Đang tải...
Tìm thấy 65 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Monissa Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Monissa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.975 crt - VS

  134.557.851,00 ₫
  5.162.239  - 1.177.607.620  5.162.239 ₫ - 1.177.607.620 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imene Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1 crt - AA

  16.590.486,00 ₫
  2.547.157  - 2.296.772.130  2.547.157 ₫ - 2.296.772.130 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Mazhira Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Mazhira

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.8 crt - AA

  29.716.557,00 ₫
  2.920.740  - 4.442.879.885  2.920.740 ₫ - 4.442.879.885 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Menkara Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Menkara

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.8 crt - AAA

  18.880.380,00 ₫
  5.964.594  - 4.475.143.880  5.964.594 ₫ - 4.475.143.880 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imogen Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Imogen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.86 crt - AAA

  9.305.332,00 ₫
  2.313.668  - 1.140.037.048  2.313.668 ₫ - 1.140.037.048 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Lene Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Lene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.605 crt - AAA

  28.403.637,00 ₫
  9.113.164  - 6.222.621.449  9.113.164 ₫ - 6.222.621.449 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Kane Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Kane

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  128.478.634,00 ₫
  3.169.796  - 1.152.560.571  3.169.796 ₫ - 1.152.560.571 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Sinobia Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Sinobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  4 crt - AAA

  75.007.567,00 ₫
  3.990.546  - 7.374.814.099  3.990.546 ₫ - 7.374.814.099 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Toucan Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Toucan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  10.17 crt - VS

  81.043.199,00 ₫
  8.598.072  - 23.525.322.460  8.598.072 ₫ - 23.525.322.460 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Montiara Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Montiara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  131.951.543,00 ₫
  5.569.218  - 1.166.357.676  5.569.218 ₫ - 1.166.357.676 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Milessa Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Milessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1 crt - VS

  194.097.947,00 ₫
  5.076.201  - 2.321.394.652  5.076.201 ₫ - 2.321.394.652 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Elivina Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Elivina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.1 crt - VS

  540.321.210,00 ₫
  4.944.881  - 4.489.082.492  4.944.881 ₫ - 4.489.082.492 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Alzira Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Alzira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.342 crt - VS

  456.070.005,00 ₫
  6.905.627  - 4.008.561.184  6.905.627 ₫ - 4.008.561.184 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Kasha Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Kasha

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  2.61 crt - VS

  35.061.058,00 ₫
  10.325.045  - 4.068.928.827  10.325.045 ₫ - 4.068.928.827 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Mayonna Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Mayonna

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  3.2 crt - AA

  59.314.528,00 ₫
  6.558.930  - 6.155.418.935  6.558.930 ₫ - 6.155.418.935 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Menyiona Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Menyiona

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  200.082.352,00 ₫
  7.876.943  - 2.350.389.801  7.876.943 ₫ - 2.350.389.801 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Jatonya Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Jatonya

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  4.08 crt - VS

  49.788.442,00 ₫
  9.452.785  - 7.430.851.572  9.452.785 ₫ - 7.430.851.572 ₫
 19. Mặt dây chuyền nữ Jenasia Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Jenasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.985 crt - VS

  449.854.092,00 ₫
  7.897.320  - 3.967.084.964  7.897.320 ₫ - 3.967.084.964 ₫
 20. Mặt dây chuyền nữ Milayette Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Milayette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1 crt - AA

  21.558.575,00 ₫
  5.391.483  - 2.325.215.392  5.391.483 ₫ - 2.325.215.392 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Gillison Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Gillison

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  4.333 crt - VS

  47.202.227,00 ₫
  6.561.478  - 7.417.351.634  6.561.478 ₫ - 7.417.351.634 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Jenacis Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Jenacis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  2 crt - AAA

  23.319.794,00 ₫
  7.666.944  - 3.992.174.473  7.666.944 ₫ - 3.992.174.473 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Janneke Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Janneke

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  0.935 crt - AAA

  22.587.061,00 ₫
  6.820.721  - 1.180.154.777  6.820.721 ₫ - 1.180.154.777 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Nixola Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Nixola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.975 crt - VS

  136.190.295,00 ₫
  5.461.105  - 1.184.598.151  5.461.105 ₫ - 1.184.598.151 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Mặt dây chuyền nữ Remedios Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Remedios

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.16 crt - AA

  31.547.395,00 ₫
  9.611.275  - 2.376.866.091  9.611.275 ₫ - 2.376.866.091 ₫
 27. Mặt dây chuyền nữ Koralo Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Koralo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.789 crt - VS

  50.413.910,00 ₫
  7.004.683  - 1.430.087.557  7.004.683 ₫ - 1.430.087.557 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Huldia Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Huldia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.92 crt - AA

  19.666.602,00 ₫
  4.958.466  - 1.168.480.303  4.958.466 ₫ - 1.168.480.303 ₫
 29. Kiểu Đá
  Dây chuyền nữ Nona Cushion Cushion

  Dây chuyền nữ Nona Cushion

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.97 crt - VS

  149.387.968,00 ₫
  13.822.575  - 1.159.137.899  13.822.575 ₫ - 1.159.137.899 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Jemika Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Jemika

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.07 crt - VS

  198.058.776,00 ₫
  7.096.664  - 2.336.889.863  7.096.664 ₫ - 2.336.889.863 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Adelyta Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Adelyta

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  2.4 crt - AA

  30.301.836,00 ₫
  5.455.162  - 4.483.577.802  5.455.162 ₫ - 4.483.577.802 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Hubertis Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Hubertis

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  3.2 crt - AAA

  24.376.863,00 ₫
  7.159.210  - 6.168.791.510  7.159.210 ₫ - 6.168.791.510 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Nixmary Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Nixmary

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.98 crt - AA

  21.189.238,00 ₫
  5.923.556  - 1.191.574.540  5.923.556 ₫ - 1.191.574.540 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Natheldis Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Natheldis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  1.145 crt - AA

  22.782.060,00 ₫
  5.848.274  - 2.344.531.339  5.848.274 ₫ - 2.344.531.339 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Mayzelle Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Mayzelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.995 crt - VS

  539.668.855,00 ₫
  5.709.878  - 4.489.521.170  5.709.878 ₫ - 4.489.521.170 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Chofa Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Chofa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.06 crt - VS

  60.161.033,00 ₫
  5.349.031  - 4.496.073.026  5.349.031 ₫ - 4.496.073.026 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Soggetto Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Soggetto

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.86 crt - AA

  21.706.877,00 ₫
  5.476.389  - 1.171.664.256  5.476.389 ₫ - 1.171.664.256 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Nalyssa Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Nalyssa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  1.158 crt - AA

  23.449.415,00 ₫
  7.519.775  - 2.346.653.966  7.519.775 ₫ - 2.346.653.966 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Renild Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Renild

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  1.32 crt - AA

  24.211.864,00 ₫
  6.316.950  - 2.359.955.787  6.316.950 ₫ - 2.359.955.787 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Hadalie Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Hadalie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  0.935 crt - AAA

  22.624.137,00 ₫
  5.709.878  - 1.180.367.042  5.709.878 ₫ - 1.180.367.042 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Mrunalis Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Mrunalis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.2 crt - VS

  40.663.955,00 ₫
  5.784.877  - 2.347.715.281  5.784.877 ₫ - 2.347.715.281 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Irabelia Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Irabelia

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Hồng Ngọc

  1.324 crt - AA

  27.610.621,00 ₫
  7.792.038  - 1.227.758.327  7.792.038 ₫ - 1.227.758.327 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Mặt dây chuyền nữ Matyika Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Matyika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  1.88 crt - VS1

  274.017.567,00 ₫
  6.452.799  - 3.963.518.944  6.452.799 ₫ - 3.963.518.944 ₫
 45. Mặt dây chuyền nữ Jameris Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Jameris

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.9 crt - VS

  133.875.212,00 ₫
  6.113.178  - 1.181.428.356  6.113.178 ₫ - 1.181.428.356 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Cammack Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Cammack

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.86 crt - VS

  15.628.226,00 ₫
  4.669.788  - 1.163.598.253  4.669.788 ₫ - 1.163.598.253 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Iralene Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Iralene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  1.11 crt - AA

  19.224.247,00 ₫
  6.353.743  - 1.191.390.576  6.353.743 ₫ - 1.191.390.576 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Rubie Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Rubie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  5.338 crt - VS

  63.557.809,00 ₫
  10.912.023  - 7.554.049.098  10.912.023 ₫ - 7.554.049.098 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Natonia Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Natonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.885 crt - AA

  39.208.680,00 ₫
  6.072.423  - 4.485.969.301  6.072.423 ₫ - 4.485.969.301 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Kithira Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Kithira

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.86 crt - SI

  279.994.049,00 ₫
  7.832.792  - 408.776.361  7.832.792 ₫ - 408.776.361 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Ahkaila Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Ahkaila

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.115 crt - AAA

  16.460.863,00 ₫
  6.410.346  - 1.202.654.673  6.410.346 ₫ - 1.202.654.673 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Pioggia Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Pioggia

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.86 crt - AA

  19.000.380,00 ₫
  3.979.226  - 1.156.169.046  3.979.226 ₫ - 1.156.169.046 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Liuba Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Liuba

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  22.359.798,00 ₫
  5.484.878  - 1.188.008.512  5.484.878 ₫ - 1.188.008.512 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Nazrania Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Nazrania

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  1.865 crt - AA

  25.382.991,00 ₫
  8.600.902  - 1.289.272.184  8.600.902 ₫ - 1.289.272.184 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Niyasia Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Niyasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.176 crt - VS

  19.882.827,00 ₫
  5.508.086  - 2.343.314.357  5.508.086 ₫ - 2.343.314.357 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Miesya Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Miesya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.08 crt - VS

  202.188.852,00 ₫
  8.739.581  - 2.359.602.022  8.739.581 ₫ - 2.359.602.022 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Mriganka Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Mriganka

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.305 crt - VS

  24.507.617,00 ₫
  8.753.165  - 2.376.583.069  8.753.165 ₫ - 2.376.583.069 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Lorine Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Lorine

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.07 crt - VS

  52.984.840,00 ₫
  9.087.692  - 12.828.052.402  9.087.692 ₫ - 12.828.052.402 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Haywood Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Haywood

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  8.744 crt - VS

  93.542.667,00 ₫
  11.571.737  - 7.929.655.808  11.571.737 ₫ - 7.929.655.808 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Rumfelt Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Rumfelt

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  15.98 crt - VS

  100.848.199,00 ₫
  8.682.977  - 16.796.269.672  8.682.977 ₫ - 16.796.269.672 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Trinesse Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Trinesse

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  4.245 crt - VS

  61.347.725,00 ₫
  15.421.058  - 6.192.324.421  15.421.058 ₫ - 6.192.324.421 ₫
 62. Trang sức gốm sứ
 63. Mặt dây chuyền nữ Sirennos Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Sirennos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  9.19 crt - VS

  82.470.456,00 ₫
  12.249.281  - 22.569.275.109  12.249.281 ₫ - 22.569.275.109 ₫
 64. Mặt dây chuyền nữ Mindeulle Cushion

  Mặt dây chuyền nữ Mindeulle

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.6 crt - VS

  21.521.217,00 ₫
  5.985.820  - 1.216.239.515  5.985.820 ₫ - 1.216.239.515 ₫

You’ve viewed 60 of 65 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng