Đang tải...
Tìm thấy 471 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  29.565.141,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 2. Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  26.875.060,00 ₫
  7.156.097  - 132.041.820  7.156.097 ₫ - 132.041.820 ₫
 3. Glamira Bộ cô dâu Glowing Beauty-RING B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  23.818.187,00 ₫
  7.689.585  - 139.499.334  7.689.585 ₫ - 139.499.334 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  36.705.390,00 ₫
  8.212.036  - 123.409.790  8.212.036 ₫ - 123.409.790 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.9 crt - VS

  15.543.320,00 ₫
  6.792.420  - 151.980.405  6.792.420 ₫ - 151.980.405 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  35.984.262,00 ₫
  8.049.018  - 156.692.651  8.049.018 ₫ - 156.692.651 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Mannas - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.666 crt - VS

  24.708.277,00 ₫
  8.415.808  - 148.400.233  8.415.808 ₫ - 148.400.233 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Does

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  18.040.102,00 ₫
  8.108.451  - 89.074.670  8.108.451 ₫ - 89.074.670 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Wishelin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.672 crt - VS

  43.299.699,00 ₫
  12.932.485  - 211.032.017  12.932.485 ₫ - 211.032.017 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Agnella 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Agnella 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.104 crt - SI

  182.678.189,00 ₫
  8.193.357  - 377.092.547  8.193.357 ₫ - 377.092.547 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Giftani

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.708 crt - VS

  28.913.635,00 ₫
  12.914.089  - 225.819.681  12.914.089 ₫ - 225.819.681 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Pamela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  30.258.817,00 ₫
  7.850.905  - 133.287.098  7.850.905 ₫ - 133.287.098 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Etenth

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.864 crt - VS

  30.973.436,00 ₫
  14.660.307  - 236.546.041  14.660.307 ₫ - 236.546.041 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ennin SET 0.65 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ennin SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.954 crt - VS

  43.475.169,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.732.760  - 1.515.148.477  14.732.760 ₫ - 1.515.148.477 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - L

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.78 crt - AAA

  22.330.647,00 ₫
  10.737.684  - 187.895.328  10.737.684 ₫ - 187.895.328 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Scarlett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  46.323.174,00 ₫
  10.439.950  - 217.781.979  10.439.950 ₫ - 217.781.979 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Mastiquer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  25.451.198,00 ₫
  6.113.178  - 88.697.687  6.113.178 ₫ - 88.697.687 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Unwon

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.992 crt - VS

  27.664.112,00 ₫
  12.619.751  - 181.117.062  12.619.751 ₫ - 181.117.062 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Stropez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.968 crt - VS

  36.710.484,00 ₫
  11.510.322  - 202.315.076  11.510.322 ₫ - 202.315.076 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kendra 0.784 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kendra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.784 crt - VS

  40.925.465,00 ₫
  13.018.805  - 181.187.818  13.018.805 ₫ - 181.187.818 ₫
 24. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  107.868.166,00 ₫
  7.556.567  - 1.636.662.046  7.556.567 ₫ - 1.636.662.046 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  51.396.546,00 ₫
  7.259.399  - 670.779.835  7.259.399 ₫ - 670.779.835 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dajana 0.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Dajana

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.89 crt - VS

  116.830.765,00 ₫
  9.314.672  - 1.830.981.885  9.314.672 ₫ - 1.830.981.885 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bretha 0.76 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bretha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  45.128.842,00 ₫
  8.087.508  - 173.376.536  8.087.508 ₫ - 173.376.536 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Octave

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.4 crt - VS

  42.055.836,00 ₫
  13.515.218  - 3.000.042.380  13.515.218 ₫ - 3.000.042.380 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Carper

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.032 crt - VS

  40.237.450,00 ₫
  12.564.563  - 114.568.323  12.564.563 ₫ - 114.568.323 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Orli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.525 crt - VS

  23.391.680,00 ₫
  6.813.646  - 113.702.286  6.813.646 ₫ - 113.702.286 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Springe

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.65 crt - AAA

  22.726.871,00 ₫
  9.006.749  - 1.427.540.399  9.006.749 ₫ - 1.427.540.399 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Steffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.73 crt - VS

  32.743.146,00 ₫
  14.090.310  - 201.211.307  14.090.310 ₫ - 201.211.307 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Habb SET 1.4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Habb SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.46 crt - VS

  35.446.528,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.749.925  - 258.211.037  15.749.925 ₫ - 258.211.037 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Delaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  1.82 crt - AAA

  56.735.956,00 ₫
  12.113.150  - 272.602.479  12.113.150 ₫ - 272.602.479 ₫
 36. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Jacinthe

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  28.603.448,00 ₫
  7.865.622  - 1.641.360.141  7.865.622 ₫ - 1.641.360.141 ₫
 37. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.912 crt - VS

  123.369.319,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.794.740  - 1.719.345.618  14.794.740 ₫ - 1.719.345.618 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  44.148.751,00 ₫
  11.092.871  - 1.704.402.292  11.092.871 ₫ - 1.704.402.292 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Evalett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.745 crt - VS

  64.838.464,00 ₫
  8.105.055  - 137.079.535  8.105.055 ₫ - 137.079.535 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Dossly

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  15.072.946,00 ₫
  6.839.967  - 96.933.499  6.839.967 ₫ - 96.933.499 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Jussi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.72 crt - VS

  28.052.129,00 ₫
  9.875.613  - 167.687.878  9.875.613 ₫ - 167.687.878 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Kalogiros

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.01 crt - VS

  38.108.873,00 ₫
  8.320.715  - 1.856.227.049  8.320.715 ₫ - 1.856.227.049 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Ofre - A 0.65 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Ofre - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  29.059.954,00 ₫
  8.334.299  - 1.430.837.551  8.334.299 ₫ - 1.430.837.551 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  36.925.862,00 ₫
  10.143.347  - 136.216.332  10.143.347 ₫ - 136.216.332 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Gulaw

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  23.731.867,00 ₫
  9.434.671  - 129.058.820  9.434.671 ₫ - 129.058.820 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Cikliption

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.16 crt - AA

  26.122.797,00 ₫
  9.597.690  - 1.856.835.534  9.597.690 ₫ - 1.856.835.534 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Edwardeen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.16 crt - VS

  31.678.714,00 ₫
  7.369.775  - 748.411.538  7.369.775 ₫ - 748.411.538 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Equa - A 0.65 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Equa - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.65 crt - VS

  17.518.217,00 ₫
  7.295.059  - 1.409.710.296  7.295.059 ₫ - 1.409.710.296 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Loudella

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.92 crt - VS

  72.808.237,00 ₫
  11.455.982  - 295.427.839  11.455.982 ₫ - 295.427.839 ₫
 51. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Oreera

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.96 crt - VS

  18.541.608,00 ₫
  8.363.167  - 173.291.627  8.363.167 ₫ - 173.291.627 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  107.712.224,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 53. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Siennas - A

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.666 crt - AAA

  17.388.312,00 ₫
  7.519.209  - 139.060.656  7.519.209 ₫ - 139.060.656 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Gyali

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.568 crt - VS

  43.713.186,00 ₫
  10.881.457  - 205.555.621  10.881.457 ₫ - 205.555.621 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Voiron

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.218 crt - VS

  45.073.086,00 ₫
  9.687.689  - 2.638.275.230  9.687.689 ₫ - 2.638.275.230 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Blande

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.696 crt - VS

  32.051.167,00 ₫
  12.045.225  - 204.565.063  12.045.225 ₫ - 204.565.063 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Garish 0.52 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Garish

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.52 crt - VS

  33.109.653,00 ₫
  10.856.552  - 164.886.007  10.856.552 ₫ - 164.886.007 ₫
 58. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Ndoda - Set

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.08 crt - VS

  64.380.258,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  24.614.034  - 455.177.086  24.614.034 ₫ - 455.177.086 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Irrelevancy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.93 crt - VS

  36.338.316,00 ₫
  11.332.021  - 386.743.444  11.332.021 ₫ - 386.743.444 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Aphtha

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  17.705.575,00 ₫
  9.373.540  - 112.357.956  9.373.540 ₫ - 112.357.956 ₫
 62. Nhẫn SYLVIE Viridescent

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.956 crt - VS

  39.095.473,00 ₫
  9.865.990  - 1.867.604.350  9.865.990 ₫ - 1.867.604.350 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Meeks

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  23.336.492,00 ₫
  9.430.143  - 160.527.539  9.430.143 ₫ - 160.527.539 ₫
 64. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Awan SET 0.66 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Awan SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.22 crt - VS

  36.452.372,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.892.749  - 1.774.590.638  16.892.749 ₫ - 1.774.590.638 ₫
 65. Kiểu Đá
  Nhẫn Aracelis - Heart 0.76 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aracelis - Heart

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.9 crt - VS

  39.461.697,00 ₫
  9.618.067  - 1.152.956.795  9.618.067 ₫ - 1.152.956.795 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Charlizew

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.552 crt - VS

  28.772.976,00 ₫
  13.153.239  - 202.541.491  13.153.239 ₫ - 202.541.491 ₫

You’ve viewed 60 of 471 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng