Đang tải...
Tìm thấy 55 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Lunette Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Lunette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  3.7 crt - AAA

  20.414.366,00 ₫
  9.730.396  - 152.633.942  9.730.396 ₫ - 152.633.942 ₫
 2. Bông Tai Loyce Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Loyce

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.544 crt - AAA

  11.848.426,00 ₫
  6.077.779  - 102.954.569  6.077.779 ₫ - 102.954.569 ₫
 3. Bông Tai Loirane Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Loirane

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.66 crt - AAA

  19.703.849,00 ₫
  6.496.843  - 107.375.020  6.496.843 ₫ - 107.375.020 ₫
 4. Bông Tai Kristy Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Kristy

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.894 crt - AAA

  17.389.535,00 ₫
  7.416.081  - 884.373.860  7.416.081 ₫ - 884.373.860 ₫
 5. Bông Tai Kennedy Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Kennedy

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  5.936 crt - AAA

  16.684.695,00 ₫
  6.834.798  - 150.106.037  6.834.798 ₫ - 150.106.037 ₫
 6. Bông Tai Masselin Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Masselin

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  3.4 crt - AAA

  8.845.225,00 ₫
  4.790.847  - 72.295.307  4.790.847 ₫ - 72.295.307 ₫
 7. Bông Tai Abbisha Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Abbisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  17.191.899,00 ₫
  9.895.318  - 154.837.409  9.895.318 ₫ - 154.837.409 ₫
 8. Bông Tai Abdely Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Abdely

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  6.76 crt - AAA

  14.433.916,00 ₫
  8.659.484  - 138.791.309  8.659.484 ₫ - 138.791.309 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Cambaria Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Cambaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  30.018.233,00 ₫
  12.147.449  - 227.443.634  12.147.449 ₫ - 227.443.634 ₫
 11. Bông Tai Ferdinande Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Ferdinande

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.63 crt - AAA

  29.338.538,00 ₫
  8.873.342  - 137.655.776  8.873.342 ₫ - 137.655.776 ₫
 12. Bông Tai Kristle Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Kristle

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.07 crt - AAA

  18.406.914,00 ₫
  8.473.204  - 120.230.822  8.473.204 ₫ - 120.230.822 ₫
 13. Bông Tai Adairyn Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Adairyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  5.98 crt - AAA

  20.617.950,00 ₫
  11.247.137  - 174.546.932  11.247.137 ₫ - 174.546.932 ₫
 14. Bông Tai Mahina Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Mahina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  6.6 crt - AAA

  24.184.320,00 ₫
  12.563.809  - 174.208.979  12.563.809 ₫ - 174.208.979 ₫
 15. Bông Tai Alviss Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Alviss

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.2 crt - AAA

  34.153.179,00 ₫
  10.231.110  - 205.354.904  10.231.110 ₫ - 205.354.904 ₫
 16. Bông Tai Alvertia Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Alvertia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.36 crt - AAA

  21.370.643,00 ₫
  11.485.057  - 230.674.480  11.485.057 ₫ - 230.674.480 ₫
 17. Bông Tai Asodelis Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Asodelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  19.698.443,00 ₫
  11.351.498  - 220.278.992  11.351.498 ₫ - 220.278.992 ₫
 18. Bông Tai Charela Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Charela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  23.395.128,00 ₫
  8.206.084  - 181.414.178  8.206.084 ₫ - 181.414.178 ₫
 19. Bông Tai Alurea Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Alurea

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  24.16 crt - AAA

  18.270.920,00 ₫
  10.227.865  - 322.800.981  10.227.865 ₫ - 322.800.981 ₫
 20. Bông Tai Amarilla Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Amarilla

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.358 crt - AAA

  32.438.259,00 ₫
  12.231.262  - 257.332.361  12.231.262 ₫ - 257.332.361 ₫
 21. Bông Tai Chalise Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Chalise

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  29.746.517,00 ₫
  10.834.021  - 208.180.208  10.834.021 ₫ - 208.180.208 ₫
 22. Bông Tai Korbenis Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Korbenis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  30.262 crt - AAA

  54.355.040,00 ₫
  20.785.576  - 474.542.730  20.785.576 ₫ - 474.542.730 ₫
 23. Bông Tai Alizya Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Alizya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.976 crt - AAA

  19.948.258,00 ₫
  10.321.141  - 191.890.778  10.321.141 ₫ - 191.890.778 ₫
 24. Bông Tai Lucita Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Lucita

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.704 crt - AAA

  22.681.097,00 ₫
  10.638.278  - 154.607.598  10.638.278 ₫ - 154.607.598 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Bông Tai Francisca Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Francisca

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.536 crt - AAA

  13.897.514,00 ₫
  6.248.109  - 96.263.066  6.248.109 ₫ - 96.263.066 ₫
 27. Bông Tai Chamisa Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Chamisa

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.87 crt - AAA

  20.884.798,00 ₫
  11.295.532  - 232.120.925  11.295.532 ₫ - 232.120.925 ₫
 28. Bông Tai Amadita Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Amadita

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  30.496 crt - AAA

  242.090.331,00 ₫
  13.109.404  - 404.978.098  13.109.404 ₫ - 404.978.098 ₫
 29. Bông Tai Kristien Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Kristien

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  3.4 crt - AAA

  18.076.800,00 ₫
  8.481.314  - 111.836.027  8.481.314 ₫ - 111.836.027 ₫
 30. Bông Tai Achima Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Achima

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.496 crt - AAA

  45.805.592,00 ₫
  14.959.233  - 307.971.521  14.959.233 ₫ - 307.971.521 ₫
 31. Bông Tai Almodia Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Almodia

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.736 crt - AAA

  24.416.293,00 ₫
  10.525.265  - 173.100.487  10.525.265 ₫ - 173.100.487 ₫
 32. Bông Tai Alyeska Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Alyeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.604 crt - AAA

  19.776.578,00 ₫
  8.597.571  - 131.072.418  8.597.571 ₫ - 131.072.418 ₫
 33. Bông Tai Amadis Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Amadis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.568 crt - AAA

  22.496.439,00 ₫
  12.624.912  - 277.068.933  12.624.912 ₫ - 277.068.933 ₫
 34. Bông Tai Arelinn Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Arelinn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  20.966.449,00 ₫
  10.029.959  - 166.719.901  10.029.959 ₫ - 166.719.901 ₫
 35. Bông Tai Barindra Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Barindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.78 crt - AAA

  24.849.146,00 ₫
  9.013.931  - 152.512.278  9.013.931 ₫ - 152.512.278 ₫
 36. Bông Tai Balendu Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Balendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  37.651.687,00 ₫
  8.374.520  - 198.866.166  8.374.520 ₫ - 198.866.166 ₫
 37. Bông Tai Gracinha Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Gracinha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.59 crt - AAA

  13.685.009,00 ₫
  5.968.552  - 102.102.929  5.968.552 ₫ - 102.102.929 ₫
 38. Bông Tai Cholena Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Cholena

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  24.67 crt - AAA

  140.973.688,00 ₫
  13.579.296  - 910.234.164  13.579.296 ₫ - 910.234.164 ₫
 39. Bông Tai Lachelle Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Lachelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.8 crt - AAA

  23.233.450,00 ₫
  10.538.783  - 342.253.665  10.538.783 ₫ - 342.253.665 ₫
 40. Bông Tai Ladonya Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Ladonya

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  24.25 crt - AAA

  36.596.999,00 ₫
  11.716.489  - 348.958.694  11.716.489 ₫ - 348.958.694 ₫
 41. Bông Tai Alriya Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Alriya

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.58 crt - AAA

  16.573.847,00 ₫
  8.689.494  - 130.126.143  8.689.494 ₫ - 130.126.143 ₫
 42. Bông Tai Cameshia Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Cameshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  93.885.758,00 ₫
  11.920.343  - 225.010.356  11.920.343 ₫ - 225.010.356 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Bông Tai Abanelis Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Abanelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  4.2 crt - AAA

  31.389.518,00 ₫
  16.808.523  - 271.350.733  16.808.523 ₫ - 271.350.733 ₫
 45. Bông Tai Acakina Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Acakina

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.11 crt - AAA

  48.241.571,00 ₫
  13.165.639  - 215.236.702  13.165.639 ₫ - 215.236.702 ₫
 46. Bông Tai Cedettie Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Cedettie

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  7.06 crt - AAA

  18.577.784,00 ₫
  10.160.274  - 186.848.495  10.160.274 ₫ - 186.848.495 ₫
 47. Bông Tai Krystil Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Krystil

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  5.6 crt - AAA

  13.908.328,00 ₫
  7.329.564  - 110.943.822  7.329.564 ₫ - 110.943.822 ₫
 48. Bông Tai Lakendria Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Lakendria

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  24.07 crt - AAA

  40.362.086,00 ₫
  14.751.053  - 363.152.798  14.751.053 ₫ - 363.152.798 ₫
 49. Bông Tai Adareli Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Adareli

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.744 crt - AAA

  49.162.431,00 ₫
  12.511.359  - 206.693.201  12.511.359 ₫ - 206.693.201 ₫
 50. Bông Tai Argelia Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Argelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.42 crt - AAA

  78.492.049,00 ₫
  14.221.140  - 280.367.368  14.221.140 ₫ - 280.367.368 ₫
 51. Bông Tai Bazilla Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Bazilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  30.712 crt - AAA

  30.462.981,00 ₫
  17.568.245  - 506.040.121  17.568.245 ₫ - 506.040.121 ₫
 52. Bông Tai Brettnie Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Brettnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.88 crt - AAA

  76.225.318,00 ₫
  13.096.426  - 311.351.073  13.096.426 ₫ - 311.351.073 ₫
 53. Bông Tai Charalin Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Charalin

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  24.18 crt - AAA

  175.708.150,00 ₫
  11.390.429  - 330.641.534  11.390.429 ₫ - 330.641.534 ₫
 54. Bông Tai Lislera Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Lislera

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.48 crt - AAA

  29.982.815,00 ₫
  12.128.524  - 256.007.584  12.128.524 ₫ - 256.007.584 ₫
 55. Bông Tai Masika Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Masika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  4.64 crt - AAA

  22.893.603,00 ₫
  10.288.697  - 249.829.764  10.288.697 ₫ - 249.829.764 ₫
 56. Bông Tai Barbie Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Barbie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.66 crt - AAA

  18.253.888,00 ₫
  8.340.184  - 225.267.205  8.340.184 ₫ - 225.267.205 ₫
 57. Bông Tai Kannikar Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Kannikar

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  25.97 crt - AAA

  23.773.908,00 ₫
  12.029.841  - 506.783.625  12.029.841 ₫ - 506.783.625 ₫
 58. Bông Tai Thomasine Cabochon Bầu Dục

  Bông Tai GLAMIRA Thomasine

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  20 crt - AAA

  28.020.243,00 ₫
  13.828.302  - 279.218.322  13.828.302 ₫ - 279.218.322 ₫

You’ve viewed 55 of 55 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng