Đang tải...
Tìm thấy 104 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Marileno 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  40.081.178,00 ₫
  7.172.754  - 170.937.580  7.172.754 ₫ - 170.937.580 ₫
 2. Nhẫn Roosevelt 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  14.297.653,00 ₫
  5.941.246  - 1.956.826.377  5.941.246 ₫ - 1.956.826.377 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Irene 2.56 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Irene

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2.56 crt - AAA

  35.676.408,00 ₫
  10.056.455  - 236.365.640  10.056.455 ₫ - 236.365.640 ₫
 4. Nhẫn Kisha 2.24 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kisha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.9 crt - VS

  162.554.134,00 ₫
  15.023.040  - 440.557.982  15.023.040 ₫ - 440.557.982 ₫
 5. Nhẫn Charlott 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Charlott

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  40.435.355,00 ₫
  7.782.695  - 292.466.157  7.782.695 ₫ - 292.466.157 ₫
 6. Nhẫn Fabiana 3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  3 crt - AAA

  13.315.421,00 ₫
  7.813.515  - 92.302.232  7.813.515 ₫ - 92.302.232 ₫
 7. Nhẫn Darcy 2.42 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Darcy

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  2.42 crt - AAA

  27.360.555,00 ₫
  10.011.575  - 219.386.787  10.011.575 ₫ - 219.386.787 ₫
 8. Nhẫn Jamie 3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jamie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  3.88 crt - VS

  184.491.192,00 ₫
  13.806.943  - 1.428.156.788  13.806.943 ₫ - 1.428.156.788 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Maurox 2.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Maurox

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  2.75 crt - AAA

  73.299.709,00 ₫
  7.401.211  - 385.390.228  7.401.211 ₫ - 385.390.228 ₫
 11. Nhẫn Kariana 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kariana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.062 crt - AAA

  13.772.336,00 ₫
  7.229.529  - 86.354.225  7.229.529 ₫ - 86.354.225 ₫
 12. Nhẫn Throop 2.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Throop

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  23.292.930,00 ₫
  9.708.766  - 127.963.232  9.708.766 ₫ - 127.963.232 ₫
 13. Nhẫn Tenora 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tenora

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  12.801.729,00 ₫
  7.340.379  - 85.326.843  7.340.379 ₫ - 85.326.843 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Erlene 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  11.747.852,00 ₫
  6.401.135  - 84.272.428  6.401.135 ₫ - 84.272.428 ₫
 16. Nhẫn Ervette 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  10.830.505,00 ₫
  6.337.869  - 76.202.059  6.337.869 ₫ - 76.202.059 ₫
 17. Nhẫn Amilesa 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Amilesa

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.13 crt - VS

  528.593.613,00 ₫
  13.510.895  - 3.591.987.295  13.510.895 ₫ - 3.591.987.295 ₫
 18. Nhẫn Selff 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Selff

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2 crt - VS

  28.901.630,00 ₫
  6.671.229  - 1.964.126.202  6.671.229 ₫ - 1.964.126.202 ₫
  Mới

 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kiểu Đá
  Nhẫn Juss 2.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Juss

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz & Đá Swarovski

  2.932 crt - AAA

  13.644.725,00 ₫
  6.709.349  - 94.654.402  6.709.349 ₫ - 94.654.402 ₫
 21. Nhẫn Dorothy 2.88 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Dorothy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2.88 crt - AAA

  20.212.675,00 ₫
  10.049.426  - 248.802.382  10.049.426 ₫ - 248.802.382 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Bellisa SET 2.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bellisa SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  3.144 crt - VS

  48.284.559,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.294.832  - 5.263.539.200  16.294.832 ₫ - 5.263.539.200 ₫
 23. Nhẫn Amirella 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Amirella

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.934 crt - VS

  568.363.333,00 ₫
  18.428.004  - 3.730.670.467  18.428.004 ₫ - 3.730.670.467 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ethicas SET 0.66 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ethicas SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  2.86 crt - VS

  46.498.805,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.921.730  - 2.016.157.739  15.921.730 ₫ - 2.016.157.739 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Sonia 2.88 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Sonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.88 crt - AAA

  28.176.514,00 ₫
  10.130.805  - 284.490.420  10.130.805 ₫ - 284.490.420 ₫
 26. Nhẫn Eugeny 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Eugeny

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.412 crt - AAA

  13.818.567,00 ₫
  8.071.983  - 128.868.949  8.071.983 ₫ - 128.868.949 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Lowe 2.04 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lowe

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.488 crt - VS

  300.505.427,00 ₫
  11.159.270  - 458.902.178  11.159.270 ₫ - 458.902.178 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Mandy 2.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Mandy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.1 crt - VS

  117.668.590,00 ₫
  9.799.069  - 206.868.942  9.799.069 ₫ - 206.868.942 ₫
 30. Nhẫn Messina 4.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Messina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.8 crt - VS

  72.285.035,00 ₫
  9.500.587  - 205.287.314  9.500.587 ₫ - 205.287.314 ₫
 31. Nhẫn Hollinda 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hollinda

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.324 crt - AAA

  14.227.088,00 ₫
  7.583.706  - 117.067.567  7.583.706 ₫ - 117.067.567 ₫
 32. Nhẫn Evamarie 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Evamarie

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.42 crt - AAA

  22.468.861,00 ₫
  8.881.453  - 138.210.025  8.881.453 ₫ - 138.210.025 ₫
 33. Nhẫn Ariadna 2.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ariadna

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.048 crt - AAA

  15.776.813,00 ₫
  9.124.780  - 128.503.959  9.124.780 ₫ - 128.503.959 ₫
 34. Nhẫn Divyata 2.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Divyata

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.9 crt - AAA

  19.326.151,00 ₫
  8.995.546  - 113.363.579  8.995.546 ₫ - 113.363.579 ₫
 35. Nhẫn Togelina 3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Togelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  4.108 crt - VS

  1.350.317.939,00 ₫
  18.914.658  - 4.995.486.899  18.914.658 ₫ - 4.995.486.899 ₫
 36. Nhẫn Wapo 2.57 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Wapo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.57 crt - VS

  50.327.429,00 ₫
  19.366.436  - 350.459.213  19.366.436 ₫ - 350.459.213 ₫
 37. Nhẫn Tivona 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tivona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  68.277.970,00 ₫
  10.085.384  - 5.474.396.010  10.085.384 ₫ - 5.474.396.010 ₫
 38. Nhẫn Osagia 2.18 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Osagia

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.8 crt - VS

  532.834.541,00 ₫
  18.736.218  - 4.451.447.125  18.736.218 ₫ - 4.451.447.125 ₫
 39. Nhẫn Roch 3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Roch

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.137 crt - AAA

  21.527.725,00 ₫
  9.875.040  - 126.192.348  9.875.040 ₫ - 126.192.348 ₫
 40. Nhẫn Karen 2.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Karen

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  2.1 crt - AAA

  35.300.332,00 ₫
  9.986.160  - 197.338.609  9.986.160 ₫ - 197.338.609 ₫
 41. Nhẫn Christi 2.65 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Christi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  3.75 crt - AAA

  52.572.530,00 ₫
  11.695.942  - 374.061.978  11.695.942 ₫ - 374.061.978 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Adeline 2.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Adeline

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.2 crt - AAA

  14.843.248,00 ₫
  7.422.570  - 178.724.061  7.422.570 ₫ - 178.724.061 ₫
 43. Nhẫn Chastina 2.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Chastina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  17.307.344,00 ₫
  7.824.330  - 93.694.607  7.824.330 ₫ - 93.694.607 ₫
 44. Nhẫn Enrichetta 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Enrichetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Đá Thạch Anh Tím

  2.196 crt - AAA

  17.340.328,00 ₫
  7.747.276  - 121.325.795  7.747.276 ₫ - 121.325.795 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bonnie 2.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bonnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  2.2 crt - AAA

  23.272.384,00 ₫
  8.999.873  - 192.309.846  8.999.873 ₫ - 192.309.846 ₫
 46. Nhẫn Senta 2.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Senta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  2.8 crt - AAA

  12.780.371,00 ₫
  7.238.992  - 88.828.059  7.238.992 ₫ - 88.828.059 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Ronnica 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ronnica

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  2 crt - AAA

  34.062.336,00 ₫
  7.338.757  - 3.526.288.868  7.338.757 ₫ - 3.526.288.868 ₫
 49. Nhẫn Fulvia 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Fulvia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  15.080.626,00 ₫
  8.536.739  - 118.378.829  8.536.739 ₫ - 118.378.829 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Margaret 2.4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Margaret

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.4 crt - VS

  127.814.807,00 ₫
  8.422.916  - 198.271.368  8.422.916 ₫ - 198.271.368 ₫
 51. Nhẫn Imelda 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Imelda

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.708 crt - AAA

  22.018.976,00 ₫
  12.044.711  - 164.137.924  12.044.711 ₫ - 164.137.924 ₫
 52. Nhẫn Karol 2.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Karol

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  2.92 crt - AAA

  18.689.445,00 ₫
  10.807.796  - 134.249.197  10.807.796 ₫ - 134.249.197 ₫
 53. Nhẫn Ines 2.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ines

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.126 crt - AAA

  15.593.237,00 ₫
  9.172.094  - 126.408.643  9.172.094 ₫ - 126.408.643 ₫
 54. Nhẫn Britta 2.82 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Britta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.103 crt - VS

  128.267.665,00 ₫
  20.212.405  - 2.972.299.702  20.212.405 ₫ - 2.972.299.702 ₫
 55. Nhẫn Giselda 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Giselda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.108 crt - AAA

  14.318.471,00 ₫
  8.029.807  - 93.599.979  8.029.807 ₫ - 93.599.979 ₫
 56. Nhẫn Dusj 2.68 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Dusj

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.74 crt - VS

  818.104.693,00 ₫
  11.756.774  - 2.939.626.221  11.756.774 ₫ - 2.939.626.221 ₫
 57. Nhẫn Hesperia 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hesperia

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  20.981.319,00 ₫
  7.510.708  - 95.357.349  7.510.708 ₫ - 95.357.349 ₫
 58. Nhẫn Elonna 3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Elonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.168 crt - AAA

  29.024.916,00 ₫
  9.118.022  - 143.414.531  9.118.022 ₫ - 143.414.531 ₫
 59. Nhẫn Floressa 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Floressa

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  2.096 crt - AAA

  14.576.398,00 ₫
  8.232.580  - 102.684.211  8.232.580 ₫ - 102.684.211 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kiểu Đá
  Nhẫn Aracelis - Emerald 2.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aracelis - Emerald

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.29 crt - VS

  25.618.870,00 ₫
  8.701.391  - 2.156.381.975  8.701.391 ₫ - 2.156.381.975 ₫
 62. Nhẫn Gatita 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gatita

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  2 crt - AAA

  12.368.336,00 ₫
  7.532.337  - 82.690.795  7.532.337 ₫ - 82.690.795 ₫
 63. Nhẫn Horatia 2.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Horatia

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  14.360.107,00 ₫
  8.313.689  - 335.386.427  8.313.689 ₫ - 335.386.427 ₫
 64. Nhẫn Kannelite 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kannelite

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.042 crt - AAA

  12.084.995,00 ₫
  7.181.405  - 83.150.415  7.181.405 ₫ - 83.150.415 ₫
 65. Nhẫn Felinda 2.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Felinda

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.87 crt - AAA

  23.759.849,00 ₫
  11.940.891  - 157.365.309  11.940.891 ₫ - 157.365.309 ₫
 66. Nhẫn Isabelita 2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Isabelita

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.246 crt - AAA

  21.158.408,00 ₫
  8.131.194  - 113.241.922  8.131.194 ₫ - 113.241.922 ₫

You’ve viewed 60 of 104 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng