Đang tải...
Tìm thấy 80 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Barbara 3.04 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Barbara

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.04 crt - AAA

  44.680.068,00 ₫
  11.147.103  - 268.403.768  11.147.103 ₫ - 268.403.768 ₫
 2. Nhẫn Travis 3.19 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Travis

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.19 crt - AAA

  53.758.346,00 ₫
  8.542.958  - 234.364.947  8.542.958 ₫ - 234.364.947 ₫
 3. Nhẫn Noelia 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Noelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  4.9 crt - AAA

  58.555.143,00 ₫
  15.591.345  - 1.305.654.902  15.591.345 ₫ - 1.305.654.902 ₫
 4. Nhẫn Candita 4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Candita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4 crt - VS

  2.014.060.256,00 ₫
  8.470.501  - 7.100.918.807  8.470.501 ₫ - 7.100.918.807 ₫
 5. Nhẫn Trinidad 4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Trinidad

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  5.192 crt - VS

  371.363.211,00 ₫
  12.990.444  - 3.315.885.727  12.990.444 ₫ - 3.315.885.727 ₫
 6. Nhẫn Adeshia 4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Adeshia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.108 crt - VS

  1.814.505.195,00 ₫
  9.633.606  - 2.420.513.995  9.633.606 ₫ - 2.420.513.995 ₫
 7. Nhẫn Domonique 4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Domonique

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen

  4 crt - AAA

  17.637.999,00 ₫
  9.694.167  - 2.374.741.388  9.694.167 ₫ - 2.374.741.388 ₫
 8. Nhẫn Fabiana 3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  3 crt - AAA

  13.315.421,00 ₫
  7.813.515  - 92.302.232  7.813.515 ₫ - 92.302.232 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Fiorentina 3.4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Fiorentina

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.54 crt - AAA

  19.018.477,00 ₫
  10.241.383  - 142.049.191  10.241.383 ₫ - 142.049.191 ₫
 11. Nhẫn Jamie 3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jamie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  3.88 crt - VS

  184.491.192,00 ₫
  13.806.943  - 1.428.156.788  13.806.943 ₫ - 1.428.156.788 ₫
 12. Nhẫn Satinka 4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Satinka

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.368 crt - VS

  2.027.677.404,00 ₫
  9.521.135  - 7.156.316.374  9.521.135 ₫ - 7.156.316.374 ₫
 13. Nhẫn Leraine 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  17.985.146,00 ₫
  7.745.924  - 97.547.294  7.745.924 ₫ - 97.547.294 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Kenina 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kenina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.72 crt - AAA

  19.649.776,00 ₫
  8.477.799  - 147.145.550  8.477.799 ₫ - 147.145.550 ₫
 16. Nhẫn Ernesha 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ernesha

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  15.814.666,00 ₫
  7.989.252  - 99.980.572  7.989.252 ₫ - 99.980.572 ₫
 17. Nhẫn Carin 4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Carin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4 crt - AAA

  14.207.352,00 ₫
  7.783.235  - 104.373.985  7.783.235 ₫ - 104.373.985 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Sally 3.04 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Sally

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.04 crt - VS

  171.921.164,00 ₫
  11.387.727  - 280.367.370  11.387.727 ₫ - 280.367.370 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Togelina 3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Togelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  4.108 crt - VS

  1.350.317.939,00 ₫
  18.914.658  - 4.995.486.899  18.914.658 ₫ - 4.995.486.899 ₫
 21. Nhẫn Elwira 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Elwira

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.68 crt - AAA

  18.570.214,00 ₫
  9.981.834  - 157.568.079  9.981.834 ₫ - 157.568.079 ₫
 22. Nhẫn Marchita 4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Marchita

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.06 crt - VS

  47.006.009,00 ₫
  9.229.142  - 7.110.165.254  9.229.142 ₫ - 7.110.165.254 ₫
 23. Nhẫn Csenge 3.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Csenge

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.768 crt - VS

  78.137.330,00 ₫
  25.435.836  - 6.165.703.006  25.435.836 ₫ - 6.165.703.006 ₫
 24. Nhẫn Leiani 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Leiani

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  3.3 crt - AAA

  17.353.846,00 ₫
  9.046.104  - 120.866.182  9.046.104 ₫ - 120.866.182 ₫
 25. Nhẫn Roch 3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Roch

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.137 crt - AAA

  21.527.725,00 ₫
  9.875.040  - 126.192.348  9.875.040 ₫ - 126.192.348 ₫
 26. Nhẫn Tabatha 3.7 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tabatha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  4.132 crt - AA

  89.109.509,00 ₫
  20.455.732  - 1.766.057.600  20.455.732 ₫ - 1.766.057.600 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Cordialle 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cordialle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.84 crt - VS

  47.794.928,00 ₫
  10.192.718  - 1.740.494.692  10.192.718 ₫ - 1.740.494.692 ₫
 29. Nhẫn Lamberta 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lamberta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.37 crt - AAA

  20.931.573,00 ₫
  10.668.558  - 135.263.061  10.668.558 ₫ - 135.263.061 ₫
 30. Nhẫn Adhita 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Adhita

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.816 crt - AAA

  19.270.186,00 ₫
  10.341.418  - 157.419.383  10.341.418 ₫ - 157.419.383 ₫
 31. Nhẫn Frances 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Frances

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.48 crt - AAA

  15.624.058,00 ₫
  9.241.577  - 125.164.965  9.241.577 ₫ - 125.164.965 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Nikoleta 3.24 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Nikoleta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.272 crt - VS

  63.607.163,00 ₫
  24.175.940  - 10.612.824.321  24.175.940 ₫ - 10.612.824.321 ₫
 33. Nhẫn Enedina 4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Enedina

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.16 crt - AAA

  28.066.745,00 ₫
  7.101.106  - 114.431.515  7.101.106 ₫ - 114.431.515 ₫
 34. Nhẫn Chimera 4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Chimera

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  4.096 crt - AAA

  14.425.535,00 ₫
  8.029.806  - 112.201.013  8.029.806 ₫ - 112.201.013 ₫
 35. Nhẫn Erminne 4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Erminne

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  4.28 crt - AAA

  13.255.670,00 ₫
  7.879.214  - 121.109.509  7.879.214 ₫ - 121.109.509 ₫
 36. Nhẫn Ernaline 4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ernaline

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.236 crt - AAA

  30.191.806,00 ₫
  8.513.217  - 138.737.235  8.513.217 ₫ - 138.737.235 ₫
 37. Nhẫn Elonna 3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Elonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.168 crt - AAA

  29.024.916,00 ₫
  9.118.022  - 143.414.531  9.118.022 ₫ - 143.414.531 ₫
 38. Nhẫn Floynce 4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Floynce

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.12 crt - AAA

  15.340.717,00 ₫
  8.739.512  - 124.921.638  8.739.512 ₫ - 124.921.638 ₫
 39. Nhẫn Gallya 3.4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gallya

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.52 crt - AAA

  26.823.884,00 ₫
  8.420.212  - 118.392.355  8.420.212 ₫ - 118.392.355 ₫
 40. Nhẫn Lalita 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lalita

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  21.446.075,00 ₫
  10.492.822  - 132.221.467  10.492.822 ₫ - 132.221.467 ₫
 41. Nhẫn Leantin 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Leantin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.42 crt - AAA

  12.824.170,00 ₫
  7.824.330  - 103.427.712  7.824.330 ₫ - 103.427.712 ₫
 42. Nhẫn Crisanna 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Crisanna

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.66 crt - AAA

  16.467.053,00 ₫
  8.455.630  - 136.763.581  8.455.630 ₫ - 136.763.581 ₫
 43. Nhẫn Emersyn 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Emersyn

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.508 crt - AAA

  15.900.369,00 ₫
  8.131.193  - 119.676.576  8.131.193 ₫ - 119.676.576 ₫
 44. Nhẫn Marnie 3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Marnie

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  3.18 crt - AA

  75.917.913,00 ₫
  12.614.097  - 4.868.213.089  12.614.097 ₫ - 4.868.213.089 ₫
 45. Nhẫn Isadore 3.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Isadore

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  3.2 crt - AAA

  19.379.683,00 ₫
  9.797.986  - 119.608.988  9.797.986 ₫ - 119.608.988 ₫
 46. Nhẫn Adhara 3.43 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Adhara

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  5.14 crt - AAA

  1.045.814.369,00 ₫
  12.556.780  - 3.184.548.883  12.556.780 ₫ - 3.184.548.883 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Achintya 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Achintya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.5 crt - AAA

  16.407.843,00 ₫
  9.247.526  - 304.727.160  9.247.526 ₫ - 304.727.160 ₫
 49. Nhẫn Lacole 3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lacole

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  18.021.375,00 ₫
  7.867.588  - 97.574.327  7.867.588 ₫ - 97.574.327 ₫
 50. Nhẫn Tinuola 3.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tinuola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  8.69 crt - VS

  1.129.432.520,00 ₫
  25.354.726  - 4.937.615.503  25.354.726 ₫ - 4.937.615.503 ₫
 51. Nhẫn Andin 3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Andin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.36 crt - VS

  191.724.508,00 ₫
  27.333.790  - 5.334.861.197  27.333.790 ₫ - 5.334.861.197 ₫
 52. Nhẫn Elviana 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Elviana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  17.676.390,00 ₫
  9.489.771  - 150.241.218  9.489.771 ₫ - 150.241.218 ₫
 53. Nhẫn Francena 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Francena

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.82 crt - AAA

  16.168.842,00 ₫
  8.295.845  - 1.221.639.321  8.295.845 ₫ - 1.221.639.321 ₫
 54. Nhẫn Florencita 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Florencita

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  3.3 crt - AAA

  18.700.259,00 ₫
  9.548.711  - 116.810.722  9.548.711 ₫ - 116.810.722 ₫
 55. Nhẫn Lamis 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lamis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.41 crt - AAA

  14.276.294,00 ₫
  8.088.205  - 110.930.310  8.088.205 ₫ - 110.930.310 ₫
 56. Nhẫn Lidia 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lidia

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.488 crt - AAA

  23.085.291,00 ₫
  9.981.834  - 134.857.511  9.981.834 ₫ - 134.857.511 ₫
 57. Nhẫn Florbela 4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Florbela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  4.236 crt - AAA

  16.898.283,00 ₫
  9.368.108  - 133.424.581  9.368.108 ₫ - 133.424.581 ₫
 58. Nhẫn Francia 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Francia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4 crt - AAA

  17.888.896,00 ₫
  9.603.324  - 189.471.019  9.603.324 ₫ - 189.471.019 ₫
 59. Nhẫn Lacoya 3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lacoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.13 crt - AAA

  26.191.503,00 ₫
  7.712.129  - 118.054.399  7.712.129 ₫ - 118.054.399 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Alanice 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Alanice

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.62 crt - AAA

  27.945.893,00 ₫
  9.288.621  - 141.859.938  9.288.621 ₫ - 141.859.938 ₫
 62. Nhẫn Florise 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Florise

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.432 crt - AAA

  32.458.267,00 ₫
  9.205.889  - 118.770.859  9.205.889 ₫ - 118.770.859 ₫
 63. Nhẫn Gaybriel 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gaybriel

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.39 crt - AAA

  25.218.733,00 ₫
  7.946.534  - 106.590.967  7.946.534 ₫ - 106.590.967 ₫
 64. Nhẫn Francesca 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Francesca

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.696 crt - AAA

  20.339.205,00 ₫
  11.136.017  - 183.888.008  11.136.017 ₫ - 183.888.008 ₫
 65. Nhẫn Ackelia 3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ackelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.18 crt - AAA

  26.687.350,00 ₫
  9.263.748  - 124.948.674  9.263.748 ₫ - 124.948.674 ₫
 66. Nhẫn Amajia 3.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Amajia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.568 crt - AAA

  28.079.182,00 ₫
  12.300.474  - 179.291.818  12.300.474 ₫ - 179.291.818 ₫

You’ve viewed 60 of 80 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng