Đang tải...
Tìm thấy 21 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay SYLVIE Nolosha Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay SYLVIE Nolosha

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.12 crt - VS

  123.637.143,00 ₫
  14.466.631  - 2.387.098.103  14.466.631 ₫ - 2.387.098.103 ₫
 2. Vòng Tay Chau Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Chau

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.57 crt - VS

  165.873.663,00 ₫
  13.745.300  - 13.526.663.236  13.745.300 ₫ - 13.526.663.236 ₫
 3. Kiểu Đá
  Vòng Tay Dwana - Emerald Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Dwana - Emerald

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.93 crt - VS

  88.426.839,00 ₫
  5.644.657  - 1.574.518.287  5.644.657 ₫ - 1.574.518.287 ₫
 4. Kiểu Đá
  Vòng Tay Jayla - Emerald Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Jayla - Emerald

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.716 crt - VS

  42.874.307,00 ₫
  12.653.030  - 1.657.601.117  12.653.030 ₫ - 1.657.601.117 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Chaumont Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Chaumont

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - AA

  14.413.368,00 ₫
  3.719.125  - 1.000.846.629  3.719.125 ₫ - 1.000.846.629 ₫
 6. Vòng Tay Freddie Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Freddie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  3.478 crt - AA

  64.021.360,00 ₫
  20.877.501  - 2.478.131.794  20.877.501 ₫ - 2.478.131.794 ₫
 7. Vòng Tay Ari Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Ari

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.708 crt - VS

  148.250.803,00 ₫
  16.624.135  - 1.652.260.895  16.624.135 ₫ - 1.652.260.895 ₫
 8. Vòng Tay Yutus Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Yutus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.393 crt - VS

  74.104.583,00 ₫
  23.505.438  - 1.103.039.325  23.505.438 ₫ - 1.103.039.325 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Aubener Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Aubener

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.253 crt - VS

  79.643.798,00 ₫
  24.089.423  - 2.037.673.298  24.089.423 ₫ - 2.037.673.298 ₫
 11. Vòng Tay Emajumbre Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Emajumbre

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  17.580.682,00 ₫
  7.837.849  - 1.051.688.566  7.837.849 ₫ - 1.051.688.566 ₫
 12. Vòng Tay Radic Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Radic

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.43 crt - VS

  12.588.682,00 ₫
  5.878.792  - 1.024.922.541  5.878.792 ₫ - 1.024.922.541 ₫
 13. Vòng Tay Merlan Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Merlan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.79 crt - VS

  28.479.051,00 ₫
  8.013.586  - 5.894.771.338  8.013.586 ₫ - 5.894.771.338 ₫
 14. Vòng Tay Edals Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Edals

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  11.418.007,00 ₫
  5.294.806  - 1.016.406.076  5.294.806 ₫ - 1.016.406.076 ₫
 15. Vòng Tay Narly Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Narly

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.03 crt - VS

  23.313.748,00 ₫
  7.047.034  - 4.828.017.010  7.047.034 ₫ - 4.828.017.010 ₫
 16. Vòng Tay Witea Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Witea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.028 crt - VS

  18.342.837,00 ₫
  7.475.561  - 1.610.165.773  7.475.561 ₫ - 1.610.165.773 ₫
 17. Vòng Tay Jeweas Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Jeweas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.656 crt - VS

  14.791.337,00 ₫
  6.599.041  - 1.052.486.138  6.599.041 ₫ - 1.052.486.138 ₫
 18. Vòng tay Dee Kiểu Cắt Emerald

  Vòng tay GLAMIRA Dee

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.11 crt - VS

  32.417.712,00 ₫
  13.565.779  - 1.566.754.523  13.565.779 ₫ - 1.566.754.523 ₫
 19. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Pedrera Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Pedrera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  21.145.160,00 ₫
  4.258.231  - 1.014.026.875  4.258.231 ₫ - 1.014.026.875 ₫
 20. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Utreva Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Utreva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.46 crt - VS

  16.593.042,00 ₫
  3.760.220  - 1.003.712.488  3.760.220 ₫ - 1.003.712.488 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Moncoeur Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Moncoeur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.764 crt - VS

  81.965.413,00 ₫
  14.860.281  - 1.157.463.580  14.860.281 ₫ - 1.157.463.580 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Security Kiểu Cắt Emerald

  Vòng Tay GLAMIRA Security

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.58 crt - VS

  61.691.905,00 ₫
  14.398.499  - 1.586.597.071  14.398.499 ₫ - 1.586.597.071 ₫

You’ve viewed 21 of 21 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng