Đang tải...

VẬN CHUYỂN & GIAO HÀNG

Giao hàng miễn phí khi bạn đặt hàng. Vui lòng đọc Chính sách vận chuyển để biết thêm thông tin chi tiết.

Cửa hàng GLAMIRA dành riêng cho từng quốc gia và không thể vận chuyển sản phẩm sang các quốc gia khác do các thỏa thuận vận chuyển và yêu cầu về thuế. Nếu bạn muốn gửi hàng đến một quốc gia khác, bạn phải đặt hàng tại cửa hàng GLAMIRA ở một quốc gia cụ thể.

Đơn hàng của bạn sẽ được gửi đến một hộp an toàn với giấy chứng nhận, hộp quà tặng và hóa đơn.

Khi mặt hàng của bạn được vận chuyển, số theo dõi của bạn sẽ được gửi qua email cho bạn ngay lập tức.

Tất cả các gói hàng của chúng tôi được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển. Vui lòng đảm bảo rằng bạn sẽ có mặt để chấp nhận gói hàng của bạn tại thời điểm giao hàng. Vui lòng đọc Chính sách vận chuyển để biết thêm thông tin chi tiết.

Đơn hàng của bạn là miễn phí vận chuyển. GLAMIRA không chịu chi phí vận chuyển trả lại và khách hàng chịu trách nhiệm cho các chi phí vận chuyển phát sinh khi trả lại.

Khi gói hàng của bạn được chuyển đi, bạn sẽ nhận được email có số theo dõi.

Để bảo mật cho bạn, thông tin địa chỉ giao hàng và thanh toán không thể thay đổi sau khi đặt hàng. Vui lòng đảm bảo rằng bạn sẽ có mặt để chấp nhận gói hàng của bạn tại thời điểm giao hàng. Vui lòng đọc Chính sách vận chuyển để biết thêm thông tin chi tiết.