Đang tải...
Tìm thấy 2164 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Tanazia 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  10.492.281,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 2. Nhẫn Vontasia 0.144 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.927.524,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.619.352,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 4. Nhẫn xếp chồng Fatint - C 0.208 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  14.539.358,00 ₫
  5.414.037  - 72.416.970  5.414.037 ₫ - 72.416.970 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.349.681,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 6. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn B 0.14 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  10.276.800,00 ₫
  4.558.335  - 67.955.961  4.558.335 ₫ - 67.955.961 ₫
 7. Nhẫn Nomusa 0.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Nomusa

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  15.836.565,00 ₫
  8.273.135  - 103.481.785  8.273.135 ₫ - 103.481.785 ₫
 8. Nhẫn Violinda 0.144 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.406.762,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Marguerita 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.213.646,00 ₫
  6.637.974  - 81.582.306  6.637.974 ₫ - 81.582.306 ₫
 11. Nhẫn Malika 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Malika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.084.066,00 ₫
  5.898.258  - 67.847.819  5.898.258 ₫ - 67.847.819 ₫
 12. Nhẫn Harriet 0.28 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  13.426.810,00 ₫
  4.150.626  - 64.752.148  4.150.626 ₫ - 64.752.148 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B 0.168 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  11.612.939,00 ₫
  5.404.033  - 68.091.144  5.404.033 ₫ - 68.091.144 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Botello 0.21 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  15.924.972,00 ₫
  4.972.532  - 72.673.813  4.972.532 ₫ - 72.673.813 ₫
 16. Nhẫn Consecratedness B 0.144 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  11.003.268,00 ₫
  5.301.294  - 69.186.117  5.301.294 ₫ - 69.186.117 ₫
 17. Nhẫn Amelie 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.476.938,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 18. Nhẫn Venusa 0.105 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  9.192.101,00 ₫
  4.705.413  - 55.140.714  4.705.413 ₫ - 55.140.714 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Stella 0.11 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  14.362.541,00 ₫
  6.842.369  - 77.040.194  6.842.369 ₫ - 77.040.194 ₫
 21. Nhẫn Holz 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  22.727.058,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 22. Nhẫn Katharyn 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.872.640,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 23. Nhẫn Michael 0.21 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Michael

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  16.355.933,00 ₫
  7.872.996  - 101.764.970  7.872.996 ₫ - 101.764.970 ₫
 24. Nhẫn Kinkade 0.195 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  13.016.127,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 25. Nhẫn Annette 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Annette

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.291.663,00 ₫
  7.130.036  - 83.339.669  7.130.036 ₫ - 83.339.669 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.349.681,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Promij 0.224 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Promij

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  16.442.991,00 ₫
  7.358.223  - 96.330.654  7.358.223 ₫ - 96.330.654 ₫
 29. Nhẫn Resaixa 0.225 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Resaixa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.225 crt - VS

  9.896.669,00 ₫
  5.239.652  - 70.362.201  5.239.652 ₫ - 70.362.201 ₫
  Mới

 30. Nhẫn Kathrine 0.126 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kathrine

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  18.701.611,00 ₫
  7.797.295  - 98.304.316  7.797.295 ₫ - 98.304.316 ₫
 31. Nhẫn Mcatee 0.22 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Mcatee

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  16.001.756,00 ₫
  6.204.851  - 79.297.729  6.204.851 ₫ - 79.297.729 ₫
 32. Nhẫn Talmeri - B 0.108 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  9.832.323,00 ₫
  5.211.264  - 63.305.705  5.211.264 ₫ - 63.305.705 ₫
 33. Nhẫn Kalonnie 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kalonnie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  17.792.916,00 ₫
  5.925.835  - 83.745.213  5.925.835 ₫ - 83.745.213 ₫
 34. Nhẫn Luna 0.12 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Luna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.597.132,00 ₫
  9.330.258  - 112.403.789  9.330.258 ₫ - 112.403.789 ₫
 35. Nhẫn Julee 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.787.865,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 36. Nhẫn Mutia 0.198 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  19.548.390,00 ₫
  8.097.939  - 97.925.806  8.097.939 ₫ - 97.925.806 ₫
 37. Nhẫn Roplat 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Roplat

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.182 crt - VS

  20.904.535,00 ₫
  6.488.733  - 207.693.553  6.488.733 ₫ - 207.693.553 ₫
 38. Nhẫn Rosario 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rosario

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.028.253,00 ₫
  6.396.809  - 81.920.262  6.396.809 ₫ - 81.920.262 ₫
 39. Nhẫn Jane 0.165 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  18.379.877,00 ₫
  7.758.362  - 99.250.583  7.758.362 ₫ - 99.250.583 ₫
 40. Nhẫn Beverly 0.138 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Beverly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.768 crt - VS

  47.287.186,00 ₫
  16.735.524  - 267.119.538  16.735.524 ₫ - 267.119.538 ₫
 41. Nhẫn Fresnes 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Fresnes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.254 crt - VS

  15.466.707,00 ₫
  6.022.356  - 210.491.820  6.022.356 ₫ - 210.491.820 ₫
 42. Nhẫn Jesasia 0.105 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  18.021.645,00 ₫
  8.097.128  - 99.345.212  8.097.128 ₫ - 99.345.212 ₫
 43. Nhẫn Ortensia 0.14 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ortensia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  49.749.931,00 ₫
  15.882.527  - 271.107.404  15.882.527 ₫ - 271.107.404 ₫
 44. Nhẫn Mdoder 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Mdoder

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  28.021.865,00 ₫
  10.456.323  - 240.394.064  10.456.323 ₫ - 240.394.064 ₫
 45. Nhẫn Susheela 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Susheela

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAA

  17.237.320,00 ₫
  9.265.911  - 125.205.525  9.265.911 ₫ - 125.205.525 ₫
 46. Nhẫn Arneb 0.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Arneb

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  14.954.637,00 ₫
  6.549.565  - 77.256.485  6.549.565 ₫ - 77.256.485 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Pasiphae 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pasiphae

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  10.981.639,00 ₫
  5.637.087  - 65.319.915  5.637.087 ₫ - 65.319.915 ₫
 49. Nhẫn Mila 0.162 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Mila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  16.790.948,00 ₫
  7.102.459  - 86.097.381  7.102.459 ₫ - 86.097.381 ₫
 50. Nhẫn Desierto 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Desierto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  19.893.104,00 ₫
  6.265.683  - 71.605.875  6.265.683 ₫ - 71.605.875 ₫
 51. Nhẫn Hauters 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hauters

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  17.037.790,00 ₫
  5.637.087  - 159.676.918  5.637.087 ₫ - 159.676.918 ₫
 52. Nhẫn đeo ngón áp út Loveness 0.12 Carat

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Loveness

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  11.155.754,00 ₫
  6.123.742  - 71.781.617  6.123.742 ₫ - 71.781.617 ₫
 53. Nhẫn Lamiyye 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.114.076,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 54. Nhẫn Cie 0.11 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  19.508.917,00 ₫
  9.803.395  - 110.119.216  9.803.395 ₫ - 110.119.216 ₫
 55. Nhẫn Rosalie 0.203 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rosalie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  16.242.111,00 ₫
  6.677.988  - 70.632.570  6.677.988 ₫ - 70.632.570 ₫
 56. Nhẫn Edrie 0.156 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Edrie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  13.476.557,00 ₫
  5.465.676  - 70.105.353  5.465.676 ₫ - 70.105.353 ₫
 57. Nhẫn Aritomisas

  Nhẫn GLAMIRA Aritomisas

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.456.517,00 ₫
  5.486.224  - 55.546.262  5.486.224 ₫ - 55.546.262 ₫
 58. Nhẫn Ankrida 0.11 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ankrida

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  10.643.685,00 ₫
  4.684.865  - 53.991.670  4.684.865 ₫ - 53.991.670 ₫
 59. Nhẫn Thrya 0.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Thrya

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  9.808.530,00 ₫
  4.294.459  - 54.140.367  4.294.459 ₫ - 54.140.367 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Orpha 0.219 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Orpha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.643 crt - VS

  35.791.854,00 ₫
  9.032.317  - 131.721.292  9.032.317 ₫ - 131.721.292 ₫
 62. Nhẫn Milose 0.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  19.644.370,00 ₫
  7.677.523  - 88.530.661  7.677.523 ₫ - 88.530.661 ₫
 63. Nhẫn Ambra 0.18 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  17.454.693,00 ₫
  7.397.156  - 89.057.866  7.397.156 ₫ - 89.057.866 ₫
 64. Nhẫn Bobbyem 0.11 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bobbyem

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.210.671,00 ₫
  5.272.095  - 60.940.019  5.272.095 ₫ - 60.940.019 ₫
 65. Nhẫn Twang 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Twang

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  17.716.133,00 ₫
  8.117.405  - 103.454.741  8.117.405 ₫ - 103.454.741 ₫
 66. Nhẫn Parma 0.114 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.198.116,00 ₫
  7.004.587  - 90.612.457  7.004.587 ₫ - 90.612.457 ₫

You’ve viewed 60 of 2164 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng