Đang tải...
Tìm thấy 416 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Venice Flower

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  22.441.284,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 2. Nhẫn Sueann Flower

  Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  44.932.047,00 ₫
  7.027.298  - 385.282.086  7.027.298 ₫ - 385.282.086 ₫
 3. Nhẫn Zeno Flower

  Nhẫn GLAMIRA Zeno

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  12.872.564,00 ₫
  7.137.606  - 72.079.013  7.137.606 ₫ - 72.079.013 ₫
 4. Nhẫn Amberly Flower

  Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  20.079.654,00 ₫
  7.876.239  - 104.536.197  7.876.239 ₫ - 104.536.197 ₫
 5. Nhẫn Mora Flower

  Nhẫn GLAMIRA Mora

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.405 crt - AAA

  17.928.640,00 ₫
  7.204.927  - 119.352.144  7.204.927 ₫ - 119.352.144 ₫
 6. Nhẫn Kirstie Flower

  Nhẫn GLAMIRA Kirstie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  16.578.714,00 ₫
  8.402.910  - 47.178.500  8.402.910 ₫ - 47.178.500 ₫
 7. Nhẫn Kleinman Flower

  Nhẫn GLAMIRA Kleinman

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.619.039,00 ₫
  5.738.473  - 70.443.311  5.738.473 ₫ - 70.443.311 ₫
 8. Nhẫn Gautvin Flower

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  48.071.511,00 ₫
  6.346.792  - 634.909.082  6.346.792 ₫ - 634.909.082 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Diseura Flower

  Nhẫn GLAMIRA Diseura

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.123 crt - AAA

  10.377.647,00 ₫
  5.353.205  - 64.184.389  5.353.205 ₫ - 64.184.389 ₫
 11. Nhẫn Orli Flower

  Nhẫn GLAMIRA Orli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.525 crt - VS

  21.531.239,00 ₫
  6.042.633  - 103.954.919  6.042.633 ₫ - 103.954.919 ₫
 12. Nhẫn Cowle Flower

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.322 crt - VS1

  12.669.521,00 ₫
  6.711.783  - 82.393.397  6.711.783 ₫ - 82.393.397 ₫
 13. Nhẫn Ellenar Flower

  Nhẫn GLAMIRA Ellenar

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.045 crt - AAA

  8.993.384,00 ₫
  4.947.659  - 53.207.613  4.947.659 ₫ - 53.207.613 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Vena Flower

  Nhẫn GLAMIRA Vena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.756 crt - VS

  71.638.321,00 ₫
  6.802.355  - 1.074.858.750  6.802.355 ₫ - 1.074.858.750 ₫
 16. Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous Nhẫn A Flower

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous Nhẫn A

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.052 crt - SI

  69.056.349,00 ₫
  9.138.299  - 196.689.741  9.138.299 ₫ - 196.689.741 ₫
 17. Nhẫn Emety Flower

  Nhẫn GLAMIRA Emety

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.885.584,00 ₫
  4.947.659  - 52.720.958  4.947.659 ₫ - 52.720.958 ₫
 18. Nhẫn Susheela Flower

  Nhẫn GLAMIRA Susheela

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAA

  17.237.320,00 ₫
  9.265.911  - 125.205.525  9.265.911 ₫ - 125.205.525 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Griseus Flower

  Nhẫn GLAMIRA Griseus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.586 crt - SI

  40.673.544,00 ₫
  9.051.783  - 145.645.035  9.051.783 ₫ - 145.645.035 ₫
 21. Nhẫn Eldora Flower

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  15.051.968,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dajana Flower

  Nhẫn GLAMIRA Dajana

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.89 crt - VS

  109.412.218,00 ₫
  7.997.364  - 1.739.183.433  7.997.364 ₫ - 1.739.183.433 ₫
 23. Nhẫn Yolanda Flower

  Nhẫn GLAMIRA Yolanda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.593.499,00 ₫
  8.401.828  - 105.374.328  8.401.828 ₫ - 105.374.328 ₫
 24. Nhẫn Louvre Flower

  Nhẫn GLAMIRA Louvre

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.514 crt - AA

  18.582.379,00 ₫
  7.372.282  - 295.818.664  7.372.282 ₫ - 295.818.664 ₫
 25. Nhẫn Anmolika Flower

  Nhẫn GLAMIRA Anmolika

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.956 crt - VS

  108.944.216,00 ₫
  6.321.107  - 1.726.084.297  6.321.107 ₫ - 1.726.084.297 ₫
 26. Nhẫn Danika Flower

  Nhẫn GLAMIRA Danika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.602 crt - VS

  62.003.905,00 ₫
  6.557.676  - 1.065.463.606  6.557.676 ₫ - 1.065.463.606 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Shannan Flower

  Nhẫn GLAMIRA Shannan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  19.714.124,00 ₫
  6.474.134  - 71.092.189  6.474.134 ₫ - 71.092.189 ₫
 29. Nhẫn Zinnia Flower

  Nhẫn GLAMIRA Zinnia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  20.859.655,00 ₫
  8.683.006  - 106.739.665  8.683.006 ₫ - 106.739.665 ₫
 30. Nhẫn Nugul Flower

  Nhẫn GLAMIRA Nugul

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  20.709.873,00 ₫
  7.786.480  - 96.546.948  7.786.480 ₫ - 96.546.948 ₫
 31. Nhẫn Arcadius Flower

  Nhẫn GLAMIRA Arcadius

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.567 crt - VS

  35.472.826,00 ₫
  9.421.641  - 70.289.208  9.421.641 ₫ - 70.289.208 ₫
 32. Nhẫn Collin Flower

  Nhẫn GLAMIRA Collin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.212.379,00 ₫
  5.150.432  - 52.369.486  5.150.432 ₫ - 52.369.486 ₫
 33. Nhẫn Boboli Flower

  Nhẫn GLAMIRA Boboli

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  14.989.782,00 ₫
  6.871.568  - 80.690.100  6.871.568 ₫ - 80.690.100 ₫
 34. Nhẫn Melite Flower

  Nhẫn GLAMIRA Melite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.79 crt - VS

  64.452.050,00 ₫
  16.862.596  - 3.083.608.518  16.862.596 ₫ - 3.083.608.518 ₫
 35. Nhẫn Merida Flower

  Nhẫn GLAMIRA Merida

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.74 crt - SI

  146.954.950,00 ₫
  9.368.109  - 588.514.634  9.368.109 ₫ - 588.514.634 ₫
 36. Nhẫn Avehenfer Flower

  Nhẫn GLAMIRA Avehenfer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  14.749.431,00 ₫
  6.772.615  - 72.592.705  6.772.615 ₫ - 72.592.705 ₫
 37. Nhẫn Cablera Flower

  Nhẫn GLAMIRA Cablera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.537.930,00 ₫
  5.738.473  - 70.037.765  5.738.473 ₫ - 70.037.765 ₫
 38. Nhẫn Mandisa Flower

  Nhẫn GLAMIRA Mandisa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AAA

  17.327.080,00 ₫
  8.478.612  - 112.228.056  8.478.612 ₫ - 112.228.056 ₫
 39. Nhẫn Steffanie Flower

  Nhẫn GLAMIRA Steffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.73 crt - AAAAA

  25.359.052,00 ₫
  12.001.994  - 174.573.968  12.001.994 ₫ - 174.573.968 ₫
 40. Nhẫn Goro Flower

  Nhẫn GLAMIRA Goro

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.540.128,00 ₫
  6.002.078  - 73.187.504  6.002.078 ₫ - 73.187.504 ₫
 41. Nhẫn Aguish Flower

  Nhẫn GLAMIRA Aguish

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.04 crt - VS1

  11.813.280,00 ₫
  5.555.978  - 58.696.003  5.555.978 ₫ - 58.696.003 ₫
 42. Nhẫn Medora Flower

  Nhẫn GLAMIRA Medora

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  15.410.200,00 ₫
  6.581.738  - 82.433.948  6.581.738 ₫ - 82.433.948 ₫
 43. Nhẫn Blasted Flower

  Nhẫn GLAMIRA Blasted

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  11.870.867,00 ₫
  6.022.356  - 65.144.183  6.022.356 ₫ - 65.144.183 ₫
 44. Nhẫn Arjunana Flower

  Nhẫn GLAMIRA Arjunana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  9.343.774,00 ₫
  5.272.095  - 53.126.502  5.272.095 ₫ - 53.126.502 ₫
 45. Nhẫn Meeks Flower

  Nhẫn GLAMIRA Meeks

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  20.522.241,00 ₫
  8.062.251  - 107.794.086  8.062.251 ₫ - 107.794.086 ₫
 46. Nhẫn Crese Flower

  Nhẫn GLAMIRA Crese

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  17.391.427,00 ₫
  8.440.761  - 139.453.701  8.440.761 ₫ - 139.453.701 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Biotype Flower

  Nhẫn GLAMIRA Biotype

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  10.589.882,00 ₫
  6.062.910  - 71.903.274  6.062.910 ₫ - 71.903.274 ₫
 49. Nhẫn Vineux Flower

  Nhẫn GLAMIRA Vineux

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  37.086.085,00 ₫
  8.346.133  - 294.466.847  8.346.133 ₫ - 294.466.847 ₫
 50. Nhẫn Ofrem Flower

  Nhẫn GLAMIRA Ofrem

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  18.577.243,00 ₫
  8.554.313  - 391.568.044  8.554.313 ₫ - 391.568.044 ₫
  Mới

 51. Nhẫn Prection Flower

  Nhẫn GLAMIRA Prection

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  11.333.654,00 ₫
  6.488.733  - 83.623.555  6.488.733 ₫ - 83.623.555 ₫
 52. Nhẫn Gunni Flower

  Nhẫn GLAMIRA Gunni

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  26.175.550,00 ₫
  9.854.223  - 132.424.237  9.854.223 ₫ - 132.424.237 ₫
 53. Nhẫn Marinda Flower

  Nhẫn GLAMIRA Marinda

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  17.900.523,00 ₫
  8.308.282  - 371.277.232  8.308.282 ₫ - 371.277.232 ₫
 54. Nhẫn Maryalice Flower

  Nhẫn GLAMIRA Maryalice

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.066 crt - AAA

  14.396.607,00 ₫
  7.582.626  - 35.398.745  7.582.626 ₫ - 35.398.745 ₫
 55. Nhẫn Adama Flower

  Nhẫn GLAMIRA Adama

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  30.899.619,00 ₫
  6.468.456  - 90.369.130  6.468.456 ₫ - 90.369.130 ₫
 56. Nhẫn Crtptic Flower

  Nhẫn GLAMIRA Crtptic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  14.039.184,00 ₫
  6.427.901  - 34.333.509  6.427.901 ₫ - 34.333.509 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Zulma Flower

  Nhẫn GLAMIRA Zulma

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.145 crt - AAA

  18.709.452,00 ₫
  7.895.166  - 107.266.880  7.895.166 ₫ - 107.266.880 ₫
 58. Nhẫn Edwea Flower

  Nhẫn GLAMIRA Edwea

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.45 crt - AAA

  18.063.011,00 ₫
  7.981.142  - 123.150.758  7.981.142 ₫ - 123.150.758 ₫
 59. Nhẫn Amenden Flower

  Nhẫn GLAMIRA Amenden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  11.529.937,00 ₫
  5.393.759  - 56.370.867  5.393.759 ₫ - 56.370.867 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Balma Flower

  Nhẫn GLAMIRA Balma

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.28 crt - VS1

  20.813.963,00 ₫
  6.792.892  - 92.937.586  6.792.892 ₫ - 92.937.586 ₫
 62. Nhẫn Oscadora Flower

  Nhẫn GLAMIRA Oscadora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  12.630.319,00 ₫
  6.540.643  - 29.393.962  6.540.643 ₫ - 29.393.962 ₫
 63. Nhẫn Misbinde Flower

  Nhẫn GLAMIRA Misbinde

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  2.17 crt - AAAAA

  19.550.553,00 ₫
  9.700.656  - 991.262.228  9.700.656 ₫ - 991.262.228 ₫
  Mới

 64. Nhẫn Leiria Flower

  Nhẫn GLAMIRA Leiria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  16.938.028,00 ₫
  5.280.207  - 63.630.145  5.280.207 ₫ - 63.630.145 ₫
 65. Nhẫn Furaha Flower

  Nhẫn GLAMIRA Furaha

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.21 crt - AAA

  11.413.952,00 ₫
  6.640.137  - 80.987.508  6.640.137 ₫ - 80.987.508 ₫
 66. Nhẫn Mayo Flower

  Nhẫn GLAMIRA Mayo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  24.440.355,00 ₫
  7.356.060  - 95.330.306  7.356.060 ₫ - 95.330.306 ₫

You’ve viewed 60 of 416 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng