Đang tải...
Tìm thấy 457 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  48.295.523,00 ₫
  8.049.018  - 410.531.070  8.049.018 ₫ - 410.531.070 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Zeno

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  14.883.890,00 ₫
  8.278.262  - 83.518.467  8.278.262 ₫ - 83.518.467 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  24.924.786,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Mora

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.405 crt - AAA

  20.473.203,00 ₫
  8.362.318  - 134.702.183  8.362.318 ₫ - 134.702.183 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  22.650.740,00 ₫
  9.091.654  - 118.768.301  9.091.654 ₫ - 118.768.301 ₫
 6. Nhẫn Tecotta Flower
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Tecotta

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.105 crt - VS

  11.361.738,00 ₫
  6.261.762  - 71.730.791  6.261.762 ₫ - 71.730.791 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Diseura

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.123 crt - VS

  12.301.638,00 ₫
  6.070.725  - 71.858.146  6.070.725 ₫ - 71.858.146 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Susheela

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAA

  20.046.129,00 ₫
  10.799.948  - 142.527.619  10.799.948 ₫ - 142.527.619 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  19.473.302,00 ₫
  8.538.072  - 99.933.483  8.538.072 ₫ - 99.933.483 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  51.396.546,00 ₫
  7.259.399  - 670.779.835  7.259.399 ₫ - 670.779.835 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Vena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.756 crt - VS

  76.325.861,00 ₫
  7.813.547  - 1.132.805.945  7.813.547 ₫ - 1.132.805.945 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dajana Flower

  Nhẫn GLAMIRA Dajana

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.89 crt - VS

  116.830.765,00 ₫
  9.314.672  - 1.830.981.885  9.314.672 ₫ - 1.830.981.885 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Ellenar

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.045 crt - AAA

  10.155.799,00 ₫
  5.603.746  - 59.943.106  5.603.746 ₫ - 59.943.106 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Balma

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.28 crt - VS1

  23.048.663,00 ₫
  7.832.509  - 104.504.216  7.832.509 ₫ - 104.504.216 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Baguer

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.4 crt - AAA

  14.242.006,00 ₫
  7.683.925  - 474.082.655  7.683.925 ₫ - 474.082.655 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Kleinman

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.146.247,00 ₫
  6.516.478  - 78.834.531  6.516.478 ₫ - 78.834.531 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Emety

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  11.052.681,00 ₫
  5.582.520  - 59.221.410  5.582.520 ₫ - 59.221.410 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Koshu

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  52.796.917,00 ₫
  9.169.767  - 324.026.760  9.169.767 ₫ - 324.026.760 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Crtptic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  15.808.509,00 ₫
  7.365.531  - 38.232.836  7.365.531 ₫ - 38.232.836 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Boboli

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  17.026.049,00 ₫
  7.926.754  - 92.108.046  7.926.754 ₫ - 92.108.046 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Medora

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  17.391.992,00 ₫
  7.544.115  - 93.508.989  7.544.115 ₫ - 93.508.989 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Nugul

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  23.199.227,00 ₫
  8.986.371  - 109.768.340  8.986.371 ₫ - 109.768.340 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Goro

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.473.303,00 ₫
  6.919.778  - 82.980.735  6.919.778 ₫ - 82.980.735 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Steffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.73 crt - VS

  32.743.146,00 ₫
  14.090.310  - 201.211.307  14.090.310 ₫ - 201.211.307 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Orli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.525 crt - VS

  23.391.680,00 ₫
  6.813.646  - 113.702.286  6.813.646 ₫ - 113.702.286 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Cablera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.024.267,00 ₫
  6.495.252  - 78.197.740  6.495.252 ₫ - 78.197.740 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Bernelle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - SI

  31.026.926,00 ₫
  8.128.263  - 121.089.046  8.128.263 ₫ - 121.089.046 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Adama

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  33.420.971,00 ₫
  7.386.756  - 100.754.231  7.386.756 ₫ - 100.754.231 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Belinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  35.550.395,00 ₫
  10.081.083  - 138.112.548  10.081.083 ₫ - 138.112.548 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Isabelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  16.436.241,00 ₫
  8.780.618  - 36.891.331  8.780.618 ₫ - 36.891.331 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Louvre

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - VS

  27.057.039,00 ₫
  8.506.374  - 318.366.410  8.506.374 ₫ - 318.366.410 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Collin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  10.496.270,00 ₫
  5.879.688  - 59.702.543  5.879.688 ₫ - 59.702.543 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Octave

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.4 crt - VS

  42.055.836,00 ₫
  13.515.218  - 3.000.042.380  13.515.218 ₫ - 3.000.042.380 ₫
 38. Nhẫn Oleggio Flower
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Oleggio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  9.787.027,00 ₫
  5.398.841  - 57.183.683  5.398.841 ₫ - 57.183.683 ₫
 39. Nhẫn Crecyden Flower
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Crecyden

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.126 crt - VS

  14.236.063,00 ₫
  7.559.964  - 91.966.542  7.559.964 ₫ - 91.966.542 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Yolanda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  25.764.215,00 ₫
  9.892.028  - 122.405.072  9.892.028 ₫ - 122.405.072 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Meeks

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  23.336.492,00 ₫
  9.430.143  - 160.527.539  9.430.143 ₫ - 160.527.539 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Cikliption

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.16 crt - AA

  26.122.797,00 ₫
  9.597.690  - 1.856.835.534  9.597.690 ₫ - 1.856.835.534 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Gunni

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  29.736.365,00 ₫
  11.527.869  - 151.994.555  11.527.869 ₫ - 151.994.555 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Hisako

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  14.494.741,00 ₫
  7.747.604  - 31.797.016  7.747.604 ₫ - 31.797.016 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Prection

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  13.862.480,00 ₫
  7.450.436  - 94.117.476  7.450.436 ₫ - 94.117.476 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Avehenfer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  16.663.222,00 ₫
  7.790.057  - 82.994.887  7.790.057 ₫ - 82.994.887 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Mandisa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  22.009.987,00 ₫
  9.885.801  - 128.305.991  9.885.801 ₫ - 128.305.991 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Vineux

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  40.675.559,00 ₫
  9.727.312  - 318.861.691  9.727.312 ₫ - 318.861.691 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Panized

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.215 crt - VS

  14.669.362,00 ₫
  7.580.340  - 87.367.502  7.580.340 ₫ - 87.367.502 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Zoroark

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.785 crt - VS

  49.467.215,00 ₫
  10.599.005  - 178.060.470  10.599.005 ₫ - 178.060.470 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Cheili

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.005 crt - VS1

  10.312.875,00 ₫
  5.709.878  - 57.523.308  5.709.878 ₫ - 57.523.308 ₫
 53. Nhẫn Unaffected Flower
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Unaffected

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  19.634.623,00 ₫
  9.826.368  - 113.376.817  9.826.368 ₫ - 113.376.817 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Furaha

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.21 crt - AAA

  13.171.634,00 ₫
  7.698.076  - 91.782.576  7.698.076 ₫ - 91.782.576 ₫
 55. Glamira Bộ cô dâu Sumptuous Ring A

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.052 crt - SI

  76.776.992,00 ₫
  10.669.760  - 220.895.174  10.669.760 ₫ - 220.895.174 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Zulma Flower

  Nhẫn GLAMIRA Zulma

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.145 crt - AAA

  21.216.407,00 ₫
  9.036.749  - 121.626.777  9.036.749 ₫ - 121.626.777 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Difficil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.13 crt - VS

  18.514.721,00 ₫
  9.657.689  - 106.598.543  9.657.689 ₫ - 106.598.543 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Amilesa

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.13 crt - VS

  556.336.040,00 ₫
  15.908.414  - 3.777.293.414  15.908.414 ₫ - 3.777.293.414 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Amenden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  12.959.371,00 ₫
  6.155.631  - 64.103.467  6.155.631 ₫ - 64.103.467 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Shannan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  21.662.159,00 ₫
  7.505.624  - 81.226.022  7.505.624 ₫ - 81.226.022 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Pleni

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.138 crt - VS

  12.987.390,00 ₫
  6.771.194  - 77.843.968  6.771.194 ₫ - 77.843.968 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Oscadora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  14.538.608,00 ₫
  7.539.586  - 33.367.764  7.539.586 ₫ - 33.367.764 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Aguish

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.04 crt - VS1

  13.330.123,00 ₫
  6.367.893  - 66.961.940  6.367.893 ₫ - 66.961.940 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Montulaj

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  38.574.438,00 ₫
  9.648.067  - 310.201.355  9.648.067 ₫ - 310.201.355 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Ulmetie - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.176 crt - VS

  13.928.140,00 ₫
  6.856.099  - 80.362.825  6.856.099 ₫ - 80.362.825 ₫

You’ve viewed 60 of 457 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng