Đang tải...
Tìm thấy 6247 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Fouett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.342.011,00 ₫
  5.746.387  - 66.848.737  5.746.387 ₫ - 66.848.737 ₫
 2. Vòng tay nữ Donetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  17.990.291,00 ₫
  6.070.725  - 85.924.118  6.070.725 ₫ - 85.924.118 ₫
 3. Vòng tay nữ Clasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  11.629.471,00 ₫
  5.613.935  - 61.966.683  5.613.935 ₫ - 61.966.683 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm Tròn

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  20.437.259,00 ₫
  6.973.551  - 31.316.453  6.973.551 ₫ - 31.316.453 ₫
 5. Vòng tay GLAMIRA Tamelia

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.7 crt - AA

  62.660.927,00 ₫
  17.128.220  - 141.873.287  17.128.220 ₫ - 141.873.287 ₫
 6. Vòng tay nữ Tressa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  9.140.898,00 ₫
  3.353.757  - 44.745.064  3.353.757 ₫ - 44.745.064 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm Tròn

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  11.100.512,00 ₫
  5.338.842  - 22.418.383  5.338.842 ₫ - 22.418.383 ₫
 8. Vòng tay nữ Chomac

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  8.956.654,00 ₫
  5.500.162  - 57.693.119  5.500.162 ₫ - 57.693.119 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Tamesha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  14.151.156,00 ₫
  5.522.237  - 70.853.430  5.522.237 ₫ - 70.853.430 ₫
 11. Vòng tay nữ Haylou

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  13.102.012,00 ₫
  5.428.276  - 69.877.025  5.428.276 ₫ - 69.877.025 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Loirevalley Tròn

  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  8.896.372,00 ₫
  4.602.997  - 57.650.668  4.602.997 ₫ - 57.650.668 ₫
 13. Vòng tay nữ Denyse

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  12.753.051,00 ₫
  6.838.552  - 72.070.412  6.838.552 ₫ - 72.070.412 ₫
 14. Vòng tay nữ Iliana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.35 crt - VS

  63.627.998,00 ₫
  14.264.082  - 158.976.603  14.264.082 ₫ - 158.976.603 ₫
 15. Vòng tay nữ Gunay

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.150.903,00 ₫
  4.245.262  - 45.169.593  4.245.262 ₫ - 45.169.593 ₫
 16. Vòng tay nữ Unerka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  22.614.514,00 ₫
  7.726.378  - 116.192.841  7.726.378 ₫ - 116.192.841 ₫
 17. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.499.029,00 ₫
  2.133.951  - 36.962.082  2.133.951 ₫ - 36.962.082 ₫
 18. Vòng tay nữ Amazzi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  7.126.380,00 ₫
  3.871.679  - 41.150.744  3.871.679 ₫ - 41.150.744 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Enla

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  16.126.338,00 ₫
  7.743.359  - 88.018.450  7.743.359 ₫ - 88.018.450 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 2.5 mm Tròn

  Vòng tay nữ Fionnuala 2.5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.194.742,00 ₫
  6.215.064  - 22.182.911  6.215.064 ₫ - 22.182.911 ₫
 22. Vòng tay nữ Astropel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  7.139.115,00 ₫
  3.764.132  - 38.844.150  3.764.132 ₫ - 38.844.150 ₫
 23. Vòng tay nữ Cortexa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  15.623.698,00 ₫
  7.607.511  - 90.876.927  7.607.511 ₫ - 90.876.927 ₫
 24. Vòng tay nữ Celesia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.45 crt - AAA

  24.079.129,00 ₫
  11.490.511  - 70.918.530  11.490.511 ₫ - 70.918.530 ₫
 25. Vòng đeo ngón tay Roheline

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.306 crt - VS

  14.728.797,00 ₫
  5.985.820  - 89.659.949  5.985.820 ₫ - 89.659.949 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Waren

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.495 crt - VS

  24.562.241,00 ₫
  8.774.958  - 147.183.263  8.774.958 ₫ - 147.183.263 ₫
 28. Vòng tay nữ Gwenu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.915.900,00 ₫
  4.581.487  - 51.834.657  4.581.487 ₫ - 51.834.657 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm Tròn

  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  20.460.467,00 ₫
  8.719.769  - 337.561.794  8.719.769 ₫ - 337.561.794 ₫
 30. Vòng tay nữ Tanel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.051 crt - VS

  12.687.957,00 ₫
  6.133.555  - 65.419.496  6.133.555 ₫ - 65.419.496 ₫
 31. Vòng tay nữ Criard

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  14.860.117,00 ₫
  6.642.987  - 87.933.542  6.642.987 ₫ - 87.933.542 ₫
 32. Vòng tay nữ Esobbig

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.07 crt - AAA

  9.495.237,00 ₫
  5.306.578  - 60.056.317  5.306.578 ₫ - 60.056.317 ₫
 33. Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  26.206.006,00 ₫
  12.048.055  - 61.561.970  12.048.055 ₫ - 61.561.970 ₫
 34. Vòng tay nữ Eneida

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  22.184.892,00 ₫
  7.788.924  - 108.890.987  7.788.924 ₫ - 108.890.987 ₫
 35. Vòng tay nữ Cursion

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.979.564,00 ₫
  6.113.178  - 66.339.302  6.113.178 ₫ - 66.339.302 ₫
 36. Vòng tay nữ Maximize Tròn
  Mới

  Vòng tay nữ Maximize

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  66.386.004,00 ₫
  21.841.877  - 104.935.396  21.841.877 ₫ - 104.935.396 ₫
 37. Vòng tay nữ Alama

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  8.964.579,00 ₫
  5.094.315  - 69.494.951  5.094.315 ₫ - 69.494.951 ₫
 38. Vòng tay nữ Sladkor

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  16.639.731,00 ₫
  7.621.095  - 101.518.382  7.621.095 ₫ - 101.518.382 ₫
 39. Vòng tay nữ Aughek

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  11.598.906,00 ₫
  6.219.309  - 79.004.338  6.219.309 ₫ - 79.004.338 ₫
 40. Vòng tay nữ Hofer

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  3.99 crt - AAA

  32.566.826,00 ₫
  11.292.399  - 426.852.693  11.292.399 ₫ - 426.852.693 ₫
 41. Vòng đeo ngón tay Mestura

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - VS

  11.294.096,00 ₫
  4.797.147  - 68.943.068  4.797.147 ₫ - 68.943.068 ₫
 42. Vòng tay nữ Subtrat

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.955.041,00 ₫
  5.688.651  - 60.565.744  5.688.651 ₫ - 60.565.744 ₫
 43. Vòng tay nữ Buendia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.19 crt - AAA

  17.150.012,00 ₫
  7.447.889  - 98.277.834  7.447.889 ₫ - 98.277.834 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Sakebomb

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.354 crt - VS

  16.332.940,00 ₫
  5.702.802  - 109.216.460  5.702.802 ₫ - 109.216.460 ₫
 46. Vòng tay nữ Crocosmia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.168 crt - AAA

  10.310.611,00 ₫
  4.266.489  - 63.268.565  4.266.489 ₫ - 63.268.565 ₫
 47. Vòng tay nữ Soleil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - VS

  18.409.438,00 ₫
  6.676.383  - 233.050.776  6.676.383 ₫ - 233.050.776 ₫
 48. Vòng tay nữ August

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.056 crt - AAA

  11.420.321,00 ₫
  6.198.083  - 67.131.750  6.198.083 ₫ - 67.131.750 ₫
 49. Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.782.584,00 ₫
  5.850.537  - 72.452.481  5.850.537 ₫ - 72.452.481 ₫
 50. Vòng tay nữ Clay

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  4.2 crt - AAA

  49.484.763,00 ₫
  15.397.567  - 461.123.850  15.397.567 ₫ - 461.123.850 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 2.0 mm Tròn

  Vòng tay nữ Fionnuala 2.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.425.316,00 ₫
  6.378.082  - 18.392.741  6.378.082 ₫ - 18.392.741 ₫
 52. Vòng Tay SYLVIE Motus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.081.068,00 ₫
  4.732.052  - 64.358.180  4.732.052 ₫ - 64.358.180 ₫
 53. Vòng tay GLAMIRA Monika

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.49 crt - VS

  60.296.033,00 ₫
  19.951.037  - 85.361.479  19.951.037 ₫ - 85.361.479 ₫
 54. Vòng tay GLAMIRA Lynsey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  17.435.576,00 ₫
  8.680.713  - 26.823.267  8.680.713 ₫ - 26.823.267 ₫
 55. Vòng tay GLAMIRA Shondra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  30.506.457,00 ₫
  9.764.104  - 47.105.435  9.764.104 ₫ - 47.105.435 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm Tròn

  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.65 crt - AAA

  25.195.067,00 ₫
  13.436.256  - 1.365.250.509  13.436.256 ₫ - 1.365.250.509 ₫
 57. Vòng tay nữ Shanem

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  7.52 crt - AAA

  46.138.365,00 ₫
  14.787.099  - 694.527.273  14.787.099 ₫ - 694.527.273 ₫
 58. Vòng tay nữ Abilene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  60.029.430,00 ₫
  16.216.903  - 249.550.697  16.216.903 ₫ - 249.550.697 ₫
 59. Vòng tay nữ Blejan

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.28 crt - AAA

  55.187.285,00 ₫
  14.318.422  - 253.588.231  14.318.422 ₫ - 253.588.231 ₫
 60. Vòng tay nữ Chiver

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  12.739.749,00 ₫
  6.240.536  - 75.650.582  6.240.536 ₫ - 75.650.582 ₫
 61. Vòng tay nữ Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.8 crt - AA

  31.384.945,00 ₫
  24.988.749  - 1.757.149.406  24.988.749 ₫ - 1.757.149.406 ₫
 62. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Dwana - Round Tròn

  Vòng tay nữ Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  95.234.262,00 ₫
  6.528.647  - 1.428.870.579  6.528.647 ₫ - 1.428.870.579 ₫
 63. Vòng tay GLAMIRA Song

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  27.993.828,00 ₫
  11.560.699  - 57.438.971  11.560.699 ₫ - 57.438.971 ₫
 64. Vòng tay nữ Obstans

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  8.727.976,00 ₫
  3.635.076  - 44.278.090  3.635.076 ₫ - 44.278.090 ₫

You’ve viewed 60 of 6247 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng