Đang tải...
Tìm thấy 2144 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.746.640,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 3. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  15.850.112,00 ₫
  6.028.272  - 79.414.711  6.028.272 ₫ - 79.414.711 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.947.300,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Nomusa

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  18.283.213,00 ₫
  9.597.690  - 118.089.058  9.597.690 ₫ - 118.089.058 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B 0.168 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  12.786.729,00 ₫
  6.022.612  - 74.886.431  6.022.612 ₫ - 74.886.431 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.010.088,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  14.648.420,00 ₫
  4.689.034  - 71.178.907  4.689.034 ₫ - 71.178.907 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Malika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.998.314,00 ₫
  6.744.873  - 76.966.615  6.744.873 ₫ - 76.966.615 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  17.263.501,00 ₫
  5.549.407  - 79.471.319  5.549.407 ₫ - 79.471.319 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  17.186.238,00 ₫
  7.641.473  - 92.617.483  7.641.473 ₫ - 92.617.483 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  12.111.450,00 ₫
  5.893.556  - 75.820.393  5.893.556 ₫ - 75.820.393 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.557.953,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.557.953,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 17. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  11.870.037,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  16.369.449,00 ₫
  7.936.942  - 88.287.311  7.936.942 ₫ - 88.287.311 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Leocadia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.128 crt - AAA

  21.165.464,00 ₫
  10.599.005  - 120.070.180  10.599.005 ₫ - 120.070.180 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Promij

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  18.510.194,00 ₫
  8.415.808  - 108.268.347  8.415.808 ₫ - 108.268.347 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  24.124.412,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.522.944,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Michael

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  18.567.364,00 ₫
  9.014.107  - 114.806.055  9.014.107 ₫ - 114.806.055 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  10.400.893,00 ₫
  5.377.332  - 62.178.949  5.377.332 ₫ - 62.178.949 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  13.451.822,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.472.269,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Resaixa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.225 crt - VS

  11.064.286,00 ₫
  5.893.556  - 77.688.309  5.893.556 ₫ - 77.688.309 ₫
 30. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Neema - B

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.198 crt - AAA

  11.440.982,00 ₫
  5.448.086  - 76.428.875  5.448.086 ₫ - 76.428.875 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Redme

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.245 crt - VS

  11.735.604,00 ₫
  6.070.725  - 82.499.606  6.070.725 ₫ - 82.499.606 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  22.094.610,00 ₫
  9.448.257  - 111.848.525  9.448.257 ₫ - 111.848.525 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Fresnes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.254 crt - VS

  17.117.464,00 ₫
  6.834.873  - 225.649.870  6.834.873 ₫ - 225.649.870 ₫
 34. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Agungo - A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  16.650.485,00 ₫
  5.542.614  - 80.659.989  5.542.614 ₫ - 80.659.989 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Dega

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  35.324.548,00 ₫
  14.157.102  - 183.819.878  14.157.102 ₫ - 183.819.878 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  20.904.238,00 ₫
  9.519.010  - 115.669.256  9.519.010 ₫ - 115.669.256 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lorelye Ø6 mm 0.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  22.803.004,00 ₫
  7.720.717  - 84.013.747  7.720.717 ₫ - 84.013.747 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  35.004.455,00 ₫
  6.468.082  - 86.872.224  6.468.082 ₫ - 86.872.224 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Kalonnie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  19.700.849,00 ₫
  6.843.363  - 93.820.306  6.843.363 ₫ - 93.820.306 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Benouville

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  22.819.985,00 ₫
  9.925.424  - 140.192.731  9.925.424 ₫ - 140.192.731 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Esme

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  37.878.498,00 ₫
  11.847.113  - 153.848.326  11.847.113 ₫ - 153.848.326 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Kathrine

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  21.282.350,00 ₫
  9.073.541  - 112.669.271  9.073.541 ₫ - 112.669.271 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Mila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  19.096.890,00 ₫
  8.293.545  - 98.829.719  8.293.545 ₫ - 98.829.719 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Desierto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  21.936.405,00 ₫
  7.195.720  - 81.325.085  7.195.720 ₫ - 81.325.085 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  14.292.665,00 ₫
  5.829.028  - 74.447.753  5.829.028 ₫ - 74.447.753 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Cie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  22.424.043,00 ₫
  11.332.021  - 126.735.244  11.332.021 ₫ - 126.735.244 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Susheela

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAA

  20.046.129,00 ₫
  10.799.948  - 142.527.619  10.799.948 ₫ - 142.527.619 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Rosario

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.001.894,00 ₫
  7.303.266  - 92.758.987  7.303.266 ₫ - 92.758.987 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Geratas - A 0.2 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Geratas - A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  16.171.054,00 ₫
  6.409.780  - 81.650.554  6.409.780 ₫ - 81.650.554 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Rosalie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  19.460.283,00 ₫
  7.743.358  - 82.527.903  7.743.358 ₫ - 82.527.903 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Duamutef

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  16.718.693,00 ₫
  8.129.678  - 97.485.384  8.129.678 ₫ - 97.485.384 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Arneb

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  16.878.031,00 ₫
  7.556.567  - 87.876.934  7.556.567 ₫ - 87.876.934 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Galey

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.790.735,00 ₫
  11.120.890  - 127.428.636  11.120.890 ₫ - 127.428.636 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Jane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  21.093.861,00 ₫
  9.083.730  - 114.508.888  9.083.730 ₫ - 114.508.888 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.435.662,00 ₫
  7.912.886  - 94.881.623  7.912.886 ₫ - 94.881.623 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Tortilla

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  25.085.538,00 ₫
  6.013.555  - 81.820.361  6.013.555 ₫ - 81.820.361 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.738.603,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Aritomisas

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.863.061,00 ₫
  6.302.233  - 63.664.788  6.302.233 ₫ - 63.664.788 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.114 crt - AAA

  28.650.994,00 ₫
  12.124.470  - 165.536.947  12.124.470 ₫ - 165.536.947 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Feodraxr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  16.161.148,00 ₫
  8.415.808  - 107.277.786  8.415.808 ₫ - 107.277.786 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Amens - B 0.2 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Amens - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  16.319.355,00 ₫
  6.495.818  - 82.499.606  6.495.818 ₫ - 82.499.606 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Luna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  23.822.715,00 ₫
  10.975.419  - 130.612.581  10.975.419 ₫ - 130.612.581 ₫
 65. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  15.538.227,00 ₫
  7.259.399  - 82.895.829  7.259.399 ₫ - 82.895.829 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Roplat

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.182 crt - VS

  23.219.604,00 ₫
  7.492.888  - 224.418.741  7.492.888 ₫ - 224.418.741 ₫

You’ve viewed 60 of 2144 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng