Đang tải...
Tìm thấy 307 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  43.365.925,00 ₫
  8.261.281  - 187.003.824  8.261.281 ₫ - 187.003.824 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Agnella 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Agnella 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.104 crt - SI

  182.678.189,00 ₫
  8.193.357  - 377.092.547  8.193.357 ₫ - 377.092.547 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Gaur

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  1.5 crt - AAA

  19.473.302,00 ₫
  8.680.713  - 230.942.296  8.680.713 ₫ - 230.942.296 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Ad Hoc

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.26 crt - AAA

  36.199.639,00 ₫
  6.919.778  - 163.980.351  6.919.778 ₫ - 163.980.351 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Norene

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  1.1 crt - AAA

  41.021.408,00 ₫
  10.955.608  - 170.730.320  10.955.608 ₫ - 170.730.320 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Charlott

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  43.662.527,00 ₫
  8.900.900  - 313.795.676  8.900.900 ₫ - 313.795.676 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  104.398.087,00 ₫
  9.021.183  - 279.975.080  9.021.183 ₫ - 279.975.080 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Oshrat

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  1.43 crt - AAA

  25.138.746,00 ₫
  6.452.799  - 133.867.284  6.452.799 ₫ - 133.867.284 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Antonia 1.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Antonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.3 crt - AAA

  19.507.547,00 ₫
  8.969.390  - 203.305.633  8.969.390 ₫ - 203.305.633 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Stigen

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  12.590.317,00 ₫
  6.665.062  - 82.216.589  6.665.062 ₫ - 82.216.589 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Patricia 1.75 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Patricia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.75 crt - AAA

  25.179.502,00 ₫
  12.113.150  - 265.611.947  12.113.150 ₫ - 265.611.947 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Rachel 1.54 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rachel

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.54 crt - AAA

  20.108.677,00 ₫
  7.267.889  - 221.928.188  7.267.889 ₫ - 221.928.188 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Josie 1.75 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Josie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.75 crt - AAA

  19.799.904,00 ₫
  7.539.586  - 251.178.047  7.539.586 ₫ - 251.178.047 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Octave

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.4 crt - VS

  42.055.836,00 ₫
  13.515.218  - 3.000.042.380  13.515.218 ₫ - 3.000.042.380 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  15.671.245,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Carol 1.75 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Carol

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.75 crt - VS

  88.037.695,00 ₫
  8.963.731  - 265.611.947  8.963.731 ₫ - 265.611.947 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Eboker

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.15 crt - VS

  136.872.368,00 ₫
  20.670.467  - 352.951.152  20.670.467 ₫ - 352.951.152 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  12.001.074,00 ₫
  6.358.836  - 78.169.434  6.358.836 ₫ - 78.169.434 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Selff

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2 crt - VS

  31.403.623,00 ₫
  7.641.472  - 2.062.631.726  7.641.472 ₫ - 2.062.631.726 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.43 crt - VS

  77.957.177,00 ₫
  7.132.041  - 1.197.532.055  7.132.041 ₫ - 1.197.532.055 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Sokol

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.96 crt - VS

  97.687.176,00 ₫
  7.917.414  - 190.315.129  7.917.414 ₫ - 190.315.129 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ocour - SET 1.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ocour - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.148 crt - VS

  59.304.056,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  19.454.624  - 3.594.775.413  19.454.624 ₫ - 3.594.775.413 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Almot

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.6 crt - VS

  55.323.699,00 ₫
  7.174.494  - 287.432.597  7.174.494 ₫ - 287.432.597 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Chac

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.376 crt - VS

  33.327.293,00 ₫
  14.798.986  - 222.154.605  14.798.986 ₫ - 222.154.605 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Amilesa

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.13 crt - VS

  556.336.040,00 ₫
  15.908.414  - 3.777.293.414  15.908.414 ₫ - 3.777.293.414 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Yohannes

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.02 crt - AAA

  33.284.841,00 ₫
  10.982.494  - 221.984.794  10.982.494 ₫ - 221.984.794 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Wena

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.064 crt - VS

  64.280.354,00 ₫
  16.096.621  - 217.569.718  16.096.621 ₫ - 217.569.718 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Abyth - SET 1.02 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Abyth - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.404 crt - VS

  34.806.626,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.568.228  - 2.167.291.614  15.568.228 ₫ - 2.167.291.614 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Geseddo

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.132 crt - AAA

  20.766.410,00 ₫
  10.570.704  - 171.098.244  10.570.704 ₫ - 171.098.244 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  13.335.784,00 ₫
  7.318.831  - 94.159.924  7.318.831 ₫ - 94.159.924 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Gulaw

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  23.731.867,00 ₫
  9.434.671  - 129.058.820  9.434.671 ₫ - 129.058.820 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Andode SET 1.25 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Andode SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.516 crt - VS

  43.586.961,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.629.345  - 3.532.030.425  18.629.345 ₫ - 3.532.030.425 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Hassie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.65 crt - AAA

  48.930.898,00 ₫
  9.984.857  - 184.017.989  9.984.857 ₫ - 184.017.989 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Koralise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.95 crt - AAA

  14.797.004,00 ₫
  9.067.880  - 117.438.116  9.067.880 ₫ - 117.438.116 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Honat - SET 1.02 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Honat - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.792 crt - VS

  44.862.238,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  19.692.359  - 2.242.234.654  19.692.359 ₫ - 2.242.234.654 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Rhodia

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.744 crt - AAA

  26.331.949,00 ₫
  10.103.724  - 143.942.710  10.103.724 ₫ - 143.942.710 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Kugy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.9 crt - VS

  39.948.772,00 ₫
  7.705.152  - 255.041.242  7.705.152 ₫ - 255.041.242 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Sarah 1.75 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Sarah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.75 crt - VS

  37.372.463,00 ₫
  7.924.490  - 249.055.419  7.924.490 ₫ - 249.055.419 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Queenie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.82 crt - VS

  102.476.683,00 ₫
  11.148.060  - 234.395.114  11.148.060 ₫ - 234.395.114 ₫
 44. Nhẫn SYLVIE Zosavuta

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.128 crt - VS

  63.326.868,00 ₫
  15.619.171  - 308.319.290  15.619.171 ₫ - 308.319.290 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Cons

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.21 crt - AAA

  34.327.477,00 ₫
  10.320.233  - 177.749.155  10.320.233 ₫ - 177.749.155 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Clamworm

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  2.268 crt - AAA

  61.306.690,00 ₫
  11.450.889  - 245.206.383  11.450.889 ₫ - 245.206.383 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Orre

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.916 crt - VS

  42.542.060,00 ₫
  16.688.977  - 377.375.565  16.688.977 ₫ - 377.375.565 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Ronna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.61 crt - VS

  73.837.007,00 ₫
  10.732.024  - 459.988.379  10.732.024 ₫ - 459.988.379 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Amirella

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.934 crt - VS

  604.204.776,00 ₫
  21.345.181  - 3.930.957.782  21.345.181 ₫ - 3.930.957.782 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Lonika

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  3.2 crt - VS

  191.511.731,00 ₫
  14.620.685  - 320.800.361  14.620.685 ₫ - 320.800.361 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Judith 1.92 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Judith

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.92 crt - AAA

  29.144.578,00 ₫
  13.361.823  - 314.743.789  13.361.823 ₫ - 314.743.789 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Cleitus

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  2.75 crt - AAA

  67.635.526,00 ₫
  25.041.390  - 3.880.170.286  25.041.390 ₫ - 3.880.170.286 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Jill 1.4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jill

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.4 crt - AAA

  49.561.179,00 ₫
  8.754.297  - 198.975.469  8.754.297 ₫ - 198.975.469 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Annabella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.29 crt - VS

  92.905.878,00 ₫
  14.502.666  - 260.305.364  14.502.666 ₫ - 260.305.364 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Melite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.79 crt - VS

  79.091.793,00 ₫
  19.416.983  - 3.248.942.144  19.416.983 ₫ - 3.248.942.144 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Wendy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  49.625.707,00 ₫
  12.461.261  - 235.654.537  12.461.261 ₫ - 235.654.537 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Gummata

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.2 crt - AAA

  36.123.223,00 ₫
  11.696.547  - 251.659.178  11.696.547 ₫ - 251.659.178 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Gracianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.044 crt - AAA

  19.712.170,00 ₫
  7.896.188  - 121.442.816  7.896.188 ₫ - 121.442.816 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Negri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.55 crt - VS

  47.792.884,00 ₫
  8.582.223  - 262.937.429  8.582.223 ₫ - 262.937.429 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Floramaria

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  24.398.939,00 ₫
  9.104.672  - 112.556.065  9.104.672 ₫ - 112.556.065 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Motiv

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.67 crt - VS

  41.729.800,00 ₫
  12.251.828  - 3.149.758.654  12.251.828 ₫ - 3.149.758.654 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Cenedra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.72 crt - VS

  291.194.185,00 ₫
  16.318.790  - 2.390.521.685  16.318.790 ₫ - 2.390.521.685 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Sheldan

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.33 crt - AAA

  23.515.642,00 ₫
  8.893.825  - 272.616.629  8.893.825 ₫ - 272.616.629 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  27.223.454,00 ₫
  13.669.746  - 530.261.634  13.669.746 ₫ - 530.261.634 ₫

You’ve viewed 60 of 307 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng