Đang tải...
Tìm thấy 10947 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Minuscolo Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  5.090.951,00 ₫
  2.671.194  - 39.716.452  2.671.194 ₫ - 39.716.452 ₫
 2. Bông Tai Louisa Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Louisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  10.756.697,00 ₫
  4.996.323  - 95.411.419  4.996.323 ₫ - 95.411.419 ₫
 3. Bông Tai Lundi Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Lundi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.29 crt - AAA

  10.092.952,00 ₫
  3.804.019  - 66.495.997  3.804.019 ₫ - 66.495.997 ₫
 4. Bông Tai Ecateri Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  13.802.618,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 5. Bông Tai Anna Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Anna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.7 crt - AA

  13.700.420,00 ₫
  5.493.794  - 115.039.840  5.493.794 ₫ - 115.039.840 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedasri Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Vedasri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.6 crt - AA

  18.308.230,00 ₫
  4.477.225  - 355.109.469  4.477.225 ₫ - 355.109.469 ₫
 7. Bông Tai Magali Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.596 crt - AA

  14.844.329,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 8. Bông Tai Vanda Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Vanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.852 crt - AA

  24.805.075,00 ₫
  7.289.010  - 282.949.342  7.289.010 ₫ - 282.949.342 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Anatola Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.724 crt - AA

  11.118.985,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 11. Bông Tai Rolie Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.56 crt - AA

  14.227.629,00 ₫
  5.753.343  - 462.160.059  5.753.343 ₫ - 462.160.059 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Ø4 mm Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Stelina Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.026 crt - AAA

  8.176.074,00 ₫
  3.993.274  - 43.704.322  3.993.274 ₫ - 43.704.322 ₫
 13. Bông Tai Creech Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Creech

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.56 crt - AAA

  12.740.627,00 ₫
  5.917.724  - 115.066.873  5.917.724 ₫ - 115.066.873 ₫
 14. Bông Tai Alice Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Alice

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  1.226 crt - AA

  27.667.689,00 ₫
  8.327.208  - 287.815.894  8.327.208 ₫ - 287.815.894 ₫
 15. Bông Tai Flyesans Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Flyesans

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  7.463.936,00 ₫
  3.728.318  - 53.302.244  3.728.318 ₫ - 53.302.244 ₫
 16. Bông Tai Wolin Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Wolin

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  7.109.759,00 ₫
  3.842.411  - 42.136.213  3.842.411 ₫ - 42.136.213 ₫
  Mới

 17. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedra Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Vedra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  6.025.869,00 ₫
  3.281.135  - 38.148.340  3.281.135 ₫ - 38.148.340 ₫
 18. Bông Tai Glycol Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Glycol

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  7.832.170,00 ₫
  4.088.983  - 58.249.897  4.088.983 ₫ - 58.249.897 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Keisha Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Keisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  10.828.615,00 ₫
  5.526.238  - 64.400.682  5.526.238 ₫ - 64.400.682 ₫
 21. Bông Tai Passaros Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Passaros

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.32 crt - AAA

  13.284.869,00 ₫
  7.072.719  - 80.419.738  7.072.719 ₫ - 80.419.738 ₫
 22. Bông Tai Nigella Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.79 crt - AA

  26.686.267,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 23. Bông Tai Ardhendu Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Ardhendu

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.314 crt - AAA

  21.860.272,00 ₫
  9.557.363  - 126.787.150  9.557.363 ₫ - 126.787.150 ₫
 24. Bông Tai Guglielmo Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Guglielmo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.28 crt - AAA

  17.842.663,00 ₫
  6.342.736  - 93.640.532  6.342.736 ₫ - 93.640.532 ₫
 25. Bông Tai Lamarria Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Lamarria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - AAA

  4.953.876,00 ₫
  2.517.087  - 35.133.781  2.517.087 ₫ - 35.133.781 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Ileana Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Ileana

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.8 crt - AAA

  19.841.465,00 ₫
  7.056.498  - 104.630.832  7.056.498 ₫ - 104.630.832 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dulcinia Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Dulcinia

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - AA

  31.964.582,00 ₫
  10.810.229  - 2.443.170.491  10.810.229 ₫ - 2.443.170.491 ₫
 29. Bông Tai Megrez Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Megrez

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.1 crt - AAA

  7.662.653,00 ₫
  3.739.673  - 45.394.098  3.739.673 ₫ - 45.394.098 ₫
 30. Bông Tai Melissa Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Melissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.36 crt - AAA

  15.680.294,00 ₫
  8.370.466  - 109.619.044  8.370.466 ₫ - 109.619.044 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Ginny

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - AAA

  9.212.379,00 ₫
  4.807.070  - 57.452.327  4.807.070 ₫ - 57.452.327 ₫
 32. Bông Tai Melinda Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  1 crt - AA

  16.388.917,00 ₫
  6.012.892  - 211.613.826  6.012.892 ₫ - 211.613.826 ₫
 33. Bông Tai Darejani Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Darejani

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  12.688.447,00 ₫
  5.859.326  - 69.659.255  5.859.326 ₫ - 69.659.255 ₫
 34. Bông Tai Cultivable Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Cultivable

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.144 crt - AAA

  9.517.619,00 ₫
  4.376.650  - 60.061.339  4.376.650 ₫ - 60.061.339 ₫
 35. Bông Tai Orbit Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Orbit

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.114 crt - AAA

  15.565.390,00 ₫
  7.240.345  - 88.679.361  7.240.345 ₫ - 88.679.361 ₫
 36. Bông Tai Tansy Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Tansy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  10.722.360,00 ₫
  6.467.103  - 71.957.347  6.467.103 ₫ - 71.957.347 ₫
 37. Bông Tai Cuties Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Cuties

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.382 crt - AAA

  30.052.299,00 ₫
  4.212.269  - 66.631.183  4.212.269 ₫ - 66.631.183 ₫
 38. Bông Tai Krina Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Krina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.092 crt - AAA

  7.021.348,00 ₫
  3.493.101  - 82.271.733  3.493.101 ₫ - 82.271.733 ₫
 39. Bông Tai Didrachm Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Didrachm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.02 crt - AAA

  25.931.682,00 ₫
  5.961.523  - 122.312.625  5.961.523 ₫ - 122.312.625 ₫
 40. Bông Tai Duver Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Duver

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  7.267.380,00 ₫
  3.698.578  - 56.884.562  3.698.578 ₫ - 56.884.562 ₫
  Mới

 41. Bông Tai Aplite Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Aplite

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.8 crt - AA

  32.548.298,00 ₫
  7.644.539  - 1.311.251.436  7.644.539 ₫ - 1.311.251.436 ₫
 42. Bông Tai Verano Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Verano

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAA

  13.396.801,00 ₫
  5.901.503  - 93.937.935  5.901.503 ₫ - 93.937.935 ₫
 43. Bông Tai Soth Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Soth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  5.953.953,00 ₫
  3.328.720  - 35.336.559  3.328.720 ₫ - 35.336.559 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Lamia Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Lamia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.472 crt - AAA

  21.994.912,00 ₫
  8.762.493  - 108.050.928  8.762.493 ₫ - 108.050.928 ₫
 46. Bông Tai Peyton Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.32 crt - AAA

  11.230.645,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 47. Bông Tai Aortic Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Aortic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  8.150.930,00 ₫
  4.273.912  - 60.074.857  4.273.912 ₫ - 60.074.857 ₫
 48. Bông Tai Alfred Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Alfred

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  8.491.048,00 ₫
  4.582.668  - 53.288.723  4.582.668 ₫ - 53.288.723 ₫
 49. Bông Tai Selena Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Selena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.512 crt - AA

  30.299.141,00 ₫
  4.931.437  - 448.047.068  4.931.437 ₫ - 448.047.068 ₫
 50. Bông Tai Brighton Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Brighton

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.704 crt - AAA

  15.864.952,00 ₫
  7.705.371  - 138.912.972  7.705.371 ₫ - 138.912.972 ₫
 51. Bông Tai Cosmogyral Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Cosmogyral

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.236 crt - AAA

  8.601.355,00 ₫
  3.986.244  - 63.941.057  3.986.244 ₫ - 63.941.057 ₫
 52. Bông Tai SYLVIE Gwerthuso Đá Sapphire

  Bông Tai SYLVIE Gwerthuso

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.984 crt - AA

  34.005.560,00 ₫
  7.441.766  - 3.407.247.638  7.441.766 ₫ - 3.407.247.638 ₫
 53. Bông Tai Atria Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Atria

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  4.972.531,00 ₫
  2.712.290  - 32.119.227  2.712.290 ₫ - 32.119.227 ₫
 54. Bông Tai Jambos Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Jambos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.04 crt - AAA

  35.943.257,00 ₫
  9.208.594  - 159.109.154  9.208.594 ₫ - 159.109.154 ₫
 55. Bông Tai Taylor Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Taylor

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.098 crt - AAA

  38.357.607,00 ₫
  18.471.261  - 201.150.741  18.471.261 ₫ - 201.150.741 ₫
 56. Bông Tai Questo Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Questo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  7.024.053,00 ₫
  3.698.578  - 46.448.516  3.698.578 ₫ - 46.448.516 ₫
 57. Bông Tai Wofiira Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Wofiira

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.288 crt - AAA

  30.130.704,00 ₫
  12.036.600  - 186.510.536  12.036.600 ₫ - 186.510.536 ₫
 58. Bông Tai Newt Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Newt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  9.213.460,00 ₫
  4.825.995  - 66.158.047  4.825.995 ₫ - 66.158.047 ₫
 59. Bông Tai Happiny Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Happiny

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.36 crt - AAA

  12.064.717,00 ₫
  5.917.724  - 93.762.197  5.917.724 ₫ - 93.762.197 ₫
 60. Bông Tai Faiga Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Faiga

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.06 crt - AA

  20.720.688,00 ₫
  5.515.423  - 142.049.190  5.515.423 ₫ - 142.049.190 ₫
 61. Bông Tai Carlita Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Carlita

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  9.839.082,00 ₫
  5.531.644  - 61.102.238  5.531.644 ₫ - 61.102.238 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Zarita Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Zarita

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.55 crt - AAA

  18.746.760,00 ₫
  8.242.043  - 142.468.257  8.242.043 ₫ - 142.468.257 ₫
 63. Bông Tai Crimson Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Crimson

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.522 crt - AAA

  20.527.647,00 ₫
  8.079.014  - 392.054.699  8.079.014 ₫ - 392.054.699 ₫
 64. Bông Tai Blama Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Blama

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.188 crt - AAA

  9.775.817,00 ₫
  4.125.753  - 63.184.043  4.125.753 ₫ - 63.184.043 ₫

You’ve viewed 60 of 10947 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng