Đang tải...
Tìm thấy 378 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Ming

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.299.515,00 ₫
  5.252.804  - 251.828.990  5.252.804 ₫ - 251.828.990 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Yoshie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  17.515.105,00 ₫
  4.007.528  - 337.003.117  4.007.528 ₫ - 337.003.117 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Olga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  99.291.320,00 ₫
  2.429.705  - 242.022.436  2.429.705 ₫ - 242.022.436 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.745 crt - VS

  655.024.818,00 ₫
  5.388.653  - 1.010.485.770  5.388.653 ₫ - 1.010.485.770 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Quax

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.720.121,00 ₫
  2.929.230  - 132.565.402  2.929.230 ₫ - 132.565.402 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Lordanis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.021.451,00 ₫
  4.215.828  - 193.300.965  4.215.828 ₫ - 193.300.965 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Mecole

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.225 crt - VS

  23.252.152,00 ₫
  4.318.847  - 204.338.652  4.318.847 ₫ - 204.338.652 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Agen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.22 crt - VS

  39.736.225,00 ₫
  6.969.023  - 929.457.854  6.969.023 ₫ - 929.457.854 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Inga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.558 crt - SI

  55.980.016,00 ₫
  4.392.714  - 218.701.787  4.392.714 ₫ - 218.701.787 ₫
 11. Dây chuyền nữ Dalene

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  9.225.237,00 ₫
  3.594.322  - 176.319.915  3.594.322 ₫ - 176.319.915 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Shellos

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.44 crt - AA

  18.973.776,00 ₫
  4.299.601  - 828.802.668  4.299.601 ₫ - 828.802.668 ₫
 13. Dây chuyền nữ Tassin

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.185 crt - AAA

  13.435.123,00 ₫
  6.315.818  - 161.645.456  6.315.818 ₫ - 161.645.456 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Murdrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  66.785.342,00 ₫
  4.215.828  - 834.109.248  4.215.828 ₫ - 834.109.248 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Lerika Ø8 mm Trái Tim

  Mặt dây chuyền nữ Lerika Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.2 crt - VS

  21.170.840,00 ₫
  4.426.393  - 56.433.689  4.426.393 ₫ - 56.433.689 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Twig

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  12.933.899,00 ₫
  4.301.866  - 1.087.126.918  4.301.866 ₫ - 1.087.126.918 ₫
 17. Dây chuyền nữ Dina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.892 crt - SI

  106.027.420,00 ₫
  3.894.320  - 259.215.747  3.894.320 ₫ - 259.215.747 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Villaggio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.423.519,00 ₫
  2.796.212  - 130.867.297  2.796.212 ₫ - 130.867.297 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Aguessac

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - VS

  37.261.803,00 ₫
  4.065.263  - 2.805.906.509  4.065.263 ₫ - 2.805.906.509 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Anomop

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  9.023.163,00 ₫
  2.624.137  - 129.169.192  2.624.137 ₫ - 129.169.192 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Levni

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  12.291.449,00 ₫
  2.796.212  - 428.799.847  2.796.212 ₫ - 428.799.847 ₫
 23. Dây chuyền nữ Cielo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.472 crt - SI

  53.721.536,00 ₫
  6.053.178  - 219.947.064  6.053.178 ₫ - 219.947.064 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Fide

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  15.142.285,00 ₫
  4.521.204  - 196.909.440  4.521.204 ₫ - 196.909.440 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Purpe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.389.544,00 ₫
  4.516.959  - 147.848.355  4.516.959 ₫ - 147.848.355 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Ezekielie

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.644 crt - AA

  26.318.929,00 ₫
  5.816.010  - 867.194.000  5.816.010 ₫ - 867.194.000 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Dupont

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.508 crt - VS

  16.428.882,00 ₫
  5.922.141  - 200.022.629  5.922.141 ₫ - 200.022.629 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Cerises

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.69 crt - VS

  55.810.205,00 ₫
  9.648.067  - 2.928.000.268  9.648.067 ₫ - 2.928.000.268 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Parietal

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  65.332.614,00 ₫
  3.290.927  - 829.170.596  3.290.927 ₫ - 829.170.596 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Herlimes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.122 crt - VS

  40.751.409,00 ₫
  6.319.781  - 978.547.246  6.319.781 ₫ - 978.547.246 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Picotte

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.9 crt - VS

  37.547.366,00 ₫
  4.839.599  - 1.614.275.362  4.839.599 ₫ - 1.614.275.362 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Aigremont

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.178 crt - VS

  39.368.303,00 ₫
  5.136.768  - 2.828.901.684  5.136.768 ₫ - 2.828.901.684 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Aigueperse

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.97 crt - AAA

  15.502.284,00 ₫
  4.775.920  - 2.806.161.225  4.775.920 ₫ - 2.806.161.225 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Neidelin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.574 crt - VS

  73.731.157,00 ₫
  7.916.565  - 876.618.481  7.916.565 ₫ - 876.618.481 ₫
 36. Dây chuyền nữ Hayward

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  11.116.077,00 ₫
  4.724.127  - 819.463.091  4.724.127 ₫ - 819.463.091 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Indraft

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.036 crt - VS

  174.291.530,00 ₫
  3.075.834  - 2.793.170.718  3.075.834 ₫ - 2.793.170.718 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Peleng

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.246 crt - VS

  22.807.248,00 ₫
  4.839.033  - 65.688.365  4.839.033 ₫ - 65.688.365 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Sault

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.44 crt - AA

  22.463.382,00 ₫
  5.115.541  - 835.170.566  5.115.541 ₫ - 835.170.566 ₫
 40. Dây chuyền nữ Klea

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  12.376.921,00 ₫
  4.539.600  - 335.941.799  4.539.600 ₫ - 335.941.799 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Eliska

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  18.234.818,00 ₫
  6.537.704  - 369.479.377  6.537.704 ₫ - 369.479.377 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Hobby

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  13.805.875,00 ₫
  3.247.908  - 190.739.655  3.247.908 ₫ - 190.739.655 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Yrrevo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  11.496.453,00 ₫
  4.108.281  - 143.815.350  4.108.281 ₫ - 143.815.350 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Blanchar

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  11.577.396,00 ₫
  4.181.583  - 118.326.796  4.181.583 ₫ - 118.326.796 ₫
 46. Dây chuyền nữ Sheet

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.388.510,00 ₫
  5.016.485  - 142.117.245  5.016.485 ₫ - 142.117.245 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Aiserey

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  2.2 crt - AAA

  15.501.435,00 ₫
  4.499.978  - 3.949.226.561  4.499.978 ₫ - 3.949.226.561 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Waist

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.530.372,00 ₫
  4.478.751  - 196.484.910  4.478.751 ₫ - 196.484.910 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Bassinoire

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  9.912.970,00 ₫
  3.140.361  - 134.263.507  3.140.361 ₫ - 134.263.507 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Marcassin

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  13.907.197,00 ₫
  5.709.878  - 259.682.727  5.709.878 ₫ - 259.682.727 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Ahiezer

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  11.523.905,00 ₫
  3.828.660  - 189.480.225  3.828.660 ₫ - 189.480.225 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Pusan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.799.000,00 ₫
  4.086.773  - 192.027.390  4.086.773 ₫ - 192.027.390 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Haughty

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.125 crt - VS

  12.022.016,00 ₫
  2.968.287  - 134.857.843  2.968.287 ₫ - 134.857.843 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Atleb

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.464 crt - VS

  21.245.558,00 ₫
  2.753.194  - 813.788.592  2.753.194 ₫ - 813.788.592 ₫
 55. Dây chuyền nữ Hanalora

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.544 crt - VS

  28.078.450,00 ₫
  7.017.136  - 853.227.083  7.017.136 ₫ - 853.227.083 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Rewop

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  9.203.729,00 ₫
  3.713.189  - 177.168.968  3.713.189 ₫ - 177.168.968 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Sashka

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.15 crt - VS

  143.950.919,00 ₫
  5.131.107  - 1.133.499.336  5.131.107 ₫ - 1.133.499.336 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Milione

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.64 crt - VS

  75.357.943,00 ₫
  6.070.725  - 863.458.168  6.070.725 ₫ - 863.458.168 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Agde

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.22 crt - VS

  39.550.848,00 ₫
  6.867.136  - 928.396.537  6.867.136 ₫ - 928.396.537 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Atella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.335 crt - VS

  16.522.560,00 ₫
  3.871.679  - 162.565.262  3.871.679 ₫ - 162.565.262 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Nekenzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.64 crt - VS

  18.000.761,00 ₫
  6.023.744  - 867.434.562  6.023.744 ₫ - 867.434.562 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Stykke

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.422.486,00 ₫
  2.215.460  - 125.136.195  2.215.460 ₫ - 125.136.195 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Nager

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.6 crt - VS

  71.811.167,00 ₫
  6.665.062  - 865.156.273  6.665.062 ₫ - 865.156.273 ₫
 65. Dây chuyền nữ Hjerteneck

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  10.226.553,00 ₫
  3.584.133  - 323.630.534  3.584.133 ₫ - 323.630.534 ₫

You’ve viewed 60 of 378 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng