Đang tải...
Tìm thấy 5657 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Talvella

  Vòng Tay GLAMIRA Talvella

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  5.248.303,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Jimmie

  Vòng Tay GLAMIRA Jimmie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  14.236.821,00 ₫
 3. Vòng tay GLAMIRA Buklo

  Vòng tay GLAMIRA Buklo

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  17.635.296,00 ₫
 4. Bảo hành trọn đời
 5. Vòng Tay GLAMIRA Rangatira

  Vòng Tay GLAMIRA Rangatira

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  5.223.429,00 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay GLAMIRA Elitea

  Vòng Tay GLAMIRA Elitea

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.244 crt - AAA

  7.901.383,00 ₫
 7. Vòng tay GLAMIRA Jamka

  Vòng tay GLAMIRA Jamka

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  17.587.171,00 ₫
 8. Vòng tay GLAMIRA Haske

  Vòng tay GLAMIRA Haske

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  15.199.858,00 ₫
 9. Thiết kế mới nhất
 10. Vòng tay GLAMIRA Whiti

  Vòng tay GLAMIRA Whiti

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.996 crt - AAA

  25.103.287,00 ₫
 11. Vòng tay GLAMIRA Anemone

  Vòng tay GLAMIRA Anemone

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.984 crt - VS

  67.796.452,00 ₫
 12. Vòng tay GLAMIRA Calla

  Vòng tay GLAMIRA Calla

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  37.316.977,00 ₫
 13. Bảo hành trọn đời
 14. Vòng tay GLAMIRA Bettyann

  Vòng tay GLAMIRA Bettyann

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  1.92 crt - AAA

  41.663.078,00 ₫
 15. Vòng tay GLAMIRA Liatris

  Vòng tay GLAMIRA Liatris

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  51.098.778,00 ₫
 16. Vòng tay GLAMIRA Lotus

  Vòng tay GLAMIRA Lotus

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.308 crt - VS

  50.398.535,00 ₫
 17. Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  19.227.198,00 ₫
 18. Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  10.035.367,00 ₫
 19. Vòng Tay GLAMIRA Alova

  Vòng Tay GLAMIRA Alova

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  10.202.992,00 ₫
 20. Vòng Tay GLAMIRA Athole

  Vòng Tay GLAMIRA Athole

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  12.117.168,00 ₫
 21. Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  8.810.077,00 ₫
 22. Vòng Tay GLAMIRA Brisaley

  Vòng Tay GLAMIRA Brisaley

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.222 crt - AAA

  9.866.118,00 ₫
 23. Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  11.841.938,00 ₫
 24. Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  10.064.295,00 ₫
 25. Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  9.376.759,00 ₫
 26. Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  10.484.711,00 ₫
 27. Vòng Tay GLAMIRA Musha

  Vòng Tay GLAMIRA Musha

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.303 crt - AAA

  11.447.207,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  11.914.935,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Olchania

  Vòng Tay GLAMIRA Olchania

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  14.269.806,00 ₫
 30. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 31. Vòng Tay GLAMIRA Plana

  Vòng Tay GLAMIRA Plana

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  9.624.413,00 ₫
 32. Vòng Tay GLAMIRA Shamal

  Vòng Tay GLAMIRA Shamal

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.54 crt - AAA

  10.762.645,00 ₫
 33. Vòng Tay GLAMIRA Stirup

  Vòng Tay GLAMIRA Stirup

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  14.110.290,00 ₫
 34. Vòng Tay GLAMIRA Dora

  Vòng Tay GLAMIRA Dora

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  11.832.205,00 ₫
 35. Vòng Tay GLAMIRA Alama

  Vòng Tay GLAMIRA Alama

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  5.028.768,00 ₫
 36. Vòng Tay GLAMIRA Assen

  Vòng Tay GLAMIRA Assen

  Bạc 925 & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  5.163.949,00 ₫
 37. Vòng Tay GLAMIRA Belissa

  Vòng Tay GLAMIRA Belissa

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.198 crt - VS

  13.665.542,00 ₫
 38. Vòng Tay GLAMIRA Celestina

  Vòng Tay GLAMIRA Celestina

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  10.198.126,00 ₫
 39. Vòng Tay GLAMIRA Chomac

  Vòng Tay GLAMIRA Chomac

  Bạc 925 & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  4.906.563,00 ₫
 40. Vòng Tay GLAMIRA Cinturon

  Vòng Tay GLAMIRA Cinturon

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  11.746.770,00 ₫
 41. Vòng Tay GLAMIRA Corina

  Vòng Tay GLAMIRA Corina

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.204 crt - AAA

  9.483.823,00 ₫
 42. Vòng Tay GLAMIRA Delia

  Vòng Tay GLAMIRA Delia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  9.342.153,00 ₫
 43. Vòng Tay GLAMIRA Drite

  Vòng Tay GLAMIRA Drite

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  5.991.263,00 ₫
 44. Vòng Tay GLAMIRA Eliza

  Vòng Tay GLAMIRA Eliza

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.468 crt - AAA

  12.689.258,00 ₫
 45. Vòng Tay GLAMIRA Ema

  Vòng Tay GLAMIRA Ema

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  1.02 crt - AAA

  17.456.856,00 ₫
 46. Vòng Tay GLAMIRA Flete

  Vòng Tay GLAMIRA Flete

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  6.991.609,00 ₫
 47. Vòng Tay GLAMIRA Florica

  Vòng Tay GLAMIRA Florica

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.492 crt - VS

  23.562.214,00 ₫

You’ve viewed 60 of 5657 products