Đang tải...
Tìm thấy 1330 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 3.5 mm Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.071.393,00 ₫
  5.885.821  - 27.965.359  5.885.821 ₫ - 27.965.359 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 3.0 mm Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  9.577.100,00 ₫
  4.535.624  - 20.036.128  4.535.624 ₫ - 20.036.128 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 4.5 mm Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 4.5 mm

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  17.562.297,00 ₫
  7.345.787  - 319.804.815  7.345.787 ₫ - 319.804.815 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 2.5 mm Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 2.5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.320.481,00 ₫
  5.255.874  - 19.525.680  5.255.874 ₫ - 19.525.680 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 2.0 mm Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 2.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.594.749,00 ₫
  5.392.137  - 15.857.382  5.392.137 ₫ - 15.857.382 ₫
 6. Vòng Tay Jada Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Jada

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  22.797.894,00 ₫
  7.925.717  - 39.421.219  7.925.717 ₫ - 39.421.219 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 5.5 mm Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 5.5 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.65 crt - AAA

  21.199.772,00 ₫
  11.193.065  - 1.300.356.313  11.193.065 ₫ - 1.300.356.313 ₫
 8. Vòng tay Paperclip Apiece Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Apiece

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  12.431.602,00 ₫
  6.832.636  - 25.137.353  6.832.636 ₫ - 25.137.353 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Perita Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Perita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  17.876.459,00 ₫
  5.623.569  - 34.125.331  5.623.569 ₫ - 34.125.331 ₫
 11. Kiểu Đá
  Vòng Tay Jayla - Princess Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Jayla - Princess

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.05 crt - VS

  40.620.013,00 ₫
  7.818.924  - 2.428.741.715  7.818.924 ₫ - 2.428.741.715 ₫
 12. Vòng Tay Impact Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Impact

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.62 crt - VS

  80.716.873,00 ₫
  21.345.230  - 1.147.614.764  21.345.230 ₫ - 1.147.614.764 ₫
 13. Vòng Tay Liyla Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Liyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  16.969.118,00 ₫
  6.722.327  - 41.053.135  6.722.327 ₫ - 41.053.135 ₫
 14. Vòng Tay Ceppt Women Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Ceppt Women

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  22.214.449,00 ₫
  7.293.066  - 44.837.149  7.293.066 ₫ - 44.837.149 ₫
 15. Vòng Tay Bistup Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Bistup

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.473 crt - VS

  126.616.284,00 ₫
  24.635.559  - 436.618.244  24.635.559 ₫ - 436.618.244 ₫
 16. Vòng Tay Asmo Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Asmo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  13.043.163,00 ₫
  6.680.691  - 29.342.052  6.680.691 ₫ - 29.342.052 ₫
 17. Vòng Tay Clawine Women Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Clawine Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.972 crt - VS

  81.713.164,00 ₫
  18.010.561  - 191.218.658  18.010.561 ₫ - 191.218.658 ₫
 18. Vòng Tay Berang Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Berang

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.002 crt - VS

  55.937.750,00 ₫
  20.560.634  - 220.646.146  20.560.634 ₫ - 220.646.146 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Fopyuns Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Fopyuns

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.264 crt - VS

  85.305.760,00 ₫
  21.115.421  - 5.129.752.866  21.115.421 ₫ - 5.129.752.866 ₫
 21. Vòng Tay Weis Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Weis

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.98 crt - VS

  33.802.516,00 ₫
  11.436.393  - 95.221.085  11.436.393 ₫ - 95.221.085 ₫
 22. Vòng Tay Lupulin Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Lupulin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.26 crt - VS

  22.807.356,00 ₫
  10.526.348  - 42.844.025  10.526.348 ₫ - 42.844.025 ₫
 23. Vòng Tay Mrike Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Mrike

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.49 crt - VS

  20.340.555,00 ₫
  9.032.857  - 68.203.079  9.032.857 ₫ - 68.203.079 ₫
 24. Vòng Tay Glosser Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Glosser

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.82 crt - VS

  24.728.023,00 ₫
  8.463.471  - 84.367.597  8.463.471 ₫ - 84.367.597 ₫
 25. Vòng Tay Gindea Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Gindea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.105 crt - VS

  10.782.922,00 ₫
  6.020.463  - 22.458.588  6.020.463 ₫ - 22.458.588 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Deztero Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Deztero

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski & Ngọc Trai Đen

  1.984 crt - AAA

  56.637.723,00 ₫
  21.318.194  - 240.097.208  21.318.194 ₫ - 240.097.208 ₫
 28. Vòng Tay Monic Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Monic

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.449.015,00 ₫
  6.983.499  - 28.913.797  6.983.499 ₫ - 28.913.797 ₫
 29. Vòng Tay Bitionian Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Bitionian

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.006 crt - VS

  83.661.136,00 ₫
  21.210.048  - 194.592.799  21.210.048 ₫ - 194.592.799 ₫
 30. Vòng Tay Beachlorn Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Beachlorn

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  2.42 crt - VS

  54.903.608,00 ₫
  17.343.844  - 201.828.819  17.343.844 ₫ - 201.828.819 ₫
 31. Vòng Tay Prarei Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Prarei

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.232 crt - VS

  21.438.504,00 ₫
  6.737.468  - 41.560.337  6.737.468 ₫ - 41.560.337 ₫
 32. Vòng Tay Goulbap Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Goulbap

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  2.13 crt - AAA

  90.231.249,00 ₫
  21.169.494  - 206.190.330  21.169.494 ₫ - 206.190.330 ₫
 33. Vòng Tay Somnly Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Somnly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.191 crt - VS

  94.985.056,00 ₫
  24.148.904  - 166.573.364  24.148.904 ₫ - 166.573.364 ₫
 34. Vòng Tay Cottonee Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Cottonee

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  12.152.045,00 ₫
  5.922.320  - 21.010.517  5.922.320 ₫ - 21.010.517 ₫
 35. Vòng Tay Impugn Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Impugn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.87 crt - VS

  68.289.325,00 ₫
  10.492.282  - 90.157.709  10.492.282 ₫ - 90.157.709 ₫
 36. Vòng Tay Cheptelle Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Cheptelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.254 crt - VS

  19.071.738,00 ₫
  8.980.136  - 46.674.541  8.980.136 ₫ - 46.674.541 ₫
 37. Vòng Tay Chino Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Chino

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.07 crt - VS

  31.015.875,00 ₫
  11.340.143  - 104.583.246  11.340.143 ₫ - 104.583.246 ₫
 38. Vòng Tay Narro Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Narro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.19 crt - AAA

  13.698.798,00 ₫
  6.650.952  - 31.018.309  6.650.952 ₫ - 31.018.309 ₫
 39. Vòng tay Paperclip Briefless Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Briefless

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  42.630.439,00 ₫
  8.289.357  - 53.474.735  8.289.357 ₫ - 53.474.735 ₫
 40. Vòng Tay Yoffa Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Yoffa

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.82 crt - VS

  107.225.243,00 ₫
  19.141.764  - 214.997.705  19.141.764 ₫ - 214.997.705 ₫
 41. Vòng Tay Gerlach Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Gerlach

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.32 crt - VS

  48.067.456,00 ₫
  11.921.966  - 147.145.014  11.921.966 ₫ - 147.145.014 ₫
 42. Vòng Tay Hysleria Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Hysleria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.761 crt - VS

  90.202.592,00 ₫
  23.286.443  - 133.793.364  23.286.443 ₫ - 133.793.364 ₫
 43. Vòng Tay Belema Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Belema

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.37 crt - VS

  22.833.040,00 ₫
  7.009.994  - 45.363.816  7.009.994 ₫ - 45.363.816 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Aquillsi Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Aquillsi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  14.014.852,00 ₫
  5.746.584  - 30.997.760  5.746.584 ₫ - 30.997.760 ₫
 46. Vòng Tay Abatan Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Abatan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.026 crt - VS

  76.740.359,00 ₫
  21.777.812  - 2.918.669.236  21.777.812 ₫ - 2.918.669.236 ₫
 47. Vòng Tay Bartows Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Bartows

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  1.184 crt - VS

  93.457.232,00 ₫
  20.919.677  - 145.783.463  20.919.677 ₫ - 145.783.463 ₫
 48. Vòng Tay Regin Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Regin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.46 crt - VS

  153.263.080,00 ₫
  22.534.831  - 226.616.863  22.534.831 ₫ - 226.616.863 ₫
 49. Vòng Tay Justantion Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Justantion

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.237 crt - VS

  71.601.823,00 ₫
  22.933.618  - 161.666.800  22.933.618 ₫ - 161.666.800 ₫
 50. Vòng Tay Magdain Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Magdain

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  17.227.588,00 ₫
  7.380.934  - 73.517.352  7.380.934 ₫ - 73.517.352 ₫
 51. Vòng Tay Goodra Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Goodra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.374 crt - VS

  21.187.607,00 ₫
  9.487.339  - 46.403.096  9.487.339 ₫ - 46.403.096 ₫
 52. Vòng Tay Defterre Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Defterre

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  2.18 crt - VS

  61.469.667,00 ₫
  20.128.593  - 207.900.112  20.128.593 ₫ - 207.900.112 ₫
 53. Vòng Tay Strustate Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Strustate

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.94 crt - VS

  66.207.252,00 ₫
  18.517.223  - 1.097.372.497  18.517.223 ₫ - 1.097.372.497 ₫
 54. Vòng Tay Wichopop Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Wichopop

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.05 crt - VS

  68.317.443,00 ₫
  22.670.013  - 423.376.901  22.670.013 ₫ - 423.376.901 ₫
 55. Vòng Tay Steedulatic Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Steedulatic

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  1.42 crt - VS1

  117.875.149,00 ₫
  18.614.555  - 180.698.258  18.614.555 ₫ - 180.698.258 ₫
 56. Vòng Tay Vision Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Vision

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.1 crt - VS

  65.573.519,00 ₫
  18.898.437  - 2.842.213.567  18.898.437 ₫ - 2.842.213.567 ₫
 57. Vòng Tay Ari Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Ari

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.708 crt - VS

  148.250.803,00 ₫
  16.624.135  - 1.652.260.895  16.624.135 ₫ - 1.652.260.895 ₫
 58. Vòng Tay Grase Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Grase

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.378 crt - VS

  25.747.294,00 ₫
  8.041.703  - 98.215.635  8.041.703 ₫ - 98.215.635 ₫
 59. Vòng Tay Admah Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Admah

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.134.548,00 ₫
  6.642.841  - 19.297.493  6.642.841 ₫ - 19.297.493 ₫
 60. Vòng Tay Oriyg Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Oriyg

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.15 crt - VS

  124.343.605,00 ₫
  17.665.577  - 239.015.752  17.665.577 ₫ - 239.015.752 ₫
 61. Vòng Tay Terrena Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Terrena

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  21.230.864,00 ₫
  7.328.213  - 43.039.769  7.328.213 ₫ - 43.039.769 ₫
 62. Vòng tay Paperclip Hort Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Hort

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.83 crt - VS

  24.413.047,00 ₫
  8.558.369  - 76.326.973  8.558.369 ₫ - 76.326.973 ₫
 63. Vòng Tay Oggni Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Oggni

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.304 crt - VS

  27.091.813,00 ₫
  8.402.909  - 53.121.098  8.402.909 ₫ - 53.121.098 ₫
 64. Vòng Tay Writme Dây chuyền liên kết Cuba

  Vòng Tay GLAMIRA Writme

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  72.963.107,00 ₫
  18.519.927  - 128.455.298  18.519.927 ₫ - 128.455.298 ₫

You’ve viewed 60 of 1330 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng