Đang tải...
Tìm thấy 7326 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Gunay

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.150.903,00 ₫
  4.245.262  - 45.169.593  4.245.262 ₫ - 45.169.593 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm Vàng 14K

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  11.100.512,00 ₫
  5.338.842  - 22.418.383  5.338.842 ₫ - 22.418.383 ₫
 3. Vòng tay nữ Serperior

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.052 crt - VS

  59.532.451,00 ₫
  21.855.744  - 320.348.668  21.855.744 ₫ - 320.348.668 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm Vàng 14K

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  20.437.259,00 ₫
  6.973.551  - 31.316.453  6.973.551 ₫ - 31.316.453 ₫
 5. Vòng tay nữ Tressa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  9.140.898,00 ₫
  3.353.757  - 44.745.064  3.353.757 ₫ - 44.745.064 ₫
 6. Vòng tay nữ Fouett

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.342.011,00 ₫
  5.746.387  - 66.848.737  5.746.387 ₫ - 66.848.737 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm Vàng 14K

  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  20.460.467,00 ₫
  8.719.769  - 337.561.794  8.719.769 ₫ - 337.561.794 ₫
 8. Vòng tay nữ Chiver

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  12.739.749,00 ₫
  6.240.536  - 75.650.582  6.240.536 ₫ - 75.650.582 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Donetta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  17.990.291,00 ₫
  6.070.725  - 85.924.118  6.070.725 ₫ - 85.924.118 ₫
 11. Vòng tay nữ Averyl

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.394 crt - VS

  35.723.601,00 ₫
  6.452.799  - 286.979.765  6.452.799 ₫ - 286.979.765 ₫
 12. Vòng tay nữ Amazzi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  7.126.380,00 ₫
  3.871.679  - 41.150.744  3.871.679 ₫ - 41.150.744 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Loirevalley Vàng 14K

  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  8.896.372,00 ₫
  4.602.997  - 57.650.668  4.602.997 ₫ - 57.650.668 ₫
 14. Vòng tay nữ Tamesha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  14.151.156,00 ₫
  5.522.237  - 70.853.430  5.522.237 ₫ - 70.853.430 ₫
 15. Vòng tay nữ Jona

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.737.258,00 ₫
  8.830.146  - 213.961.243  8.830.146 ₫ - 213.961.243 ₫
 16. Vòng tay nữ Cortexa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  15.623.698,00 ₫
  7.607.511  - 90.876.927  7.607.511 ₫ - 90.876.927 ₫
 17. Vòng tay GLAMIRA Lynsey

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  17.435.576,00 ₫
  8.680.713  - 26.823.267  8.680.713 ₫ - 26.823.267 ₫
 18. Vòng tay nữ Gwenu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.915.900,00 ₫
  4.581.487  - 51.834.657  4.581.487 ₫ - 51.834.657 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm Vàng 14K

  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.65 crt - AAA

  25.195.067,00 ₫
  13.436.256  - 1.365.250.509  13.436.256 ₫ - 1.365.250.509 ₫
 21. Vòng tay nữ Clasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  11.629.471,00 ₫
  5.613.935  - 61.966.683  5.613.935 ₫ - 61.966.683 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 2.5 mm Vàng 14K

  Vòng tay nữ Fionnuala 2.5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.194.742,00 ₫
  6.215.064  - 22.182.911  6.215.064 ₫ - 22.182.911 ₫
 23. Vòng đeo ngón tay Mestura

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - VS

  11.294.096,00 ₫
  4.797.147  - 68.943.068  4.797.147 ₫ - 68.943.068 ₫
 24. Vòng tay nữ Assen

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  9.580.142,00 ₫
  5.660.350  - 61.895.931  5.660.350 ₫ - 61.895.931 ₫
 25. Vòng tay GLAMIRA Shondra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  30.506.457,00 ₫
  9.764.104  - 47.105.435  9.764.104 ₫ - 47.105.435 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Brindisi Vàng 14K
  Mới

  Vòng tay nữ Brindisi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  6.341.856,00 ₫
  3.613.567  - 36.396.050  3.613.567 ₫ - 36.396.050 ₫
 28. Vòng tay nữ Castaway

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  21.419.047,00 ₫
  8.679.581  - 112.655.123  8.679.581 ₫ - 112.655.123 ₫
 29. Vòng tay nữ Velona

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.206 crt - VS

  18.643.495,00 ₫
  7.213.550  - 94.301.435  7.213.550 ₫ - 94.301.435 ₫
 30. Vòng tay nữ Enla

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  16.126.338,00 ₫
  7.743.359  - 88.018.450  7.743.359 ₫ - 88.018.450 ₫
 31. Vòng tay GLAMIRA Georgin

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.584 crt - AAA

  42.728.852,00 ₫
  17.370.483  - 108.309.673  17.370.483 ₫ - 108.309.673 ₫
 32. Vòng tay nữ Datum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  4.97 crt - AAA

  51.406.453,00 ₫
  12.962.485  - 532.540.494  12.962.485 ₫ - 532.540.494 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Regulate Vàng 14K

  Vòng tay nữ Regulate

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  13.649.934,00 ₫
  4.882.052  - 76.103.410  4.882.052 ₫ - 76.103.410 ₫
 34. Vòng tay nữ Subtrat

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.955.041,00 ₫
  5.688.651  - 60.565.744  5.688.651 ₫ - 60.565.744 ₫
 35. Vòng tay nữ Odalisque

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  6.886.381,00 ₫
  3.699.604  - 86.744.867  3.699.604 ₫ - 86.744.867 ₫
 36. Vòng tay nữ Cillipod

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.068 crt - VS

  10.737.683,00 ₫
  5.162.239  - 57.282.742  5.162.239 ₫ - 57.282.742 ₫
 37. Vòng tay nữ Denyse

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  12.753.051,00 ₫
  6.838.552  - 72.070.412  6.838.552 ₫ - 72.070.412 ₫
 38. Vòng tay nữ Bitionian

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.006 crt - VS

  94.806.341,00 ₫
  24.962.145  - 213.413.326  24.962.145 ₫ - 213.413.326 ₫
 39. Vòng tay nữ Krisanta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  27.621.660,00 ₫
  7.009.777  - 97.513.686  7.009.777 ₫ - 97.513.686 ₫
 40. Vòng tay nữ Aughek

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  11.598.906,00 ₫
  6.219.309  - 79.004.338  6.219.309 ₫ - 79.004.338 ₫
 41. Vòng tay nữ Alama

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  8.964.579,00 ₫
  5.094.315  - 69.494.951  5.094.315 ₫ - 69.494.951 ₫
 42. Vòng tay nữ Acrese

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  44.803.087,00 ₫
  11.678.717  - 239.455.466  11.678.717 ₫ - 239.455.466 ₫
 43. Vòng tay nữ Crocosmia

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.168 crt - AAA

  10.310.611,00 ₫
  4.266.489  - 63.268.565  4.266.489 ₫ - 63.268.565 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Chomac

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  8.956.654,00 ₫
  5.500.162  - 57.693.119  5.500.162 ₫ - 57.693.119 ₫
 46. Vòng tay nữ Soheila

  Vàng 14K & Đá Garnet

  1.52 crt - AAA

  19.668.584,00 ₫
  8.476.940  - 515.940.949  8.476.940 ₫ - 515.940.949 ₫
 47. Vòng tay GLAMIRA Un

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  19.174.153,00 ₫
  8.811.750  - 29.010.426  8.811.750 ₫ - 29.010.426 ₫
 48. Vòng tay nữ Jacki

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  39.840.377,00 ₫
  17.569.728  - 255.145.960  17.569.728 ₫ - 255.145.960 ₫
 49. Vòng tay nữ Kayle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  21.158.389,00 ₫
  8.071.659  - 111.650.412  8.071.659 ₫ - 111.650.412 ₫
 50. Vòng tay nữ Fernanda

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.74 crt - AAA

  34.708.137,00 ₫
  15.504.832  - 109.656.838  15.504.832 ₫ - 109.656.838 ₫
 51. Vòng tay nữ Pigling

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  9.75 crt - AAA

  40.858.390,00 ₫
  13.497.388  - 8.104.046.118  13.497.388 ₫ - 8.104.046.118 ₫
 52. Vòng tay nữ Effler

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  4.7 crt - VS

  61.324.802,00 ₫
  15.121.626  - 481.235.076  15.121.626 ₫ - 481.235.076 ₫
 53. Vòng tay nữ Cedar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.268.893,00 ₫
  6.255.819  - 72.155.317  6.255.819 ₫ - 72.155.317 ₫
 54. Vòng tay nữ Fliondesones

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  9.530.331,00 ₫
  5.391.483  - 56.518.598  5.391.483 ₫ - 56.518.598 ₫
 55. Chọn số lượng hạt charm
  Vòng tay nữ Hang - 2 charms Vàng 14K

  Vòng tay nữ Hang - 2 charms

  Vàng 14K
  19.130.852,00 ₫
  10.952.778  - 109.527.780  10.952.778 ₫ - 109.527.780 ₫
 56. Vòng Tay SYLVIE Hewtw

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.1 crt - VS

  114.513.700,00 ₫
  14.375.025  - 1.830.792.830  14.375.025 ₫ - 1.830.792.830 ₫
 57. Vòng tay SYLVIE Matsalar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  119.195.377,00 ₫
  18.970.098  - 1.447.171.630  18.970.098 ₫ - 1.447.171.630 ₫
 58. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Skerri - Aries Vàng 14K

  Vòng tay nữ Skerri - Aries

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  11.865.224,00 ₫
  6.194.687  - 66.735.526  6.194.687 ₫ - 66.735.526 ₫
 59. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Chaumont Vàng 14K

  Vòng tay nữ Chaumont

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - AA

  15.532.849,00 ₫
  4.151.300  - 1.050.235.586  4.151.300 ₫ - 1.050.235.586 ₫
 60. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Regional Vàng 14K

  Vòng tay nữ Regional

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.152 crt - VS

  11.326.360,00 ₫
  4.732.052  - 58.471.415  4.732.052 ₫ - 58.471.415 ₫
 61. Vòng tay GLAMIRA Pecorino

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  59.405.094,00 ₫
  20.221.602  - 112.387.390  20.221.602 ₫ - 112.387.390 ₫
 62. Vòng tay nữ Tyisha

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.224 crt - AAA

  17.304.823,00 ₫
  8.999.957  - 110.603.247  8.999.957 ₫ - 110.603.247 ₫
 63. Vòng Tay SYLVIE Motus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.081.068,00 ₫
  4.732.052  - 64.358.180  4.732.052 ₫ - 64.358.180 ₫
 64. Vòng tay GLAMIRA Anolued - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.008 crt - VS

  74.005.119,00 ₫
  20.453.676  - 172.713.141  20.453.676 ₫ - 172.713.141 ₫

You’ve viewed 60 of 7326 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng