Đang tải...
Tìm thấy 3396 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Ema

  Vòng Tay GLAMIRA Ema

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  1.02 crt - AAA

  60.420.924,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Plana

  Vòng Tay GLAMIRA Plana

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  26.855.245,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Assen

  Vòng Tay GLAMIRA Assen

  Bạch Kim 950 & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  16.722.004,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Athole

  Vòng Tay GLAMIRA Athole

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  24.108.348,00 ₫
 5. Bảo hành trọn đời
 6. Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  32.870.841,00 ₫
 7. Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  26.303.702,00 ₫
 8. Vòng Tay GLAMIRA Brisaley

  Vòng Tay GLAMIRA Brisaley

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.222 crt - AAA

  28.837.011,00 ₫
 9. Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  30.202.349,00 ₫
 10. Vòng Tay GLAMIRA Olchania

  Vòng Tay GLAMIRA Olchania

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  32.557.220,00 ₫
 11. Vòng Tay GLAMIRA Alama

  Vòng Tay GLAMIRA Alama

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  15.559.442,00 ₫
 12. Vòng Tay GLAMIRA Delia

  Vòng Tay GLAMIRA Delia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  27.147.239,00 ₫
 13. Thiết kế mới nhất
 14. Vòng Tay GLAMIRA Flete

  Vòng Tay GLAMIRA Flete

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  19.422.941,00 ₫
 15. Vòng Tay GLAMIRA Florica

  Vòng Tay GLAMIRA Florica

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.492 crt - VS

  56.573.645,00 ₫
 16. Vòng Tay GLAMIRA Minske

  Vòng Tay GLAMIRA Minske

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  26.603.807,00 ₫
 17. Bảo hành trọn đời
 18. Vòng Tay GLAMIRA Perjant

  Vòng Tay GLAMIRA Perjant

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.74 crt - SI

  62.162.067,00 ₫
 19. Vòng Tay GLAMIRA Roxana

  Vòng Tay GLAMIRA Roxana

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  19.860.930,00 ₫
 20. Vòng Tay GLAMIRA Horatis

  Vòng Tay GLAMIRA Horatis

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  23.070.151,00 ₫
 21. Vòng Tay GLAMIRA Gordia

  Vòng Tay GLAMIRA Gordia

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  24.835.627,00 ₫
 22. Vòng Tay GLAMIRA Khandan

  Vòng Tay GLAMIRA Khandan

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.21 crt - AAA

  31.059.405,00 ₫
 23. Vòng Tay GLAMIRA Angheli

  Vòng Tay GLAMIRA Angheli

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  21.118.122,00 ₫
 24. Vòng Tay GLAMIRA Stirup

  Vòng Tay GLAMIRA Stirup

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  37.199.366,00 ₫
 25. Vòng Tay GLAMIRA Ladoga

  Vòng Tay GLAMIRA Ladoga

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  29.172.262,00 ₫
 26. Vòng Tay GLAMIRA Mariux

  Vòng Tay GLAMIRA Mariux

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.034 crt - VS

  22.015.730,00 ₫
 27. Vòng Tay GLAMIRA Tanel

  Vòng Tay GLAMIRA Tanel

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.051 crt - VS

  20.899.128,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Saimaa

  Vòng Tay GLAMIRA Saimaa

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  23.275.625,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Grundy

  Vòng Tay GLAMIRA Grundy

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  30.659.265,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Balamy

  Vòng Tay GLAMIRA Balamy

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  28.071.883,00 ₫
 31. Vòng Tay GLAMIRA Diona

  Vòng Tay GLAMIRA Diona

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  17.378.990,00 ₫
 32. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 33. Vòng Tay GLAMIRA Marras

  Vòng Tay GLAMIRA Marras

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.214 crt - VS

  25.030.289,00 ₫
 34. Vòng Tay GLAMIRA Nahal

  Vòng Tay GLAMIRA Nahal

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.223 crt - VS

  37.131.776,00 ₫
 35. Vòng Tay GLAMIRA Willow

  Vòng Tay GLAMIRA Willow

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.321 crt - AAA

  36.582.939,00 ₫
 36. Vòng Tay GLAMIRA Donetta

  Vòng Tay GLAMIRA Donetta

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  26.255.037,00 ₫
 37. Vòng Tay GLAMIRA Rangatira

  Vòng Tay GLAMIRA Rangatira

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  16.762.559,00 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay GLAMIRA Elitea
 39. Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  42.733.717,00 ₫
 40. Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  27.217.533,00 ₫
 41. Vòng Tay GLAMIRA Alova

  Vòng Tay GLAMIRA Alova

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  31.827.236,00 ₫
 42. Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  33.687.341,00 ₫
 43. Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  27.725.816,00 ₫
 44. Vòng Tay GLAMIRA Musha

  Vòng Tay GLAMIRA Musha

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.303 crt - AAA

  30.591.674,00 ₫
 45. Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  600 Platin & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  30.862.037,00 ₫

You’ve viewed 60 of 3396 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng