Đang tải...
Tìm thấy 1799 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Alhertine 0.05 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.152.315,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 2. Nhẫn Mindy 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.566.395,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 3. Nhẫn Lorenz 0.049 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  11.125.203,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 4. Nhẫn Gaby 0.036 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  13.966.998,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 5. Nhẫn Agapanthus 0.075 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Agapanthus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  16.271.310,00 ₫
  7.756.469  - 85.772.944  7.756.469 ₫ - 85.772.944 ₫
 6. Nhẫn Aglio 0.01 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.079.013,00 ₫
  4.501.558  - 45.880.749  4.501.558 ₫ - 45.880.749 ₫
 7. Nhẫn Leanne 0.088 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  15.063.323,00 ₫
  6.907.797  - 81.744.522  6.907.797 ₫ - 81.744.522 ₫
 8. Nhẫn Verde 0.07 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  20.138.054,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Zeno 0.008 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Zeno

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  12.872.564,00 ₫
  7.137.606  - 72.079.013  7.137.606 ₫ - 72.079.013 ₫
 11. Nhẫn Varenza 0.049 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  10.027.254,00 ₫
  5.028.768  - 52.612.809  5.028.768 ₫ - 52.612.809 ₫
 12. Nhẫn Pullapli 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  8.996.088,00 ₫
  5.150.432  - 53.937.597  5.150.432 ₫ - 53.937.597 ₫
 13. Nhẫn Talmeri - A 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.146 crt - AAA

  9.813.667,00 ₫
  5.231.541  - 67.158.388  5.231.541 ₫ - 67.158.388 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Chiefly 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  9.368.648,00 ₫
  3.945.150  - 46.367.409  3.945.150 ₫ - 46.367.409 ₫
 16. Nhẫn Giorgetta 0.022 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.022 crt - AAA

  7.097.592,00 ₫
  3.945.150  - 40.338.294  3.945.150 ₫ - 40.338.294 ₫
 17. Nhẫn Rozarano 0.07 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  9.664.156,00 ₫
  4.006.792  - 46.218.708  4.006.792 ₫ - 46.218.708 ₫
 18. Nhẫn Kohtuda 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  12.411.865,00 ₫
  5.434.314  - 64.887.332  5.434.314 ₫ - 64.887.332 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Chữ viết tắt
  Nhẫn M 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA M

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.319.942,00 ₫
  4.569.150  - 69.105.013  4.569.150 ₫ - 69.105.013 ₫
 21. Nhẫn Creasez 0.008 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Creasez

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  9.633.606,00 ₫
  5.515.423  - 55.857.181  5.515.423 ₫ - 55.857.181 ₫
 22. Nhẫn Liquidum 0.07 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.819.454,00 ₫
  6.287.582  - 74.660.990  6.287.582 ₫ - 74.660.990 ₫
 23. Nhẫn Kirstie 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kirstie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  16.578.714,00 ₫
  8.402.910  - 47.178.500  8.402.910 ₫ - 47.178.500 ₫
 24. Nhẫn Angelina 0.07 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.566.242,00 ₫
  6.683.395  - 68.712.981  6.683.395 ₫ - 68.712.981 ₫
 25. Nhẫn Kleinman 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kleinman

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.619.039,00 ₫
  5.738.473  - 70.443.311  5.738.473 ₫ - 70.443.311 ₫
 26. Nhẫn Dosia 0.048 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Dosia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  12.602.471,00 ₫
  6.549.565  - 69.713.331  6.549.565 ₫ - 69.713.331 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Ariassna 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ariassna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.022.076,00 ₫
  6.813.170  - 71.335.515  6.813.170 ₫ - 71.335.515 ₫
 29. Nhẫn Kalundra 0.084 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kalundra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  13.476.556,00 ₫
  5.465.676  - 70.105.352  5.465.676 ₫ - 70.105.352 ₫
 30. Nhẫn Crownn 0.088 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Crownn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.166 crt - AAA

  11.263.357,00 ₫
  5.342.390  - 67.482.826  5.342.390 ₫ - 67.482.826 ₫
 31. Nhẫn Clemita 0.05 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Clemita

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.496.218,00 ₫
  6.921.316  - 69.213.159  6.921.316 ₫ - 69.213.159 ₫
 32. Nhẫn Keitha 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Keitha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.890.679,00 ₫
  6.265.683  - 69.686.291  6.265.683 ₫ - 69.686.291 ₫
 33. Nhẫn Cedille 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cedille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  18.075.718,00 ₫
  8.701.391  - 103.616.962  8.701.391 ₫ - 103.616.962 ₫
 34. Nhẫn xếp chồng Druggr 0.066 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Druggr

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  8.181.481,00 ₫
  4.746.508  - 51.058.221  4.746.508 ₫ - 51.058.221 ₫
 35. Nhẫn Maclovia 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  17.616.099,00 ₫
  6.379.506  - 85.448.507  6.379.506 ₫ - 85.448.507 ₫
 36. Nhẫn Pyropus 0.088 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  9.218.325,00 ₫
  4.438.293  - 51.098.775  4.438.293 ₫ - 51.098.775 ₫
 37. Chữ viết tắt
  Nhẫn A 0.039 Carat

  Nhẫn GLAMIRA A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.039 crt - VS

  14.348.210,00 ₫
  4.569.150  - 76.269.653  4.569.150 ₫ - 76.269.653 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Siorgr - B 0.088 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Siorgr - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.088 crt - AAA

  8.669.218,00 ₫
  4.359.618  - 51.328.587  4.359.618 ₫ - 51.328.587 ₫
 39. Nhẫn Sharalyn 0.04 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  15.160.655,00 ₫
  7.029.461  - 78.878.669  7.029.461 ₫ - 78.878.669 ₫
 40. Nhẫn Cowle 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.322 crt - VS1

  12.669.521,00 ₫
  6.711.783  - 82.393.397  6.711.783 ₫ - 82.393.397 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Douce 0.018 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Douce

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.018 crt - VS

  14.309.819,00 ₫
  7.343.083  - 82.190.622  7.343.083 ₫ - 82.190.622 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - C 0.096 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - C

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  11.277.418,00 ₫
  5.178.009  - 59.534.128  5.178.009 ₫ - 59.534.128 ₫
 43. Nhẫn Shandi 0.075 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Shandi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  14.570.180,00 ₫
  6.832.095  - 76.634.648  6.832.095 ₫ - 76.634.648 ₫
 44. Nhẫn Alix 0.07 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Alix

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  16.388.647,00 ₫
  6.640.137  - 75.607.266  6.640.137 ₫ - 75.607.266 ₫
 45. Nhẫn Colber 0.022 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Colber

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  7.320.642,00 ₫
  3.386.307  - 35.268.969  3.386.307 ₫ - 35.268.969 ₫
 46. Nhẫn Dietmar 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.692.697,00 ₫
  6.328.678  - 65.130.662  6.328.678 ₫ - 65.130.662 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Caveau 0.04 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Caveau

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  11.859.512,00 ₫
  6.387.347  - 67.928.930  6.387.347 ₫ - 67.928.930 ₫
 49. Nhẫn Estrella 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.760.093,00 ₫
  6.663.929  - 69.429.447  6.663.929 ₫ - 69.429.447 ₫
 50. Bộ Nhẫn Cưới Perfect Match Nhẫn B 0.084 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Perfect Match Nhẫn B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  13.320.557,00 ₫
  5.820.393  - 70.470.346  5.820.393 ₫ - 70.470.346 ₫
 51. Nhẫn Begonia 0.084 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  22.812.494,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 52. Nhẫn Trece 0.022 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Trece

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.022 crt - AAAAA

  8.960.669,00 ₫
  5.130.154  - 52.707.437  5.130.154 ₫ - 52.707.437 ₫
 53. Nhẫn Upoznati 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.492.780,00 ₫
  6.610.397  - 73.133.433  6.610.397 ₫ - 73.133.433 ₫
 54. Nhẫn đeo ngón áp út Inneffable 0.06 Carat

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.838.652,00 ₫
  7.380.934  - 80.838.806  7.380.934 ₫ - 80.838.806 ₫
 55. Nhẫn Lexina 0.035 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.028.067,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 56. Nhẫn Krul 0.075 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Krul

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  11.003.268,00 ₫
  4.882.771  - 58.885.252  4.882.771 ₫ - 58.885.252 ₫
 57. Nhẫn Strasta 0.07 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  8.876.856,00 ₫
  4.927.381  - 55.951.803  4.927.381 ₫ - 55.951.803 ₫
 58. Nhẫn Julissa 0.024 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Julissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  20.951.579,00 ₫
  10.552.843  - 118.879.007  10.552.843 ₫ - 118.879.007 ₫
 59. Nhẫn Agony 0.085 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Agony

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  17.524.988,00 ₫
  8.175.804  - 92.058.909  8.175.804 ₫ - 92.058.909 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Aslaug 0.078 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  14.087.580,00 ₫
  6.610.397  - 75.242.272  6.610.397 ₫ - 75.242.272 ₫
 62. Nhẫn xếp chồng Merd 0.072 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Merd

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  8.464.823,00 ₫
  4.910.889  - 55.924.770  4.910.889 ₫ - 55.924.770 ₫
 63. Nhẫn Marchena 0.036 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Marchena

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  10.728.850,00 ₫
  5.941.246  - 63.143.486  5.941.246 ₫ - 63.143.486 ₫
 64. Nhẫn Bikyu 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  10.317.896,00 ₫
  5.535.700  - 62.819.048  5.535.700 ₫ - 62.819.048 ₫
 65. Chữ viết tắt
  Nhẫn S 0.034 Carat

  Nhẫn GLAMIRA S

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.034 crt - VS

  12.936.100,00 ₫
  4.569.150  - 69.334.818  4.569.150 ₫ - 69.334.818 ₫
 66. Nhẫn Teri 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Teri

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.089.784,00 ₫
  5.637.087  - 61.345.565  5.637.087 ₫ - 61.345.565 ₫

You’ve viewed 60 of 1799 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng