Đang tải...
Tìm thấy 10994 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Questo Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Questo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  8.862.527,00 ₫
  3.698.578  - 46.448.516  3.698.578 ₫ - 46.448.516 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Ginny

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  9.915.325,00 ₫
  4.807.070  - 57.452.327  4.807.070 ₫ - 57.452.327 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Stelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.063.830,00 ₫
  4.958.473  - 57.722.690  4.958.473 ₫ - 57.722.690 ₫
 4. Bông Tai Peyton Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  23.640.349,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 5. Bông Tai Ersatz Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Ersatz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.476.253,00 ₫
  5.069.322  - 53.180.574  5.069.322 ₫ - 53.180.574 ₫
 6. Bông Tai Carlita Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Carlita

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.137.175,00 ₫
  5.531.644  - 61.102.238  5.531.644 ₫ - 61.102.238 ₫
 7. Bông Tai Cabler Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Cabler

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  25.488.285,00 ₫
  8.592.164  - 123.718.520  8.592.164 ₫ - 123.718.520 ₫
 8. Bông Tai Siria Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Siria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  26.721.687,00 ₫
  6.544.969  - 120.366.010  6.544.969 ₫ - 120.366.010 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Laduke 13 mm Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Laduke 13 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  15.976.342,00 ₫
  6.462.778  - 82.893.568  6.462.778 ₫ - 82.893.568 ₫
 11. Bông Tai Coleen Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Coleen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.124 crt - VS

  18.213.063,00 ₫
  7.293.066  - 93.667.573  7.293.066 ₫ - 93.667.573 ₫
 12. Bông Tai Eargle Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Eargle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.177.459,00 ₫
  4.335.555  - 56.249.207  4.335.555 ₫ - 56.249.207 ₫
 13. Bông Tai Louisa Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Louisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  31.736.936,00 ₫
  4.996.323  - 95.411.419  4.996.323 ₫ - 95.411.419 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ø8 mm Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Philberta Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  10.457.945,00 ₫
  4.750.293  - 56.249.210  4.750.293 ₫ - 56.249.210 ₫
 15. Bông Tai Nutpila Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Nutpila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.645.535,00 ₫
  6.453.586  - 74.498.772  6.453.586 ₫ - 74.498.772 ₫
 16. Bông Tai Megrez Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Megrez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  8.933.363,00 ₫
  3.739.673  - 45.394.098  3.739.673 ₫ - 45.394.098 ₫
 17. Bông Tai Vicental Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Vicental

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  15.385.056,00 ₫
  7.198.438  - 81.393.049  7.198.438 ₫ - 81.393.049 ₫
 18. Bông Tai Bijou Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Bijou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.571.261,00 ₫
  6.715.838  - 78.608.300  6.715.838 ₫ - 78.608.300 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Businge Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Businge

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  7.482.860,00 ₫
  3.431.458  - 39.216.282  3.431.458 ₫ - 39.216.282 ₫
 21. Bông Tai Hadassah Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Hadassah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.065.300,00 ₫
  4.974.695  - 49.773.988  4.974.695 ₫ - 49.773.988 ₫
 22. Bông Tai Lamarria Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Lamarria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  6.278.659,00 ₫
  2.517.087  - 35.133.781  2.517.087 ₫ - 35.133.781 ₫
 23. Bông Tai Cretiger Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Cretiger

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.142 crt - VS

  12.625.993,00 ₫
  6.094.001  - 79.676.235  6.094.001 ₫ - 79.676.235 ₫
 24. Bông Tai Achlys Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Achlys

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  7.133.550,00 ₫
  2.773.933  - 35.809.693  2.773.933 ₫ - 35.809.693 ₫
 25. Bông Tai Athar Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Athar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  15.951.199,00 ₫
  6.404.379  - 82.177.105  6.404.379 ₫ - 82.177.105 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedra Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Vedra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  13.379.767,00 ₫
  3.281.135  - 38.148.340  3.281.135 ₫ - 38.148.340 ₫
 28. Bông Tai Soth Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Soth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.359.498,00 ₫
  3.328.720  - 35.336.559  3.328.720 ₫ - 35.336.559 ₫
 29. Bông Tai Toliara Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Toliara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  8.741.134,00 ₫
  3.804.019  - 43.650.248  3.804.019 ₫ - 43.650.248 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Ø4 mm Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Ginny Ø4 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  7.542.341,00 ₫
  3.539.063  - 41.054.758  3.539.063 ₫ - 41.054.758 ₫
 31. Bông Tai Dianas Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Dianas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  7.194.652,00 ₫
  3.719.125  - 39.513.679  3.719.125 ₫ - 39.513.679 ₫
 32. Bông Tai Ainsley Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Ainsley

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  19.963.128,00 ₫
  6.445.475  - 94.167.745  6.445.475 ₫ - 94.167.745 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Ø4 mm Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Stelina Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.026 crt - VS

  8.392.365,00 ₫
  3.993.274  - 43.704.322  3.993.274 ₫ - 43.704.322 ₫
 34. Bông Tai Marian Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Marian

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.722.478,00 ₫
  4.150.626  - 46.313.330  4.150.626 ₫ - 46.313.330 ₫
 35. Bông Tai Mariutz Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Mariutz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  14.241.416,00 ₫
  4.866.549  - 67.036.723  4.866.549 ₫ - 67.036.723 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Purisima Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Purisima

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.05 crt - VS

  9.749.591,00 ₫
  4.371.784  - 53.707.787  4.371.784 ₫ - 53.707.787 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Self Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Self

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  21.171.655,00 ₫
  6.964.573  - 106.955.955  6.964.573 ₫ - 106.955.955 ₫
 38. Bông Tai Finifugal Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Finifugal

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  7.351.193,00 ₫
  3.904.054  - 41.014.202  3.904.054 ₫ - 41.014.202 ₫
 39. Conch Ear Cuff Suilup Kim Cương

  GLAMIRA Conch Ear Cuff Suilup

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  10.879.172,00 ₫
  3.472.554  - 51.842.279  3.472.554 ₫ - 51.842.279 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nella Ø10 mm Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Nella Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  20.040.183,00 ₫
  8.194.729  - 104.671.384  8.194.729 ₫ - 104.671.384 ₫
 41. Bông Tai Calepinas Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Calepinas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  48.692.808,00 ₫
  11.429.093  - 189.944.161  11.429.093 ₫ - 189.944.161 ₫
 42. Bông Tai Ezia Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Ezia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.085.333,00 ₫
  7.380.934  - 101.305.352  7.380.934 ₫ - 101.305.352 ₫
 43. Bông Tai Torpedo Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Torpedo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  16.496.523,00 ₫
  4.785.441  - 65.752.500  4.785.441 ₫ - 65.752.500 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Wallboard Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Wallboard

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  8.575.129,00 ₫
  4.253.364  - 46.353.885  4.253.364 ₫ - 46.353.885 ₫
 46. Bông Tai Laisha Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Laisha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  9.526.000,00 ₫
  4.628.629  - 50.422.863  4.628.629 ₫ - 50.422.863 ₫
 47. Bông Tai Baemelys Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Baemelys

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  14.965.182,00 ₫
  6.315.700  - 63.832.917  6.315.700 ₫ - 63.832.917 ₫
 48. Bông Tai Artie Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Artie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  19.715.205,00 ₫
  5.900.691  - 91.126.149  5.900.691 ₫ - 91.126.149 ₫
 49. Bông Tai Ancelin Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Ancelin

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  11.261.197,00 ₫
  6.078.862  - 62.345.916  6.078.862 ₫ - 62.345.916 ₫
 50. Bông Tai Tansy Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Tansy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  15.751.128,00 ₫
  6.467.103  - 71.957.347  6.467.103 ₫ - 71.957.347 ₫
 51. Bông Tai Fife Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Fife

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  11.545.077,00 ₫
  4.907.104  - 54.829.796  4.907.104 ₫ - 54.829.796 ₫
 52. Bông Tai Khos Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Khos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  7.851.908,00 ₫
  3.739.673  - 42.095.659  3.739.673 ₫ - 42.095.659 ₫
 53. Bông Tai Biggs Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Biggs

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  12.517.848,00 ₫
  5.625.731  - 74.660.986  5.625.731 ₫ - 74.660.986 ₫
 54. Bông Tai Jennifer Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Jennifer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  19.219.628,00 ₫
  7.526.931  - 97.925.807  7.526.931 ₫ - 97.925.807 ₫
 55. Bông Tai Wyatt Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Wyatt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.190.859,00 ₫
  6.774.238  - 75.431.530  6.774.238 ₫ - 75.431.530 ₫
 56. Bông Tai Hackle Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Hackle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  19.916.355,00 ₫
  5.961.524  - 87.232.913  5.961.524 ₫ - 87.232.913 ₫
 57. Bông Tai Atria Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Atria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  6.243.241,00 ₫
  2.712.290  - 32.119.227  2.712.290 ₫ - 32.119.227 ₫
 58. Bông Tai Melvita Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Melvita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  33.640.027,00 ₫
  7.097.052  - 364.599.244  7.097.052 ₫ - 364.599.244 ₫
 59. Bông Tai Possibilitan Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Possibilitan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  8.297.467,00 ₫
  3.904.054  - 61.724.078  3.904.054 ₫ - 61.724.078 ₫
 60. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Emilie Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Emilie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.122 crt - VS

  117.197.615,00 ₫
  12.320.483  - 2.101.903.650  12.320.483 ₫ - 2.101.903.650 ₫
 61. Bông Tai Moultry Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Moultry

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  7.730.784,00 ₫
  3.575.292  - 40.635.695  3.575.292 ₫ - 40.635.695 ₫
 62. Bông Tai Golnar Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Golnar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  10.466.055,00 ₫
  4.061.676  - 47.246.087  4.061.676 ₫ - 47.246.087 ₫
 63. Bông Tai Bentley Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Bentley

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  22.397.756,00 ₫
  10.573.931  - 121.542.094  10.573.931 ₫ - 121.542.094 ₫
 64. Bông Tai Cocotte Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Cocotte

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  7.249.536,00 ₫
  3.986.244  - 40.743.834  3.986.244 ₫ - 40.743.834 ₫

You’ve viewed 60 of 10994 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng