Đang tải...
Tìm thấy 205 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Dulcinia Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dulcinia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.74 crt - VS

  99.172.723,00 ₫
  4.769.219  - 1.539.857.637  4.769.219 ₫ - 1.539.857.637 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Fayanna Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fayanna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.173 crt - SI

  207.914.440,00 ₫
  6.474.134  - 381.064.410  6.474.134 ₫ - 381.064.410 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Inglebert Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inglebert

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.714 crt - VS

  96.942.220,00 ₫
  3.822.945  - 1.525.771.674  3.822.945 ₫ - 1.525.771.674 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Shadow Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shadow

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.25 crt - SI

  206.406.890,00 ₫
  4.563.742  - 373.629.399  4.563.742 ₫ - 373.629.399 ₫
 5. Dây Chuyền Sargary Bầu Dục

  Dây Chuyền GLAMIRA Sargary

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.45 crt - VS1

  43.747.581,00 ₫
  3.341.696  - 1.183.193.565  3.341.696 ₫ - 1.183.193.565 ₫
 6. Dây Chuyền Audrisa Bầu Dục

  Dây Chuyền GLAMIRA Audrisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.822 crt - VS

  263.585.341,00 ₫
  9.263.747  - 2.178.565.333  9.263.747 ₫ - 2.178.565.333 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Envigado Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Envigado

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.66 crt - AAA

  13.214.574,00 ₫
  3.431.458  - 1.515.592.478  3.431.458 ₫ - 1.515.592.478 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Stano Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Stano

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.448 crt - VS

  129.779.810,00 ₫
  5.049.045  - 1.586.698.184  5.049.045 ₫ - 1.586.698.184 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Mienfoo Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mienfoo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.09 crt - AA

  28.359.550,00 ₫
  3.575.292  - 2.077.611.456  3.575.292 ₫ - 2.077.611.456 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Salinas Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Salinas

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.36 crt - AAA

  10.922.969,00 ₫
  3.467.416  - 1.187.722.162  3.467.416 ₫ - 1.187.722.162 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Lana Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lana

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.135 crt - VS

  236.988.292,00 ₫
  3.084.851  - 2.079.111.969  3.084.851 ₫ - 2.079.111.969 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Aphesis Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aphesis

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.36 crt - AAA

  17.226.775,00 ₫
  6.225.129  - 1.215.299.287  6.225.129 ₫ - 1.215.299.287 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Hanoi Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hanoi

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  15.354.235,00 ₫
  5.080.678  - 80.636.034  5.080.678 ₫ - 80.636.034 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Euterpe Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Euterpe

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  9.196 crt - AAA

  37.901.503,00 ₫
  7.134.903  - 12.705.738.371  7.134.903 ₫ - 12.705.738.371 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Marlisa Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marlisa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.544 crt - VS

  64.543.432,00 ₫
  4.167.929  - 1.207.337.065  4.167.929 ₫ - 1.207.337.065 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Caprice Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caprice

  Vàng 14K & Kim Cương

  9.28 crt - VS

  9.444.932.530,00 ₫
  9.437.051  - 12.750.456.558  9.437.051 ₫ - 12.750.456.558 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Dortheea Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dortheea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.92 crt - VS

  117.466.897,00 ₫
  3.431.458  - 2.354.072.068  3.431.458 ₫ - 2.354.072.068 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Campeurusen Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Campeurusen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  22.056.825,00 ₫
  4.501.558  - 1.216.880.910  4.501.558 ₫ - 1.216.880.910 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Abellone Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abellone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.044 crt - VS

  417.332.916,00 ₫
  6.207.555  - 2.587.098.722  6.207.555 ₫ - 2.587.098.722 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Khafra Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Khafra

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.45 crt - VS

  252.166.793,00 ₫
  7.280.359  - 2.134.577.130  7.280.359 ₫ - 2.134.577.130 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Yute Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yute

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  16.508.688,00 ₫
  6.264.331  - 94.830.136  6.264.331 ₫ - 94.830.136 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Larenda Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larenda

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  2.4 crt - AAA

  20.004.764,00 ₫
  6.462.778  - 1.747.037.498  6.462.778 ₫ - 1.747.037.498 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Berta Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Berta

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Kim Cương

  0.717 crt - AAA

  13.642.830,00 ₫
  2.939.666  - 221.711.920  2.939.666 ₫ - 221.711.920 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Maderia Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maderia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.84 crt - VS

  28.067.016,00 ₫
  3.123.243  - 1.525.474.277  3.123.243 ₫ - 1.525.474.277 ₫
 28. SYLVIE Paperclip Necklace Urrea Bầu Dục

  SYLVIE Paperclip Necklace Urrea

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - VS

  28.908.118,00 ₫
  9.078.549  - 1.187.791.921  9.078.549 ₫ - 1.187.791.921 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Ediat Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ediat

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  15.323.683,00 ₫
  4.825.995  - 75.972.256  4.825.995 ₫ - 75.972.256 ₫
 30. Dây Chuyền Resaix Bầu Dục

  Dây Chuyền GLAMIRA Resaix

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  9.743.913,00 ₫
  3.958.126  - 56.100.504  3.958.126 ₫ - 56.100.504 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Tejbo Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tejbo

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  13.011.801,00 ₫
  2.404.075  - 51.436.726  2.404.075 ₫ - 51.436.726 ₫
 32. Dây Chuyền Biond Bầu Dục

  Dây Chuyền GLAMIRA Biond

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.284 crt - VS1

  26.401.844,00 ₫
  4.430.722  - 70.605.527  4.430.722 ₫ - 70.605.527 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Thyrania Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Thyrania

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.997 crt - VS

  315.051.273,00 ₫
  5.956.657  - 3.149.523.239  5.956.657 ₫ - 3.149.523.239 ₫
 34. Kiểu Đá
  Dây Chuyền Nona Oval Bầu Dục

  Dây Chuyền GLAMIRA Nona Oval

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  40.191.215,00 ₫
  6.925.640  - 1.517.951.674  6.925.640 ₫ - 1.517.951.674 ₫
 35. Dây Chuyền Stonjourner Bầu Dục

  Dây Chuyền GLAMIRA Stonjourner

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  4.356 crt - VS

  53.792.413,00 ₫
  11.270.929  - 2.040.828.444  11.270.929 ₫ - 2.040.828.444 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Entrekin Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Entrekin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.424 crt - VS

  814.596.992,00 ₫
  6.131.853  - 1.745.699.201  6.131.853 ₫ - 1.745.699.201 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Arri Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arri

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.534 crt - VS

  15.944.167,00 ₫
  5.738.473  - 1.230.818.170  5.738.473 ₫ - 1.230.818.170 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Nikoleta Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nikoleta

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  3.272 crt - AA

  61.162.532,00 ₫
  8.194.729  - 10.437.763.687  8.194.729 ₫ - 10.437.763.687 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Dayys Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dayys

  Vàng 14K & Kim Cương

  3 crt - VS

  832.437.495,00 ₫
  7.418.785  - 1.812.735.931  7.418.785 ₫ - 1.812.735.931 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Meda Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  2.36 crt - VS

  40.451.032,00 ₫
  11.659.984  - 2.669.776.004  11.659.984 ₫ - 2.669.776.004 ₫
 41. Dây Chuyền Biddy Bầu Dục

  Dây Chuyền GLAMIRA Biddy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.23 crt - VS

  25.418.531,00 ₫
  3.875.936  - 57.776.763  3.875.936 ₫ - 57.776.763 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Antaea Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Antaea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  28.798.891,00 ₫
  5.049.045  - 78.202.756  5.049.045 ₫ - 78.202.756 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Herculaneum Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Herculaneum

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.84 crt - VS

  17.112.411,00 ₫
  5.333.739  - 1.550.212.577  5.333.739 ₫ - 1.550.212.577 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Laurie Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laurie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.36 crt - AA

  16.407.031,00 ₫
  4.638.092  - 1.200.699.629  4.638.092 ₫ - 1.200.699.629 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Valentino Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Valentino

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.66 crt - AA

  22.162.809,00 ₫
  5.150.432  - 1.533.233.723  5.150.432 ₫ - 1.533.233.723 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Kleio Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kleio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  9.197 crt - VS

  9.437.501.579,00 ₫
  7.608.040  - 12.712.078.407  7.608.040 ₫ - 12.712.078.407 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Lancian Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lancian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.48 crt - VS

  911.561.385,00 ₫
  8.308.282  - 1.953.690.152  8.308.282 ₫ - 1.953.690.152 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Brebieres Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Brebieres

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.72 crt - VS

  14.761.596,00 ₫
  4.643.499  - 1.229.331.169  4.643.499 ₫ - 1.229.331.169 ₫
 50. Dây Chuyền Defiant Bầu Dục

  Dây Chuyền GLAMIRA Defiant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.644 crt - VS

  37.649.794,00 ₫
  4.697.842  - 74.836.722  4.697.842 ₫ - 74.836.722 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Arctotis Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arctotis

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  8.545 crt - VS

  3.834.192.266,00 ₫
  9.806.098  - 4.332.311.272  9.806.098 ₫ - 4.332.311.272 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Aurkena Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aurkena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.11 crt - VS

  33.870.917,00 ₫
  3.955.423  - 1.558.769.590  3.955.423 ₫ - 1.558.769.590 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Purpo Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Purpo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  14.840.002,00 ₫
  2.445.170  - 53.275.202  2.445.170 ₫ - 53.275.202 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Tarassaco Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tarassaco

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.665 crt - VS

  2.210.786.498,00 ₫
  6.945.648  - 2.561.522.294  6.945.648 ₫ - 2.561.522.294 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Hypate Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hypate

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.728 crt - VS

  822.612.741,00 ₫
  6.112.927  - 1.759.920.342  6.112.927 ₫ - 1.759.920.342 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Naturas Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Naturas

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.36 crt - AAA

  13.816.945,00 ₫
  5.239.652  - 1.204.755.089  5.239.652 ₫ - 1.204.755.089 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Tifera Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tifera

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.426 crt - SI

  213.362.001,00 ₫
  5.799.305  - 404.302.181  5.799.305 ₫ - 404.302.181 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Dubbed Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dubbed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.582 crt - VS

  24.096.180,00 ₫
  5.055.804  - 1.223.896.854  5.055.804 ₫ - 1.223.896.854 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Orchidea Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Orchidea

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  2.735 crt - AA

  69.318.328,00 ₫
  9.120.725  - 1.812.127.608  9.120.725 ₫ - 1.812.127.608 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Irmina Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Irmina

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.75 crt - VS1

  83.708.990,00 ₫
  4.466.411  - 1.534.396.288  4.466.411 ₫ - 1.534.396.288 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Rudelle Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rudelle

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.338 crt - AA

  36.363.673,00 ₫
  4.953.066  - 2.110.555.294  4.953.066 ₫ - 2.110.555.294 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Peonia Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Peonia

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  5.42 crt - AAA

  127.287.596,00 ₫
  7.021.350  - 8.479.247.533  7.021.350 ₫ - 8.479.247.533 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Padong Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Padong

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.55 crt - AAA

  18.874.642,00 ₫
  5.314.272  - 153.269.294  5.314.272 ₫ - 153.269.294 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Nell Bầu Dục

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nell

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  0.456 crt - AAA

  13.599.303,00 ₫
  3.785.094  - 1.204.849.720  3.785.094 ₫ - 1.204.849.720 ₫

You’ve viewed 60 of 205 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng