Đang tải...
Tìm thấy 5681 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  14.778.360,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  13.639.046,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  15.433.181,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  18.655.108,00 ₫
 5. Vòng Tay GLAMIRA Peratra

  Vòng Tay GLAMIRA Peratra

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  10.633.141,00 ₫
 6. Vòng Tay GLAMIRA Belissa

  Vòng Tay GLAMIRA Belissa

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.198 crt - VS

  19.389.146,00 ₫
 7. Vòng Tay GLAMIRA Luisa

  Vòng Tay GLAMIRA Luisa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.145 crt - AAA

  13.720.155,00 ₫
 8. Vòng Tay GLAMIRA Shamal

  Vòng Tay GLAMIRA Shamal

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.54 crt - AAA

  18.459.906,00 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay GLAMIRA Xiomara

  Vòng tay GLAMIRA Xiomara

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.376 crt - VS

  76.782.267,00 ₫
 11. Vòng Tay GLAMIRA Chomac

  Vòng Tay GLAMIRA Chomac

  Vàng 585 & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  7.741.598,00 ₫
 12. Vòng Tay GLAMIRA Huzal

  Vòng Tay GLAMIRA Huzal

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  14.274.402,00 ₫
 13. Vòng Tay GLAMIRA Eliza

  Vòng Tay GLAMIRA Eliza

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.468 crt - AAA

  18.714.858,00 ₫
 14. Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  17.312.481,00 ₫
 15. Vòng Tay GLAMIRA Plana

  Vòng Tay GLAMIRA Plana

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.115.428,00 ₫
 16. Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  27.025.034,00 ₫
 17. Vòng Tay GLAMIRA Athole

  Vòng Tay GLAMIRA Athole

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  15.427.233,00 ₫
 18. Thiết kế mới nhất
 19. Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  17.145.125,00 ₫
 20. Vòng Tay GLAMIRA Betize

  Vòng Tay GLAMIRA Betize

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.192 crt - AAA

  11.061.667,00 ₫
 21. Vòng Tay GLAMIRA Drite

  Vòng Tay GLAMIRA Drite

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  9.121.265,00 ₫
 22. Bảo hành trọn đời
 23. Vòng Tay GLAMIRA Minske

  Vòng Tay GLAMIRA Minske

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  15.329.633,00 ₫
 24. Vòng Tay GLAMIRA Nicci

  Vòng Tay GLAMIRA Nicci

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.215 crt - AAA

  14.990.325,00 ₫
 25. Vòng Tay GLAMIRA Alova

  Vòng Tay GLAMIRA Alova

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  16.569.520,00 ₫
 26. Vòng Tay GLAMIRA Brisaley

  Vòng Tay GLAMIRA Brisaley

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.222 crt - AAA

  15.383.164,00 ₫
 27. Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  15.136.321,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Musha

  Vòng Tay GLAMIRA Musha

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.303 crt - AAA

  16.874.762,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Dora

  Vòng Tay GLAMIRA Dora

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  18.005.424,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Delia

  Vòng Tay GLAMIRA Delia

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.257.099,00 ₫
 31. Vòng Tay GLAMIRA Ema

  Vòng Tay GLAMIRA Ema

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  1.02 crt - AAA

  31.709.359,00 ₫
 32. Vòng Tay GLAMIRA Gaire

  Vòng Tay GLAMIRA Gaire

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  13.022.617,00 ₫
 33. Vòng Tay GLAMIRA Joshes

  Vòng Tay GLAMIRA Joshes

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  18.223.336,00 ₫
 34. Vòng Tay GLAMIRA Prepinac

  Vòng Tay GLAMIRA Prepinac

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.024.813,00 ₫
 35. Vòng Tay GLAMIRA Romia

  Vòng Tay GLAMIRA Romia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.64 crt - AAA

  25.959.530,00 ₫
 36. Vòng Tay GLAMIRA Square

  Vòng Tay GLAMIRA Square

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.475 crt - AAA

  16.149.375,00 ₫
 37. Vòng Tay GLAMIRA Vignetta

  Vòng Tay GLAMIRA Vignetta

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  14.500.427,00 ₫
 38. Vòng Tay GLAMIRA Carlisa

  Vòng Tay GLAMIRA Carlisa

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.768 crt - VS

  53.884.878,00 ₫
 39. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 40. Vòng Tay GLAMIRA Ellen

  Vòng Tay GLAMIRA Ellen

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.32 crt - VS

  69.632.763,00 ₫
 41. Vòng Tay GLAMIRA Thistle

  Vòng Tay GLAMIRA Thistle

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  1.596 crt - AAA

  33.314.240,00 ₫
 42. Vòng Tay GLAMIRA Aide

  Vòng Tay GLAMIRA Aide

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  34.035.299,00 ₫
 43. Vòng Tay GLAMIRA Rhine

  Vòng Tay GLAMIRA Rhine

  Vàng 585 & Kim Cương

  2.46 crt - VS

  103.995.747,00 ₫
 44. Vòng Tay GLAMIRA Salinger

  Vòng Tay GLAMIRA Salinger

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.097 crt - VS

  12.163.942,00 ₫
 45. Vòng Tay GLAMIRA Alyn

  Vòng Tay GLAMIRA Alyn

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  1.32 crt - AAA

  38.730.168,00 ₫
 46. Vòng Tay GLAMIRA Beloye

  Vòng Tay GLAMIRA Beloye

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  18.289.305,00 ₫
 47. Vòng Tay GLAMIRA Bliths

  Vòng Tay GLAMIRA Bliths

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  77.112.922,00 ₫
 48. Vòng Tay GLAMIRA Ely

  Vòng Tay GLAMIRA Ely

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  80.760.943,00 ₫
 49. Vòng Tay GLAMIRA Athalia

  Vòng Tay GLAMIRA Athalia

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.185 crt - VS

  20.236.196,00 ₫
 50. Vòng Tay GLAMIRA Saimaa

  Vòng Tay GLAMIRA Saimaa

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  11.362.581,00 ₫
 51. Vòng Tay GLAMIRA Mersey

  Vòng Tay GLAMIRA Mersey

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  2.64 crt - AAA

  51.495.131,00 ₫
 52. Vòng Tay GLAMIRA Mandie

  Vòng Tay GLAMIRA Mandie

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  2.225 crt - AAA

  79.557.823,00 ₫
 53. Vòng Tay GLAMIRA Celesia

  Vòng Tay GLAMIRA Celesia

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.45 crt - AAA

  20.806.664,00 ₫

You’ve viewed 60 of 5681 products