Đang tải...
Tìm thấy 109 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuyên Mũi GLAMIRA Afde

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  7.544.114,00 ₫
  2.817.722  - 34.429.077  2.817.722 ₫ - 34.429.077 ₫
 2. Khuyên Mũi GLAMIRA Ofendl

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  7.047.135,00 ₫
  2.688.666  - 29.476.274  2.688.666 ₫ - 29.476.274 ₫
 3. Khuyên Mũi GLAMIRA Aescou

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  6.602.231,00 ₫
  2.215.460  - 23.334.791  2.215.460 ₫ - 23.334.791 ₫
 4. Khuyên Mũi GLAMIRA Weong

  Vàng Trắng 18K
  4.582.619,00 ₫
  1.978.858  - 19.528.207  1.978.858 ₫ - 19.528.207 ₫
 5. Khuyên Mũi GLAMIRA Scol

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  8.763.352,00 ₫
  2.989.796  - 36.127.182  2.989.796 ₫ - 36.127.182 ₫
 6. Khuyên Mũi GLAMIRA Byre

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  10.852.022,00 ₫
  2.559.610  - 42.551.680  2.559.610 ₫ - 42.551.680 ₫
 7. Khuyên Mũi GLAMIRA Dgani

  Vàng Trắng 18K
  5.429.408,00 ₫
  2.344.517  - 23.136.682  2.344.517 ₫ - 23.136.682 ₫
 8. Khuyên Mũi GLAMIRA Genceo

  Vàng Trắng 18K
  4.582.619,00 ₫
  1.978.858  - 19.528.207  1.978.858 ₫ - 19.528.207 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Khuyên Mũi GLAMIRA Mailla

  Vàng Trắng 18K
  5.230.163,00 ₫
  2.258.479  - 22.287.630  2.258.479 ₫ - 22.287.630 ₫
 11. Khuyên Mũi GLAMIRA Longar

  Vàng Trắng 18K
  4.981.108,00 ₫
  2.150.933  - 21.226.312  2.150.933 ₫ - 21.226.312 ₫
 12. Khuyên Mũi GLAMIRA Gemi

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  6.422.232,00 ₫
  2.516.591  - 27.042.323  2.516.591 ₫ - 27.042.323 ₫
 13. Khuyên Mũi GLAMIRA Lionser

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.901.479,00 ₫
  2.193.951  - 24.452.708  2.193.951 ₫ - 24.452.708 ₫
 14. Khuyên Mũi GLAMIRA Oricg

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  16.753.504,00 ₫
  2.064.895  - 32.348.901  2.064.895 ₫ - 32.348.901 ₫
 15. Khuyên Mũi GLAMIRA Duanesp

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.066 crt - AAA

  9.158.444,00 ₫
  2.366.025  - 27.764.013  2.366.025 ₫ - 27.764.013 ₫
 16. Khuyên Mũi GLAMIRA Origen

  Vàng Trắng 18K
  4.831.675,00 ₫
  2.086.405  - 20.589.525  2.086.405 ₫ - 20.589.525 ₫
 17. Khuyên Mũi GLAMIRA Pibe

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  9.508.254,00 ₫
  3.140.361  - 39.084.713  3.140.361 ₫ - 39.084.713 ₫
 18. Khuyên Mũi GLAMIRA Hlifi

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.282.619,00 ₫
  1.763.764  - 18.141.417  1.763.764 ₫ - 18.141.417 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuyên Mũi GLAMIRA Ndodo

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  5.051.294,00 ₫
  2.107.913  - 22.103.662  2.107.913 ₫ - 22.103.662 ₫
 21. Khuyên Mũi GLAMIRA Ocumpa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  5.801.858,00 ₫
  2.150.933  - 33.367.763  2.150.933 ₫ - 33.367.763 ₫
 22. Khuyên Mũi GLAMIRA Tredda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  6.895.437,00 ₫
  2.452.063  - 28.613.065  2.452.063 ₫ - 28.613.065 ₫
 23. Khuyên Mũi GLAMIRA Fixo

  Vàng Trắng 18K
  5.379.596,00 ₫
  2.323.007  - 22.924.417  2.323.007 ₫ - 22.924.417 ₫
 24. Khuyên Mũi GLAMIRA Niceo

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  7.085.625,00 ₫
  2.387.535  - 26.363.078  2.387.535 ₫ - 26.363.078 ₫
 25. Khuyên Mũi GLAMIRA Tulsme Yians

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Vàng

  0.11 crt - AAA

  5.951.290,00 ₫
  2.215.460  - 27.183.829  2.215.460 ₫ - 27.183.829 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuyên Mũi GLAMIRA Wonges

  Vàng Trắng 18K
  4.781.863,00 ₫
  2.064.895  - 20.377.260  2.064.895 ₫ - 20.377.260 ₫
 28. Khuyên Mũi GLAMIRA Hrefer

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  10.232.780,00 ₫
  3.355.455  - 41.943.193  3.355.455 ₫ - 41.943.193 ₫
 29. Khuyên Mũi GLAMIRA Afev

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  7.733.170,00 ₫
  3.204.890  - 38.985.662  3.204.890 ₫ - 38.985.662 ₫
 30. Khuyên Mũi GLAMIRA Agones

  Vàng Trắng 18K
  4.781.863,00 ₫
  2.064.895  - 20.377.260  2.064.895 ₫ - 20.377.260 ₫
 31. Khuyên Mũi GLAMIRA Aidea

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  5.613.934,00 ₫
  2.387.535  - 25.768.741  2.387.535 ₫ - 25.768.741 ₫
 32. Khuyên Mũi GLAMIRA Apyh

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.064 crt - VS

  7.327.887,00 ₫
  3.054.324  - 36.028.124  3.054.324 ₫ - 36.028.124 ₫
 33. Khuyên Mũi GLAMIRA Atten

  Vàng Trắng 18K
  5.827.896,00 ₫
  2.516.591  - 24.834.787  2.516.591 ₫ - 24.834.787 ₫
 34. Khuyên Mũi GLAMIRA Avien

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Trai Đen
  5.529.029,00 ₫
  2.387.535  - 23.561.205  2.387.535 ₫ - 23.561.205 ₫
 35. Khuyên Mũi GLAMIRA Benretses

  Vàng Trắng 18K
  4.881.484,00 ₫
  2.107.913  - 20.801.782  2.107.913 ₫ - 20.801.782 ₫
 36. Khuyên Mũi GLAMIRA Bezent

  Vàng Trắng 18K
  5.479.217,00 ₫
  2.366.025  - 23.348.940  2.366.025 ₫ - 23.348.940 ₫
 37. Khuyên Mũi GLAMIRA Bomni

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  30.376.835,00 ₫
  2.839.231  - 55.867.656  2.839.231 ₫ - 55.867.656 ₫
 38. Khuyên Mũi GLAMIRA Bringea

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  5.286.766,00 ₫
  2.258.479  - 23.759.321  2.258.479 ₫ - 23.759.321 ₫
 39. Khuyên Mũi GLAMIRA Cgance

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  9.884.102,00 ₫
  2.667.156  - 174.055.775  2.667.156 ₫ - 174.055.775 ₫
 40. Khuyên Mũi GLAMIRA Cgand

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  5.461.105,00 ₫
  2.064.895  - 21.679.140  2.064.895 ₫ - 21.679.140 ₫
 41. Khuyên Mũi GLAMIRA Chalo

  Vàng Trắng 18K
  5.728.273,00 ₫
  2.473.572  - 24.410.257  2.473.572 ₫ - 24.410.257 ₫
 42. Khuyên Mũi GLAMIRA Cnege

  Vàng Trắng 18K
  5.180.352,00 ₫
  2.236.970  - 22.075.365  2.236.970 ₫ - 22.075.365 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuyên Mũi GLAMIRA Cwyler

  Vàng Trắng 18K
  5.130.540,00 ₫
  2.215.460  - 21.863.100  2.215.460 ₫ - 21.863.100 ₫
 45. Khuyên Mũi GLAMIRA Dayfles

  Vàng Trắng 18K
  8.218.828,00 ₫
  3.549.039  - 35.023.417  3.549.039 ₫ - 35.023.417 ₫
 46. Khuyên Mũi GLAMIRA Ecce

  Vàng Trắng 18K
  5.529.029,00 ₫
  2.387.535  - 23.561.205  2.387.535 ₫ - 23.561.205 ₫
 47. Khuyên Mũi GLAMIRA Ehtin

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  5.258.464,00 ₫
  2.258.479  - 23.589.510  2.258.479 ₫ - 23.589.510 ₫
 48. Khuyên Mũi GLAMIRA Enos

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  5.093.182,00 ₫
  2.064.895  - 21.679.140  2.064.895 ₫ - 21.679.140 ₫
 49. Khuyên Mũi GLAMIRA Feilli

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  5.455.445,00 ₫
  2.172.442  - 22.174.422  2.172.442 ₫ - 22.174.422 ₫
 50. Khuyên Mũi GLAMIRA Finni

  Vàng Trắng 18K
  4.881.484,00 ₫
  2.107.913  - 20.801.782  2.107.913 ₫ - 20.801.782 ₫
 51. Khuyên Mũi GLAMIRA Fittea

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  6.502.610,00 ₫
  2.172.442  - 22.910.268  2.172.442 ₫ - 22.910.268 ₫
 52. Khuyên Mũi GLAMIRA Fnela

  Vàng Trắng 18K
  4.781.863,00 ₫
  2.064.895  - 20.377.260  2.064.895 ₫ - 20.377.260 ₫
 53. Khuyên Mũi GLAMIRA Frinx

  Vàng Trắng 18K
  5.578.840,00 ₫
  2.409.044  - 23.773.470  2.409.044 ₫ - 23.773.470 ₫
 54. Khuyên Mũi GLAMIRA Gegan

  Vàng Trắng 18K
  5.429.408,00 ₫
  2.344.517  - 23.136.682  2.344.517 ₫ - 23.136.682 ₫
 55. Khuyên Mũi GLAMIRA Gehwy

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  6.698.456,00 ₫
  2.538.100  - 35.716.805  2.538.100 ₫ - 35.716.805 ₫
 56. Khuyên Mũi GLAMIRA Gicge

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  5.158.841,00 ₫
  2.215.460  - 23.164.980  2.215.460 ₫ - 23.164.980 ₫
 57. Khuyên Mũi GLAMIRA Giddo

  Vàng Trắng 18K
  5.230.163,00 ₫
  2.258.479  - 22.287.630  2.258.479 ₫ - 22.287.630 ₫
 58. Khuyên Mũi GLAMIRA Gifolo

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  11.779.187,00 ₫
  2.581.119  - 32.433.805  2.581.119 ₫ - 32.433.805 ₫
 59. Khuyên Mũi GLAMIRA Ginre

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.092 crt - VS

  9.675.801,00 ₫
  2.968.287  - 33.848.889  2.968.287 ₫ - 33.848.889 ₫
 60. Khuyên Mũi GLAMIRA Giporsh

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  5.754.311,00 ₫
  2.301.498  - 23.447.997  2.301.498 ₫ - 23.447.997 ₫
 61. Khuyên Mũi GLAMIRA Gric

  Vàng Trắng 18K
  5.429.408,00 ₫
  2.344.517  - 23.136.682  2.344.517 ₫ - 23.136.682 ₫
 62. Khuyên Mũi GLAMIRA Grytten

  Vàng Trắng 18K
  5.479.217,00 ₫
  2.366.025  - 23.348.940  2.366.025 ₫ - 23.348.940 ₫
 63. Khuyên Mũi GLAMIRA Hameddo

  Vàng Trắng 18K
  5.429.408,00 ₫
  2.344.517  - 23.136.682  2.344.517 ₫ - 23.136.682 ₫
 64. Khuyên Mũi GLAMIRA Hendiq

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  5.286.766,00 ₫
  2.258.479  - 23.759.321  2.258.479 ₫ - 23.759.321 ₫

You’ve viewed 60 of 109 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng