.016.572 ₫
 16. Nhẫn Golben 0.32 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Golben

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  13.395.989,00 ₫
  6.245.406  - 90.571.906  6.245.406 ₫ - 90.571.906 ₫
 17. Nhẫn Ubwenzi 0.324 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  17.580.951,00 ₫
  7.328.213  - 112.782.297  7.328.213 ₫ - 112.782.297 ₫
 18. Nhẫn Ary 0.273 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ary

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.273 crt - AAA

  15.273.938,00 ₫
  6.875.894  - 92.788.892  6.875.894 ₫ - 92.788.892 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Fiona 0.38 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Fiona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.716 crt - VS

  41.083.416,00 ₫
  13.524.684  - 199.474.489  13.524.684 ₫ - 199.474.489 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Paulina - B 0.352 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Paulina - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  9.456.517,00 ₫
  5.197.475  - 85.070.001  5.197.475 ₫ - 85.070.001 ₫
 22. Nhẫn Available 0.352 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Available

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  26.085.519,00 ₫
  9.330.258  - 130.896.681  9.330.258 ₫ - 130.896.681 ₫
 23. Nhẫn Aldatu 0.38 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aldatu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  16.471.920,00 ₫
  7.603.984  - 94.046.081  7.603.984 ₫ - 94.046.081 ₫
 24. Nhẫn Haun 0.315 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Haun

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.315 crt - AAA

  11.311.483,00 ₫
  6.042.633  - 87.192.356  6.042.633 ₫ - 87.192.356 ₫
 25. Bộ Nhẫn Cưới Elegance-Nhẫn B 0.42 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Elegance-Nhẫn B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  22.501.845,00 ₫
  7.343.083  - 113.498.763  7.343.083 ₫ - 113.498.763 ₫
 26. Nhẫn Vena 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.756 crt - VS

  71.638.321,00 ₫
  6.802.355  - 1.074.858.750  6.802.355 ₫ - 1.074.858.750 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous Nhẫn A 0.5 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous Nhẫn A

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.052 crt - SI

  69.056.349,00 ₫
  9.138.299  - 196.689.741  9.138.299 ₫ - 196.689.741 ₫
 29. Nhẫn Rondek B 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.672.141,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Soya - C 0.392 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Soya - C

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.392 crt - AAA

  13.791.531,00 ₫
  5.773.891  - 91.423.548  5.773.891 ₫ - 91.423.548 ₫
 31. Nhẫn Tamriel 0.35 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  37.569.767,00 ₫
  7.299.825  - 133.100.146  7.299.825 ₫ - 133.100.146 ₫
 32. Nhẫn Taldina 0.35 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.435 crt - VS

  40.742.757,00 ₫
  6.578.494  - 368.073.421  6.578.494 ₫ - 368.073.421 ₫
 33. Bộ Nhẫn Cưới Gemmiferous Nhẫn B 0.342 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Gemmiferous Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.342 crt - AAA

  17.141.070,00 ₫
  7.029.461  - 110.903.272  7.029.461 ₫ - 110.903.272 ₫
 34. Nhẫn Cristophia 0.288 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.403 crt - VS

  27.722.842,00 ₫
  7.988.442  - 129.517.826  7.988.442 ₫ - 129.517.826 ₫
 35. Nhẫn Diell 0.28 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Diell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  31.451.701,00 ₫
  8.131.194  - 146.740.004  8.131.194 ₫ - 146.740.004 ₫
 36. Nhẫn SYLVIE Kijany 0.5 Carat

  Nhẫn SYLVIE Kijany

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  40.980.408,00 ₫
  14.052.163  - 210.545.890  14.052.163 ₫ - 210.545.890 ₫
 37. Nhẫn Monalisa 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  14.465.008,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 38. Nhẫn Dored 0.105 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Dored

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  13.559.019,00 ₫
  6.509.010  - 73.795.824  6.509.010 ₫ - 73.795.824 ₫
 39. Nhẫn Margareta 0.304 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Margareta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.304 crt - VS

  26.383.461,00 ₫
  10.125.128  - 135.195.471  10.125.128 ₫ - 135.195.471 ₫
 40. Nhẫn Sorht 0.368 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Sorht

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.368 crt - AAAAA

  20.435.996,00 ₫
  10.919.997  - 149.335.500  10.919.997 ₫ - 149.335.500 ₫
  Mới

 41. Nhẫn Misha 0.42 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Misha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  32.047.585,00 ₫
  6.010.189  - 79.743.831  6.010.189 ₫ - 79.743.831 ₫
 42. Bộ Nhẫn Cưới Lovebirds-Nhẫn B 0.3 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Lovebirds-Nhẫn B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  18.243.615,00 ₫
  6.396.810  - 93.410.729  6.396.810 ₫ - 93.410.729 ₫
 43. Nhẫn Kiowa 0.39 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kiowa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  25.563.987,00 ₫
  8.683.006  - 122.799.282  8.683.006 ₫ - 122.799.282 ₫
 44. Nhẫn Bonitas 0.264 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bonitas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  16.540.591,00 ₫
  7.961.675  - 106.131.345  7.961.675 ₫ - 106.131.345 ₫
 45. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Beer SET 0.35 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Beer SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.254 crt - AA

  32.341.468,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.833.244  - 535.942.368  14.833.244 ₫ - 535.942.368 ₫
 46. Nhẫn Eldora 0.27 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  15.051.968,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Bộ Nhẫn Cưới Swanky Nhẫn B 0.42 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Swanky Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.42 crt - AAA

  17.013.458,00 ₫
  6.294.071  - 115.012.801  6.294.071 ₫ - 115.012.801 ₫
 49. Nhẫn Cgani 0.44 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  34.152.636,00 ₫
  9.292.406  - 864.637.290  9.292.406 ₫ - 864.637.290 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - B 0.36 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - B

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AA

  16.058.804,00 ₫
  5.819.583  - 1.207.458.733  5.819.583 ₫ - 1.207.458.733 ₫
 51. Nhẫn Zurgena 0.44 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Zurgena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.752 crt - VS

  27.339.737,00 ₫
  7.340.379  - 845.995.702  7.340.379 ₫ - 845.995.702 ₫
 52. Nhẫn Astrid 0.33 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.445 crt - VS

  19.722.234,00 ₫
  5.740.095  - 911.518.393  5.740.095 ₫ - 911.518.393 ₫
 53. Nhẫn Bondoflove 0.33 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.426 crt - VS

  23.520.576,00 ₫
  8.097.939  - 929.457.040  8.097.939 ₫ - 929.457.040 ₫
 54. Nhẫn Inarite 0.344 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Inarite

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.344 crt - AAA

  15.541.867,00 ₫
  6.792.892  - 87.908.817  6.792.892 ₫ - 87.908.817 ₫
 55. Nhẫn đeo ngón áp út Elfried 0.35 Carat

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Elfried

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  14.221.951,00 ₫
  6.346.792  - 363.382.609  6.346.792 ₫ - 363.382.609 ₫
 56. Nhẫn Villaharta 0.33 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Villaharta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.53 crt - VS

  22.034.115,00 ₫
  7.259.270  - 924.022.723  7.259.270 ₫ - 924.022.723 ₫
 57. Nhẫn Tenger 0.36 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tenger

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.802 crt - VS

  32.401.760,00 ₫
  10.456.323  - 1.295.705.509  10.456.323 ₫ - 1.295.705.509 ₫
 58. Nhẫn Danika 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Danika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.602 crt - VS

  62.003.905,00 ₫
  6.557.676  - 1.065.463.606  6.557.676 ₫ - 1.065.463.606 ₫
 59. Nhẫn Shannan 0.28 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Shannan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  19.714.124,00 ₫
  6.474.134  - 71.092.189  6.474.134 ₫ - 71.092.189 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Zygmont 0.264 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Zygmont

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  32.531.535,00 ₫
  11.862.215  - 167.801.353  11.862.215 ₫ - 167.801.353 ₫
 62. Nhẫn Redfern 0.352 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  28.041.602,00 ₫
  8.529.440  - 118.067.912  8.529.440 ₫ - 118.067.912 ₫
 63. Nhẫn Osbourn 0.4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Osbourn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  18.401.237,00 ₫
  8.389.932  - 122.001.710  8.389.932 ₫ - 122.001.710 ₫
 64. Nhẫn Nyota 0.444 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Nyota

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.444 crt - AAA

  27.434.905,00 ₫
  10.484.712  - 157.351.790  10.484.712 ₫ - 157.351.790 ₫
 65. Nhẫn Moana 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Moana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  25.539.654,00 ₫
  10.295.457  - 135.181.949  10.295.457 ₫ - 135.181.949 ₫
 66. Nhẫn xếp chồng Doyun 0.36 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Doyun

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  10.200.288,00 ₫
  5.839.860  - 86.624.592  5.839.860 ₫ - 86.624.592 ₫

You’ve viewed 60 of 982 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng