Đang tải...
Tìm thấy 1323 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Kiểu Đá
  Vòng Tay GLAMIRA Jayla - Princess
 2. Vòng Tay GLAMIRA Jada

  Vòng Tay GLAMIRA Jada

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  22.797.894,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Ari

  Vòng Tay GLAMIRA Ari

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.708 crt - VS

  148.250.803,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Eddison

  Vòng Tay GLAMIRA Eddison

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  16.575.469,00 ₫
 5. Vòng Tay GLAMIRA Goodra

  Vòng Tay GLAMIRA Goodra

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.374 crt - AAAAA

  19.727.642,00 ₫
 6. Vòng Tay GLAMIRA Terrena

  Vòng Tay GLAMIRA Terrena

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  21.230.864,00 ₫
 7. Bảo hành trọn đời
 8. Vòng Tay GLAMIRA Haimo

  Vòng Tay GLAMIRA Haimo

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  1.27 crt - AAAAA

  36.515.618,00 ₫
 9. Vòng Tay GLAMIRA Wischard

  Vòng Tay GLAMIRA Wischard

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  13.458.714,00 ₫
 10. Vòng Tay GLAMIRA Cottonee

  Vòng Tay GLAMIRA Cottonee

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  11.935.754,00 ₫
 11. Vòng Tay GLAMIRA Prarei

  Vòng Tay GLAMIRA Prarei

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.232 crt - VS

  32.524.237,00 ₫
 12. Vòng Tay GLAMIRA Oggni

  Vòng Tay GLAMIRA Oggni

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.304 crt - VS

  27.091.813,00 ₫
 13. Vòng Tay GLAMIRA Uccello

  Vòng Tay GLAMIRA Uccello

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  18.452.606,00 ₫
 14. Thiết kế mới nhất
 15. Vòng Tay GLAMIRA Upas

  Vòng Tay GLAMIRA Upas

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.351 crt - AAAAA

  26.102.824,00 ₫
 16. Vòng Tay GLAMIRA Aritchee

  Vòng Tay GLAMIRA Aritchee

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAAAA

  59.962.117,00 ₫
 17. Bảo hành trọn đời
 18. Vòng Tay GLAMIRA Defterre

  Vòng Tay GLAMIRA Defterre

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAAAA

  52.736.913,00 ₫
 19. Vòng Tay GLAMIRA Dialks

  Vòng Tay GLAMIRA Dialks

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAAAA

  48.699.298,00 ₫
 20. Vòng Tay GLAMIRA Fartonal

  Vòng Tay GLAMIRA Fartonal

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  1.86 crt - AAAAA

  53.409.848,00 ₫
 21. Vòng Tay GLAMIRA Halliske

  Vòng Tay GLAMIRA Halliske

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  1.844 crt - AAAAA

  55.995.338,00 ₫
 22. Vòng Tay GLAMIRA Mahirap

  Vòng Tay GLAMIRA Mahirap

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  1.025 crt - AAAAA

  77.848.042,00 ₫
 23. Vòng Tay GLAMIRA Parliant

  Vòng Tay GLAMIRA Parliant

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  1.908 crt - AAAAA

  54.543.213,00 ₫
 24. Vòng Tay GLAMIRA Suorebma

  Vòng Tay GLAMIRA Suorebma

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  1.31 crt - AAAAA

  51.638.964,00 ₫
 25. Vòng Tay GLAMIRA Synaptic

  Vòng Tay GLAMIRA Synaptic

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  1.355 crt - AAAAA

  52.666.078,00 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng Tay GLAMIRA Tasinore

  Vòng Tay GLAMIRA Tasinore

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAAAA

  54.932.809,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Tatimels

  Vòng Tay GLAMIRA Tatimels

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  1.037 crt - AAAAA

  66.620.640,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Tinmojas

  Vòng Tay GLAMIRA Tinmojas

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAAAA

  54.649.467,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Tintanit

  Vòng Tay GLAMIRA Tintanit

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  1.812 crt - AAAAA

  51.957.724,00 ₫
 31. Vòng Tay GLAMIRA Unlahand

  Vòng Tay GLAMIRA Unlahand

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  1.865 crt - AAAAA

  54.649.467,00 ₫
 32. Vòng Tay GLAMIRA Walrus

  Vòng Tay GLAMIRA Walrus

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.697 crt - AAAAA

  51.745.218,00 ₫
 33. Vòng Tay GLAMIRA Writme

  Vòng Tay GLAMIRA Writme

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  72.963.107,00 ₫
 34. Vòng Tay GLAMIRA Ababt

  Vòng Tay GLAMIRA Ababt

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.98 crt - AAAAA

  50.186.840,00 ₫
 35. Vòng Tay GLAMIRA Acaer

  Vòng Tay GLAMIRA Acaer

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  1.87 crt - AAAAA

  55.180.731,00 ₫
 36. Vòng Tay GLAMIRA Acirassi

  Vòng Tay GLAMIRA Acirassi

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  1.955 crt - AAAAA

  57.128.704,00 ₫

You’ve viewed 60 of 1323 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng