Đang tải...
Tìm thấy 7 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Puipui

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.332 crt - AAA

  21.911.781,00 ₫
  11.133.908  - 141.537.057  11.133.908 ₫ - 141.537.057 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Poverenje

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.292 crt - AAA

  18.427.553,00 ₫
  9.801.462  - 227.135.714  9.801.462 ₫ - 227.135.714 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Kaitiaki

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.408 crt - AAA

  18.134.912,00 ₫
  9.516.180  - 238.173.395  9.516.180 ₫ - 238.173.395 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Babeslea

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.224 crt - AAA

  17.847.933,00 ₫
  9.638.444  - 221.616.872  9.638.444 ₫ - 221.616.872 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Khusela

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  13.499.369,00 ₫
  7.599.020  - 194.999.071  7.599.020 ₫ - 194.999.071 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Sintag

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  25.468.178,00 ₫
  11.920.697  - 514.101.329  11.920.697 ₫ - 514.101.329 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Vedeni

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.4 crt - AAA

  15.496.622,00 ₫
  8.252.790  - 323.984.306  8.252.790 ₫ - 323.984.306 ₫

You’ve viewed 7 of 7 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng