Đang tải...
Tìm thấy 11358 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Questo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  9.536.840,00 ₫
  4.022.244  - 50.108.246  4.022.244 ₫ - 50.108.246 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm Kim Cương

  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.392.302,00 ₫
  5.210.352  - 61.428.947  5.210.352 ₫ - 61.428.947 ₫
 3. Bông tai nữ Louisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  33.704.272,00 ₫
  5.524.501  - 102.636.299  5.524.501 ₫ - 102.636.299 ₫
 4. Bông tai nữ Eargle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.118.143,00 ₫
  4.753.562  - 61.004.424  4.753.562 ₫ - 61.004.424 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nella Ø10 mm Kim Cương

  Bông tai nữ Nella Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  21.867.913,00 ₫
  9.053.730  - 114.664.543  9.053.730 ₫ - 114.664.543 ₫
 6. Bông tai nữ Peyton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  25.784.876,00 ₫
  6.724.496  - 77.815.664  6.724.496 ₫ - 77.815.664 ₫
 7. Bông tai nữ Megrez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  9.944.668,00 ₫
  4.258.847  - 50.914.852  4.258.847 ₫ - 50.914.852 ₫
 8. Bông tai nữ Nutpila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.767.187,00 ₫
  7.548.076  - 86.475.999  7.548.076 ₫ - 86.475.999 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Golnar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  11.400.793,00 ₫
  4.533.657  - 52.004.468  4.533.657 ₫ - 52.004.468 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Lanitra Ø8 mm Kim Cương

  Bông tai nữ Lanitra Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  20.244.525,00 ₫
  7.944.301  - 90.494.848  7.944.301 ₫ - 90.494.848 ₫
 12. Bông tai nữ Businge

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.129.676,00 ₫
  3.764.132  - 42.749.792  3.764.132 ₫ - 42.749.792 ₫
 13. Bông tai nữ Toliara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  9.812.782,00 ₫
  4.199.979  - 48.028.069  4.199.979 ₫ - 48.028.069 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Levonia Ø6 mm Kim Cương

  Bông tai nữ Levonia Ø6 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.016 crt - VS

  10.666.080,00 ₫
  5.487.709  - 63.211.960  5.487.709 ₫ - 63.211.960 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vedra Kim Cương

  Bông tai nữ Vedra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  14.302.572,00 ₫
  3.620.359  - 41.631.874  3.620.359 ₫ - 41.631.874 ₫
 16. Bông tai nữ Carlita

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.372.577,00 ₫
  6.198.083  - 67.782.696  6.198.083 ₫ - 67.782.696 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Stelina Kim Cương

  Bông tai nữ Stelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  12.503.712,00 ₫
  5.547.143  - 64.499.688  5.547.143 ₫ - 64.499.688 ₫
 18. Bông tai nữ Jellicent

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  32.963.050,00 ₫
  13.729.179  - 179.744.426  13.729.179 ₫ - 179.744.426 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Lamarria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  6.869.117,00 ₫
  2.793.382  - 38.476.231  2.793.382 ₫ - 38.476.231 ₫
 21. Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  9.889.196,00 ₫
  3.914.697  - 44.065.821  3.914.697 ₫ - 44.065.821 ₫
 22. Bông tai nữ Soth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.916.664,00 ₫
  3.635.076  - 38.476.231  3.635.076 ₫ - 38.476.231 ₫
 23. Bông tai nữ Achlys

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  7.801.094,00 ₫
  3.097.343  - 39.396.036  3.097.343 ₫ - 39.396.036 ₫
 24. Bông tai nữ Calepinas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  58.711.984,00 ₫
  13.372.577  - 215.602.747  13.372.577 ₫ - 215.602.747 ₫
 25. Bông tai nữ Liberalize Kim Cương
  Mới

  Bông tai nữ Liberalize

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.367.411,00 ₫
  4.624.505  - 47.108.261  4.624.505 ₫ - 47.108.261 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Xem thêm kích cỡ
  Bông tai nữ Laduke 13 mm Kim Cương

  Bông tai nữ Laduke 13 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  17.910.479,00 ₫
  7.417.322  - 93.565.586  7.417.322 ₫ - 93.565.586 ₫
 28. Bông tai nữ Artie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  21.601.877,00 ₫
  6.728.741  - 100.909.894  6.728.741 ₫ - 100.909.894 ₫
 29. Bông tai nữ Marian

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  9.612.688,00 ₫
  4.624.505  - 51.240.317  4.624.505 ₫ - 51.240.317 ₫
 30. Bông tai nữ Dianas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  7.902.130,00 ₫
  4.108.281  - 43.485.637  4.108.281 ₫ - 43.485.637 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta Kim Cương

  Bông tai nữ Philberta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  12.764.088,00 ₫
  5.943.367  - 72.226.066  5.943.367 ₫ - 72.226.066 ₫
 32. Bông tai nữ Possibilitan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.130.710,00 ₫
  4.344.885  - 67.160.058  4.344.885 ₫ - 67.160.058 ₫
 33. Bông tai nữ Nihilego

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  19.923.866,00 ₫
  8.425.431  - 101.744.795  8.425.431 ₫ - 101.744.795 ₫
 34. Bông tai nữ Atria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  6.869.117,00 ₫
  3.032.815  - 35.532.849  3.032.815 ₫ - 35.532.849 ₫
 35. Bông tai nữ Coleen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.124 crt - VS

  21.010.088,00 ₫
  8.388.639  - 106.754.208  8.388.639 ₫ - 106.754.208 ₫
 36. Bông tai nữ Fife

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  13.460.312,00 ₫
  5.518.841  - 61.216.685  5.518.841 ₫ - 61.216.685 ₫
 37. Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.643.255,00 ₫
  3.936.207  - 49.145.987  3.936.207 ₫ - 49.145.987 ₫
 38. Bông tai nữ Siria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  29.418.255,00 ₫
  7.601.850  - 134.277.663  7.601.850 ₫ - 134.277.663 ₫
 39. Bông tai nữ Pfau

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.118 crt - VS

  10.557.684,00 ₫
  3.957.716  - 45.594.119  3.957.716 ₫ - 45.594.119 ₫
 40. Bông tai nữ Athar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  17.772.933,00 ₫
  7.295.059  - 92.178.804  7.295.059 ₫ - 92.178.804 ₫
 41. Bông tai nữ Baemelys

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  17.430.766,00 ₫
  7.222.607  - 73.315.689  7.222.607 ₫ - 73.315.689 ₫
 42. Bông tai nữ Eusem

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  8.457.411,00 ₫
  4.151.300  - 45.551.668  4.151.300 ₫ - 45.551.668 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Candace Ø8 mm Kim Cương

  Bông tai nữ Candace Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.094 crt - VS

  14.175.215,00 ₫
  6.062.235  - 67.782.695  6.062.235 ₫ - 67.782.695 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Alfred

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.999.191,00 ₫
  5.179.220  - 59.603.485  5.179.220 ₫ - 59.603.485 ₫
 46. Bông tai nữ Nicte

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  14.045.026,00 ₫
  4.873.561  - 69.877.025  4.873.561 ₫ - 69.877.025 ₫
 47. Bông tai nữ Fonce

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  25.901.762,00 ₫
  8.082.980  - 127.697.506  8.082.980 ₫ - 127.697.506 ₫
 48. Bông tai nữ Ainsley

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  21.713.102,00 ₫
  7.245.248  - 103.244.786  7.245.248 ₫ - 103.244.786 ₫
 49. Bông tai nữ Gravity

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  14.892.664,00 ₫
  7.967.509  - 84.466.578  7.967.509 ₫ - 84.466.578 ₫
 50. Bông tai nữ Alessi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  10.347.686,00 ₫
  4.001.867  - 53.178.992  4.001.867 ₫ - 53.178.992 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nella Kim Cương

  Bông tai nữ Nella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  19.569.245,00 ₫
  7.825.434  - 101.504.233  7.825.434 ₫ - 101.504.233 ₫
 52. Bông tai nữ Ersatz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.698.343,00 ₫
  5.752.330  - 60.127.066  5.752.330 ₫ - 60.127.066 ₫
 53. Bông tai nữ Venica

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  18.972.361,00 ₫
  7.052.796  - 89.546.737  7.052.796 ₫ - 89.546.737 ₫
 54. Bông tai nữ Cocotte

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.070.809,00 ₫
  4.452.431  - 45.410.156  4.452.431 ₫ - 45.410.156 ₫
 55. Bông tai nữ Majella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.664 crt - VS

  32.937.012,00 ₫
  7.461.473  - 133.159.743  7.461.473 ₫ - 133.159.743 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vaunita Kim Cương

  Bông tai nữ Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1 crt - SI

  84.831.106,00 ₫
  4.482.997  - 204.536.765  4.482.997 ₫ - 204.536.765 ₫
 57. Bông tai nữ Vera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  43.581.017,00 ₫
  14.633.420  - 179.701.971  14.633.420 ₫ - 179.701.971 ₫
 58. Bông tai nữ Tansy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.489.349,00 ₫
  7.381.096  - 81.056.212  7.381.096 ₫ - 81.056.212 ₫
 59. Bông tai nữ Ermete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  9.564.575,00 ₫
  5.200.446  - 53.815.779  5.200.446 ₫ - 53.815.779 ₫
 60. Bông tai nữ Vicental

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.551.047,00 ₫
  8.363.167  - 93.480.684  8.363.167 ₫ - 93.480.684 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Ginny Ø8 mm Kim Cương

  Bông tai nữ Ginny Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  14.309.364,00 ₫
  7.132.041  - 79.697.728  7.132.041 ₫ - 79.697.728 ₫
 62. Bông tai nữ Joie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  7.482.699,00 ₫
  3.635.076  - 40.287.543  3.635.076 ₫ - 40.287.543 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Marina Ø6 mm Kim Cương

  Bông tai nữ Marina Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - VS

  14.821.909,00 ₫
  4.774.505  - 69.381.743  4.774.505 ₫ - 69.381.743 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Purisima Kim Cương

  Bông tai nữ Purisima

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.05 crt - VS

  10.576.646,00 ₫
  4.774.505  - 58.344.059  4.774.505 ₫ - 58.344.059 ₫

You’ve viewed 60 of 11358 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng