Đang tải...
Tìm thấy 7302 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Astropel

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.415.072,00 ₫
  3.764.132  - 38.844.150  3.764.132 ₫ - 38.844.150 ₫
 2. Vòng tay nữ Haylou

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  8.371.658,00 ₫
  5.428.276  - 69.877.025  5.428.276 ₫ - 69.877.025 ₫
 3. Vòng tay nữ Fouett

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  8.633.165,00 ₫
  5.746.387  - 66.848.737  5.746.387 ₫ - 66.848.737 ₫
 4. Vòng tay nữ Alethia

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  13.683.896,00 ₫
  7.938.641  - 1.106.966.447  7.938.641 ₫ - 1.106.966.447 ₫
 5. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  2.813.193,00 ₫
  2.133.951  - 36.962.082  2.133.951 ₫ - 36.962.082 ₫
 6. Vòng tay nữ Esobbig

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím

  0.07 crt - AAA

  5.532.992,00 ₫
  5.306.578  - 60.056.317  5.306.578 ₫ - 60.056.317 ₫
 7. Vòng tay nữ Donetta

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  13.457.482,00 ₫
  6.070.725  - 85.924.118  6.070.725 ₫ - 85.924.118 ₫
 8. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Forzalife

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  3.731.302,00 ₫
  2.429.422  - 43.386.583  2.429.422 ₫ - 43.386.583 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Clasia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  7.566.755,00 ₫
  5.613.935  - 61.966.683  5.613.935 ₫ - 61.966.683 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm Bạc

  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  11.606.547,00 ₫
  8.719.769  - 337.561.794  8.719.769 ₫ - 337.561.794 ₫
 12. Vòng tay nữ Foggia Bạc
  Mới

  Vòng tay nữ Foggia

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  4.421.864,00 ₫
  4.280.356  - 43.542.240  4.280.356 ₫ - 43.542.240 ₫
 13. Vòng tay nữ Ciliessa

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.632 crt - VS

  22.103.667,00 ₫
  6.707.514  - 864.788.346  6.707.514 ₫ - 864.788.346 ₫
 14. Vòng tay nữ Gunay

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.981.107,00 ₫
  4.245.262  - 45.169.593  4.245.262 ₫ - 45.169.593 ₫
 15. Vòng tay nữ Cortexa

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  8.994.296,00 ₫
  7.607.511  - 90.876.927  7.607.511 ₫ - 90.876.927 ₫
 16. Vòng tay nữ Mylah

  Bạc 925 & Đá Sapphire Vàng & Đá Thạch Anh Tím

  0.816 crt - AA

  18.835.946,00 ₫
  9.071.843  - 924.717.313  9.071.843 ₫ - 924.717.313 ₫
 17. Vòng tay nữ Pearlene

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.288 crt - AAA

  23.694.226,00 ₫
  20.750.844  - 87.359.584  20.750.844 ₫ - 87.359.584 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm Bạc

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.360.308,00 ₫
  6.973.551  - 31.316.453  6.973.551 ₫ - 31.316.453 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay Paperclip Enavant

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen

  0.19 crt - AAA

  11.750.886,00 ₫
  10.816.929  - 45.420.915  10.816.929 ₫ - 45.420.915 ₫
 21. Vòng tay nữ Staci

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  19.356.133,00 ₫
  8.205.243  - 171.098.238  8.205.243 ₫ - 171.098.238 ₫
 22. Vòng tay nữ Mahasti

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.161 crt - VS

  13.017.672,00 ₫
  7.498.831  - 83.631.671  7.498.831 ₫ - 83.631.671 ₫
 23. Vòng tay Paperclip Apiece

  Bạc 925 & Ngọc Trai Trắng
  7.987.886,00 ₫
  7.987.886  - 28.356.091  7.987.886 ₫ - 28.356.091 ₫
 24. Vòng tay nữ August

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.056 crt - AAA

  6.792.419,00 ₫
  6.198.083  - 67.131.750  6.198.083 ₫ - 67.131.750 ₫
 25. Vòng tay nữ Taygeta

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.576 crt - AAA

  21.149.332,00 ₫
  15.262.568  - 100.948.953  15.262.568 ₫ - 100.948.953 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Duale

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.237 crt - VS

  15.323.699,00 ₫
  6.663.364  - 87.240.151  6.663.364 ₫ - 87.240.151 ₫
 28. Vòng đeo ngón tay Popularity

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.143 crt - VS

  8.356.090,00 ₫
  5.837.235  - 64.344.026  5.837.235 ₫ - 64.344.026 ₫
 29. Vòng tay nữ Concas

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  12.370.695,00 ₫
  8.719.769  - 174.423.695  8.719.769 ₫ - 174.423.695 ₫
 30. Vòng tay nữ Krisanta

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  20.283.298,00 ₫
  7.009.777  - 97.513.686  7.009.777 ₫ - 97.513.686 ₫
 31. Vòng tay nữ Viole

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  6.601.382,00 ₫
  4.648.562  - 53.362.947  4.648.562 ₫ - 53.362.947 ₫
 32. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Patten

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.258 crt - VS

  10.175.045,00 ₫
  2.363.762  - 43.528.092  2.363.762 ₫ - 43.528.092 ₫
 33. Vòng tay nữ Tamesha

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  9.625.990,00 ₫
  5.522.237  - 70.853.430  5.522.237 ₫ - 70.853.430 ₫
 34. Vòng tay nữ Soleil

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - VS

  12.591.448,00 ₫
  6.676.383  - 233.050.776  6.676.383 ₫ - 233.050.776 ₫
 35. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Markia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  19.905.188,00 ₫
  2.527.912  - 57.735.568  2.527.912 ₫ - 57.735.568 ₫
 36. Vòng tay nữ Levenslag

  Bạc 925 & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  8.327.506,00 ₫
  4.280.356  - 50.334.661  4.280.356 ₫ - 50.334.661 ₫
 37. Vòng tay nữ Fernanda

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.74 crt - AAA

  18.476.516,00 ₫
  15.504.832  - 109.656.838  15.504.832 ₫ - 109.656.838 ₫
 38. Vòng tay nữ Celesia

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.45 crt - AAA

  14.065.970,00 ₫
  11.490.511  - 70.918.530  11.490.511 ₫ - 70.918.530 ₫
 39. Vòng tay nữ Pigling

  Bạc 925 & Đá Tanzanite

  9.75 crt - AAA

  26.289.780,00 ₫
  13.497.388  - 8.104.046.118  13.497.388 ₫ - 8.104.046.118 ₫
 40. Vòng tay nữ Tressa

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  6.636.760,00 ₫
  3.353.757  - 44.745.064  3.353.757 ₫ - 44.745.064 ₫
 41. Vòng tay nữ Violette

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  61.520.933,00 ₫
  6.219.309  - 849.038.423  6.219.309 ₫ - 849.038.423 ₫
 42. Vòng tay nữ Denyse

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  7.319.681,00 ₫
  6.838.552  - 72.070.412  6.838.552 ₫ - 72.070.412 ₫
 43. Vòng tay nữ Doutzen

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím

  1.2 crt - AAA

  13.140.503,00 ₫
  12.178.244  - 252.932.761  12.178.244 ₫ - 252.932.761 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Alama

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  5.716.953,00 ₫
  5.094.315  - 69.494.951  5.094.315 ₫ - 69.494.951 ₫
 46. Vòng tay nữ Niesha

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  10.170.517,00 ₫
  6.887.514  - 82.952.434  6.887.514 ₫ - 82.952.434 ₫
 47. Vòng Tay SYLVIE Anatebs

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.252 crt - VS

  9.007.032,00 ₫
  5.582.520  - 86.730.713  5.582.520 ₫ - 86.730.713 ₫
 48. Vòng tay nữ Diona

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  5.568.652,00 ₫
  5.257.333  - 56.065.770  5.257.333 ₫ - 56.065.770 ₫
 49. Vòng tay nữ Sakebomb

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.354 crt - VS

  10.542.401,00 ₫
  5.702.802  - 109.216.460  5.702.802 ₫ - 109.216.460 ₫
 50. Vòng tay nữ Amazzi

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  4.324.507,00 ₫
  3.871.679  - 41.150.744  3.871.679 ₫ - 41.150.744 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 2.5 mm Bạc

  Vòng tay nữ Fionnuala 2.5 mm

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  9.101.842,00 ₫
  6.215.064  - 22.182.911  6.215.064 ₫ - 22.182.911 ₫
 52. Vòng tay GLAMIRA Liatris

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  56.278.035,00 ₫
  23.448.002  - 194.611.907  23.448.002 ₫ - 194.611.907 ₫
 53. Vòng tay nữ Kyla

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  21.749.896,00 ₫
  11.589.567  - 55.460.113  11.589.567 ₫ - 55.460.113 ₫
 54. Vòng tay nữ Crue

  Bạc 925 & Đá Sapphire Đen

  0.52 crt - AAA

  15.022.569,00 ₫
  12.362.205  - 189.734.943  12.362.205 ₫ - 189.734.943 ₫
 55. Vòng tay nữ Understars

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.186 crt - VS

  12.397.297,00 ₫
  6.001.102  - 77.815.660  6.001.102 ₫ - 77.815.660 ₫
 56. Vòng tay nữ Cursion

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  7.415.058,00 ₫
  6.113.178  - 66.339.302  6.113.178 ₫ - 66.339.302 ₫
 57. Vòng tay nữ Shanel

  Bạc 925 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.14 crt - AAA

  7.475.057,00 ₫
  7.276.945  - 1.094.202.354  7.276.945 ₫ - 1.094.202.354 ₫
 58. Vòng tay nữ Glennis

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  1.66 crt - AAA

  23.329.133,00 ₫
  7.508.454  - 174.013.324  7.508.454 ₫ - 174.013.324 ₫
 59. Vòng tay nữ Jacki

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  21.447.068,00 ₫
  17.569.728  - 255.145.960  17.569.728 ₫ - 255.145.960 ₫
 60. Vòng tay nữ Alus

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.136 crt - VS

  10.617.401,00 ₫
  8.664.581  - 112.485.311  8.664.581 ₫ - 112.485.311 ₫
 61. Vòng tay nữ Marcen

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  7.111.663,00 ₫
  7.111.663  - 95.306.146  7.111.663 ₫ - 95.306.146 ₫
 62. Vòng tay Paperclip Fealdoda

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  11.971.640,00 ₫
  11.405.605  - 44.128.091  11.405.605 ₫ - 44.128.091 ₫
 63. Vòng tay nữ Benshoof

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  1.5 crt - VS

  25.400.822,00 ₫
  19.259.342  - 195.150.771  19.259.342 ₫ - 195.150.771 ₫
 64. Vòng tay nữ Uvula

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.36 crt - AAA

  10.477.308,00 ₫
  7.052.796  - 119.716.406  7.052.796 ₫ - 119.716.406 ₫

You’ve viewed 60 of 7302 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng