Đang tải...
Tìm thấy 39 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Ileana Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Ileana

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  33.792.243,00 ₫
  7.056.498  - 104.630.832  7.056.498 ₫ - 104.630.832 ₫
 2. Bông Tai Nikalina Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Nikalina

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng

  3.56 crt - AAA

  29.901.976,00 ₫
  9.725.530  - 2.028.202.447  9.725.530 ₫ - 2.028.202.447 ₫
 3. Bông Tai Ligia Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Ligia

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.92 crt - VS

  140.824.717,00 ₫
  6.822.362  - 197.892.859  6.822.362 ₫ - 197.892.859 ₫
 4. Bông Tai Brazeaus Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Brazeaus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.115 crt - AAA

  5.170.167,00 ₫
  2.732.837  - 85.529.614  2.732.837 ₫ - 85.529.614 ₫
 5. Bông Tai Desespoir Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Desespoir

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.958 crt - AAAAA

  13.848.308,00 ₫
  7.399.859  - 120.082.123  7.399.859 ₫ - 120.082.123 ₫
 6. Bông Tai Selethia Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Selethia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  6.768 crt - VS

  116.365.706,00 ₫
  13.565.779  - 877.898.644  13.565.779 ₫ - 877.898.644 ₫
 7. Bông Tai Lahore Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Lahore

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Onyx Đen

  2.36 crt - AAA

  62.002.553,00 ₫
  8.137.953  - 281.151.427  8.137.953 ₫ - 281.151.427 ₫
 8. Bông Tai Kamatero Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Kamatero

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.924 crt - VS

  52.266.749,00 ₫
  9.841.246  - 163.489.052  9.841.246 ₫ - 163.489.052 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Akaneta Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Akaneta

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.47 crt - AAA

  68.739.212,00 ₫
  22.349.632  - 3.746.229.909  22.349.632 ₫ - 3.746.229.909 ₫
 11. Bông Tai Unilateral Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Unilateral

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.035 crt - AAAAA

  4.745.967,00 ₫
  2.753.385  - 39.310.909  2.753.385 ₫ - 39.310.909 ₫
 12. Bông Tai Brunilde Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Brunilde

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  1.124 crt - AAA

  26.842.267,00 ₫
  7.758.362  - 153.539.656  7.758.362 ₫ - 153.539.656 ₫
 13. Bông Tai Maurita Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Maurita

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.88 crt - AAA

  23.789.589,00 ₫
  10.480.655  - 159.338.966  10.480.655 ₫ - 159.338.966 ₫
 14. Bông Tai Salley Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Salley

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  2.8 crt - AAA

  104.455.366,00 ₫
  18.184.676  - 392.933.384  18.184.676 ₫ - 392.933.384 ₫
 15. Bông Tai Wellivere Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Wellivere

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.244 crt - AAAAA

  5.454.321,00 ₫
  3.164.339  - 128.720.255  3.164.339 ₫ - 128.720.255 ₫
 16. Bông Tai Ygots Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Ygots

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.076 crt - AAAAA

  13.423.297,00 ₫
  7.172.754  - 80.446.779  7.172.754 ₫ - 80.446.779 ₫
 17. Bông Tai Rosina Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Rosina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.78 crt - AAAAA

  21.888.120,00 ₫
  10.526.348  - 158.189.918  10.526.348 ₫ - 158.189.918 ₫
 18. Bông Tai Albi Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Albi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  0.576 crt - AAA

  32.044.068,00 ₫
  12.886.624  - 173.411.404  12.886.624 ₫ - 173.411.404 ₫
 19. Bông Tai Partida Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Partida

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.52 crt - AAAAA

  16.787.976,00 ₫
  9.611.436  - 158.433.247  9.611.436 ₫ - 158.433.247 ₫
 20. Bông Tai Tebbs Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Tebbs

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAAA

  28.582.060,00 ₫
  14.181.938  - 749.354.123  14.181.938 ₫ - 749.354.123 ₫
 21. Bông Tai Osvallon Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Osvallon

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAAAA

  7.508.545,00 ₫
  4.356.102  - 65.238.804  4.356.102 ₫ - 65.238.804 ₫
 22. Bông Tai Avere Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Avere

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  1.98 crt - AAAAA

  26.279.912,00 ₫
  12.638.431  - 246.004.119  12.638.431 ₫ - 246.004.119 ₫
 23. Bông Tai Bjorka Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Bjorka

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.696 crt - AAAAA

  20.471.413,00 ₫
  10.157.571  - 186.253.688  10.157.571 ₫ - 186.253.688 ₫
 24. Bông Tai Bonnibelle Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Bonnibelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  10.58 crt - AAAAA

  36.763.542,00 ₫
  15.715.712  - 533.779.458  15.715.712 ₫ - 533.779.458 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Bông Tai Gulleta Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Gulleta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2.82 crt - AAAAA

  24.367.357,00 ₫
  11.718.652  - 269.606.882  11.718.652 ₫ - 269.606.882 ₫
 27. Bông Tai Halte Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Halte

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.32 crt - AAAAA

  24.544.445,00 ₫
  11.803.817  - 340.861.291  11.803.817 ₫ - 340.861.291 ₫
 28. Bông Tai Dawn Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Dawn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.752 crt - AAAAA

  17.673.418,00 ₫
  8.769.253  - 132.681.087  8.769.253 ₫ - 132.681.087 ₫
 29. Bông Tai Stipple Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Stipple

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.908 crt - AAAAA

  14.592.080,00 ₫
  7.797.295  - 131.180.566  7.797.295 ₫ - 131.180.566 ₫
 30. Bông Tai Mince Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Mince

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAAA

  16.681.723,00 ₫
  8.277.191  - 320.205.494  8.277.191 ₫ - 320.205.494 ₫
 31. Bông Tai Rummy Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Rummy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAAA

  16.929.646,00 ₫
  8.400.206  - 403.680.345  8.400.206 ₫ - 403.680.345 ₫
 32. Bông Tai Dastarija Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Dastarija

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.188 crt - AAAAA

  14.414.992,00 ₫
  7.702.667  - 92.207.608  7.702.667 ₫ - 92.207.608 ₫
 33. Bông Tai Ficino Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Ficino

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  19.621.389,00 ₫
  9.735.804  - 144.293.213  9.735.804 ₫ - 144.293.213 ₫
 34. Bông Tai Rosslin Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Rosslin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.412 crt - AAAAA

  17.850.506,00 ₫
  9.538.438  - 179.170.161  9.538.438 ₫ - 179.170.161 ₫
 35. Bông Tai Vavo Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Vavo

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.91 crt - AAAAA

  19.231.795,00 ₫
  9.542.494  - 154.256.126  9.542.494 ₫ - 154.256.126 ₫
 36. Bông Tai Guide Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Guide

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.78 crt - AAAAA

  18.877.618,00 ₫
  9.366.757  - 146.280.390  9.366.757 ₫ - 146.280.390 ₫
 37. Bông Tai Intransitif Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Intransitif

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  2.36 crt - AAAAA

  21.179.766,00 ₫
  10.509.044  - 248.869.971  10.509.044 ₫ - 248.869.971 ₫
 38. Bông Tai Jehad Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Jehad

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.432 crt - AAAAA

  19.940.149,00 ₫
  9.893.967  - 157.230.130  9.893.967 ₫ - 157.230.130 ₫
 39. Bông Tai Branda Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Branda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.628 crt - AAAAA

  18.488.024,00 ₫
  9.173.447  - 148.267.567  9.173.447 ₫ - 148.267.567 ₫
 40. Bông Tai Capebreton Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Capebreton

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.832 crt - AAAAA

  14.592.080,00 ₫
  7.797.295  - 113.958.386  7.797.295 ₫ - 113.958.386 ₫
 41. Bông Tai Cussona Kết Hợp

  Bông Tai GLAMIRA Cussona

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.87 crt - AAAAA

  23.021.486,00 ₫
  11.071.402  - 172.032.554  11.071.402 ₫ - 172.032.554 ₫

You’ve viewed 39 of 39 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng