Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Mahalia Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Mahalia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.181 crt - AAA

  12.933.900,00 ₫
  7.132.041  - 85.273.177  7.132.041 ₫ - 85.273.177 ₫
 2. Vòng tay nữ Hitam Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Hitam

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  9.169.767,00 ₫
  6.818.457  - 70.910.036  6.818.457 ₫ - 70.910.036 ₫
 3. Vòng Tay SYLVIE Kiera Vàng-Trắng 9K

  Vòng Tay SYLVIE Kiera

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.46 crt - VS

  99.282.546,00 ₫
  27.084.777  - 1.725.689.177  27.084.777 ₫ - 1.725.689.177 ₫
 4. Vòng tay nữ Stirup Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Stirup

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  20.405.562,00 ₫
  8.855.618  - 102.636.301  8.855.618 ₫ - 102.636.301 ₫
 5. Vòng tay nữ Tanel Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Tanel

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.051 crt - VS

  9.481.086,00 ₫
  5.726.010  - 61.174.234  5.726.010 ₫ - 61.174.234 ₫
 6. Vòng tay nữ Onega Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Onega

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  11.292.399,00 ₫
  6.865.439  - 82.825.078  6.865.439 ₫ - 82.825.078 ₫
 7. Vòng tay nữ Maryjane Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Maryjane

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.455 crt - VS

  36.339.448,00 ₫
  6.561.478  - 292.583.514  6.561.478 ₫ - 292.583.514 ₫
 8. Vòng tay nữ Ramese Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Ramese

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.943.353,00 ₫
  5.379.596  - 60.961.969  5.379.596 ₫ - 60.961.969 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Onuth Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Onuth

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.877.311,00 ₫
  6.418.837  - 69.410.047  6.418.837 ₫ - 69.410.047 ₫
 11. Vòng tay nữ Maryrose Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Maryrose

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  47.773.358,00 ₫
  14.484.837  - 242.192.247  14.484.837 ₫ - 242.192.247 ₫
 12. Vòng tay nữ Diona Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Diona

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  7.188.644,00 ₫
  4.951.674  - 52.881.817  4.951.674 ₫ - 52.881.817 ₫
 13. Vòng tay nữ Niesha Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Niesha

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  12.339.563,00 ₫
  6.520.723  - 79.131.694  6.520.723 ₫ - 79.131.694 ₫
 14. Vòng tay nữ Sorin Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Sorin

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  8.632.034,00 ₫
  5.726.010  - 60.325.182  5.726.010 ₫ - 60.325.182 ₫
 15. Vòng tay nữ Cursion Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Cursion

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.971.654,00 ₫
  5.752.330  - 62.730.827  5.752.330 ₫ - 62.730.827 ₫
 16. Vòng tay nữ Castaway Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Castaway

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  16.556.524,00 ₫
  8.063.735  - 105.862.703  8.063.735 ₫ - 105.862.703 ₫
 17. Vòng tay nữ Eundra Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Eundra

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  18.650.854,00 ₫
  7.295.059  - 98.065.569  7.295.059 ₫ - 98.065.569 ₫
 18. Vòng tay nữ Writal Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Writal

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.452.770,00 ₫
  5.909.405  - 70.924.190  5.909.405 ₫ - 70.924.190 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Alder Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Alder

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  13.443.331,00 ₫
  7.030.154  - 86.476.000  7.030.154 ₫ - 86.476.000 ₫
 21. Vòng tay nữ Parto Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Parto

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  11.915.036,00 ₫
  7.172.795  - 79.697.728  7.172.795 ₫ - 79.697.728 ₫
 22. Vòng tay nữ Gabona Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Gabona

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  7.499.964,00 ₫
  5.841.481  - 58.386.514  5.841.481 ₫ - 58.386.514 ₫
 23. Vòng tay nữ Inari Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Inari

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  15.084.833,00 ₫
  7.409.398  - 95.575.014  7.409.398 ₫ - 95.575.014 ₫
 24. Vòng tay nữ Saldo Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Saldo

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.188 crt - VS

  11.999.942,00 ₫
  6.724.496  - 82.329.795  6.724.496 ₫ - 82.329.795 ₫
 25. Vòng tay nữ Basiness Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Basiness

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  7.754.679,00 ₫
  5.200.446  - 54.947.849  5.200.446 ₫ - 54.947.849 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Ardell Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Ardell

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  14.603.704,00 ₫
  10.867.872  - 111.480.600  10.867.872 ₫ - 111.480.600 ₫
 28. Vòng tay nữ Lounas Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Lounas

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.886.720,00 ₫
  7.172.795  - 92.376.913  7.172.795 ₫ - 92.376.913 ₫
 29. Vòng tay nữ Boreas Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Boreas

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  10.896.173,00 ₫
  7.240.719  - 78.961.883  7.240.719 ₫ - 78.961.883 ₫
 30. Vòng tay nữ Grundy Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Grundy

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.320.686,00 ₫
  7.659.585  - 95.518.410  7.659.585 ₫ - 95.518.410 ₫
 31. Vòng tay nữ Arthesi Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Arthesi

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  11.377.304,00 ₫
  6.581.855  - 110.504.192  6.581.855 ₫ - 110.504.192 ₫
 32. Vòng tay nữ Balamy Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Balamy

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  13.443.331,00 ₫
  7.172.795  - 87.225.994  7.172.795 ₫ - 87.225.994 ₫
 33. Vòng tay nữ Cedar Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Cedar

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  11.009.381,00 ₫
  5.848.274  - 67.910.054  5.848.274 ₫ - 67.910.054 ₫
 34. Vòng tay nữ Eneida Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Eneida

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  18.282.930,00 ₫
  7.355.058  - 104.433.459  7.355.058 ₫ - 104.433.459 ₫
 35. Vòng tay nữ Patience Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Patience

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.73 crt - VS

  57.197.840,00 ₫
  12.244.469  - 416.120.662  12.244.469 ₫ - 416.120.662 ₫
 36. Vòng tay nữ Vattern Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Vattern

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  14.377.289,00 ₫
  8.210.620  - 104.221.197  8.210.620 ₫ - 104.221.197 ₫
 37. Vòng tay nữ Adalia Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Adalia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  11.716.925,00 ₫
  7.748.453  - 83.419.414  7.748.453 ₫ - 83.419.414 ₫
 38. Vòng tay nữ Aide Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Aide

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  29.094.200,00 ₫
  18.186.705  - 202.923.559  18.186.705 ₫ - 202.923.559 ₫
 39. Vòng tay nữ Caleigh Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Caleigh

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  20.801.787,00 ₫
  9.958.254  - 49.763.535  9.958.254 ₫ - 49.763.535 ₫
 40. Vòng tay nữ Talayer Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Talayer

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  15.820.679,00 ₫
  7.152.418  - 80.391.126  7.152.418 ₫ - 80.391.126 ₫
 41. Vòng tay nữ Mallorca Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Mallorca

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  13.330.125,00 ₫
  7.429.209  - 83.207.149  7.429.209 ₫ - 83.207.149 ₫
 42. Vòng tay nữ Mayaguana Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Mayaguana

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  13.245.220,00 ₫
  8.628.638  - 108.056.090  8.628.638 ₫ - 108.056.090 ₫
 43. Vòng tay nữ Mindona Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Mindona

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  15.056.531,00 ₫
  8.598.072  - 99.339.146  8.598.072 ₫ - 99.339.146 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Assen Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Assen

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  6.933.929,00 ₫
  5.298.088  - 58.499.721  5.298.088 ₫ - 58.499.721 ₫
 46. Vòng tay nữ Dumitra Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Dumitra

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.328 crt - VS

  14.122.573,00 ₫
  6.785.627  - 100.853.290  6.785.627 ₫ - 100.853.290 ₫
 47. Vòng tay nữ Calanthia Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Calanthia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  2.78 crt - VS

  136.074.825,00 ₫
  19.768.773  - 274.334.546  19.768.773 ₫ - 274.334.546 ₫
 48. Vòng tay nữ Horsens Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Horsens

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  15.735.774,00 ₫
  8.063.735  - 102.919.320  8.063.735 ₫ - 102.919.320 ₫
 49. Vòng tay nữ Ovidiu Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Ovidiu

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  8.433.921,00 ₫
  5.481.483  - 59.900.655  5.481.483 ₫ - 59.900.655 ₫
 50. Vòng tay nữ Talvella Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Talvella

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  7.726.377,00 ₫
  5.216.578  - 56.150.672  5.216.578 ₫ - 56.150.672 ₫
 51. Vòng tay nữ Bertilde Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Bertilde

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  2.1 crt - VS

  152.886.066,00 ₫
  29.827.216  - 326.373.545  29.827.216 ₫ - 326.373.545 ₫
 52. Vòng tay nữ Mehry Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Mehry

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  17.660.293,00 ₫
  7.784.113  - 104.065.539  7.784.113 ₫ - 104.065.539 ₫
 53. Vòng tay nữ Novaya Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Novaya

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  15.198.040,00 ₫
  8.410.714  - 92.334.461  8.410.714 ₫ - 92.334.461 ₫
 54. Vòng tay nữ Trilby Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Trilby

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.21 crt - VS

  13.188.616,00 ₫
  7.850.905  - 103.230.636  7.850.905 ₫ - 103.230.636 ₫
 55. Vòng tay nữ Negeen Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Negeen

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.55 crt - VS

  21.962.159,00 ₫
  7.967.509  - 186.296.283  7.967.509 ₫ - 186.296.283 ₫
 56. Vòng tay nữ Paramusie Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Paramusie

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.108 crt - AAA

  12.254.658,00 ₫
  7.119.588  - 82.626.965  7.119.588 ₫ - 82.626.965 ₫
 57. Vòng tay nữ Jeny Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Jeny

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  12.084.848,00 ₫
  7.183.550  - 94.145.778  7.183.550 ₫ - 94.145.778 ₫
 58. Vòng tay nữ Minske Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Minske

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  13.782.952,00 ₫
  6.909.589  - 83.249.601  6.909.589 ₫ - 83.249.601 ₫
 59. Vòng tay nữ Ayaba Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Ayaba

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  13.273.521,00 ₫
  7.213.550  - 78.395.851  7.213.550 ₫ - 78.395.851 ₫
 60. Vòng tay nữ Perjant Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Perjant

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.74 crt - SI

  52.075.224,00 ₫
  5.827.896  - 162.791.677  5.827.896 ₫ - 162.791.677 ₫
 61. Vòng tay nữ Drite Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Drite

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  7.811.283,00 ₫
  5.343.370  - 64.584.594  5.343.370 ₫ - 64.584.594 ₫
 62. Vòng tay nữ Luisa Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Luisa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  12.056.546,00 ₫
  7.450.436  - 80.108.109  7.450.436 ₫ - 80.108.109 ₫
 63. Vòng tay nữ Ghita Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Ghita

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.51 crt - VS

  28.131.941,00 ₫
  8.212.036  - 128.843.725  8.212.036 ₫ - 128.843.725 ₫
 64. Vòng tay nữ Monivar Vàng-Trắng 9K

  Vòng tay nữ Monivar

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  13.924.461,00 ₫
  6.724.496  - 88.273.163  6.724.496 ₫ - 88.273.163 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng