Đang tải...
Tìm thấy 437 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Ahishar

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.11 crt - AAA

  19.320.190,00 ₫
  8.808.920  - 97.372.176  8.808.920 ₫ - 97.372.176 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Gretta

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.66 crt - AAA

  25.599.782,00 ₫
  5.805.820  - 91.796.727  5.805.820 ₫ - 91.796.727 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Arkadi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.296 crt - VS

  25.836.102,00 ₫
  10.143.348  - 176.942.554  10.143.348 ₫ - 176.942.554 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Bornes Hình Chữ Nhật Dài
  Mới

  Mặt dây chuyền nữ Bornes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.63 crt - VS

  26.086.855,00 ₫
  7.213.550  - 131.008.808  7.213.550 ₫ - 131.008.808 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Jumpro

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  14.615.306,00 ₫
  2.387.535  - 39.070.564  2.387.535 ₫ - 39.070.564 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Mignon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.676 crt - VS

  101.618.289,00 ₫
  10.357.025  - 210.267.864  10.357.025 ₫ - 210.267.864 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Juta

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  9.352.030,00 ₫
  2.667.156  - 35.603.601  2.667.156 ₫ - 35.603.601 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Boyne

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  12.043.243,00 ₫
  3.506.020  - 70.570.414  3.506.020 ₫ - 70.570.414 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Gita

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.56 crt - VS

  20.161.034,00 ₫
  3.443.756  - 69.622.307  3.443.756 ₫ - 69.622.307 ₫
 11. Dây chuyền nữ Folyadek

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  1.16 crt - AAA

  45.265.821,00 ₫
  16.482.940  - 125.529.591  16.482.940 ₫ - 125.529.591 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Tendance

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.215 crt - VS

  35.941.243,00 ₫
  8.554.204  - 150.211.549  8.554.204 ₫ - 150.211.549 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Reevaluate Hình Chữ Nhật Dài

  Dây chuyền nữ Reevaluate

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.292 crt - VS

  56.343.409,00 ₫
  11.607.397  - 361.738.843  11.607.397 ₫ - 361.738.843 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Thetsa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  27.128.644,00 ₫
  4.409.412  - 63.466.677  4.409.412 ₫ - 63.466.677 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Eula

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAA

  14.828.136,00 ₫
  4.308.941  - 96.409.913  4.308.941 ₫ - 96.409.913 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Alwyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.562 crt - VS

  33.331.539,00 ₫
  4.559.977  - 86.292.038  4.559.977 ₫ - 86.292.038 ₫
 17. Dây chuyền nữ Adaliano

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.342 crt - VS

  53.041.727,00 ₫
  13.365.502  - 212.362.196  13.365.502 ₫ - 212.362.196 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Muvimentu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  14.222.194,00 ₫
  4.129.791  - 54.452.567  4.129.791 ₫ - 54.452.567 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Alefkantra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.498 crt - VS

  22.562.721,00 ₫
  9.806.556  - 134.829.543  9.806.556 ₫ - 134.829.543 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Coral

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  1.821 crt - AAA

  30.975.134,00 ₫
  7.665.246  - 174.678.412  7.665.246 ₫ - 174.678.412 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Tommie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.65 crt - AAA

  31.021.550,00 ₫
  6.492.421  - 149.772.871  6.492.421 ₫ - 149.772.871 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Cristi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  15.104.078,00 ₫
  2.825.646  - 57.169.536  2.825.646 ₫ - 57.169.536 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Boulazac

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  13.447.009,00 ₫
  4.733.467  - 72.636.441  4.733.467 ₫ - 72.636.441 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Cicely

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.15 crt - VS

  30.064.950,00 ₫
  4.882.052  - 136.980.480  4.882.052 ₫ - 136.980.480 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Tesla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.47 crt - VS

  32.755.880,00 ₫
  4.258.847  - 126.876.755  4.258.847 ₫ - 126.876.755 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Trouville Hình Chữ Nhật Dài

  Dây chuyền nữ Trouville

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.648 crt - VS

  20.693.672,00 ₫
  4.960.730  - 83.122.238  4.960.730 ₫ - 83.122.238 ₫
 29. Dây chuyền nữ Galien

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.586 crt - VS

  39.227.925,00 ₫
  8.051.848  - 104.348.558  8.051.848 ₫ - 104.348.558 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Papillon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  24.666.673,00 ₫
  3.785.642  - 62.178.945  3.785.642 ₫ - 62.178.945 ₫
 31. Dây chuyền nữ Gagae

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  24.922.520,00 ₫
  8.264.111  - 100.386.308  8.264.111 ₫ - 100.386.308 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Kang

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.728 crt - VS

  17.824.158,00 ₫
  6.558.930  - 121.570.172  6.558.930 ₫ - 121.570.172 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Lointainel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.185 crt - VS

  12.633.051,00 ₫
  4.818.372  - 63.834.595  4.818.372 ₫ - 63.834.595 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Labe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.678 crt - VS

  39.099.152,00 ₫
  4.753.562  - 87.155.243  4.753.562 ₫ - 87.155.243 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Kary

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.61 crt - VS

  82.348.475,00 ₫
  8.084.112  - 183.508.559  8.084.112 ₫ - 183.508.559 ₫
 36. Dây chuyền nữ Ayana

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  18.500.571,00 ₫
  7.309.493  - 136.117.278  7.309.493 ₫ - 136.117.278 ₫
 37. Dây chuyền nữ Ailene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.11 crt - VS

  63.897.997,00 ₫
  6.523.553  - 115.725.863  6.523.553 ₫ - 115.725.863 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Elobo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  11.306.548,00 ₫
  3.226.399  - 48.112.972  3.226.399 ₫ - 48.112.972 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Tawhom

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  11.417.775,00 ₫
  3.290.927  - 48.749.767  3.290.927 ₫ - 48.749.767 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Gianysada

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.222 crt - VS

  15.719.923,00 ₫
  4.818.089  - 67.131.751  4.818.089 ₫ - 67.131.751 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Marty

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  24.321.393,00 ₫
  9.033.919  - 159.310.562  9.033.919 ₫ - 159.310.562 ₫
 42. Dây chuyền nữ Stoupat

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.63 crt - VS

  25.255.066,00 ₫
  8.281.092  - 50.620.512  8.281.092 ₫ - 50.620.512 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Lessay

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.263.346,00 ₫
  3.097.343  - 39.848.864  3.097.343 ₫ - 39.848.864 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - VS

  27.078.547,00 ₫
  8.677.316  - 113.203.611  8.677.316 ₫ - 113.203.611 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Ednarffo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  15.532.000,00 ₫
  3.871.679  - 47.490.336  3.871.679 ₫ - 47.490.336 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Seulement

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  9.771.461,00 ₫
  3.140.361  - 45.622.417  3.140.361 ₫ - 45.622.417 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Lavoir

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.35 crt - VS

  34.092.572,00 ₫
  4.903.278  - 145.683.264  4.903.278 ₫ - 145.683.264 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Triangolo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  15.622.000,00 ₫
  5.476.389  - 71.037.397  5.476.389 ₫ - 71.037.397 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Barbera

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.88 crt - AAA

  26.292.609,00 ₫
  3.629.699  - 82.938.280  3.629.699 ₫ - 82.938.280 ₫
 51. Dây chuyền nữ Lexical

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  15.732.659,00 ₫
  3.691.680  - 42.947.904  3.691.680 ₫ - 42.947.904 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Crank

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.408 crt - VS

  16.762.560,00 ₫
  4.043.754  - 75.310.958  4.043.754 ₫ - 75.310.958 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Hoa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.735 crt - VS

  18.445.665,00 ₫
  6.806.571  - 124.853.176  6.806.571 ₫ - 124.853.176 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Masiela

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  29.060.804,00 ₫
  4.398.092  - 70.471.362  4.398.092 ₫ - 70.471.362 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Mtif

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.732 crt - VS

  15.366.434,00 ₫
  5.200.446  - 95.787.277  5.200.446 ₫ - 95.787.277 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Gurgen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  35.389.924,00 ₫
  4.194.319  - 77.900.567  4.194.319 ₫ - 77.900.567 ₫
 57. Dây chuyền nữ Electric

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.725 crt - VS

  44.115.355,00 ₫
  5.971.669  - 93.494.836  5.971.669 ₫ - 93.494.836 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Trahison

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  35.870.490,00 ₫
  3.290.927  - 63.098.756  3.290.927 ₫ - 63.098.756 ₫
 59. Dây chuyền nữ Ayako

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.51 crt - VS

  11.682.112,00 ₫
  4.676.864  - 72.211.916  4.676.864 ₫ - 72.211.916 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Dubhgan

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.9 crt - VS

  14.961.719,00 ₫
  4.624.505  - 111.211.730  4.624.505 ₫ - 111.211.730 ₫
 61. Dây chuyền nữ Lucinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  24.876.390,00 ₫
  9.015.918  - 73.810.244  9.015.918 ₫ - 73.810.244 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Clavus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.676 crt - VS

  46.195.249,00 ₫
  4.387.903  - 85.499.588  4.387.903 ₫ - 85.499.588 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Valeso

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.865 crt - VS

  13.164.842,00 ₫
  5.009.409  - 144.338.932  5.009.409 ₫ - 144.338.932 ₫
 65. Dây chuyền choker nữ Leafde

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.42 crt - VS

  45.899.921,00 ₫
  11.718.340  - 227.399.909  11.718.340 ₫ - 227.399.909 ₫

You’ve viewed 60 of 437 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng