Đang tải...
Tìm thấy 2039 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Creasez Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Creasez

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  9.633.606,00 ₫
 2. Nhẫn Charlize Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Charlize

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.046.292,00 ₫
 3. Nhẫn Ubwenzi Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  17.580.951,00 ₫
 4. Nhẫn Ary Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Ary

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.273 crt - AAA

  15.273.938,00 ₫
 5. Bảo hành trọn đời
 6. Nhẫn Wishelin Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Wishelin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.672 crt - VS

  39.097.053,00 ₫
 7. Nhẫn Crownn Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Crownn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.166 crt - AAA

  11.263.357,00 ₫
 8. Nhẫn Ambra Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  17.454.693,00 ₫
 9. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 10. Nhẫn Rosario Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Rosario

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.028.253,00 ₫
 11. Nhẫn Redme Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Redme

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.245 crt - AAAAA

  9.350.265,00 ₫
 12. Nhẫn Shandi Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Shandi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  14.570.180,00 ₫
 13. Thiết kế mới nhất
 14. Nhẫn Taldina Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.435 crt - VS

  40.742.757,00 ₫
 15. Nhẫn Colber Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Colber

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  7.320.642,00 ₫
 16. Nhẫn Milose Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  19.644.370,00 ₫
 17. Nhẫn Crible Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Crible

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  13.963.754,00 ₫
 18. Nhẫn Vaughn Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Vaughn

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.084 crt - AAA

  11.028.142,00 ₫
 19. Nhẫn Trece Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Trece

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.022 crt - AAAAA

  8.960.669,00 ₫
 20. Bảo hành trọn đời
 21. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Melpomene Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Melpomene

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.314 crt - VS

  28.452.554,00 ₫
 22. Nhẫn Yohannes Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Yohannes

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.02 crt - AAA

  29.636.209,00 ₫
 23. Nhẫn Lexina Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.028.067,00 ₫
 24. Nhẫn Mattella Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Mattella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  20.621.465,00 ₫
 25. Nhẫn Javier Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.164 crt - VS

  16.992.640,00 ₫
 26. Nhẫn Krul Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Krul

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  11.003.268,00 ₫
 27. Nhẫn Adaill Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Adaill

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  22.785.458,00 ₫
 28. Nhẫn Julissa Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Julissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  20.951.579,00 ₫
 29. Nhẫn Marchena Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Marchena

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  10.728.850,00 ₫
 30. Nhẫn Cgani Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  34.152.636,00 ₫
 31. Nhẫn Hazel Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Hazel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  16.007.435,00 ₫
 32. Nhẫn Danita Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Danita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  36.598.889,00 ₫
 33. Nhẫn Haladi Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Haladi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  10.368.185,00 ₫
 34. Nhẫn Rysymbol Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Rysymbol

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  9.567.636,00 ₫
 35. Nhẫn Miuysa Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Miuysa

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.187 crt - AAAAA

  16.504.634,00 ₫
 36. Nhẫn Orbita Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Orbita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.074 crt - AAA

  12.817.680,00 ₫
 37. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 38. Nhẫn Unelma Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Unelma

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.086 crt - VS

  31.009.927,00 ₫
 39. Nhẫn Mante Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Mante

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  8.924.441,00 ₫
 40. Nhẫn Petura Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Petura

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.09 crt - AAA

  16.782.568,00 ₫
 41. Nhẫn Banju Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Banju

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  17.470.373,00 ₫
 42. Nhẫn Elbruz Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Elbruz

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  9.430.562,00 ₫
  Mới

 43. Nhẫn Zygmont Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Zygmont

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  32.531.535,00 ₫
 44. Nhẫn Cosultera Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Cosultera

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  10.215.429,00 ₫
 45. Nhẫn Piscr Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Piscr

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  9.916.947,00 ₫
 46. Nhẫn Balle Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Balle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.220.827,00 ₫
 47. Nhẫn Laney Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Laney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.962 crt - VS

  107.750.830,00 ₫
 48. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 49. Nhẫn Lillith Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Lillith

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  39.633.725,00 ₫
 50. Nhẫn Apostoli Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Apostoli

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.253 crt - AAAAA

  16.221.293,00 ₫
 51. Nhẫn Adasha Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Adasha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.894 crt - VS

  90.227.465,00 ₫
 52. Nhẫn Dissous Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Dissous

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  10.748.586,00 ₫

You’ve viewed 60 of 2039 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng