Đang tải...
Tìm thấy 11447 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Louisa

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  24.517.805,00 ₫
  5.524.501  - 102.636.299  5.524.501 ₫ - 102.636.299 ₫
 2. Bông tai nữ Anna

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  32.580.975,00 ₫
  6.249.026  - 125.093.740  6.249.026 ₫ - 125.093.740 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vaunita Platin trắng

  Bông tai nữ Vaunita

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  34.007.385,00 ₫
  4.482.997  - 204.536.765  4.482.997 ₫ - 204.536.765 ₫
 4. Bông tai nữ Erdmann

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  18.648.023,00 ₫
  4.667.524  - 59.306.320  4.667.524 ₫ - 59.306.320 ₫
 5. Bông tai nữ Denise

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.768 crt - SI

  77.365.668,00 ₫
  6.219.592  - 271.243.991  6.219.592 ₫ - 271.243.991 ₫
 6. Bông tai nữ Polly

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  2.502 crt - SI

  325.385.249,00 ₫
  8.915.052  - 592.723.604  8.915.052 ₫ - 592.723.604 ₫
 7. Bông tai nữ Aneta

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.32 crt - AAA

  27.458.357,00 ₫
  6.656.571  - 98.886.317  6.656.571 ₫ - 98.886.317 ₫
 8. Bông tai nữ Vendor

  Bạch Kim 950 & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  47.612.035,00 ₫
  11.036.833  - 137.617.265  11.036.833 ₫ - 137.617.265 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Mova

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.92 crt - AAA

  23.716.867,00 ₫
  4.952.806  - 136.159.730  4.952.806 ₫ - 136.159.730 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Candace Ø8 mm Platin trắng

  Bông tai nữ Candace Ø8 mm

  Bạch Kim 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.094 crt - VS

  26.213.082,00 ₫
  6.062.235  - 67.782.695  6.062.235 ₫ - 67.782.695 ₫
 12. Bông tai nữ Ontmoet

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.204 crt - VS

  41.210.179,00 ₫
  9.253.257  - 134.730.488  9.253.257 ₫ - 134.730.488 ₫
 13. Bông tai nữ Spanios

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  41.546.971,00 ₫
  7.924.490  - 112.471.163  7.924.490 ₫ - 112.471.163 ₫
 14. Bông tai nữ Bonnis

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.53 crt - VS

  47.184.679,00 ₫
  9.492.407  - 155.659.636  9.492.407 ₫ - 155.659.636 ₫
 15. Bông tai nữ Questo

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  16.893.313,00 ₫
  4.022.244  - 50.108.246  4.022.244 ₫ - 50.108.246 ₫
 16. Bông tai nữ Ecateri

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  28.457.410,00 ₫
  5.886.764  - 125.136.194  5.886.764 ₫ - 125.136.194 ₫
 17. Bông tai nữ Homisyt

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  31.930.035,00 ₫
  8.043.357  - 92.065.596  8.043.357 ₫ - 92.065.596 ₫
 18. Bông tai nữ Aur

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  15.673.510,00 ₫
  4.172.810  - 59.518.585  4.172.810 ₫ - 59.518.585 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Gocce

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  68.345.900,00 ₫
  14.477.761  - 188.277.405  14.477.761 ₫ - 188.277.405 ₫
 21. Bông tai nữ Sbapna

  Bạch Kim 950
  13.448.991,00 ₫
  3.785.642  - 37.358.310  3.785.642 ₫ - 37.358.310 ₫
 22. Bông tai nữ Kuarahy

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  35.445.113,00 ₫
  8.599.204  - 110.178.717  8.599.204 ₫ - 110.178.717 ₫
 23. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Round Platin trắng

  Bông tai nữ Wayna - Round

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  51.200.699,00 ₫
  7.781.566  - 2.144.947.378  7.781.566 ₫ - 2.144.947.378 ₫
 24. Bông tai nữ Anname

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.13 crt - AAA

  35.815.865,00 ₫
  8.815.995  - 101.560.831  8.815.995 ₫ - 101.560.831 ₫
 25. Bông tai nữ Amrit

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.208 crt - AAA

  19.352.736,00 ₫
  4.818.089  - 66.678.924  4.818.089 ₫ - 66.678.924 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Afronte

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  19.754.622,00 ₫
  5.306.578  - 55.669.546  5.306.578 ₫ - 55.669.546 ₫
 28. Bông tai nữ Lincolnn

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  18.772.550,00 ₫
  4.536.770  - 76.174.164  4.536.770 ₫ - 76.174.164 ₫
 29. Bông tai nữ Peyton

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  27.138.549,00 ₫
  6.724.496  - 77.815.664  6.724.496 ₫ - 77.815.664 ₫
 30. Bông tai nữ Minuscolo

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  11.131.077,00 ₫
  2.989.796  - 43.485.637  2.989.796 ₫ - 43.485.637 ₫
 31. Bông tai nữ Exacro

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  21.166.877,00 ₫
  5.742.990  - 74.334.545  5.742.990 ₫ - 74.334.545 ₫
 32. Bông tai nữ Lavi

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  23.000.832,00 ₫
  5.183.748  - 69.381.743  5.183.748 ₫ - 69.381.743 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Aveira Platin trắng

  Bông tai nữ Aveira

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  4 crt - AA

  98.744.813,00 ₫
  7.947.131  - 1.573.605.745  7.947.131 ₫ - 1.573.605.745 ₫
 34. Bông tai nữ Romola

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.476 crt - AAA

  43.276.207,00 ₫
  10.757.495  - 426.917.781  10.757.495 ₫ - 426.917.781 ₫
 35. Bông tai nữ Blanc

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  14.343.326,00 ₫
  3.957.716  - 46.471.474  3.957.716 ₫ - 46.471.474 ₫
 36. Bông tai nữ Tenese

  Bạch Kim 950 & Ngọc Trai Trắng
  20.784.805,00 ₫
  5.773.557  - 57.735.570  5.773.557 ₫ - 57.735.570 ₫
 37. Bông tai nữ Ouate

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.32 crt - VS

  149.073.819,00 ₫
  7.904.679  - 1.665.713.800  7.904.679 ₫ - 1.665.713.800 ₫
 38. Bông tai nữ Falldown

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  24.449.883,00 ₫
  6.091.952  - 77.108.124  6.091.952 ₫ - 77.108.124 ₫
 39. Bông tai nữ Palazzo

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.9 crt - VS

  42.520.550,00 ₫
  5.773.557  - 1.821.189.475  5.773.557 ₫ - 1.821.189.475 ₫
 40. Bông tai nữ Soth

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.565.029,00 ₫
  3.635.076  - 38.476.231  3.635.076 ₫ - 38.476.231 ₫
 41. Bông tai nữ Cephalique

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  15.056.530,00 ₫
  3.871.679  - 86.773.169  3.871.679 ₫ - 86.773.169 ₫
 42. Bông tai nữ Katna

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  20.331.977,00 ₫
  5.205.258  - 64.612.900  5.205.258 ₫ - 64.612.900 ₫
 43. Bông tai nữ Elya

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  19.064.059,00 ₫
  4.627.336  - 58.160.101  4.627.336 ₫ - 58.160.101 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Actif

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.216.888,00 ₫
  4.301.866  - 56.943.122  4.301.866 ₫ - 56.943.122 ₫
 46. Bông tai nữ Josse

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  20.323.486,00 ₫
  4.417.903  - 59.108.204  4.417.903 ₫ - 59.108.204 ₫
 47. Bông tai nữ Oliebollen

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  36.996.050,00 ₫
  7.981.094  - 132.791.822  7.981.094 ₫ - 132.791.822 ₫
 48. Bông tai nữ Liliana

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  46.154.496,00 ₫
  9.314.672  - 136.244.635  9.314.672 ₫ - 136.244.635 ₫
 49. Bông tai nữ Tnegil

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  14.575.402,00 ₫
  4.086.773  - 41.801.688  4.086.773 ₫ - 41.801.688 ₫
 50. Bông tai nữ Chiotta

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  15.362.189,00 ₫
  3.957.716  - 57.792.175  3.957.716 ₫ - 57.792.175 ₫
 51. Bông tai nữ Smoot

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.85 crt - VS

  118.606.984,00 ₫
  18.448.214  - 300.904.233  18.448.214 ₫ - 300.904.233 ₫
 52. Bông tai nữ Callaham

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.13 crt - VS1

  20.575.372,00 ₫
  3.871.679  - 50.377.115  3.871.679 ₫ - 50.377.115 ₫
 53. Bông tai nữ Adeen

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  14.252.759,00 ₫
  3.398.473  - 37.499.815  3.398.473 ₫ - 37.499.815 ₫
 54. Bông tai nữ Maegreet

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  24.681.955,00 ₫
  5.582.520  - 74.051.528  5.582.520 ₫ - 74.051.528 ₫
 55. Bông tai nữ Seelsed

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.72 crt - AA

  42.871.494,00 ₫
  9.849.009  - 2.504.591.901  9.849.009 ₫ - 2.504.591.901 ₫
 56. Bông tai nữ Beant

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  66.500.627,00 ₫
  10.320.233  - 357.097.361  10.320.233 ₫ - 357.097.361 ₫
 57. Bông tai nữ Carletta

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  19.771.601,00 ₫
  5.264.125  - 58.245.002  5.264.125 ₫ - 58.245.002 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Self Platin trắng

  Bông tai nữ Self

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  39.619.622,00 ₫
  8.063.169  - 120.239.993  8.063.169 ₫ - 120.239.993 ₫
 59. Bông tai nữ Aquents

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.611.230,00 ₫
  4.043.754  - 49.273.347  4.043.754 ₫ - 49.273.347 ₫
 60. Bông tai nữ Fonce

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  42.424.325,00 ₫
  8.082.980  - 127.697.506  8.082.980 ₫ - 127.697.506 ₫
 61. Bông tai nữ Libellule

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  3.04 crt - VS

  363.629.403,00 ₫
  14.882.476  - 5.734.090.739  14.882.476 ₫ - 5.734.090.739 ₫
 62. Bông tai nữ Corliss

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.9 crt - VS

  74.459.080,00 ₫
  6.010.726  - 118.655.096  6.010.726 ₫ - 118.655.096 ₫
 63. Bông tai nữ Knapp

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  2.23 crt - VS

  457.098.776,00 ₫
  7.790.057  - 5.719.571.946  7.790.057 ₫ - 5.719.571.946 ₫
 64. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Security Platin trắng

  Bông tai nữ Security

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.36 crt - VS

  56.818.595,00 ₫
  7.091.286  - 3.205.739.516  7.091.286 ₫ - 3.205.739.516 ₫

You’ve viewed 60 of 11447 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng