Đang tải...
Tìm thấy 138 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Marifer Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marifer

  Vàng 14K & Đá Garnet

  1.6 crt - AAA

  9.254.284,00 ₫
  3.386.307  - 47.164.982  3.386.307 ₫ - 47.164.982 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Victiva Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Victiva

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.928 crt - AAA

  16.148.293,00 ₫
  5.856.081  - 132.126.836  5.856.081 ₫ - 132.126.836 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Galy Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Galy

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAA

  11.185.764,00 ₫
  3.625.579  - 64.468.268  3.625.579 ₫ - 64.468.268 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Eos Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eos

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.03 crt - AAA

  13.507.918,00 ₫
  4.228.490  - 74.944.866  4.228.490 ₫ - 74.944.866 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Amor Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Amor

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  12.819.573,00 ₫
  5.710.084  - 65.455.099  5.710.084 ₫ - 65.455.099 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Apelisa Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Apelisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.235 crt - AAA

  27.359.473,00 ₫
  7.991.955  - 230.012.087  7.991.955 ₫ - 230.012.087 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Tirtza Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tirtza

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  13.364.627,00 ₫
  5.677.641  - 120.041.571  5.677.641 ₫ - 120.041.571 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Vicuska Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vicuska

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.47 crt - AAA

  33.375.610,00 ₫
  11.005.161  - 225.334.790  11.005.161 ₫ - 225.334.790 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Acaysha Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acaysha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  3 crt - AAA

  14.989.243,00 ₫
  6.129.148  - 88.179.183  6.129.148 ₫ - 88.179.183 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Elohim Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elohim

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.666 crt - AAA

  11.296.613,00 ₫
  3.814.834  - 58.276.935  3.814.834 ₫ - 58.276.935 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Hecate Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hecate

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  16.644.681,00 ₫
  7.754.035  - 1.712.376.848  7.754.035 ₫ - 1.712.376.848 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Demeter Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Demeter

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  1.6 crt - AAA

  14.054.596,00 ₫
  5.515.423  - 68.456.139  5.515.423 ₫ - 68.456.139 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Shachia Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shachia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.18 crt - AAA

  18.804.618,00 ₫
  5.761.454  - 128.220.076  5.761.454 ₫ - 128.220.076 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Sarro Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sarro

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  8.73 crt - AAA

  18.755.683,00 ₫
  8.202.840  - 5.146.566.256  8.202.840 ₫ - 5.146.566.256 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Moira Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Moira

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.2 crt - AAA

  10.814.555,00 ₫
  3.947.312  - 68.402.066  3.947.312 ₫ - 68.402.066 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Karensa Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Karensa

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  10.163.246,00 ₫
  3.209.218  - 48.814.195  3.209.218 ₫ - 48.814.195 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Gracie Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gracie

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  14.353.076,00 ₫
  4.936.843  - 91.247.810  4.936.843 ₫ - 91.247.810 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Adelika Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  10.129.723,00 ₫
  3.557.988  - 46.759.434  3.557.988 ₫ - 46.759.434 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Daberath Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daberath

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  12.359.143,00 ₫
  5.464.053  - 139.521.292  5.464.053 ₫ - 139.521.292 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Cupid Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cupid

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  10.234.082,00 ₫
  3.467.416  - 47.976.069  3.467.416 ₫ - 47.976.069 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Ayla Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ayla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.725 crt - AAA

  10.035.365,00 ₫
  3.530.951  - 61.967.402  3.530.951 ₫ - 61.967.402 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Lalani Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lalani

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.186 crt - AAA

  85.303.055,00 ₫
  8.229.876  - 187.281.073  8.229.876 ₫ - 187.281.073 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Fruma Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fruma

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.032 crt - AAA

  12.405.105,00 ₫
  3.895.943  - 67.063.762  3.895.943 ₫ - 67.063.762 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Yogine Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yogine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  7 crt - AAA

  10.705.056,00 ₫
  3.643.153  - 81.474.158  3.643.153 ₫ - 81.474.158 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Delaine Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delaine

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  11.936.024,00 ₫
  4.379.894  - 57.100.854  4.379.894 ₫ - 57.100.854 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Kit Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kit

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  14.437.970,00 ₫
  4.742.182  - 72.430.485  4.742.182 ₫ - 72.430.485 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Mithulia Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mithulia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.34 crt - AAA

  12.231.261,00 ₫
  5.785.786  - 700.621.025  5.785.786 ₫ - 700.621.025 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Joanne Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Joanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  10.920.807,00 ₫
  4.004.088  - 64.522.342  4.004.088 ₫ - 64.522.342 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Mya Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mya

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2 crt - AAA

  12.054.172,00 ₫
  4.609.703  - 71.200.327  4.609.703 ₫ - 71.200.327 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Larrie Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.168 crt - AAA

  22.861.430,00 ₫
  5.774.972  - 204.881.766  5.774.972 ₫ - 204.881.766 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Rhette Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rhette

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  14 crt - AAA

  20.518.996,00 ₫
  5.096.359  - 129.396.165  5.096.359 ₫ - 129.396.165 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Corianne Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Corianne

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.792 crt - AAA

  11.048.689,00 ₫
  3.682.355  - 69.510.554  3.682.355 ₫ - 69.510.554 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Mirelys Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mirelys

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.624 crt - AAA

  12.833.362,00 ₫
  5.026.064  - 69.145.565  5.026.064 ₫ - 69.145.565 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Ankine Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ankine

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.14 crt - AAA

  14.175.988,00 ₫
  4.842.216  - 87.746.598  4.842.216 ₫ - 87.746.598 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Damon Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Damon

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.786 crt - AAA

  12.996.661,00 ₫
  4.723.257  - 71.930.315  4.723.257 ₫ - 71.930.315 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Annoria Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Annoria

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.328 crt - AAA

  14.742.671,00 ₫
  5.145.024  - 106.618.003  5.145.024 ₫ - 106.618.003 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Lucero Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lucero

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.648 crt - AAA

  13.329.208,00 ₫
  5.291.020  - 74.093.220  5.291.020 ₫ - 74.093.220 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Rolanda Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rolanda

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAA

  11.600.232,00 ₫
  4.317.170  - 80.216.968  4.317.170 ₫ - 80.216.968 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Timkasia Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Timkasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.45 crt - AAA

  25.619.141,00 ₫
  7.586.410  - 195.905.684  7.586.410 ₫ - 195.905.684 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Rayneris Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rayneris

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  27.324.056,00 ₫
  8.624.607  - 210.748.662  8.624.607 ₫ - 210.748.662 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Anut Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anut

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  10.588.259,00 ₫
  3.436.324  - 666.271.292  3.436.324 ₫ - 666.271.292 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Denisha Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Denisha

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.708 crt - AAA

  12.359.143,00 ₫
  4.382.598  - 72.795.479  4.382.598 ₫ - 72.795.479 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Antanelis Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Antanelis

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.3 crt - AAA

  21.596.396,00 ₫
  5.523.533  - 163.340.348  5.523.533 ₫ - 163.340.348 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Yogendra Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yogendra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.19 crt - AAA

  17.454.692,00 ₫
  7.321.454  - 140.481.080  7.321.454 ₫ - 140.481.080 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Frey Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frey

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.144 crt - AAA

  15.137.131,00 ₫
  5.099.061  - 96.519.906  5.099.061 ₫ - 96.519.906 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Jacquie Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jacquie

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  11.013.271,00 ₫
  3.663.430  - 57.790.282  3.663.430 ₫ - 57.790.282 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Cortlin Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cortlin

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.94 crt - AAA

  15.688.403,00 ₫
  7.243.047  - 108.050.927  7.243.047 ₫ - 108.050.927 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Darolyn Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Darolyn

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.3 crt - AAA

  10.800.765,00 ₫
  3.549.877  - 464.282.413  3.549.877 ₫ - 464.282.413 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Maurissa Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maurissa

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.42 crt - AAA

  21.107.849,00 ₫
  8.202.840  - 154.918.517  8.202.840 ₫ - 154.918.517 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Kay Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kay

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.872 crt - AAA

  15.029.257,00 ₫
  6.199.443  - 103.508.816  6.199.443 ₫ - 103.508.816 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Marisha Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  13.636.072,00 ₫
  5.353.205  - 66.833.957  5.353.205 ₫ - 66.833.957 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Aidelis Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aidelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.822 crt - AAA

  15.606.754,00 ₫
  5.515.423  - 96.695.647  5.515.423 ₫ - 96.695.647 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Darianna Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Darianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  15.673.533,00 ₫
  6.488.732  - 78.189.234  6.488.732 ₫ - 78.189.234 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Ainestie Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ainestie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  11.070.048,00 ₫
  4.197.399  - 74.390.626  4.197.399 ₫ - 74.390.626 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Ginaldi Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ginaldi

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  13.634.179,00 ₫
  5.063.915  - 72.795.479  5.063.915 ₫ - 72.795.479 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Lurdetta Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lurdetta

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.44 crt - AAA

  18.771.634,00 ₫
  7.751.332  - 176.371.889  7.751.332 ₫ - 176.371.889 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Achindra Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Achindra

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  14.245 crt - AAA

  19.898.782,00 ₫
  8.813.862  - 195.094.592  8.813.862 ₫ - 195.094.592 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Shansie Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Shansie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.33 crt - AAA

  12.906.630,00 ₫
  4.152.788  - 70.754.230  4.152.788 ₫ - 70.754.230 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Luanda Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Luanda

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  13.883.995,00 ₫
  6.116.982  - 107.131.692  6.116.982 ₫ - 107.131.692 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Laboni Cabochon Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laboni

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.84 crt - AAA

  31.365.455,00 ₫
  6.905.093  - 171.437.748  6.905.093 ₫ - 171.437.748 ₫

You’ve viewed 60 of 138 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng