Đang tải...
Tìm thấy 48 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Amiee Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Amiee

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  11.494.249,00 ₫
  5.726.306  - 70.754.228  5.726.306 ₫ - 70.754.228 ₫
 2. Vòng Tay Madalin Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Madalin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  23.31 crt - AAA

  42.746.696,00 ₫
  19.595.975  - 422.822.112  19.595.975 ₫ - 422.822.112 ₫
 3. Vòng Tay Balia Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Balia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  8 crt - AAA

  21.077.028,00 ₫
  9.214.001  - 160.731.340  9.214.001 ₫ - 160.731.340 ₫
 4. Vòng Tay Eadion Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Eadion

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.6 crt - AAA

  11.614.292,00 ₫
  6.352.469  - 118.743.826  6.352.469 ₫ - 118.743.826 ₫
 5. Vòng Tay Jene Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Jene

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4.24 crt - AAA

  15.864.413,00 ₫
  8.096.317  - 3.687.790.750  8.096.317 ₫ - 3.687.790.750 ₫
 6. Vòng Tay Jaye Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Jaye

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.776 crt - AAA

  15.899.830,00 ₫
  8.826.569  - 115.621.120  8.826.569 ₫ - 115.621.120 ₫
 7. Vòng Tay Fae Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Fae

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  10.233.003,00 ₫
  5.668.719  - 94.478.666  5.668.719 ₫ - 94.478.666 ₫
 8. Vòng Tay Bagliore Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Bagliore

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  13.056 crt - AAA

  24.488.210,00 ₫
  11.355.283  - 303.388.856  11.355.283 ₫ - 303.388.856 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Lycoris Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Lycoris

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.808 crt - AAA

  10.870.521,00 ₫
  6.264.872  - 89.639.153  6.264.872 ₫ - 89.639.153 ₫
 11. Vòng Tay Mircea Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Mircea

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  13.774.770,00 ₫
  7.334.972  - 115.945.560  7.334.972 ₫ - 115.945.560 ₫
 12. Vòng Tay Conradina Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Conradina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.785 crt - AAA

  10.339.256,00 ₫
  5.727.929  - 83.326.154  5.727.929 ₫ - 83.326.154 ₫
 13. Vòng Tay Danyell Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Danyell

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  11.999.289,00 ₫
  6.511.443  - 99.061.328  6.511.443 ₫ - 99.061.328 ₫
 14. Vòng Tay Honora Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Honora

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  13.345.161,00 ₫
  7.056.497  - 110.227.359  7.056.497 ₫ - 110.227.359 ₫
 15. Vòng Tay Jone Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Jone

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  5.2 crt - AAA

  17.523.635,00 ₫
  8.406.965  - 163.502.567  8.406.965 ₫ - 163.502.567 ₫
 16. Vòng Tay Charise Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Charise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.444 crt - AAA

  14.938.956,00 ₫
  7.579.651  - 149.470.684  7.579.651 ₫ - 149.470.684 ₫
 17. Vòng Tay Sherly Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Sherly

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4.8 crt - AAA

  14.619.386,00 ₫
  7.735.110  - 111.079.006  7.735.110 ₫ - 111.079.006 ₫
 18. Vòng Tay Neda Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Neda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  21.424 crt - AAA

  45.689.066,00 ₫
  20.942.387  - 407.154.521  20.942.387 ₫ - 407.154.521 ₫
 19. Vòng Tay Shanel Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Shanel

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.14 crt - AAA

  11.366.368,00 ₫
  6.300.289  - 1.038.589.432  6.300.289 ₫ - 1.038.589.432 ₫
 20. Vòng Tay Caonredine Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Caonredine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.864 crt - AAA

  13.208.086,00 ₫
  7.032.164  - 98.993.737  7.032.164 ₫ - 98.993.737 ₫
 21. Vòng Tay Denae Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Denae

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  10.870.521,00 ₫
  6.023.977  - 73.849.900  6.023.977 ₫ - 73.849.900 ₫
 22. Vòng Tay Adimus Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Adimus

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  12.14 crt - AAA

  20.946.443,00 ₫
  10.016.982  - 202.380.901  10.016.982 ₫ - 202.380.901 ₫
 23. Vòng Tay Bregie Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Bregie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.4 crt - AAA

  19.806.318,00 ₫
  7.896.247  - 132.910.894  7.896.247 ₫ - 132.910.894 ₫
 24. Vòng Tay Takako Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Takako

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4 crt - AAA

  15.163.628,00 ₫
  7.540.448  - 109.848.850  7.540.448 ₫ - 109.848.850 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Vòng Tay Nakisha Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Nakisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7 crt - AAA

  17.839.691,00 ₫
  9.179.394  - 151.566.003  9.179.394 ₫ - 151.566.003 ₫
 27. Vòng Tay Bryanna Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Bryanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.745 crt - AAA

  10.941.355,00 ₫
  5.982.611  - 83.528.923  5.982.611 ₫ - 83.528.923 ₫
 28. Vòng Tay Shasta Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Shasta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.56 crt - AAA

  14.374.166,00 ₫
  7.838.389  - 130.396.506  7.838.389 ₫ - 130.396.506 ₫
 29. Vòng Tay Cheryl Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Cheryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  12.464.315,00 ₫
  6.819.658  - 91.842.614  6.819.658 ₫ - 91.842.614 ₫
 30. Vòng Tay Valentin Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Valentin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  8.336 crt - AAA

  19.395.364,00 ₫
  9.428.129  - 186.199.618  9.428.129 ₫ - 186.199.618 ₫
 31. Vòng Tay Aili Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Aili

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  16.183.171,00 ₫
  8.380.198  - 107.131.693  8.380.198 ₫ - 107.131.693 ₫
 32. Vòng Tay Kaylin Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Kaylin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4.8 crt - AAA

  14.831.893,00 ₫
  7.848.664  - 112.295.649  7.848.664 ₫ - 112.295.649 ₫
 33. Vòng Tay Alphonsine Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Alphonsine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.888 crt - AAA

  14.553.958,00 ₫
  7.317.668  - 117.756.994  7.317.668 ₫ - 117.756.994 ₫
 34. Vòng Tay Amalda Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Amalda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.952 crt - AAA

  14.447.705,00 ₫
  7.479.346  - 122.772.246  7.479.346 ₫ - 122.772.246 ₫
 35. Vòng Tay Brigitte Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Brigitte

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.512 crt - AAA

  21.389.569,00 ₫
  9.797.987  - 179.332.379  9.797.987 ₫ - 179.332.379 ₫
 36. Vòng Tay Brunhilda Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Brunhilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.464 crt - AAA

  13.701.231,00 ₫
  7.270.084  - 127.625.279  7.270.084 ₫ - 127.625.279 ₫
 37. Vòng Tay Cailin Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Cailin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.815 crt - AAA

  12.641.404,00 ₫
  6.916.989  - 98.939.667  6.916.989 ₫ - 98.939.667 ₫
 38. Vòng Tay Chantal Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Chantal

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  1.6 crt - AAA

  12.393.480,00 ₫
  6.229.183  - 80.081.783  6.229.183 ₫ - 80.081.783 ₫
 39. Vòng Tay Cinda Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Cinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.64 crt - AAA

  12.641.404,00 ₫
  6.729.356  - 84.637.416  6.729.356 ₫ - 84.637.416 ₫
 40. Vòng Tay Deena Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Deena

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  11.897.633,00 ₫
  6.508.199  - 93.302.581  6.508.199 ₫ - 93.302.581 ₫
 41. Vòng Tay Etta Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Etta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.38 crt - AAA

  20.314.601,00 ₫
  10.185.148  - 209.937.569  10.185.148 ₫ - 209.937.569 ₫
 42. Vòng Tay Gayle Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Gayle

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  6.09 crt - AAA

  22.015.191,00 ₫
  10.025.093  - 169.923.709  10.025.093 ₫ - 169.923.709 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Vòng Tay Mardell Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Mardell

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  1.6 crt - AAA

  18.201.979,00 ₫
  8.338.022  - 113.336.550  8.338.022 ₫ - 113.336.550 ₫
 45. Vòng Tay Melwys Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Melwys

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4.95 crt - AAA

  19.684.113,00 ₫
  9.730.396  - 152.512.275  9.730.396 ₫ - 152.512.275 ₫
 46. Vòng Tay Minni Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Minni

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.85 crt - AAA

  14.660.211,00 ₫
  8.026.562  - 156.459.585  8.026.562 ₫ - 156.459.585 ₫
 47. Vòng Tay Teresia Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Teresia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  13.137.252,00 ₫
  7.189.516  - 97.695.997  7.189.516 ₫ - 97.695.997 ₫
 48. Vòng Tay Yen Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Yen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  9.5 crt - AAA

  27.612.265,00 ₫
  12.653.030  - 1.389.210.869  12.653.030 ₫ - 1.389.210.869 ₫
 49. Vòng Tay Zofie Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Zofie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.856 crt - AAA

  11.897.633,00 ₫
  6.596.337  - 99.737.242  6.596.337 ₫ - 99.737.242 ₫
 50. Vòng Tay Zoja Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Zoja

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.37 crt - AAA

  27.481.409,00 ₫
  12.588.143  - 308.998.907  12.588.143 ₫ - 308.998.907 ₫
 51. Vòng Tay Uria Cabochon Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Uria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.206 crt - AAA

  19.771.169,00 ₫
  8.738.160  - 167.787.835  8.738.160 ₫ - 167.787.835 ₫

You’ve viewed 48 of 48 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng