Đang tải...
Tìm thấy 7076 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Fouett

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  10.867.872,00 ₫
  5.746.387  - 66.848.737  5.746.387 ₫ - 66.848.737 ₫
 2. Vòng tay nữ Tressa

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  7.754.679,00 ₫
  3.353.757  - 44.745.064  3.353.757 ₫ - 44.745.064 ₫
 3. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  4.358.469,00 ₫
  2.133.951  - 36.962.082  2.133.951 ₫ - 36.962.082 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Ronquillo Vàng Hồng 9K

  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  5.858.461,00 ₫
  3.828.660  - 43.386.579  3.828.660 ₫ - 43.386.579 ₫
 5. Vòng tay nữ Gunay

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.396.195,00 ₫
  4.245.262  - 45.169.593  4.245.262 ₫ - 45.169.593 ₫
 6. Vòng tay nữ Iliana

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  1.35 crt - VS

  57.311.048,00 ₫
  14.264.082  - 158.976.603  14.264.082 ₫ - 158.976.603 ₫
 7. Vòng Tay SYLVIE Phila

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.51 crt - VS

  25.726.292,00 ₫
  4.194.319  - 116.532.460  4.194.319 ₫ - 116.532.460 ₫
 8. Vòng tay nữ Hallex

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.195 crt - VS

  10.698.061,00 ₫
  5.964.594  - 78.098.681  5.964.594 ₫ - 78.098.681 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Chọn số lượng hạt charm
  Vòng tay nữ Hang - 2 charms Vàng Hồng 9K

  Vòng tay nữ Hang - 2 charms

  Vàng Hồng 9K
  14.603.704,00 ₫
  10.952.778  - 109.527.780  10.952.778 ₫ - 109.527.780 ₫
 11. Vòng tay nữ Denyse

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  9.849.009,00 ₫
  6.838.552  - 72.070.412  6.838.552 ₫ - 72.070.412 ₫
 12. Vòng tay nữ Stefani

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.77 crt - VS

  15.367.851,00 ₫
  8.005.999  - 131.150.316  8.005.999 ₫ - 131.150.316 ₫
 13. Vòng tay nữ Confirmation Vàng Hồng 9K
  Mới

  Vòng tay nữ Confirmation

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  5.179.220,00 ₫
  3.850.169  - 38.730.942  3.850.169 ₫ - 38.730.942 ₫
 14. Vòng tay nữ Khennt Vàng Hồng 9K
  Mới

  Vòng tay nữ Khennt

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nâu

  0.038 crt - VS1

  6.707.515,00 ₫
  4.237.338  - 43.768.657  4.237.338 ₫ - 43.768.657 ₫
 15. Vòng tay nữ Clasia

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  9.339.577,00 ₫
  5.613.935  - 61.966.683  5.613.935 ₫ - 61.966.683 ₫
 16. Vòng tay nữ Datum

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  4.97 crt - AAA

  45.028.088,00 ₫
  12.962.485  - 532.540.494  12.962.485 ₫ - 532.540.494 ₫
 17. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Forzalife

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  5.490.539,00 ₫
  2.429.422  - 43.386.583  2.429.422 ₫ - 43.386.583 ₫
 18. Vòng tay nữ Hraf

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  7.273.549,00 ₫
  4.409.412  - 48.919.576  4.409.412 ₫ - 48.919.576 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Verdoiment

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  19.754.622,00 ₫
  11.625.227  - 37.061.708  11.625.227 ₫ - 37.061.708 ₫
 21. Vòng tay nữ Elenor

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.9 crt - AAA

  26.490.439,00 ₫
  13.443.898  - 236.461.139  13.443.898 ₫ - 236.461.139 ₫
 22. Vòng tay GLAMIRA Bullock

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  1.1 crt - VS

  31.896.074,00 ₫
  13.820.311  - 146.481.946  13.820.311 ₫ - 146.481.946 ₫
 23. Vòng tay nữ Fliondesones

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  7.301.852,00 ₫
  5.391.483  - 56.518.598  5.391.483 ₫ - 56.518.598 ₫
 24. Vòng tay nữ Clando

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  6.933.929,00 ₫
  4.237.338  - 50.645.983  4.237.338 ₫ - 50.645.983 ₫
 25. Vòng tay GLAMIRA Durkee

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.972 crt - VS

  18.848.965,00 ₫
  10.262.214  - 119.396.035  10.262.214 ₫ - 119.396.035 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng đeo ngón tay Mestura

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - VS

  9.311.276,00 ₫
  4.797.147  - 68.943.068  4.797.147 ₫ - 68.943.068 ₫
 28. Vòng tay nữ Emitif

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  7.216.946,00 ₫
  5.370.257  - 55.344.073  5.370.257 ₫ - 55.344.073 ₫
 29. Vòng Tay SYLVIE Motus

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  11.150.889,00 ₫
  4.732.052  - 64.358.180  4.732.052 ₫ - 64.358.180 ₫
 30. Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  7.726.378,00 ₫
  5.540.067  - 58.004.438  5.540.067 ₫ - 58.004.438 ₫
 31. Vòng tay nữ Ragazza

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  26.575.344,00 ₫
  8.261.281  - 103.287.239  8.261.281 ₫ - 103.287.239 ₫
 32. Vòng tay nữ Tanhujat

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  9.594.293,00 ₫
  6.316.950  - 68.744.954  6.316.950 ₫ - 68.744.954 ₫
 33. Vòng tay nữ Quianna

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - VS

  26.547.043,00 ₫
  13.032.957  - 189.197.215  13.032.957 ₫ - 189.197.215 ₫
 34. Vòng tay nữ Berang

  Vàng Hồng 9K & Đá Swarovski

  2.002 crt - AAAAA

  43.075.267,00 ₫
  24.122.149  - 239.141.883  24.122.149 ₫ - 239.141.883 ₫
 35. Vòng tay GLAMIRA Drusilla

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.81 crt - VS

  30.764.005,00 ₫
  17.569.728  - 117.090.010  17.569.728 ₫ - 117.090.010 ₫
 36. Vòng tay nữ Tomiko

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.807 crt - VS

  17.716.896,00 ₫
  9.757.311  - 181.768.001  9.757.311 ₫ - 181.768.001 ₫
 37. Vòng tay nữ Ferstel

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  9.650.897,00 ₫
  6.304.215  - 71.136.451  6.304.215 ₫ - 71.136.451 ₫
 38. Vòng tay nữ Soleil

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - VS

  15.452.755,00 ₫
  6.676.383  - 233.050.776  6.676.383 ₫ - 233.050.776 ₫
 39. Vòng tay nữ Liborio

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.575.416,00 ₫
  7.396.945  - 81.636.403  7.396.945 ₫ - 81.636.403 ₫
 40. Vòng tay nữ Horse

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  8.292.413,00 ₫
  6.049.499  - 62.306.304  6.049.499 ₫ - 62.306.304 ₫
 41. Vòng tay nữ Amazzi

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  5.547.143,00 ₫
  3.871.679  - 41.150.744  3.871.679 ₫ - 41.150.744 ₫
 42. Vòng tay nữ Tierney

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Xanh Lá Cây

  2.88 crt - AA

  82.471.305,00 ₫
  12.774.278  - 8.609.506.358  12.774.278 ₫ - 8.609.506.358 ₫
 43. Vòng tay nữ Linny

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.518.813,00 ₫
  6.418.837  - 63.905.356  6.418.837 ₫ - 63.905.356 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  20.547.071,00 ₫
  12.048.055  - 61.561.970  12.048.055 ₫ - 61.561.970 ₫
 46. Vòng tay nữ Soheila

  Vàng Hồng 9K & Đá Garnet

  1.52 crt - AAA

  16.018.791,00 ₫
  8.476.940  - 515.940.949  8.476.940 ₫ - 515.940.949 ₫
 47. Vòng tay nữ Phaedra

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  16.245.205,00 ₫
  5.221.673  - 74.292.098  5.221.673 ₫ - 74.292.098 ₫
 48. Vòng tay nữ Koppa

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  65.150.633,00 ₫
  5.412.709  - 116.192.838  5.412.709 ₫ - 116.192.838 ₫
 49. Vòng tay nữ Alus

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.136 crt - VS

  15.282.945,00 ₫
  8.664.581  - 112.485.311  8.664.581 ₫ - 112.485.311 ₫
 50. Vòng tay nữ Auspec

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.185 crt - VS

  7.386.756,00 ₫
  4.988.183  - 67.768.538  4.988.183 ₫ - 67.768.538 ₫
 51. Vòng tay nữ Asna

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  12.084.848,00 ₫
  5.985.820  - 73.867.572  5.985.820 ₫ - 73.867.572 ₫
 52. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Patten

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.258 crt - VS

  11.886.735,00 ₫
  2.363.762  - 43.528.092  2.363.762 ₫ - 43.528.092 ₫
 53. Vòng tay nữ Bramwell

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.48 crt - AAA

  16.698.033,00 ₫
  6.622.609  - 110.376.829  6.622.609 ₫ - 110.376.829 ₫
 54. Vòng tay nữ Civi

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.33 crt - AAA

  13.698.048,00 ₫
  7.478.454  - 95.957.090  7.478.454 ₫ - 95.957.090 ₫
 55. Vòng tay nữ Verta

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.374 crt - VS

  22.839.512,00 ₫
  6.622.609  - 95.518.408  6.622.609 ₫ - 95.518.408 ₫
 56. Vòng tay nữ Clark

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.21 crt - AAA

  10.896.174,00 ₫
  7.072.607  - 95.391.051  7.072.607 ₫ - 95.391.051 ₫
 57. Vòng tay nữ Albertha

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.325 crt - VS

  20.518.770,00 ₫
  12.472.582  - 171.508.618  12.472.582 ₫ - 171.508.618 ₫
 58. Vòng tay nữ Gargi

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.656 crt - VS

  18.622.552,00 ₫
  9.731.557  - 173.305.780  9.731.557 ₫ - 173.305.780 ₫
 59. Vòng tay nữ Unsoothed

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.108 crt - VS

  15.169.739,00 ₫
  9.289.484  - 37.668.499  9.289.484 ₫ - 37.668.499 ₫
 60. Vòng đeo ngón tay Zadannie

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.691 crt - VS

  22.811.211,00 ₫
  8.232.413  - 136.952.180  8.232.413 ₫ - 136.952.180 ₫
 61. Vòng tay nữ Acinus

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  8.830.146,00 ₫
  6.134.404  - 70.711.925  6.134.404 ₫ - 70.711.925 ₫
 62. Vòng Tay SYLVIE Viridis

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.75 crt - VS

  122.150.364,00 ₫
  18.190.102  - 1.922.293.529  18.190.102 ₫ - 1.922.293.529 ₫
 63. Vòng tay nữ Neima

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.665 crt - VS

  41.971.498,00 ₫
  10.282.592  - 189.423.629  10.282.592 ₫ - 189.423.629 ₫
 64. Vòng tay nữ Earline

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.928 crt - VS

  20.235.752,00 ₫
  10.871.269  - 208.895.235  10.871.269 ₫ - 208.895.235 ₫

You’ve viewed 60 of 7076 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng