Đang tải...
Tìm thấy 69 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Agnella 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Agnella 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.604 crt - SI

  50.940.073,00 ₫
  6.549.565  - 145.604.480  6.549.565 ₫ - 145.604.480 ₫
 2. Nhẫn SYLVIE Kijany 0.5 Carat

  Nhẫn SYLVIE Kijany

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  40.980.408,00 ₫
  14.052.163  - 210.545.890  14.052.163 ₫ - 210.545.890 ₫
 3. Nhẫn Vena 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.756 crt - VS

  71.638.321,00 ₫
  6.802.355  - 1.074.858.750  6.802.355 ₫ - 1.074.858.750 ₫
 4. Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous Nhẫn A 0.5 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous Nhẫn A

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.052 crt - SI

  69.056.349,00 ₫
  9.138.299  - 196.689.741  9.138.299 ₫ - 196.689.741 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Donna 0.504 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Donna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.504 crt - VS

  23.260.758,00 ₫
  6.164.296  - 110.024.589  6.164.296 ₫ - 110.024.589 ₫
 6. Nhẫn Rondek B 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.672.141,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 7. Nhẫn Danika 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Danika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.602 crt - VS

  62.003.905,00 ₫
  6.557.676  - 1.065.463.606  6.557.676 ₫ - 1.065.463.606 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Equa - B 0.5 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Equa - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  15.071.975,00 ₫
  6.560.109  - 113.079.698  6.560.109 ₫ - 113.079.698 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Gelsomino 0.65 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gelsomino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.722 crt - VS

  90.087.416,00 ₫
  11.671.069  - 1.395.591.460  11.671.069 ₫ - 1.395.591.460 ₫
 11. Nhẫn Lonnasia 0.504 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lonnasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  45.423.568,00 ₫
  10.783.734  - 213.763.219  10.783.734 ₫ - 213.763.219 ₫
 12. Nhẫn Geber 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Geber

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.758 crt - VS

  17.701.534,00 ₫
  7.455.554  - 1.072.033.447  7.455.554 ₫ - 1.072.033.447 ₫
 13. Nhẫn Ternisha 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ternisha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  55.396.751,00 ₫
  7.847.312  - 480.125.744  7.847.312 ₫ - 480.125.744 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Armanie 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Armanie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.676 crt - SI

  41.029.614,00 ₫
  6.379.506  - 139.467.216  6.379.506 ₫ - 139.467.216 ₫
 16. Nhẫn Zurielys 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Zurielys

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.64 crt - AAA

  28.145.963,00 ₫
  10.736.691  - 1.111.411.954  10.736.691 ₫ - 1.111.411.954 ₫
 17. Nhẫn Eily 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Eily

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.563 crt - VS

  57.860.579,00 ₫
  5.699.271  - 1.047.362.744  5.699.271 ₫ - 1.047.362.744 ₫
 18. Nhẫn Cribe 0.015 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cribe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  10.639.360,00 ₫
  5.920.969  - 60.453.368  5.920.969 ₫ - 60.453.368 ₫
 19. Nhẫn Loncro 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Loncro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  69.647.092,00 ₫
  7.749.980  - 1.094.987.341  7.749.980 ₫ - 1.094.987.341 ₫
 20. Nhẫn Frolinde 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Frolinde

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  1 crt - AAA

  63.202.158,00 ₫
  8.278.272  - 247.910.181  8.278.272 ₫ - 247.910.181 ₫
 21. Nhẫn Rouvera 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rouvera

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.956 crt - VS

  78.273.593,00 ₫
  10.446.860  - 1.118.928.066  10.446.860 ₫ - 1.118.928.066 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Emilie 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Emilie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.576 crt - AA

  24.081.311,00 ₫
  10.479.304  - 1.101.300.340  10.479.304 ₫ - 1.101.300.340 ₫
 23. Nhẫn Jonquille 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jonquille

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.6 crt - VS

  59.828.557,00 ₫
  6.468.456  - 1.054.432.757  6.468.456 ₫ - 1.054.432.757 ₫
 24. Nhẫn Pashmina 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pashmina

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  1.2 crt - AAA

  18.138.172,00 ₫
  8.478.612  - 1.138.989.073  8.478.612 ₫ - 1.138.989.073 ₫
 25. Nhẫn Kuprin 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kuprin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.329 crt - AAA

  14.474.741,00 ₫
  7.747.547  - 106.144.864  7.747.547 ₫ - 106.144.864 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Nhẫn Citlalli 0.508 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Citlalli

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.508 crt - AAA

  16.974.256,00 ₫
  7.650.216  - 100.129.268  7.650.216 ₫ - 100.129.268 ₫
 28. Nhẫn Aslak 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aslak

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  18.542.908,00 ₫
  8.232.581  - 1.069.843.505  8.232.581 ₫ - 1.069.843.505 ₫
 29. Nhẫn Aubina 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aubina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.74 crt - SI

  62.815.268,00 ₫
  9.921.273  - 196.473.449  9.921.273 ₫ - 196.473.449 ₫
 30. Nhẫn Tomsina 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tomsina

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.756 crt - AA

  16.671.448,00 ₫
  6.554.972  - 493.292.463  6.554.972 ₫ - 493.292.463 ₫
 31. Nhẫn Rapport 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rapport

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  17.303.289,00 ₫
  7.786.480  - 1.062.746.450  7.786.480 ₫ - 1.062.746.450 ₫
 32. Nhẫn Florrine 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Florrine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.625 crt - SI

  44.511.631,00 ₫
  8.630.015  - 156.243.300  8.630.015 ₫ - 156.243.300 ₫
 33. Nhẫn Calm 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Calm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  16.371.343,00 ₫
  7.360.656  - 1.055.243.847  7.360.656 ₫ - 1.055.243.847 ₫
 34. Nhẫn Nirari 0.51 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Nirari

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.51 crt - AAA

  31.346.530,00 ₫
  12.907.172  - 179.656.813  12.907.172 ₫ - 179.656.813 ₫
 35. Nhẫn Laci 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Laci

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.563 crt - VS

  14.465.278,00 ₫
  6.346.792  - 1.047.971.062  6.346.792 ₫ - 1.047.971.062 ₫
 36. Nhẫn Primrose 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Primrose

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - SI

  78.695.902,00 ₫
  9.586.022  - 243.381.586  9.586.022 ₫ - 243.381.586 ₫
 37. Nhẫn Albiero 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Albiero

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  19.224.494,00 ₫
  8.062.251  - 1.068.018.545  8.062.251 ₫ - 1.068.018.545 ₫
 38. Nhẫn Fontelle 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Fontelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.532 crt - AAA

  11.945.487,00 ₫
  6.099.679  - 115.864.448  6.099.679 ₫ - 115.864.448 ₫
 39. Nhẫn Eiluned 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Eiluned

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.56 crt - AAA

  12.765.772,00 ₫
  5.644.116  - 1.049.079.557  5.644.116 ₫ - 1.049.079.557 ₫
 40. Nhẫn Epikrastar 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Epikrastar

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.532 crt - AAA

  22.487.517,00 ₫
  8.043.326  - 127.517.135  8.043.326 ₫ - 127.517.135 ₫
 41. Nhẫn Anacelis 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Anacelis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  34.199.411,00 ₫
  12.391.318  - 1.127.255.277  12.391.318 ₫ - 1.127.255.277 ₫
 42. Nhẫn Shirlette 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Shirlette

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAA

  23.604.389,00 ₫
  10.154.868  - 1.117.522.175  10.154.868 ₫ - 1.117.522.175 ₫
 43. Nhẫn Lidenska 0.503 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lidenska

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.223 crt - VS

  36.989.295,00 ₫
  9.898.022  - 190.457.852  9.898.022 ₫ - 190.457.852 ₫
 44. Nhẫn Ireheta 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ireheta

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - VS

  25.986.025,00 ₫
  8.800.344  - 1.079.387.345  8.800.344 ₫ - 1.079.387.345 ₫
 45. Nhẫn Attuning 0.088 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Attuning

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  31.633.387,00 ₫
  11.601.314  - 145.388.186  11.601.314 ₫ - 145.388.186 ₫
 46. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 47. Nhẫn Rylind 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rylind

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.67 crt - AA

  37.426.204,00 ₫
  14.260.343  - 603.411.683  14.260.343 ₫ - 603.411.683 ₫
 48. Nhẫn Hae 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hae

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.756 crt - VS

  59.961.034,00 ₫
  7.187.623  - 500.592.288  7.187.623 ₫ - 500.592.288 ₫
 49. Nhẫn Fonisha 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Fonisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  25.277.942,00 ₫
  10.658.826  - 178.548.319  10.658.826 ₫ - 178.548.319 ₫
 50. Nhẫn Balena 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Balena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.724 crt - VS

  29.130.087,00 ₫
  9.066.923  - 166.381.942  9.066.923 ₫ - 166.381.942 ₫
 51. Nhẫn Eilona 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Eilona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.936 crt - VS

  78.411.750,00 ₫
  8.646.237  - 1.116.697.568  8.646.237 ₫ - 1.116.697.568 ₫
 52. Nhẫn Sachi 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Sachi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.859 crt - AA

  53.663.989,00 ₫
  21.257.091  - 1.314.184.881  21.257.091 ₫ - 1.314.184.881 ₫
 53. Nhẫn Grajeda 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Grajeda

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.898 crt - VS

  39.558.833,00 ₫
  13.745.571  - 1.472.604.615  13.745.571 ₫ - 1.472.604.615 ₫
 54. Nhẫn Mercer 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Mercer

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  27.751.502,00 ₫
  11.837.883  - 1.032.371.065  11.837.883 ₫ - 1.032.371.065 ₫
 55. Nhẫn Dioghras 0.504 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Dioghras

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.504 crt - VS

  26.444.293,00 ₫
  9.927.762  - 154.512.970  9.927.762 ₫ - 154.512.970 ₫
 56. Nhẫn Motul 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Motul

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  25.768.112,00 ₫
  10.884.039  - 174.317.123  10.884.039 ₫ - 174.317.123 ₫
 57. Nhẫn Aloeswood 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aloeswood

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.57 crt - VS

  17.396.563,00 ₫
  7.689.149  - 1.067.410.227  7.689.149 ₫ - 1.067.410.227 ₫
 58. Nhẫn đeo ngón áp út Dorletod 0.504 Carat

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Dorletod

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.504 crt - VS

  22.657.576,00 ₫
  10.263.013  - 162.704.998  10.263.013 ₫ - 162.704.998 ₫
 59. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 60. Nhẫn Nostend 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Nostend

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.85 crt - VS

  21.736.445,00 ₫
  9.216.705  - 1.110.668.452  9.216.705 ₫ - 1.110.668.452 ₫
 61. Nhẫn Abworn 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Abworn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  16.347.011,00 ₫
  7.260.892  - 120.379.523  7.260.892 ₫ - 120.379.523 ₫
 62. Nhẫn Asvora 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Asvora

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  18.967.919,00 ₫
  8.459.686  - 1.072.276.775  8.459.686 ₫ - 1.072.276.775 ₫
 63. Nhẫn Telmo 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Telmo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.9 crt - VS

  23.792.833,00 ₫
  9.015.284  - 1.121.455.971  9.015.284 ₫ - 1.121.455.971 ₫
 64. Nhẫn Abatoddja 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Abatoddja

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  16.594.935,00 ₫
  7.397.156  - 1.058.690.990  7.397.156 ₫ - 1.058.690.990 ₫
 65. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Vovit SET 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vovit SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.508 crt - VS

  26.916.078,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.723.671  - 187.673.102  13.723.671 ₫ - 187.673.102 ₫

You’ve viewed 60 of 69 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng