Đang tải...

Hủy Đơn Hàng

Quyền Hủy Đơn Hàng

Bạn có quyền hủy đơn đặt hàng của bạn (không đưa ra lý do) vào bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian 14 ngày kể từ thời điểm bạn đặt hàng. Thông báo rút tiền của bạn phải được gửi tới cho chúng tôi bằng văn bản (ví dụ: bằng thư, e-mail hoặc fax). Nếu hàng hóa đã được giao cho bạn trước thời hạn, bạn có thể hủy đơn đặt hàng bằng cách trả lại hàng hóa cho chúng tôi. Để đảm bảo việc thu hồi được diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, bạn phải gửi thông báo của bạn hoặc trả lại hàng hóa trong khoảng thời gian 14 ngày.

Thông tin về việc hủy đơn hàng phải được gửi đến:

GLAMIRA.vn
Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
Vizyon Park Ofis Plazaları, Vizyon 4, Kat:6, 34197
Bahçelievler / İstanbul - Thổ Nhĩ Kỳ

Fax: 07131/39419-19
Email: cskh@glamira.vn

Liên Quan Tới Việc Thu Hồi:

Trong trường hợp hủy bỏ thành công, bất kì hàng hóa, dịch vụ hoặc tiền do một trong hai bên phải trả sẽ được trả lại và bất kì khoản tiền nào đã được tích lũy sẽ được giải phóng. Trong trường hợp thiệt hại xảy ra đối với hàng hóa sau khi giao hàng, khách hàng sẽ phải bồi thường. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng trong trường hợp hàng hóa được giao bị hư hỏng do sử dụng thử sản phẩm (giống một số trường hợp xảy ra tại các cửa hàng bán lẻ khi khách hàng muốn sử dụng thử sản phẩm và gây ra lỗi). Để tránh nghĩa vụ phải trả phí bồi thường cho hàng hóa bị hư hỏng, bạn không nên sử dụng chúng dưới bất kì hình thức nào để tránh làm giảm giá trị hàng hóa. Đặc biệt là sau khi bạn đã quyết định thông báo với chung tôi về việc hủy bỏ đơn hàng. Nếu hàng hóa có thể được trả lại bằng bưu kiện, chúng tôi sẽ đứng ra đảm bảo cho bất kì nguy cơ mất mát hoặc thiệt hại cho hàng hóa quá cảnh. Đối với những sản phẩm không thể trả lại bằng bưu kiện sẽ được chúng tôi thu thập bằng những phương thức riêng biệt. Mọi khoản bồi thường thiệt hại về sản phẩm phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyên bố hủy bỏ. Khoảng thời gian này được tính bắt đầu từ thời điểm bạn chuyển tuyên bố hủy bỏ tới chúng tôi hoặc tính từ thời điểm chúng tôi nhận được hàng hóa do bạn trả lại.

Quyền hủy bỏ không được áp dụng cho những hàng hóa được đề cập dưới đây:

Vật tư hàng hóa được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng hoặc được điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của khách hàng, đối với trường hợp này hàng hóa không đủ điều kiện để trả lại, ngoài ra những hàng hóa bị hỏng do lỗi cố ý trong sử dụng và đã hết hạn cũng sẽ không được hoàn trả.