Đang tải...
Tìm thấy 3403 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Flete

  Vòng Tay GLAMIRA Flete

  950 Palladium & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  50.828.410,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Athole

  Vòng Tay GLAMIRA Athole

  950 Palladium & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  54.086.297,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Diona

  Vòng Tay GLAMIRA Diona

  950 Palladium & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  47.746.262,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Jimmie

  Vòng Tay GLAMIRA Jimmie

  950 Palladium & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  106.793.742,00 ₫
 5. Vòng Tay GLAMIRA Rangatira

  Vòng Tay GLAMIRA Rangatira

  950 Palladium & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  45.312.983,00 ₫
 6. Bảo hành trọn đời
 7. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay GLAMIRA Elitea
 8. Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  950 Palladium & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  96.979.530,00 ₫
 9. Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  950 Palladium & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  70.172.949,00 ₫
 10. Vòng Tay GLAMIRA Alova

  Vòng Tay GLAMIRA Alova

  950 Palladium & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  84.515.752,00 ₫
 11. Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  950 Palladium & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  70.037.764,00 ₫
 12. Vòng Tay GLAMIRA Brisaley

  Vòng Tay GLAMIRA Brisaley

  950 Palladium & Hồng Ngọc

  0.222 crt - AAA

  75.296.341,00 ₫
 13. Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  950 Palladium & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  85.597.210,00 ₫
 14. Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  950 Palladium & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  71.200.328,00 ₫
 15. Thiết kế mới nhất
 16. Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  950 Palladium & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  81.203.794,00 ₫
 17. Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  500 Palladium & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  86.597.553,00 ₫
 18. Vòng Tay GLAMIRA Musha

  Vòng Tay GLAMIRA Musha

  950 Palladium & Kim Cương Đen

  0.303 crt - AAA

  77.959.428,00 ₫
 19. Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  950 Palladium & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  78.229.791,00 ₫
 20. Vòng Tay GLAMIRA Olchania

  Vòng Tay GLAMIRA Olchania

  950 Palladium & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  78.757.004,00 ₫
 21. Bảo hành trọn đời
 22. Vòng Tay GLAMIRA Plana

  Vòng Tay GLAMIRA Plana

  950 Palladium & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  70.848.858,00 ₫
 23. Vòng Tay GLAMIRA Stirup

  Vòng Tay GLAMIRA Stirup

  950 Palladium & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  92.613.149,00 ₫
 24. Vòng Tay GLAMIRA Dora

  Vòng Tay GLAMIRA Dora

  950 Palladium & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  82.771.908,00 ₫
 25. Vòng Tay GLAMIRA Alama

  Vòng Tay GLAMIRA Alama

  950 Palladium & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  42.163.250,00 ₫
 26. Vòng Tay GLAMIRA Assen

  Vòng Tay GLAMIRA Assen

  950 Palladium & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  45.921.302,00 ₫
 27. Vòng Tay GLAMIRA Belissa

  Vòng Tay GLAMIRA Belissa

  950 Palladium & Kim Cương

  0.198 crt - VS

  80.473.812,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Celestina

  Vòng Tay GLAMIRA Celestina

  950 Palladium & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  56.208.654,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Chomac

  Vòng Tay GLAMIRA Chomac

  950 Palladium & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  43.555.620,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Cinturon

  Vòng Tay GLAMIRA Cinturon

  950 Palladium & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  76.080.399,00 ₫
 31. Vòng Tay GLAMIRA Corina

  Vòng Tay GLAMIRA Corina

  950 Palladium & Hồng Ngọc

  0.204 crt - AAA

  80.135.855,00 ₫
 32. Vòng Tay GLAMIRA Delia

  Vòng Tay GLAMIRA Delia

  950 Palladium & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  71.659.953,00 ₫
 33. Vòng Tay GLAMIRA Ema

  Vòng Tay GLAMIRA Ema

  950 Palladium & Đá Sapphire

  1.02 crt - AAA

  159.568.774,00 ₫
 34. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 35. Vòng Tay GLAMIRA Florica

  Vòng Tay GLAMIRA Florica

  950 Palladium & Kim Cương

  0.492 crt - VS

  128.598.586,00 ₫
 36. Vòng Tay GLAMIRA Gabona

  Vòng Tay GLAMIRA Gabona

  950 Palladium & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  50.476.934,00 ₫
 37. Vòng Tay GLAMIRA Hitam

  Vòng Tay GLAMIRA Hitam

  950 Palladium & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  61.832.219,00 ₫
 38. Vòng Tay GLAMIRA Joshes

  Vòng Tay GLAMIRA Joshes

  950 Palladium & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  87.341.056,00 ₫
 39. Vòng Tay GLAMIRA Kalung

  Vòng Tay GLAMIRA Kalung

  950 Palladium & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  87.760.122,00 ₫
 40. Vòng Tay GLAMIRA Lenuta

  Vòng Tay GLAMIRA Lenuta

  950 Palladium & Kim Cương

  0.366 crt - VS

  103.197.896,00 ₫
 41. Vòng Tay GLAMIRA Minske

  Vòng Tay GLAMIRA Minske

  950 Palladium & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  65.536.209,00 ₫
 42. Vòng Tay GLAMIRA Mirla

  Vòng Tay GLAMIRA Mirla

  950 Palladium & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  87.746.598,00 ₫
 43. Vòng Tay GLAMIRA Mychele

  Vòng Tay GLAMIRA Mychele

  950 Palladium & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  83.528.922,00 ₫
 44. Vòng Tay GLAMIRA Peratra

  Vòng Tay GLAMIRA Peratra

  950 Palladium & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  53.978.152,00 ₫
 45. Vòng Tay GLAMIRA Prepinac

  Vòng Tay GLAMIRA Prepinac

  950 Palladium & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  78.946.256,00 ₫

You’ve viewed 60 of 3403 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng