Đang tải...
Tìm thấy 101 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Aileen

  Vòng Tay GLAMIRA Aileen

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.4 crt - VS

  155.410.040,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Albana

  Vòng Tay GLAMIRA Albana

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  44.859.318,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Annfil

  Vòng Tay GLAMIRA Annfil

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  34.913.983,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Boutwell

  Vòng Tay GLAMIRA Boutwell

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.296.995,00 ₫
 5. Vòng Tay GLAMIRA Brame

  Vòng Tay GLAMIRA Brame

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  68.995.787,00 ₫
 6. Vòng Tay GLAMIRA Brazeau

  Vòng Tay GLAMIRA Brazeau

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  30.275.890,00 ₫
 7. Vòng Tay GLAMIRA Bujar

  Vòng Tay GLAMIRA Bujar

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.488 crt - VS

  47.348.288,00 ₫
 8. Vòng Tay GLAMIRA Burch

  Vòng Tay GLAMIRA Burch

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  29.976.868,00 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay GLAMIRA Busch

  Vòng Tay GLAMIRA Busch

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  24.512.542,00 ₫
 11. Vòng Tay GLAMIRA Butera

  Vòng Tay GLAMIRA Butera

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  23.782.829,00 ₫
 12. Vòng Tay GLAMIRA Cayetano

  Vòng Tay GLAMIRA Cayetano

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  33.187.168,00 ₫
 13. Vòng Tay GLAMIRA Chae

  Vòng Tay GLAMIRA Chae

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  23.020.134,00 ₫
 14. Vòng Tay GLAMIRA Chapple

  Vòng Tay GLAMIRA Chapple

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.376.591,00 ₫
 15. Vòng Tay GLAMIRA Clarice

  Vòng Tay GLAMIRA Clarice

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  37.433.773,00 ₫
 16. Vòng Tay GLAMIRA Cueto

  Vòng Tay GLAMIRA Cueto

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  30.886.372,00 ₫
 17. Vòng Tay GLAMIRA Darell

  Vòng Tay GLAMIRA Darell

  Vàng 585 & Kim Cương

  1 crt - VS

  79.070.627,00 ₫
 18. Vòng Tay GLAMIRA Delay

  Vòng Tay GLAMIRA Delay

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.363 crt - VS

  46.303.062,00 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay GLAMIRA Duane

  Vòng Tay GLAMIRA Duane

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  39.118.952,00 ₫
 21. Vòng Tay GLAMIRA Ellsworth

  Vòng Tay GLAMIRA Ellsworth

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  23.607.634,00 ₫
 22. Vòng Tay GLAMIRA Elvina

  Vòng Tay GLAMIRA Elvina

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  39.736.462,00 ₫
 23. Vòng Tay GLAMIRA Enea

  Vòng Tay GLAMIRA Enea

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  46.230.605,00 ₫
 24. Vòng Tay GLAMIRA Engleman

  Vòng Tay GLAMIRA Engleman

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  24.204.866,00 ₫
 25. Vòng Tay GLAMIRA Enora

  Vòng Tay GLAMIRA Enora

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.103 crt - VS

  36.939.548,00 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay GLAMIRA Esmia

  Vòng Tay GLAMIRA Esmia

  Vàng 585 & Kim Cương

  3 crt - VS

  207.473.747,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Esya

  Vòng Tay GLAMIRA Esya

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  32.253.062,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Eularia

  Vòng Tay GLAMIRA Eularia

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  59.527.101,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Fellers

  Vòng Tay GLAMIRA Fellers

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.414 crt - VS

  70.930.240,00 ₫
 31. Vòng Tay GLAMIRA Gadise

  Vòng Tay GLAMIRA Gadise

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.842 crt - VS

  52.694.465,00 ₫
 32. Vòng Tay GLAMIRA Gaver

  Vòng Tay GLAMIRA Gaver

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.235 crt - VS

  42.877.823,00 ₫
 33. Vòng Tay GLAMIRA Gentner

  Vòng Tay GLAMIRA Gentner

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  33.097.677,00 ₫
 34. Vòng Tay GLAMIRA Gould

  Vòng Tay GLAMIRA Gould

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  21.410.116,00 ₫
 35. Vòng Tay GLAMIRA Gowdy

  Vòng Tay GLAMIRA Gowdy

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  20.460.328,00 ₫
 36. Vòng Tay GLAMIRA Greening

  Vòng Tay GLAMIRA Greening

  Vàng 585 & Kim Cương

  3.56 crt - VS

  256.266.321,00 ₫
 37. Vòng Tay GLAMIRA Heirer

  Vòng Tay GLAMIRA Heirer

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  27.138.316,00 ₫
 38. Vòng Tay GLAMIRA Hepner

  Vòng Tay GLAMIRA Hepner

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  29.818.975,00 ₫
 39. Vòng Tay GLAMIRA Hickson

  Vòng Tay GLAMIRA Hickson

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.432 crt - VS

  31.680.159,00 ₫
 40. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 41. Vòng Tay GLAMIRA Isogon

  Vòng Tay GLAMIRA Isogon

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.532 crt - VS

  49.012.919,00 ₫
 42. Vòng Tay GLAMIRA Janieceas

  Vòng Tay GLAMIRA Janieceas

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  29.069.797,00 ₫
 43. Vòng Tay GLAMIRA Jent

  Vòng Tay GLAMIRA Jent

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.87 crt - VS

  108.307.779,00 ₫
 44. Vòng Tay GLAMIRA Jere

  Vòng Tay GLAMIRA Jere

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx đen

  0.49 crt - AAA

  37.958.821,00 ₫
 45. Vòng Tay GLAMIRA Kehl

  Vòng Tay GLAMIRA Kehl

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.055 crt - VS

  12.151.504,00 ₫
 46. Vòng Tay GLAMIRA Knauer

  Vòng Tay GLAMIRA Knauer

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.372 crt - VS

  35.624.769,00 ₫
 47. Vòng Tay GLAMIRA Koepke

  Vòng Tay GLAMIRA Koepke

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.286 crt - VS

  36.475.875,00 ₫
 48. Vòng Tay GLAMIRA Kuzma

  Vòng Tay GLAMIRA Kuzma

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.636 crt - VS

  43.021.926,00 ₫
 49. Vòng Tay GLAMIRA Labinot

  Vòng Tay GLAMIRA Labinot

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.768 crt - VS

  48.238.056,00 ₫
 50. Vòng Tay GLAMIRA Lalonde

  Vòng Tay GLAMIRA Lalonde

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.66 crt - VS

  50.400.156,00 ₫
 51. Vòng Tay GLAMIRA Lamagna

  Vòng Tay GLAMIRA Lamagna

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  16.776.349,00 ₫
 52. Vòng Tay GLAMIRA Lamont

  Vòng Tay GLAMIRA Lamont

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  44.212.338,00 ₫
 53. Vòng Tay GLAMIRA Lemmon

  Vòng Tay GLAMIRA Lemmon

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.456 crt - VS

  37.162.599,00 ₫
 54. Vòng Tay GLAMIRA Lindita

  Vòng Tay GLAMIRA Lindita

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  29.440.466,00 ₫
 55. Vòng Tay GLAMIRA Littrell

  Vòng Tay GLAMIRA Littrell

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.28 crt - VS

  76.853.101,00 ₫
 56. Vòng Tay GLAMIRA Lokken

  Vòng Tay GLAMIRA Lokken

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  46.757.544,00 ₫
 57. Vòng Tay GLAMIRA Loris

  Vòng Tay GLAMIRA Loris

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  28.817.547,00 ₫
 58. Vòng Tay GLAMIRA Luper

  Vòng Tay GLAMIRA Luper

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  36.562.391,00 ₫
 59. Vòng Tay GLAMIRA Mamira

  Vòng Tay GLAMIRA Mamira

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.435 crt - VS

  188.953.008,00 ₫

You’ve viewed 60 of 101 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng