Đang tải...
Tìm thấy 355 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Gunhilda Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Gunhilda

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  8.083.880,00 ₫
  4.109.531  - 44.853.371  4.109.531 ₫ - 44.853.371 ₫
 2. Vòng Tay Krisanta Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Krisanta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  17.938.643,00 ₫
  6.056.151  - 78.513.672  6.056.151 ₫ - 78.513.672 ₫
 3. Vòng đeo tay dây Forzalife Marquise

  Vòng đeo tay dây GLAMIRA Forzalife

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  6.202.146,00 ₫
  2.195.354  - 32.686.991  2.195.354 ₫ - 32.686.991 ₫
 4. Vòng Tay Lindia Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Lindia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  27.239.972,00 ₫
  8.136.601  - 53.663.988  8.136.601 ₫ - 53.663.988 ₫
 5. Vòng Tay Molto Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Molto

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.528 crt - VS

  15.469.680,00 ₫
  5.637.087  - 90.220.431  5.637.087 ₫ - 90.220.431 ₫
 6. Vòng tay Availability Marquise

  Vòng tay GLAMIRA Availability

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.408 crt - AAA

  39.817.302,00 ₫
  13.288.386  - 80.705.787  13.288.386 ₫ - 80.705.787 ₫
 7. Vòng đeo tay dây Ulwandle Marquise

  Vòng đeo tay dây GLAMIRA Ulwandle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  11.574.007,00 ₫
  2.179.673  - 40.919.574  2.179.673 ₫ - 40.919.574 ₫
 8. Vòng Tay Cayetano Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Cayetano

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  33.187.168,00 ₫
  9.124.781  - 108.497.029  9.124.781 ₫ - 108.497.029 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Freme Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Freme

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  9.775.546,00 ₫
  5.008.491  - 67.334.127  5.008.491 ₫ - 67.334.127 ₫
 11. Vòng Tay Luisella Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Luisella

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.782 crt - AAA

  27.722.842,00 ₫
  11.575.900  - 57.842.734  11.575.900 ₫ - 57.842.734 ₫
 12. Vòng Tay Marquardt Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Marquardt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  7.2 crt - AAA

  169.299.445,00 ₫
  16.063.941  - 567.963.194  16.063.941 ₫ - 567.963.194 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Regulate Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Regulate

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  12.437.549,00 ₫
  4.319.063  - 69.253.711  4.319.063 ₫ - 69.253.711 ₫
 14. Vòng Tay Stefaner Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Stefaner

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.246 crt - VS

  20.673.104,00 ₫
  9.560.067  - 44.703.047  9.560.067 ₫ - 44.703.047 ₫
 15. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay Fumpen - Scorpio Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Fumpen - Scorpio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  29.820.867,00 ₫
  6.671.229  - 87.422.165  6.671.229 ₫ - 87.422.165 ₫
 16. Vòng Tay Ragazza Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Ragazza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  27.430.039,00 ₫
  7.115.977  - 90.355.611  7.115.977 ₫ - 90.355.611 ₫
 17. Vòng đeo ngón tay Parvus Marquise

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Parvus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  15.909.020,00 ₫
  5.130.154  - 79.824.936  5.130.154 ₫ - 79.824.936 ₫
 18. Vòng Tay Recital Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Recital

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.629 crt - VS

  17.079.968,00 ₫
  5.150.432  - 69.645.739  5.150.432 ₫ - 69.645.739 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Grenfell Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Grenfell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.528 crt - VS

  33.743.577,00 ₫
  9.674.702  - 48.629.814  9.674.702 ₫ - 48.629.814 ₫
 21. Vòng Tay Glosser Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Glosser

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.82 crt - VS

  24.728.023,00 ₫
  8.463.471  - 84.367.597  8.463.471 ₫ - 84.367.597 ₫
 22. Vòng đeo ngón tay Popularity Marquise

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Popularity

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.143 crt - VS

  11.366.907,00 ₫
  5.130.154  - 56.735.859  5.130.154 ₫ - 56.735.859 ₫
 23. Vòng đeo ngón tay Zadannie Marquise

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Zadannie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.691 crt - VS

  23.973.165,00 ₫
  7.202.494  - 123.934.810  7.202.494 ₫ - 123.934.810 ₫
 24. Vòng Tay Robby Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Robby

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.573 crt - VS

  24.905.921,00 ₫
  6.056.151  - 102.467.919  6.056.151 ₫ - 102.467.919 ₫
 25. Vòng tay Durkee Marquise

  Vòng tay GLAMIRA Durkee

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.972 crt - VS

  20.753.942,00 ₫
  8.951.748  - 111.916.596  8.951.748 ₫ - 111.916.596 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Aubergi Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Aubergi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.515 crt - VS

  16.875.032,00 ₫
  6.540.643  - 102.576.063  6.540.643 ₫ - 102.576.063 ₫
 28. Vòng Tay Awle Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Awle

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  16.740.931,00 ₫
  6.488.733  - 91.004.489  6.488.733 ₫ - 91.004.489 ₫
 29. Vòng Tay Aosgara Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Aosgara

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  15.864.412,00 ₫
  4.825.995  - 63.265.153  4.825.995 ₫ - 63.265.153 ₫
 30. Vòng Tay Ankerite Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Ankerite

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.624 crt - VS

  22.444.258,00 ₫
  8.171.748  - 138.088.359  8.171.748 ₫ - 138.088.359 ₫
 31. Vòng Tay Lapillus Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Lapillus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.898 crt - VS

  80.659.826,00 ₫
  15.436.697  - 159.257.319  15.436.697 ₫ - 159.257.319 ₫
 32. Vòng Tay Pagon Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Pagon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  14.79 crt - AAA

  107.665.125,00 ₫
  14.125.973  - 451.158.415  14.125.973 ₫ - 451.158.415 ₫
 33. Vòng Tay Raghba Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Raghba

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.201 crt - VS

  40.500.511,00 ₫
  11.923.047  - 213.100.827  11.923.047 ₫ - 213.100.827 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Umbrete Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Umbrete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  18.261.729,00 ₫
  4.006.792  - 61.088.723  4.006.792 ₫ - 61.088.723 ₫
 35. Vòng Tay Fattea Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Fattea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.182 crt - VS

  10.648.821,00 ₫
  5.616.810  - 71.632.915  5.616.810 ₫ - 71.632.915 ₫
 36. Vòng Tay Canopisy Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Canopisy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.080.322,00 ₫
  3.965.697  - 49.408.999  3.965.697 ₫ - 49.408.999 ₫
 37. Vòng tay Capellab Marquise

  Vòng tay GLAMIRA Capellab

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.206 crt - AAA

  43.943.326,00 ₫
  15.661.640  - 60.795.108  15.661.640 ₫ - 60.795.108 ₫
 38. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay Fumpen - Aries Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Fumpen - Aries

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  26.774.947,00 ₫
  4.927.381  - 69.983.690  4.927.381 ₫ - 69.983.690 ₫
 39. Vòng Tay Briseida Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Briseida

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  3.49 crt - AAA

  57.389.604,00 ₫
  18.908.169  - 256.799.207  18.908.169 ₫ - 256.799.207 ₫
 40. Vòng Tay Callos Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Callos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.022 crt - VS

  9.106.126,00 ₫
  5.089.600  - 52.301.897  5.089.600 ₫ - 52.301.897 ₫
 41. Vòng Tay Matchlessea Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.302 crt - VS

  14.441.485,00 ₫
  6.907.797  - 122.461.326  6.907.797 ₫ - 122.461.326 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Marathos Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Marathos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  1.24 crt - VS

  22.038.172,00 ₫
  4.521.836  - 74.579.882  4.521.836 ₫ - 74.579.882 ₫
 43. Vòng Tay Desacorguc Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Desacorguc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  11.088.163,00 ₫
  5.109.877  - 56.722.344  5.109.877 ₫ - 56.722.344 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Babouch Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Babouch

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  10.016.981,00 ₫
  5.069.322  - 57.749.725  5.069.322 ₫ - 57.749.725 ₫
 46. Vòng Tay Ecnannodro Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Ecnannodro

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  10.559.331,00 ₫
  5.372.670  - 60.264.108  5.372.670 ₫ - 60.264.108 ₫
 47. Vòng Tay Wanita Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Wanita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.304 crt - VS

  118.895.501,00 ₫
  21.591.261  - 296.333.983  21.591.261 ₫ - 296.333.983 ₫
 48. Vòng tay Hisako Marquise

  Vòng tay GLAMIRA Hisako

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  52.936.982,00 ₫
  20.601.188  - 114.932.778  20.601.188 ₫ - 114.932.778 ₫
 49. Vòng Tay Annul Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Annul

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.312 crt - VS

  18.168.182,00 ₫
  7.539.097  - 108.132.038  7.539.097 ₫ - 108.132.038 ₫
 50. Vòng tay Oceano Marquise

  Vòng tay GLAMIRA Oceano

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.936 crt - VS

  83.973.137,00 ₫
  15.185.800  - 131.999.230  15.185.800 ₫ - 131.999.230 ₫
 51. Vòng Tay Kendo Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Kendo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.279 crt - VS

  26.907.966,00 ₫
  7.603.984  - 94.262.371  7.603.984 ₫ - 94.262.371 ₫
 52. Vòng Tay Teofa Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Teofa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  16.254.276,00 ₫
  4.461.003  - 53.072.427  4.461.003 ₫ - 53.072.427 ₫
 53. Vòng Tay Canirowas Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Canirowas

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  18.434.221,00 ₫
  5.703.596  - 77.553.883  5.703.596 ₫ - 77.553.883 ₫
 54. Vòng tay Paperclip Hort Marquise

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Hort

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.83 crt - VS

  24.413.047,00 ₫
  8.558.369  - 76.326.973  8.558.369 ₫ - 76.326.973 ₫
 55. Vòng Tay Rabais Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Rabais

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.504 crt - AAA

  13.536.308,00 ₫
  5.211.264  - 68.902.238  5.211.264 ₫ - 68.902.238 ₫
 56. Vòng Tay Electrike Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Electrike

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.032 crt - VS

  47.621.626,00 ₫
  16.504.905  - 197.485.693  16.504.905 ₫ - 197.485.693 ₫
 57. Vòng Tay Accoutrer Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Accoutrer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.141 crt - VS

  16.238.865,00 ₫
  5.535.700  - 65.657.868  5.535.700 ₫ - 65.657.868 ₫
 58. Vòng Tay Cannelena Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Cannelena

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  20.832.619,00 ₫
  6.501.710  - 84.191.316  6.501.710 ₫ - 84.191.316 ₫
 59. Vòng Tay Apsiglya Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Apsiglya

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.9 crt - VS

  17.550.401,00 ₫
  7.456.636  - 155.134.810  7.456.636 ₫ - 155.134.810 ₫
  Mới

 60. Vòng Tay Cwarme Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Cwarme

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.404 crt - VS

  18.958.727,00 ₫
  8.194.729  - 118.784.380  8.194.729 ₫ - 118.784.380 ₫
  Mới

 61. Vòng Tay Evenostten Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Evenostten

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  16.048.259,00 ₫
  7.910.847  - 106.874.849  7.910.847 ₫ - 106.874.849 ₫
  Mới

 62. Vòng Tay Yeocyn Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Yeocyn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.396 crt - VS

  19.617.603,00 ₫
  8.083.880  - 117.770.511  8.083.880 ₫ - 117.770.511 ₫
  Mới

 63. Vòng Tay Yoffian Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Yoffian

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.336 crt - VS

  19.133.650,00 ₫
  8.259.616  - 119.554.913  8.259.616 ₫ - 119.554.913 ₫
  Mới

 64. Vòng Tay Zomene Marquise

  Vòng Tay GLAMIRA Zomene

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  17.107.275,00 ₫
  8.043.326  - 105.806.914  8.043.326 ₫ - 105.806.914 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 355 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng