Đang tải...
Tìm thấy 315 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Cursion Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Cursion

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.300.171,00 ₫
  5.292.373  - 57.898.430  5.292.373 ₫ - 57.898.430 ₫
 2. Vòng Tay Tanel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Tanel

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.051 crt - VS

  8.489.426,00 ₫
  5.255.874  - 55.938.288  5.255.874 ₫ - 55.938.288 ₫
 3. Vòng Tay Onuth Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Onuth

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.111.263,00 ₫
  5.898.258  - 63.873.470  5.898.258 ₫ - 63.873.470 ₫
 4. Vòng Tay Maryjane Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Maryjane

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.455 crt - VS

  34.417.324,00 ₫
  6.053.988  - 277.271.700  6.053.988 ₫ - 277.271.700 ₫
 5. Vòng Tay Talayer Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Talayer

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  13.815.595,00 ₫
  6.560.109  - 73.038.804  6.560.109 ₫ - 73.038.804 ₫
 6. Vòng Tay Sorin Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Sorin

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  7.840.552,00 ₫
  5.255.874  - 55.289.414  5.255.874 ₫ - 55.289.414 ₫
 7. Vòng Tay Dumitra Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Dumitra

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.328 crt - VS

  13.139.685,00 ₫
  6.229.184  - 93.708.129  6.229.184 ₫ - 93.708.129 ₫
 8. Vòng Tay Shanel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Shanel

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.14 crt - AAA

  8.759.790,00 ₫
  6.300.289  - 1.038.589.432  6.300.289 ₫ - 1.038.589.432 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Inari Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Inari

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  14.004.850,00 ₫
  6.794.244  - 88.260.295  6.794.244 ₫ - 88.260.295 ₫
 11. Vòng Tay Diona Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Diona

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  6.623.915,00 ₫
  4.555.090  - 48.692.535  4.555.090 ₫ - 48.692.535 ₫
 12. Vòng Tay Abbellirsi Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Abbellirsi

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  6 crt - AAA

  15.221.488,00 ₫
  7.776.476  - 121.947.640  7.776.476 ₫ - 121.947.640 ₫
 13. Vòng Tay Vattern Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Vattern

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  13.220.794,00 ₫
  7.499.353  - 95.708.817  7.499.353 ₫ - 95.708.817 ₫
 14. Vòng Tay Janeen Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Janeen

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.358.748,00 ₫
  9.725.530  - 120.433.597  9.725.530 ₫ - 120.433.597 ₫
 15. Vòng Tay Patience Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Patience

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.73 crt - VS

  53.829.453,00 ₫
  11.177.925  - 391.432.862  11.177.925 ₫ - 391.432.862 ₫
 16. Vòng Tay Castaway Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  15.302.596,00 ₫
  7.353.898  - 97.276.931  7.353.898 ₫ - 97.276.931 ₫
 17. Vòng Tay Mahasti Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Mahasti

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.161 crt - VS

  13.761.521,00 ₫
  6.462.778  - 72.106.047  6.462.778 ₫ - 72.106.047 ₫
 18. Vòng Tay Ovidiu Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Ovidiu

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  7.786.480,00 ₫
  5.041.746  - 55.194.789  5.041.746 ₫ - 55.194.789 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Parto Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Parto

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  11.030.846,00 ₫
  6.599.041  - 72.768.442  6.599.041 ₫ - 72.768.442 ₫
 21. Vòng Tay Roskilde Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Roskilde

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.198 crt - VS

  12.301.557,00 ₫
  6.910.501  - 96.195.473  6.910.501 ₫ - 96.195.473 ₫
 22. Vòng Tay Horsens Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Horsens

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  14.518.541,00 ₫
  7.353.898  - 94.465.147  7.353.898 ₫ - 94.465.147 ₫
 23. Vòng Tay Stirup Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Stirup

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  17.573.652,00 ₫
  8.081.176  - 92.613.149  8.081.176 ₫ - 92.613.149 ₫
 24. Vòng Tay Hitam Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Hitam

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  8.408.316,00 ₫
  6.246.487  - 65.103.623  6.246.487 ₫ - 65.103.623 ₫
 25. Vòng Tay Niesha Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Niesha

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.490.465,00 ₫
  6.015.055  - 73.363.240  6.015.055 ₫ - 73.363.240 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Caleigh Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Caleigh

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  19.358.054,00 ₫
  9.138.029  - 46.634.527  9.138.029 ₫ - 46.634.527 ₫
 28. Vòng Tay Cedar Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Cedar

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  10.219.754,00 ₫
  5.372.670  - 62.643.310  5.372.670 ₫ - 62.643.310 ₫
 29. Vòng Tay Talvella Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Talvella

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  7.110.570,00 ₫
  4.788.685  - 51.612.469  4.788.685 ₫ - 51.612.469 ₫
 30. Vòng Tay Drite Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Drite

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  7.218.715,00 ₫
  4.909.808  - 59.872.082  4.909.808 ₫ - 59.872.082 ₫
 31. Vòng Tay Lounas Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Lounas

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.869.668,00 ₫
  6.599.041  - 85.610.727  6.599.041 ₫ - 85.610.727 ₫
 32. Vòng Tay Soheila Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Soheila

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Garnet

  1.52 crt - AAA

  14.167.068,00 ₫
  7.280.359  - 484.356.941  7.280.359 ₫ - 484.356.941 ₫
 33. Vòng Tay Terrie Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Terrie

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.571.574,00 ₫
  6.242.161  - 73.971.557  6.242.161 ₫ - 73.971.557 ₫
 34. Vòng Tay Linn Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Linn

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.09 crt - VS

  47.557.010,00 ₫
  7.721.592  - 154.028.480  7.721.592 ₫ - 154.028.480 ₫
 35. Vòng Tay Mahalia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Mahalia

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.181 crt - AAA

  12.031.193,00 ₫
  6.579.576  - 79.027.369  6.579.576 ₫ - 79.027.369 ₫
 36. Vòng Tay Pursia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Pursia

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.805 crt - VS

  22.791.676,00 ₫
  7.779.991  - 157.108.463  7.779.991 ₫ - 157.108.463 ₫
 37. Vòng Tay Mallorca Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  12.328.593,00 ₫
  6.792.892  - 76.445.388  6.792.892 ₫ - 76.445.388 ₫
 38. Vòng Tay Mindona Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  13.842.631,00 ₫
  7.835.145  - 90.842.266  7.835.145 ₫ - 90.842.266 ₫
 39. Vòng Tay Gaire Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Gaire

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  10.030.500,00 ₫
  6.949.433  - 79.446.430  6.949.433 ₫ - 79.446.430 ₫
 40. Vòng Tay Roxana Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Roxana

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  7.543.152,00 ₫
  5.216.941  - 56.073.469  5.216.941 ₫ - 56.073.469 ₫
 41. Vòng Tay Horatis Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Horatis

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  10.706.410,00 ₫
  5.236.408  - 63.467.925  5.236.408 ₫ - 63.467.925 ₫
 42. Vòng Tay Onega Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Onega

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  10.436.046,00 ₫
  6.284.338  - 76.485.946  6.284.338 ₫ - 76.485.946 ₫
 43. Vòng Tay Grundy Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Grundy

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.193.758,00 ₫
  6.986.203  - 87.597.902  6.986.203 ₫ - 87.597.902 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Khandan Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Khandan

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.21 crt - AAA

  12.950.431,00 ₫
  7.669.683  - 96.925.461  7.669.683 ₫ - 96.925.461 ₫
 46. Vòng Tay Calanthia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Calanthia

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  2.78 crt - VS

  128.368.782,00 ₫
  17.992.717  - 259.214.099  17.992.717 ₫ - 259.214.099 ₫
 47. Vòng Tay Vanern Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Vanern

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  13.788.558,00 ₫
  7.006.480  - 105.103.964  7.006.480 ₫ - 105.103.964 ₫
 48. Vòng Tay Ayaba Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Ayaba

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  11.841.938,00 ₫
  6.618.507  - 71.592.356  6.618.507 ₫ - 71.592.356 ₫
 49. Vòng Tay Ladoga Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Ladoga

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  14.004.849,00 ₫
  6.513.065  - 85.191.660  6.513.065 ₫ - 85.191.660 ₫
 50. Vòng Tay Eundra Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Eundra

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  17.438.471,00 ₫
  6.696.372  - 90.842.269  6.696.372 ₫ - 90.842.269 ₫
 51. Vòng Tay Stansie Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Stansie

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  14.329.286,00 ₫
  7.728.081  - 112.836.375  7.728.081 ₫ - 112.836.375 ₫
 52. Vòng Tay Alder Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Alder

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  12.490.811,00 ₫
  6.462.778  - 79.973.637  6.462.778 ₫ - 79.973.637 ₫
 53. Vòng Tay Ladan Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Ladan

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.632 crt - SI

  55.397.564,00 ₫
  7.942.209  - 263.010.005  7.942.209 ₫ - 263.010.005 ₫
 54. Vòng Tay Marras Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Marras

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.214 crt - VS

  13.355.976,00 ₫
  4.944.414  - 57.993.055  4.944.414 ₫ - 57.993.055 ₫
 55. Vòng Tay Negeen Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Negeen

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.55 crt - VS

  20.574.691,00 ₫
  7.319.291  - 174.628.040  7.319.291 ₫ - 174.628.040 ₫
 56. Vòng Tay Waterlily Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Waterlily

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  11.193.064,00 ₫
  7.611.284  - 85.962.198  7.611.284 ₫ - 85.962.198 ₫
 57. Vòng Tay Dora Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Dora

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  14.761.869,00 ₫
  7.533.419  - 93.937.937  7.533.419 ₫ - 93.937.937 ₫
 58. Vòng Tay Mehry Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Mehry

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  16.465.161,00 ₫
  7.144.095  - 96.371.210  7.144.095 ₫ - 96.371.210 ₫
 59. Vòng Tay Parands Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Parands

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  17.546.616,00 ₫
  6.813.169  - 89.706.738  6.813.169 ₫ - 89.706.738 ₫
 60. Vòng Tay Aquarius Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  23.521.659,00 ₫
  7.006.750  - 116.391.659  7.006.750 ₫ - 116.391.659 ₫
 61. Vòng Tay Almeria Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  12.004.157,00 ₫
  6.980.255  - 78.473.121  6.980.255 ₫ - 78.473.121 ₫
 62. Vòng Tay Alova Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Alova

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  13.166.721,00 ₫
  8.013.045  - 98.547.639  8.013.045 ₫ - 98.547.639 ₫
 63. Vòng Tay Athole Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Athole

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  13.491.158,00 ₫
  4.871.416  - 73.660.644  4.871.416 ₫ - 73.660.644 ₫
 64. Vòng Tay Adalia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  10.814.555,00 ₫
  7.106.785  - 76.850.935  7.106.785 ₫ - 76.850.935 ₫

You’ve viewed 60 of 315 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng